Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 12235
Mărime: 6.15MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.Dr.Ing. Tatucu Iancu
UNIVERSITATEA “EFTIMIE MURGU” REŞIŢA FACULTATEA DE INGINERIE

Cuprins

Cap.I. Construcţia şi principiul de funcţionare al transformatorului electric. Particularităţi ale transformatorului de sudare .3

1.1. Noţiuni generale .3

1.2. Forme constructive ale miezului magnetic .4

1.3. Înfăşurările transformatorului .5

1.4. Funcţionarea transformatoarelor .6

1.5. Definirea parametrilor transformatorului electric 10

1.6. Măsurarea parametrilor transformatorului 1 3

1.7. Reglarea regimului de sudare 15

Cap.II. Proiectarea transformatorului 19

2.1. Tipuri de transformatoare de sudare electrică 19

2.1.1. Transformatoare cu inductanţă cu miez comun 19

2.1.2, Transformatoare cu inductanţă pe miez separat 20

2.1.3. Transformatoare cu şunt magnetic 20

2.1.4. Transformatoare cu bobina primară divizată pe două coloane, cu dispersie mărită 22

2.2. Date iniţiale 23

2.3. Calculul curenţilor transformatorului 24

2.4. Determinarea secţiunii miezului 24

2.5. Dimensionarea înfăşurărilor 26

2.6. Determinarea dimensiunilor finale ale miezului 29

2.7. Calcule de verificare 32

Cap.III. Proiectarea bobinei de reactanţă 37

3.1. Principiul de funcţionare al transformatorului cu bobină de reactanţă separată 37

3.2. Reglarea curentului de sudare 39

3.3. Calculul electromagnetic 43

3.4. Calacule de verificare 49

3.5. Calculul randamentului 50

Cap.IV. Intocmirea desenelor de executie 52

4.1. Generalităţi 52

4.2. Date iniţiale 53

4.3. Schiţa tehnică 54

Cap.V. Analiza economica a transformatorului 67

5.1. Costul. Minimizarea costului. Tipologia costului 67

5.2. Productie - flux 70

5.3. Metode de calcul 70

5.3.1. Metoda pe comenzi 69

5.3.2. Metoda globala 70

5.4. Analiza economica a cheltuielilor 71

5.5. Calculul si analiza costului transformatorului 74

5.5.1. Calculul si analiza costului raportata la metoda pe comenzi 74

5.5.2. Calculul si analiza costului raportata la metoda globala . 78

Bibliografie.79

Extras din document

Capitol I

CONSTRUCŢIA ŞI PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE

AL TRANSFORMATORULUI ELECTRIC.

PARTICULARITĂŢI ALE TRANSFORMATORULUI DE SUDARE.

1.1. NOŢIUNI GENERALE

Transformatorul este aparatul static care transformă pe cale electromagnetică, o tensiune alternativă primară cu anumiţi parametri in altă tensiune alternativă cu parametri diferiţi, frecvenţa rămânând aceeaşi. Parametrii pe care îi modifică transformatoarele sunt în general valoarea tensiunii şi intensitatea curentului.

Forma cea mai simplă de sursă de alimentare cu curent alternativ a arcului electric este transformatorul de sudare. El este o formă specială a transformatorului de putere în general monofazat a cărui tensiune secundară se calculează în aşa fel încât să poată asigura aprinderea şi arderea stabilă a arcului electric.

Caracteristicile externe ale transformatorului sunt în majoritatea cazurilor coborâtoare şi pot varia în limitele necesare regimului de lucru. Pentru asigurarea arderii neîntrerupte a arcului este necesară prezenţa în circuitul de sudare a unei inductanţe corespunzătoare. Acest lucru se rezolvă în diferite moduri prin introducerea în circuitul secundar al transformatorului a unei bobine de reactanţă separată prin mărirea fluxului de dispersie de scăpări a transformatorului mărind inducţia lui proprie, sau prin diferite construcţii speciale care combină în acelaşi corp bobina de reactanţă cu transformatorul propriu-zis.

În cazul transformatoarelor normale de putere, inducţia lor este mică, iar caracteristica externă Ue=f(I2) este aproape rigidă. Curentul de scurtcircuit întrece de multe ori valoarea curentului nominal.

De aceea, aceste transformatoare deşi au caracteristică exterioară care în principiu ar corespunde sudării cu arc electric, nu îndeplinesc însă condiţia stabilită anterior pentru valoarea curentului de scurtcircuit, care nu trebuie să depăşească mai mult de două ori curentul nominal şi de aceea nu pot fi folosite în această formă pentru sudare.

Conform condiţiei amintite transformatorul corespunde pentru sudarea cu arc electric dacă este îndeplinită condiţia:

adică dacă UK tensiunea de scurt circuit este mare (de ordinul 80%). Valoarea mare a tensiunii de scurtcircuit se obţine prin mărimea impedanţei de scurtcircuit: , adică prin creşterea reactanţei de scurtcircuit XK. Este normal să fie mărită reactanţa de scurtcircuit XK şi nu RK întrucât creşterea rezistenţa de scurtcircuit reduce randamentul transformatorului.

Pe de altă parte, arcul arde cu atât mai stabil cu cât factorul de putere al circuitului arcului este mai redus.

1.2. FORME CONSTRUCTIVE ALE MIEZULUI MAGNETIC

Obişnuit transformatorul se compune dintr-un miez magnetic care serveşte pentru trecerea fluxului magnetic, şi din două sau mai multe înfăşurări.

Miezul transformatorului formează circuitul magnetic al transformatorului şi se confecţionează din tablă silicioasă (tole de transformator) de grosime 0,35 sau 0,5mm. Tolele între ele se izolează prin hârtie de mătase specială, subţire de aproximativ 0,04 mm grosime, sau prin lac izolant (o peliculă foarte subţire) ce rezistă la o temperatură de până la 150oC (la această temperatură se fixează conform standardelor sau normelor speciale. Izolarea se face in vederea reducerilor pierderilor prin curenţi turbionari.

Miezurile magnetice se compun din coloana C şi jugurile J. Pe coloanele care pot să fie în număr de două sau mai multe se aşează înfăşurările transformatorului, iar jugurile în număr de două fixează (leagă) între ele coloanele, (partea superioară şi inferioară). Jugurile asigură închiderea liniilor fluxului magnetic. Miezurile pentru transformatoare sunt de două tipuri, miez în coloană (fig.1.1.) şi miez în manta (fig.1.2.)

La transformatoarele cu miez în coloană, jugurile nu cuprind părţile laterale ale înfăşurărilor.

La transformatoarele cu miez în manta, jugurile cuprind şi părţile laterale ale bobinelor.

Jugurile şi coloanele se asamblează şi se fixează astfel între ele încât miezul în întregime să reprezinte o construcţie rigidă. Practica arată că presiunea de comprimare a tolelor miezului trebuie să fie 3-4 kg F/cm2, iar în acest caz este eliminată şi vibraţia tolelor.

În cazul transformatoarelor de sudare, în general miezul are secţiuni dreptunghiulare, uneori în cruce şi foarte rar în mai multe trepte.

Secţiunea jugului se alege astfel încât inducţia magnetică să fie egală sau mai mică cu 5-15% faţă de inducţia din coloană.

1.3. INFĂŞURĂRILE TRANSFORMATORULUI

Înfăşurările transformatorului se executa sub două forme şi anume: înfăşurări concentrice, adică acele înfăşurări ce au forma unor tuburi concentrice (fig.1.3,a), şi înfăşurări alternante sau ''în galeţi" (fig.1.3.b) la care galeţii din înfăşurare de înaltă tensiune (Î.T.) şi de joasă tensiune (J.T.) alternează între ei pe lungimea coloanei.

În cazul înfăşurării concentrice, de obicei înfăşurarea Î.T. se aşează mai aproape de coloană.

Preview document

Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 1
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 2
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 3
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 4
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 5
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 6
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 7
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 8
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 9
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 10
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 11
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 12
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 13
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 14
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 15
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 16
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 17
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 18
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 19
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 20
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 21
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 22
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 23
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 24
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 25
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 26
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 27
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 28
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 29
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 30
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 31
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 32
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 33
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 34
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 35
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 36
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 37
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 38
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 39
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 40
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 41
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 42
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 43
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 44
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 45
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 46
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 47
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 48
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 49
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 50
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 51
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 52
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 53
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 54
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 55
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 56
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 57
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 58
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 59
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 60
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 61
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 62
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 63
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 64
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 65
Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea si Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata.doc

Alții au mai descărcat și

Transformatorul

1.Notiuni generale Transformatorul este un aparat static care modifica pe cale electromagnetica,parametrii unui circuit de curent...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Transformatorul Electric - Generalitati, Parti Componente

Transformatorul electric: definitie,parti componente 1.Notiuni generale despre transformatoare Transformatorul electric este o masina...

Ai nevoie de altceva?