Proiectarea tehnologiilor de fabricatie si intretinere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiectarea tehnologiilor de fabricatie si intretinere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 79 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Fetecau

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Electrotehnica

Cuprins

1. Introducere 2
2. Procesul de producție ... 3
2.1 Pregătirea construcției pentru fabricație 6
2.2 Pregătirea tehnologică a fabricației ... 7
2.3 Ierarhia proceselor tehnologice . 7
3. Tehnologia de fabricație a părților componente 8
3.1 Tehnologia de fabricație a carcasei ... 8
3.2 Tehnologia de fabricație a scuturilor portlagăr . 11
3.3 Tehnologia de fabricație a axului rotoric .. 15
3.4 Tehnologia de fabricație a miezului magnetic .. 16
3.5 Tehnologia de fabricație a miezului statoric . 18
4. Tehnologia de fabricație a înfășurărilor . 21
4.1 Tehnologia de fabricație a înfășurărilor statorului . 21
4.2 Tehnologia de fabricație a înfășurărilor rotorului . 22
4.3. Bobinarea mașinilor asincrone . 23
5 Asamblarea și încercările mașinilor asincrone ... 28
5.1Pregătirea suprafețelor de contact alunecătoare 29
5.2 Echilibrarea rotoarelor ... 32
5.3 Tehnologia de asamblare a mașinilor asincrone ... 33
6 Instalarea și punerea in funcțiune a mașinii asincrone . 38
6.1 Instalarea mașinii ... 38
6.2 Punerea în funcțiune a mașinii .. 41
7 Exploatarea, întreținerea și repararea mașinilor asincrone . 43
7.1 Exploatarea motoarelor electrice ... 43
7.2 Întreținerea motoarelor electrice .. 44
7.3 Defecte și regimuri anormale de funcționare ale motoarelor asincrone 45
8 Proiectarea unui motor asincron cu rotorul bobinat .. 48
9 Bibliografie . 78

Extras din document

1. Introducere

Generalități

Particularitatea principală a tehnologiei de fabricație a mașinilor electrice o constituie varietatea mare a proceselor tehnologice. Procesele tehnologice de fabricație a mașinilor electrice cuprind pe lângă prelucrările mecanice și de montaj general al mașinii și turnarea reperelor de formă complicată din metale feroase și neferoase, toate variantele de sudare, ștanțarea și împachetarea miezurilor magnetice, execuția colectoarelor și portperiilor, bobinarea, formarea, izolarea, impregnarea și introducerea în crestătură a bobinelor, lipirea cu aliaje pentru lipituri moi și tari etc.

De procesul tehnologic depinde în mare măsură calitatea execuției unor subansamble complexe din componența mașinii asincrone De tehnologia ștanțării tolelor, a împachetării și prelucrării miezurilor magnetice depind aproape în exclusivitate pierderile datorită curenților turbionari din miezurile magnetice pentru o calitate dată de oțel electrotehnic.

Astfel, praful și murdăria ce se pot depune pe izolații iar abaterile de la programul stabilit pentru impregnare și uscare reduc în mod simțitor durata de funcționare a izolației, respectiv așchiile metalice pot conduce la străpungerea izolației la bancul de probă sau în exploatare.

În acest sens se va urmări ca lucrările legate de prelucrarea metalelor să nu se efectueze în apropierea sectoarelor de bobinaje și izolație și să se asigure o rețea de aer comprimat pentru suflarea miezurilor magnetice înainte de introducerea bobinelor în crestătură.

Ponderea muncii manuale în construcția de mașini electrice este încă foarte mare deoarece unele procese tehnologice specifice ca de exemplu împachetarea miezurilor magnetice sau introducerea bobinelor în crestături îngreunează mult automatizarea acestora.

Perfecționarea tehnologiei construcției mașinilor asincrone depinde în mare măsură de materialele active și constructive achiziționate din alte sectoare ale industriei ca de exemplu oțelul electrotehnic, conductoare de bobinaj, cupru de colector, materiale izolante, substanțe de impregnare, piese forjate mari, rulmenți.

De asemenea, în tehnologia de fabricare a mașinilor electrice asincrone un loc însemnat îl ocupă utilajele așa numite "nestandardizate" din care fac parte în primul rând mașinile unelte pentru întinderea bobinelor, mașinile de bobinat și izolat, presele pentru formarea bobinelor, mașinile de bandajat, mașinile pentru canelarea colectoarelor și altele.

Nomenclatura producției de mașini electrice este foarte lungă și variată cuprinzând mașini electrice de diverse tipuri funcționale, constructive, de protecție și de răcire clasificate după diferite criterii și având felurite destinații generale sau speciale.

Deoarece fiecare tip de mașină electrică asincronă se fabrică după o tehnologie specială, există o diversitate foarte mare de tehnologii după care acestea se fabrică luând în considerare varietatea tipurilor funcționale ale mașinilor electrice rotative existente.

Odată cu dezvoltarea tehnicii s-au înregistrat modificări esențiale și în domeniul tehnologiei fabricației mașinilor electrice asincrone care se referă în principal la conținutul și ponderea diferitelor categorii de procedee de semifabricate, prelucrare, decupare, fasonare, acoperire de protecție, schimbarea proprietăților fizico-chimice a materialelor etc. Astfel pentru fundamentarea științifică a tehnologiei fabricației mașinilor electrice se impune o activitate deosebită teoretică și experimentală.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea tehnologiilor de fabricatie si intretinere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat.docx

Bibliografie

1.G. Fetecău - Curs Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere
2. A. Nicolaide, Mașini electrice. Teorie și proiectare, Editura Scrisul Romănesc, Craiova 1975
3. C. Vlad - Curs Proiectarea sistemelor electromecanice
4. G. Tunsoiu, E. Seracin, Acționări electrice, Editura Didactică și Pedagogică, București 1982
5. I. Voncilă - Curs Convertoare electromecanice.