Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 15784
Mărime: 2.14MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Fetecau
Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica
Universitatea Dunarea de Jos, Galati

Cuprins

1. Introducere 2

2. Procesul de producție ... 3

2.1 Pregătirea construcției pentru fabricație 6

2.2 Pregătirea tehnologică a fabricației ... 7

2.3 Ierarhia proceselor tehnologice . 7

3. Tehnologia de fabricație a părților componente 8

3.1 Tehnologia de fabricație a carcasei ... 8

3.2 Tehnologia de fabricație a scuturilor portlagăr . 11

3.3 Tehnologia de fabricație a axului rotoric .. 15

3.4 Tehnologia de fabricație a miezului magnetic .. 16

3.5 Tehnologia de fabricație a miezului statoric . 18

4. Tehnologia de fabricație a înfășurărilor . 21

4.1 Tehnologia de fabricație a înfășurărilor statorului . 21

4.2 Tehnologia de fabricație a înfășurărilor rotorului . 22

4.3. Bobinarea mașinilor asincrone . 23

5 Asamblarea și încercările mașinilor asincrone ... 28

5.1Pregătirea suprafețelor de contact alunecătoare 29

5.2 Echilibrarea rotoarelor ... 32

5.3 Tehnologia de asamblare a mașinilor asincrone ... 33

6 Instalarea și punerea in funcțiune a mașinii asincrone . 38

6.1 Instalarea mașinii ... 38

6.2 Punerea în funcțiune a mașinii .. 41

7 Exploatarea, întreținerea și repararea mașinilor asincrone . 43

7.1 Exploatarea motoarelor electrice ... 43

7.2 Întreținerea motoarelor electrice .. 44

7.3 Defecte și regimuri anormale de funcționare ale motoarelor asincrone 45

8 Proiectarea unui motor asincron cu rotorul bobinat .. 48

9 Bibliografie . 78

Extras din document

1. Introducere

Generalități

Particularitatea principală a tehnologiei de fabricație a mașinilor electrice o constituie varietatea mare a proceselor tehnologice. Procesele tehnologice de fabricație a mașinilor electrice cuprind pe lângă prelucrările mecanice și de montaj general al mașinii și turnarea reperelor de formă complicată din metale feroase și neferoase, toate variantele de sudare, ștanțarea și împachetarea miezurilor magnetice, execuția colectoarelor și portperiilor, bobinarea, formarea, izolarea, impregnarea și introducerea în crestătură a bobinelor, lipirea cu aliaje pentru lipituri moi și tari etc.

De procesul tehnologic depinde în mare măsură calitatea execuției unor subansamble complexe din componența mașinii asincrone De tehnologia ștanțării tolelor, a împachetării și prelucrării miezurilor magnetice depind aproape în exclusivitate pierderile datorită curenților turbionari din miezurile magnetice pentru o calitate dată de oțel electrotehnic.

Astfel, praful și murdăria ce se pot depune pe izolații iar abaterile de la programul stabilit pentru impregnare și uscare reduc în mod simțitor durata de funcționare a izolației, respectiv așchiile metalice pot conduce la străpungerea izolației la bancul de probă sau în exploatare.

În acest sens se va urmări ca lucrările legate de prelucrarea metalelor să nu se efectueze în apropierea sectoarelor de bobinaje și izolație și să se asigure o rețea de aer comprimat pentru suflarea miezurilor magnetice înainte de introducerea bobinelor în crestătură.

Ponderea muncii manuale în construcția de mașini electrice este încă foarte mare deoarece unele procese tehnologice specifice ca de exemplu împachetarea miezurilor magnetice sau introducerea bobinelor în crestături îngreunează mult automatizarea acestora.

Perfecționarea tehnologiei construcției mașinilor asincrone depinde în mare măsură de materialele active și constructive achiziționate din alte sectoare ale industriei ca de exemplu oțelul electrotehnic, conductoare de bobinaj, cupru de colector, materiale izolante, substanțe de impregnare, piese forjate mari, rulmenți.

De asemenea, în tehnologia de fabricare a mașinilor electrice asincrone un loc însemnat îl ocupă utilajele așa numite "nestandardizate" din care fac parte în primul rând mașinile unelte pentru întinderea bobinelor, mașinile de bobinat și izolat, presele pentru formarea bobinelor, mașinile de bandajat, mașinile pentru canelarea colectoarelor și altele.

Nomenclatura producției de mașini electrice este foarte lungă și variată cuprinzând mașini electrice de diverse tipuri funcționale, constructive, de protecție și de răcire clasificate după diferite criterii și având felurite destinații generale sau speciale.

Deoarece fiecare tip de mașină electrică asincronă se fabrică după o tehnologie specială, există o diversitate foarte mare de tehnologii după care acestea se fabrică luând în considerare varietatea tipurilor funcționale ale mașinilor electrice rotative existente.

Odată cu dezvoltarea tehnicii s-au înregistrat modificări esențiale și în domeniul tehnologiei fabricației mașinilor electrice asincrone care se referă în principal la conținutul și ponderea diferitelor categorii de procedee de semifabricate, prelucrare, decupare, fasonare, acoperire de protecție, schimbarea proprietăților fizico-chimice a materialelor etc. Astfel pentru fundamentarea științifică a tehnologiei fabricației mașinilor electrice se impune o activitate deosebită teoretică și experimentală.

Bibliografie

1.G. Fetecău - Curs Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere

2. A. Nicolaide, Mașini electrice. Teorie și proiectare, Editura Scrisul Romănesc, Craiova 1975

3. C. Vlad - Curs Proiectarea sistemelor electromecanice

4. G. Tunsoiu, E. Seracin, Acționări electrice, Editura Didactică și Pedagogică, București 1982

5. I. Voncilă - Curs Convertoare electromecanice.

Preview document

Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 1
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 2
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 3
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 4
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 5
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 6
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 7
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 8
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 9
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 10
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 11
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 12
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 13
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 14
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 15
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 16
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 17
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 18
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 19
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 20
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 21
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 22
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 23
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 24
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 25
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 26
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 27
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 28
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 29
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 30
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 31
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 32
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 33
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 34
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 35
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 36
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 37
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 38
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 39
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 40
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 41
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 42
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 43
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 44
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 45
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 46
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 47
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 48
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 49
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 50
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 51
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 52
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 53
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 54
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 55
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 56
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 57
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 58
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 59
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 60
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 61
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 62
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 63
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 64
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 65
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 66
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 67
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 68
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 69
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 70
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 71
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 72
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 73
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 74
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 75
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 76
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 77
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 78
Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea tehnologiilor de fabricatie si intretinere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat.docx

Alții au mai descărcat și

Studiul, Proiectarea și Simularea unui Generator Asincron cu Rotor în Scurtcircuit

Memoriu justificativ În ultimii ani se tot încearcă o trecere de la sectorul energetic al lumii deja existent, în general dominat de monopoluri cu...

Motor Asincron Trifazat

Temă de proiect Să se proiecteze un motor asincron trifazat cu rotor în scurtcircuit având următoarele date: Puterea nominală; PN = 11 kW...

Proiectarea și simularea unei mașini asincrone trifazate cu rotor bobinat

Capitolul 1 1.1 Introducere (scurt istoric) Mașinile de curent alternativ se împart în două mari categorii: mașini sincrone și mașini asincrone....

Autovehiculul hibrid

Capitolul 1. Istoria autovehiculului hibrid Evoluţia autovehiculelor hibride între anii 1839 – 1900 Figura 1 – Evoluţia autovehiculelor hibride...

Proiectarea instalațiilor de iluminat și prize la o clădire

CALCULUL FOTOMETRIC AL INSTALAŢIEI DE ILUMINAT Generalităţi Lumina reprezinta o energie emisa sau transmisa sub forma de unda electromagnetica...

Determinarea Parametrilor și Caracteristicilor unui Motor Asincron

INTRODUCERE Prin proiectul de faţă, s-a urmărit ca să se efectueze cât mai multe teste pentru a avea determinaţi parametrii, caracteristicile,...

Calitatea Energiei Electrice

1. Reglementări referitoare la calitatea energiei electrice Reglementările referitoare la calitatea energiei electrice au scopul de a preciza...

Sistem de acționare electrică cu motor de curent continuu pentru o sarcină potențială

TEMA DE PROIECT Sa se proiecteze un sistem de actionare electrica format dintr-un convertor trifazat, complet comandat in punte si un motor de...

Ai nevoie de altceva?