Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 14614
Mărime: 1.73MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Cap.I. Caracteristicile materialelor feromagnetice 3

1.1. Consideraţii generale 3

1.2. Principalele caracteristici ale materialelor feromagnetice 5

1.2.1. Curba de magnetizare 5

1.2.2. Ciclul de histerezis 6

1.3. Pregătirea probelor pentru încercarea materialelor feromagnetice 10

Cap.II. Indicatori dr calitate pentru traductoare în regim dinamic 14

2.1. Consideraţii generale 14

2.2. Funcţia de transfer 16

2.3. Răspuns indicial. Timp de răspuns 19

Cap.III. Instalaţie pentru determinarea caracteristicilor magnetice

cu bobină în circuit magnetic închis, cu ajutorul sistemelorde calcul 28

3.1. Noţiuni generale 28

3.2. Conversia mărimilor în cod numeric 29

3.2.1. Conversia timpului şi a frecvenţei 29

3.2.2. Conversia tensiunii electrice 29

3.3. Măsurări numerice 30

3.3.1. Măsurarea tensiunii electrice 30

3.3.2. Măsurarea frecvenţei 30

3.4. Consideraţii asupra erorilor de măsurare 31

3.5. Interfaţă pentru conversia semnalelor 34

3.5.1. Introducere 34

3.5.2. Caracteristici 34

3.5.3. Informaţii generale 35

3.6. Schema instalaţiei pentru determinarea ciclului de histerezis 35

3.7. Stabilirea relaţiilor pentru dimensionarea instalaţiei 36

3.7.1. Etalonarea instalaţei 37

3.7.2. Dimensionarea innstalaţiei 38

Cap.IV. Instalaţie pentru determinarea caracteristicilor magnetice

cu bobină în circuit magnetic deschis 42

4.1. Măsurarea intensităţii câmpului magnetic cu potenţialometrul magnetic 42

4.2. Schema de principiu a instalaţiei 46

4.2.1. Determinarea curbei de magnetizare 47

4.2.2. Modul de lucru cu instalaţia 51

4.2.3. Stabilirea relaţiilor pentru detrminarea ciclului de histrezis 51

4.2.4. Avantajele şi dezavantajele aparatului 53

4.3. Dimensionarea principalelor componente ale instalaţiei 54

4.3.1. Dimensionarea bobinei pentru compensarea

tensiunii electromotoare indusă de câmpul magnetic din aer 54

4.3.2. Dimensionarea bobinei de măsură 57

4.3.3. Dimensionarea bobinei pentru măsurarea

intensităţii câmpului magnetic 57

Cap.V. Norme de tehnica securităţii muncii 59

5.1. Generalităţi 59

5.2. Instrucţiuni de protecţia muncii în timpul lucrului la maşina de bobinat 59

5.2.1. Înainte de începerea lucrului 59

5.2.2. În timpul lucrului 60

5.2.3. După terminarea lucrului 60

5.3. Instrucţiuni N.T.S. pentru maşina de adunat sârmă 60

Bibliografie 62

Extras din document

Capitol I

CARACTERISTICILE MATERIALELOR FEROMAGNETICE

1.1. CONSIDERAŢII GENERALE

Aceste materiale se caracterizează prin permeabilitatea mult mai mare decât a aerului de ordinul sutelor şi chiar a miilor.

Magnetizarea acestora, cauzată de un câmp magnetic de excitaţie, contribuie la intensificarea puternică a câmpului magnetic, ceea ce duce la creşterea foarte mare a inducţiei magnetice până la valoare de saturaţie.

Din cadrul acestor materiale fac parte: fierul, nichelul şi cobaltul precum şi aliajele acestora. De asemenea alţi compuşi ca aliajele de Mn, Cu, Al sau Mn, Cu, Sn care nu conţin Fe, Ni şi Co.

În general metalele se prezintă sub formă cristalină, fiind constituite din monocristale (cristalite). Cristalele se împart la rândul lor în unităţi denumite -domenii de dimensiuni variabile, în funcţie direct proporţională cu mărimea cristalitei. Pentru un monocristal de 1 cm3, ordinul de mărime al domeniului este de 10-9 cm3. Domeniile se deosebesc unele de altele prin starea lor magnetică. Momentele magnetice elementare dintr-un domeniu dat sunt orientate în acelaşi sens chiar intr-un câmp exterior nul. Se spune că, ele sunt practic magnetizate la saturaţie.

Direcţiile momentelor magnetice globale sunt supuse acţiunii haotice a agitaţiei termice, ce determină o dezorientare şi o distribuţie întâmplătoare care duce la o magnetizare macroscopică a metalului nulă.

Prin aplicarea câmpului magnetic exterior, se obţine alinierea momentelor domeniale.

Feromagnetismul poate fi privit sub două aspecte:

magnetizarea (spontană) a unui singur domeniu;

formarea şi orientarea domeniilor (teoria domeniilor);

Problemele legate de curba de histerezis, aparţin teoriei domeniilor con¬form figurii 1.1.

Feromagnetismul prezintă o existenţă limitată de o temperatură maxima, ce depinde în general de natura chimică a materialului. Ea poartă numele de temperatură sau punct Curie (Tc).

Din reprezentarea grafică (fig. 1.1.) a magnetizării la saturaţie funcţie de temperatură se observă ca ea tinde la zero, la temperatura ce reprezintă punctul Curie al materialului respectiv.

Pentru această valoare susceptibilă magnetică scade rapid cu temperatura, atingând valori caracteristice pentru material paramagnetic după legea Curie - Weiss:

(1.1)

Se poate deci afirma că, peste temperatura Curie, materialele feromagnetice se transformă în materiale paramagnetice

După proprietăţile lor magnetice, materialele feromagnetice sunt de două categorii: materiale moi şi materiale tari.

Materialele feromagnetice moi se caracterizează prin ciclul de histerezis îngust, magnetizare puternică în câmpuri slabe, permeabilitate magnetică mare. Ele îşi pierd însă, magnetismul la ieşirea din câmp.

Domeniul lor de utilizare se exercită în domeniul curenţilor tari, al curenţilor slabi în curent continuu şi curent alternativ de frecvenţe industriale înalte şi foarte înalte.

Clasificarea materialelor feromagnetice moi se face în mod obişnuit, după compoziţie, pornind de la elementul principal de aliere, ce împrumută caracteristicile specifice materialului.

Materialele feromagnetice dure sunt materiale cu forţă coercitivă, inducţie, remanentă şi factor de calitate(BH max)mare. .

Sunt utilizaţi în construcţia magneţilor permanenţi.

1.2. PRINCIPALELE CARACTERISTCI MAGNETICE ALE MATERIALELOR FEROMAGNETICE

1.2.1. Curba de magnetizare

Prin curba de magnetizare a feromagneţilor se arată că reprezintă variaţia inducţiei magnetice, în funcţie de intensitatea câmpului magnetic, adică:

(1.2)

Grafic curba de magnetizare este prezentată în fig.1.2.

-Prima porţiune corespunde fenomenului de magnetizare reversibilă şi în

această porţiune sub acţiunea câmpului magnetizat are loc extinderea reversibila a fronturilor domeniilor.

Preview document

Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 1
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 2
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 3
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 4
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 5
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 6
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 7
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 8
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 9
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 10
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 11
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 12
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 13
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 14
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 15
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 16
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 17
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 18
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 19
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 20
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 21
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 22
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 23
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 24
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 25
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 26
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 27
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 28
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 29
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 30
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 31
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 32
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 33
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 34
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 35
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 36
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 37
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 38
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 39
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 40
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 41
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 42
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 43
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 44
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 45
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 46
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 47
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 48
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 49
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 50
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 51
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 52
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 53
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 54
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 55
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 56
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 57
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 58
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 59
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 60
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 61
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 62
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 63
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 64
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 65
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 66
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 67
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 68
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 69
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 70
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 71
Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Capitol3.doc
  • Capitol2.doc
  • Capitol4.doc
  • Capitol1.doc
  • Prezentare proiect.doc
  • Capitol5.doc
  • Cuprins.doc
  • Plan tematic.DOC
  • COPERTAIN.doc

Alții au mai descărcat și

Roboți

CAP.I INTRODUCERE 1.1. Generalităţi Imaginaţia omenirii a fost preocupată, din cele mai vechi timpuri, de ideea realizării unor instalaţii...

Aparate de comandă la rețea a mașinilor electrice

1 Aparatele de conectare la retea a masinilor electrice Conectarea la retea si deconectarea de la retea a statorului motoarelor electrice...

Instalație electrică - atelier tâmplărie

Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului. Am ales sa proiectez instalatia electrica si...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Stabilizator de tensiune diferențială

Argumentare Lucrarea de fata se vrea a fi un ghid pentru cei ce doresc sa studieze stabilizatoarele de tensiune. In literatura tehnica sunt...

Proiect ECMF - Servomecanisme

Tema de proiect Să se proiecteze un srervomecanism cu urmatoarele caracteristici : - roţi dintate cilindrice ; - patru trepte de reducere a...

Ai nevoie de altceva?