Protecții Digitale

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 6116
Mărime: 155.39KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Lizeta

Cuprins

CAPITOLUL I:1. Funcţiile protecţiilor digitale a reţelelor….7

1.1 Funcţia "protecţie de distanţa" .8

1.2 Funcţia de supraveghere a circuitelor de masură de tensiune.9

1.3 Funcţia de accelerare a protecţiei la conectarea pe defect.10

1.4 Funcţia de protecţie maximală de curent instantanee….11

1.5 Funcţia de protecţie homopolară de curent direcţionată.11

1.6 Funcţia de locator de defecte .12

1.7 Funcţia de înregistrator secvenţial de evenimente.15

1.8 Funcţia RAR.16

1.9 Funcţia de protecţie maximală de tensiune.17

1.10 Funcţii de supraveghere sistem.17

1.11 Funcţia de interfaţare cu operatorul.18

CAPITOLUL II :2 Sisteme de monitorizare şi comandă a reţelelor electrice.19

2.1 Funcţiile sistemelor SCADA.20

2.2 Funcţii EMS - Energy Management System.22

2.3 Funcţii DMS - Distribution Management System.24

2.4 Arhitectura sistemelor SCADA.25

2.5 Arhitectura generală a unui sistem SCADA.27

CAPITOLUL III: Perspective de dezvoltare.28

Extras din document

PROTECŢII DIGITALE

În condiţiile unei economii competitive, a concurenţei dintre firmele ce lucrează în acelaşi domeniu, creşterea productivităţii, rezolvarea rapidă a defecţiunilor, calitatea serviciilor este un factor foarte important. Pentru a face faţă acestor provocări, firmele apelează la tehnologiile de vârf, care, deşi scumpe, pot duce la creşterea spectaculoasă a eficienţei muncii depuse, în acelaşi timp îmbunătăţind calitatea serviciilor.

Noţiunea de protecţie digitală se aplica acelor protecţii la care prelucrarea informaţiei analogice se face numeric. Un lanţ tipic de prelucrare numerica este prezentat in fig 1 şi se compune din: filtrul analogic trece jos(FTJ), circuitele de eşantionare şi memorare (S&H),convertorul analog-numeric (CAN) şi procesorul de date numerice (DSP).

Fig 1. Schema bloc a unui sistem digital de procesare a semnalului.

Tensiunile şi curenţii din secundarele transformatoarelor TT şi TC sunt adaptate prin intermediul unor circuite analogice de intrare la valorile acceptate de circuitele electronice şi se aplica filtrului analogic FTJ, cu rol de filtru antialiasing. Mărimea filtrată se aplică CAN prin intermediul circuitelor de eşantionare şi memorare.

Convertorul realizează conversia semnalului analogic într-un cod numeric. Din acest moment prelucrarea datelor, în conformitate cu algoritmii de protecţie şi automatizare specifici, se executa asupra unor semnale numerice (coduri numerice) similar operaţiilor din calculatoarele electronice.[6]

Protecţia prin relee reprezintă un domeniu vast al electrotehnicii care datează de mai bine de 100 de ani şi, fiind una din principalele forme ale automatizării sistemelor energetice, se dezvoltă rapid, pe masura extinderii acestora.

În exploatarea sistemelor energetice, sunt inerente cazurile de avarii sau regimuri anormale de funcţionare, acestea trebuind să fie înlăturate sau, dupa caz, semnalizate de către protecţiile prin relee.

Scopul principal al protecţilor prin relee este acela al separării automate al elementului avariat de restul sistemului, în vederea restabilirii regimului normal de funcţionare pentru sistemul energetic.

Cele mai frecvente şi mai periculoase avarii sunt scurtcircuitele. Cum aceastea sunt însoţite de cresterea curentului electric, primele protecţii ce au apărut au fost protecţiile maximale de curent, care actionează atunci când prin elementul protejat valoarea curentului electric depăşeşte o anumita valoare reglata. Protecţia prin curent poate fi realizată fie cu ajutorul siguranţelor fuzibile, fie cu relee de curent.

Siguranţele fuzibile s-au folosit înca de la sfârşitul secolului trecut, pentru protecţia primelor instalaţii electrice (prima linie de transport trifazat a fost realizata de inginerul rus Dolivro Dobrovolaski – in 1891, Germania).

Odată cu dezvoltarea sistemelor energetice, cu marirea puterii acestora au crescut valorile curenţilor de scurtcircuit. Ca urmare siguranţele fuzibile nu mai satisfaceau condiţiile de selectivitate, sau nu mai acopereau puterile de scurtcircuit. De aceea, acestea au început sa fie inlocuite cu relee care comanda întrerupatoare automate.

Preview document

Protecții Digitale - Pagina 1
Protecții Digitale - Pagina 2
Protecții Digitale - Pagina 3
Protecții Digitale - Pagina 4
Protecții Digitale - Pagina 5
Protecții Digitale - Pagina 6
Protecții Digitale - Pagina 7
Protecții Digitale - Pagina 8
Protecții Digitale - Pagina 9
Protecții Digitale - Pagina 10
Protecții Digitale - Pagina 11
Protecții Digitale - Pagina 12
Protecții Digitale - Pagina 13
Protecții Digitale - Pagina 14
Protecții Digitale - Pagina 15
Protecții Digitale - Pagina 16
Protecții Digitale - Pagina 17
Protecții Digitale - Pagina 18
Protecții Digitale - Pagina 19
Protecții Digitale - Pagina 20
Protecții Digitale - Pagina 21
Protecții Digitale - Pagina 22
Protecții Digitale - Pagina 23
Protecții Digitale - Pagina 24
Protecții Digitale - Pagina 25
Protecții Digitale - Pagina 26
Protecții Digitale - Pagina 27
Protecții Digitale - Pagina 28
Protecții Digitale - Pagina 29
Protecții Digitale - Pagina 30
Protecții Digitale - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Protectii Digitale.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul privind schemele de protecție pentru separarea controlată a sistemelor electro-energetice

CAPITOLUL I INTRODUCERE Energia electrică este produsă de sistemele de curent electric, care sunt infrastructuri critice, ale căror alimentare...

Producerea, transportul și distribuția energiei electrice

1. ARGUMENTUL TEMEI Datoritǎ calitǎţilor deosebite ale energiei electrice în ce priveşte producerea, transportul şi distribuţia, cât şi...

Instalații de protecție interioară

Instalatii de Legare la Pamant Instalatia de legare la pamânt este ansamblul de conductoare si electrozi prin care se realizeaza legatura unor...

Generatorul de Impuls de Tensiune

CAPITOLUL 1 MEMORIU JUSTIFICATIV Creşterea continuă a consumului de energie electrică, caracteristică dominantă a timpurilor noastre determinată...

Celulă de medie tensiune cu întreruptor în vid - 24 Kv-1250 A

1. INTRODUCERE Progresul tehnic realizat pe plan mondial în toate domeniile, inclusiv în domeniul echipamentelor pentru distribuţia energiei...

Dimensionarea instalației electrice utilizate în instalațiile casnice

1. Argument Civilizaţia nu poate fi concepută în zilele noastre fără folosirea energiei electrice în aproape totalitatea sectoarelor de activitate...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Managementul Proiectelor

Tema de proiect Se va concepe planul de realizare şi alocarea resurselor umane pentru proiectul având lista de activităţi cod E6. Planificarea...

Te-ar putea interesa și

E-Money și E-Banking

Capitolul 1 – E-money 1. 1. Banii şi moneda – concept, funcţii în accepţiunea clasică Banul provine din dinar – monedă bătuta a Sloveniei în...

Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice

Capitolul 1 Noţiuni Introductive [4] 1.1. Definirea şi Obiectivele Automatizării şi Protecţiei Prin Relee Din Sistemele Electroenergetice Prin...

Protecția de distanță a rețelelor electrice

1. INTRODUCERE 1.1. Obiectivele sistemelor de protectie Sistemele de protectie sunt ansamble de dispozitive automate simple sau complexe,...

Ingineria și managementul codării informațiilor in comunicațiile digitale

Capitolul 1 Introducere in Sistemele de transmisiune a informației 1.1 - Despre informație Primele preocupări legate de informație au apărut,...

Aparate de Măsurat Digitale

Memoriu justificativ Importanta masurarilor creste necontenit in toate domeniile stiintei si tehnicii. Fiecare noua cucerire a stiintelor naturii...

Analiza și Proiectarea unui Sistem de Conducere cu Automat Programabil

1. Introducere în automate programabile 1.1. Prezentarea generală a APe Un automat programabil (AP) sau un controler cu logică programabilă...

Sisteme TV prin Cablu

INTRODUCERE Dupa cum stim forma semnalului TV în corespundere cu natura si caracterul sau reprezinta distributia luminozitatii pe calea de...

Instalații de automatizare și protecție a instalațiilor energetice

1. INSTALAŢII DE AUTOMATIZARE SI PROTECŢIE A INSTALAŢIILOR ENERGETICE 1. Introducere Una dintre principalele condiţii care se pun instalaţiilor...

Ai nevoie de altceva?