Protectii Electrice Navale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 10741
Mărime: 459.00KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitrescu M.
Universitate “Dunarea de Jos”, Galati Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica Specializarea: Utilizarea Eficienta a Energiei si Surse Regenerabil Disciplina: Protectii si automatizari in retelele electrice

Cuprins

CAPITOLUL I 5

Reţele electrice navale 5

1.1. Sisteme de distribuţie 5

1.2. Calculul reţelelor electrice navale 6

1.2.1. Alegerea secţiunii conductoarelor 6

1.2.2. Verificarea cabului ales la cădere de tensiune 8

1.2.2.1. Verificarea căderii de tensiune în reţelele de curent continuu 9

1.2.2.2. Verificarea căderii de tensiune în reţelele de curent alternativ. 10

1.3. Curenţii de scurtcircuit în instalaţiile electroenergetice navale 10

1.3.1 Noţiuni utilizate în calculul curenţilor de scurtciruit 12

1.3.2. Principalele mărimi care caracterizează curenţii de scurtcircuit 14

1.3.3. Echivalarea generatoarelor sincrone care funcţionează în paralel 18

1.3.4. Metoda de calcul al curenţilor de scurtcircuit cu ajutorul curbelor de calcul 20

1.4 Manevre de punere în paralel şi stabilitatea funcţionării în paralel a generatoarelor electrice. 25

1.4.1 Funcţionarea în paralel a unui generator cu reţeaua . 25

1.4.2 Funcţionarea în paralel a generatoarelor electrice . 25

1.4.3 Calculul diferenţei de sarcină activă între grupurile DG 31

1.5 Metode de sincronizare ale generatoarelor sincrone: 31

1.6 Punerea în paralel a două generatoare prin intermediul unui automat programabil (PLC). 34

CAPITOLUL 2 37

Protectii electrice 37

2.1 Protecţia generatoarelor electrice . 37

2.1.1 Protecţia termica 37

2.1.2 Protecţia împotriva suprasarcinilor si scurtcircuitelor . 39

2.1.3 Protecţia împotriva creşterii sau scăderii tensiunii 41

2.1.4 Protecţia împotriva curentului invers sau puterii inverse . 42

2.1.5 Protecţia împotriva variaţiilor de frecvenţă . 42

2.2. Alegerea protecţiilor pe ramura de consumatoare . 42

3.2.1. Protecţia la suprasarcină:. 42

2.2.2.Protecţii la scurtcircuit: 43

Extras din document

CAPITOLUL I

REŢELE ELECTRICE NAVALE

1.1. SISTEME DE DISTRIBUŢIE

Sistemul de distribuţie este ansamblul tuturor liniilor prin care energeia elecrtica se distribuie către consumatori, legăturile acestor linii cu tabloul principal de distribuţie (TPD), precum şi între ele.

Pe nave se utilizează următoarele trei sisteme de distribuţie:

• sistemul cu linii magistrale. Acest sistem se caracterizează prin existenţa unor linii magistrale de alimentare a consumatirilor. Pe aceste linii sunt conectate tablourile auxiliare de distribuţie (TAD) sau u neori se utilizează în locul lor cutii de conexiune sau doze de derivaţie.

Avantajele acestui sistem constau în:

- consumul mic de cabluri,

- reducerea curenţilor de scurt circuit,

- micşorarea numărului de circuite care pelaca din TPD.

Dezavantajele constau în faptul că:

- siguranţa alimentării cu energie electrică a consumatirilor este mai mică, iar căderile de tensiune sunt mai mari.

Prin specificul sau, sistemul cu linii magistrale se pretează cel mai bine pentru alimentarea consumatorilor de importanta relativ mică pentru securitatea navei, existenţi în număr mare şi distribuiţi pe suprafeţe mari ( de exemplu: corpurile de ilimunat amplasate într-un anumit compartiment).

• sistemul cu linii radiale. Acest sistem permite alimentarea consumatorilor fie direct prin TPD, fie din tablouri auxiliare de distribuţie, alimentate la rândul lor direct din TPD.

Avantajele acestui sistem constau în:

- faptul că siguranţa alimentării cu energie electrică este mai mare faţă de sistemul cu linii magistrale,

- iar căderile de tensiune sunt mai mici.

Dezavantajele constau în faptul că:

- curenţii de scurt circuit sunt mai mari,

- iar consumul de cabluri este de asemenea mai mare decât la sistemul cu linii magistrale.

Datorită acestor caracteristici, sistemul cu linii radiale se utilizează pentru alimentarea consumatorilor esenţiali, adică a celor care au o importanţă deosebită în ceea ce priveşte securitatea navei şi a echipajului ( de exemplu: motoarele electrice pentru acţionarea cârmei, pompele de santina).

• sistemul mixt. Acest sistem este o combinaţie a celor două sisteme anterioare. Pe nave, pentru a îmbina avantajele celor două sisteme precedente, toate sistemele de distribuţie sunt mixte, deşi în anumite reţele separate predomina liniile magistrale sau cele radiale.

În ceea ce priveşte numărul de căi de curent, reţelele electrice de la bordul navei se clasifica în:

a. reţele cu două conductoare (în curent alternativ monofazat şi în curent continuu);

b. reţele cu trei conductoare (în curent alternativ trifazat).

Utilizarea corpului navei drept conductor de întoarcere este admisă numai pentru tensiuni mai mici de 24 V, iar puterea instalta într-o asemenea reţea nu trebuie să depăşească 2 kW. Totuşi, pe tancurile petrolierea, asemenea reţea nu este admisă, chiar la tensiuni şi puţei mai mici decât cele menţionate.

1.2. CALCULUL REŢELELOR ELECTRICE NAVALE

Cele mai importane criterii de alegere a secţiunilor caburilor sunt:

- temperatura la care se încălzesc conductoarele în regimul considerat nominal,

- mărimea căderii de tensiune, care pe cablu între tablou şi consumatorul alimentat prin cablul respectiv, să nu depăşească valorile maxime admise.

În practica proiectării instalaţiilor electrice navale se aleg secţiunile conductoarelor din considerente de încălzire şi apoi se efectuează verificarea căderii de tensiune.

1.2.1. ALEGEREA SECŢIUNII CONDUCTOARELOR

La trecerea curentului prin conductoarele cablului se degajă căldură conform legii Joule-Lenz. O parte din căldura se disipa în mediul înconjurător, iar altă încălzeşte cablul. Acest proces este descris de ecuaţia diferenţială:

unde:

= o parte din puterea transmisă pe cablu care se transformă în căldura pe un metru liniar de cablu, în W/m;

t= timpul,în s;

C= căldură specifică a cablului, în J/ C.m;

A= puterea disipată de un metru liniar de cablu la o diferenţă de temperatură de un grad;

= diferenţă de temperatură dintre conductorul cablului şi mediul ambiant, în C.

Din relaţie se vede că cei trei termeni au următoarele semnificaţii:

= este căldura dezvoltată de fiecare metru liniar de cablu;

= căldura consumată pentru încălzirea cabului;

= căldura transmisă mediului ambiant.

Preview document

Protectii Electrice Navale - Pagina 1
Protectii Electrice Navale - Pagina 2
Protectii Electrice Navale - Pagina 3
Protectii Electrice Navale - Pagina 4
Protectii Electrice Navale - Pagina 5
Protectii Electrice Navale - Pagina 6
Protectii Electrice Navale - Pagina 7
Protectii Electrice Navale - Pagina 8
Protectii Electrice Navale - Pagina 9
Protectii Electrice Navale - Pagina 10
Protectii Electrice Navale - Pagina 11
Protectii Electrice Navale - Pagina 12
Protectii Electrice Navale - Pagina 13
Protectii Electrice Navale - Pagina 14
Protectii Electrice Navale - Pagina 15
Protectii Electrice Navale - Pagina 16
Protectii Electrice Navale - Pagina 17
Protectii Electrice Navale - Pagina 18
Protectii Electrice Navale - Pagina 19
Protectii Electrice Navale - Pagina 20
Protectii Electrice Navale - Pagina 21
Protectii Electrice Navale - Pagina 22
Protectii Electrice Navale - Pagina 23
Protectii Electrice Navale - Pagina 24
Protectii Electrice Navale - Pagina 25
Protectii Electrice Navale - Pagina 26
Protectii Electrice Navale - Pagina 27
Protectii Electrice Navale - Pagina 28
Protectii Electrice Navale - Pagina 29
Protectii Electrice Navale - Pagina 30
Protectii Electrice Navale - Pagina 31
Protectii Electrice Navale - Pagina 32
Protectii Electrice Navale - Pagina 33
Protectii Electrice Navale - Pagina 34
Protectii Electrice Navale - Pagina 35
Protectii Electrice Navale - Pagina 36
Protectii Electrice Navale - Pagina 37
Protectii Electrice Navale - Pagina 38
Protectii Electrice Navale - Pagina 39
Protectii Electrice Navale - Pagina 40
Protectii Electrice Navale - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Protectii Electrice Navale.doc

Alții au mai descărcat și

Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță

1 PROTECŢII CU RELEE ÎN ENERGETICĂ 1.1 Generalităţi Protecţia prin relee este una din principalele forme ale automatizării sistemelor...

Instalatie de Lumina si Forta pentru o Hala Industriala

Memoriu tehnic Proiectarea instalaţiei electrice de lumină şi forţă a unei hale industriale - anexă tehnico-socială. Prezentare generală Hala...

Proiectarea unei Instalatii de Forta pentru un Consumator Industrial

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Instalatia Electrica de Iluminat si Prize pentru o Cabana

ARGUMENTUL Proiectul trateaza-instalatiile electrice pentru o cabana -instalatiile necesare -normele de protectie a muncii Memoriu tehnic...

Executia Instalatiei de Iluminat si Prize

ARGUMENT Tema atestatului: Executia instalatiilor electrice de iluminat si prize Mi-am ales aceasta tema deoarece mi sa parut un subiect...

Alimentarea cu Energie Electrica a unui Atelier Mecanic Alimentat de la un Post de Transformare

Sa se proiecteze alimentarea cu energie electrica a unui atelier mecanic alimentat de la un post de transformare de 20/0,4 kv. Consumatorii de...

Acționări Electrice Navale

Cap.I: Generalitati privind elementele sistemelor de actionari electrice I.1: Scurt istoric al actionarilor electrice Prima actionare electrica,...

Materiale Electroizolante, Reprezentarea Schemelor Electrice și Electronice

ARGUMENT Un rol deosebit de important în buna funcţionare a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor la parametrii optimi îl are şi întreţinerea...

Ai nevoie de altceva?