Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune

Proiect
8.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 11323
Mărime: 4.32MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.Dr.Ing. SERGIU IVANOV
Acest Proiect a fost prezentat in cadrul Facultatii de Electromecanica din Craiova

Cuprins

CAPITOLUL I 2

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL II 7

ACTIONARI CU MOTOARE ASINCRONE 7

2.1 Avantajele si dezavantajele actionarii electrice cu motor asincron comparativ cu actionarea electrica cu motor de curent continuu 7

2.2 Problematica generala a tehnicii actionarilor electrice 9

2.2.1 Structura sistemelor de actionare electrica 9

2.2.2. Constructia sistemelor de actionare electrica 17

2.2.3. Probleme de baza ale tehnicii actionarii electrice 18

2.3 Actionari electrice cu motoare asincrone trifazate 20

2.3.l Caracteristicile utilizate în tehnica actionarilor cu rotorul în scurt-circuit 20

2.4 Metode de reglare a turatiei motoarelor asincrone 32

CAPITOLUL III 35

INVERTOARE 35

3.1 Generalitati 35

3.2 Invertor trifazat de curent cu stingere autonoma 36

3.3. Invertor trifazat de tensiune cu modulatie în amplitudine 42

3.4. Invertoare trifazate de tensiune cu modulatie în duratÎ 49

CAPITOLUL IV 55

PREZENTAREA INVERTORULUI DE TENSIUNE CU MODULATIE ÎN AMPLITUDINE CU TRANZISTOARE IGBT 55

4.1 Generalitati 55

4.2 Modulul inteligent cu tranzistoare IGBT 59

4.2.1. Aspecte practice privind utilizarea modulului inteligent 60

CAPITOLUL V 62

REALIZAREA PRACTICA 62

5.1 Sursa duala de tensiune stabilizata 62

5.2 Modul comanda 64

5.2.1 Functionarea modulului de comanda 65

5.2.2 Descrierea schemei bloc. 66

CONCLUZII 69

BIBLIOGRAFIE 70

Extras din document

Introducerea pe scara larga a automatizarii si robotizarii, realizarea noilor tipuri de masini unelte cu comanda program au condus la necesitatea utilizarii unor sisteme de actionare cât mai rapide si fiabile.

Actionarea electrica poate fi definita numai daca se ia în consideratie întreg ansamblul din care face parte, adica instalatia industriala si daca se tine seama de scopul principal urmarit: realizarea unui proces tehnologic de productie. Instalatia în care se utilizeaza actionari electrice cuprinde în mod necesar urmatoarele trei parti: masina electrica, elementele de transmisie a miscarii si masina de lucru. Procesul tehnologic de fabricatie este realizat de masina de lucru, care este pusa în miscare de masina electrica de actionare prin intermediul elementelor de transmisie. Adeseori în instalatiile moderne se utilizeaza mai multe masini electrice de actionare fiecare antrenând printr-un organ de transmisie câte un mecanism executor al masinii de lucru. Astfel, în general sistemul de actionare electrica cuprinde masinile electrice cu echipamentul de alimentare si comanda al acestora si transmisiile la mecanismele executoare ale masinii de lucru, care, în corelare cu componentele electrice, realizeaza procesul tehnologic de fabricatie.

În instalatiile cu actionare electrica se realizeaza conversia electromecanica a energiei, masina electrica îndeplinind rolul de convertor al energiei electrice în energie mecanica si uneori, în regim de frânare prin recuperare, de convertor al energiei mecanice în energie electrica în functie de conditiile de functionare determinate de procesul tehnologic efectuat de mecanismul executor sau de lucru. Între toate componentele acestor instalatii exista o interdependenta strânsa, permitând considerarea actionarii ca un sistem prin care se realizeaza conversia electromecanica a energiei si în care se asigura pe cale electrica controlul energiei mecanice.

În decursul dezvoltarii istorice actionarea electrica a aparut prin înlocuirea motorului hidraulic, cu abur sau cu combustie interna printr-o masina electrica, obtinându-se actionarea pe grupe, la care mai multe masini de lucru sunt actionate de la aceeasi masina electrica. Folosirea masinilor electrice a permis însa trecerea la actionarea individuala, în care fiecare masina de lucru are motorul sau de actionare, obtinându-se avantajul dispunerii utilajelor în flux tehnologic si înlocuirea vechilor transmisii prin curele la distante mari si voluminoase prin transmisii compacte de angrenaje individuale. Cerintele obtinerii unor performante de nivel superior pentru masinile de lucru, în vederea realizarii unei productivitati din ce în ce mai mari, au determinat cresterea complexitatii lor functionale si constructive, inclusiv perfectionarea sistemului de actionare electrica. Astfel apare tendinta de apropiere a masinilor electrice de mecanismele executoare, nascându-se cel mai modern sistem de actionare electrica, actionarea multipla, la care fiecare mecanism de executie al masinii de lucru are motorul sau de actionare.

Aplicarea pe scara tot mai larga a actionarii multiple si pretentiile crescânde de economicitate si productivitate a instalatiilor industriale, au determinat marirea exigentelor privind reglajul vitezei, pornirea, frânarea, reversarea si corelarea functionarii masinilor electrice ale aceleiasi instalatii. Pentru satisfacerea acestor cerinte s-au dezvoltat din ce în ce mai mult actionarile complexe, reglabile si automatizarea proceselor de productie. O alta consecinta a fost raspândirea unor noi tipuri de organe de transmisie dintre masina electrica si mecanismul executor, cum ar fi de exemplu cuplajele electromagnetice, care favorizeaza extinderea comenzii automate si asupra acestei parti a sistemului de actionare.

Majoritatea covârsitoare a motoarelor rotative de actionare, peste 96% este constituita de motoare asincrone trifazate cu rotorul în scurtcircuit sau bobinat. Primul motor asincron de tip industrial apare în 1889, construit de M.O. Dolivo-Dobrovolski, care a fructificat lucrarile anterioare ale lui G. Ferraris si N. Tesla. Folosirea pe scara larga a motoarelor asincrone se poate explica prin robustetea si simplitatea sa, pret redus, siguranta în exploatare. Actionarile electrice cu motoare asincrone se folosesc în toate sectoarele consumatoare de energie electrica: industrie, agricultura, transporturi, tertiar, casnic, etc.

În general actionarile industriale în curent alternativ se realizeaza cu motor asincron datorita avantajelor prezentate mai sus precum si proprietatilor sale în regim de motor: pornire simpla, caracteristicile de functionare convenabile, posibilitati de utilizare în scopul frânarii electrice si de modificare a turatiei.

Preview document

Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 1
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 2
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 3
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 4
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 5
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 6
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 7
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 8
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 9
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 10
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 11
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 12
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 13
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 14
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 15
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 16
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 17
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 18
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 19
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 20
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 21
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 22
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 23
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 24
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 25
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 26
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 27
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 28
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 29
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 30
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 31
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 32
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 33
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 34
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 35
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 36
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 37
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 38
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 39
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 40
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 41
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 42
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 43
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 44
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 45
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 46
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 47
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 48
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 49
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 50
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 51
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 52
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 53
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 54
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 55
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 56
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 57
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 58
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 59
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 60
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 61
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 62
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 63
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 64
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 65
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 66
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 67
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 68
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 69
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 70
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 71
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 72
Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Sistem de Actionare Electromecanica cu Motor Asincron si Invertor de Tensiune.doc

Alții au mai descărcat și

Mașina Asincronă Trifazată în Regim de Generator Conectat la Rețea și Autonom

MEMORIU JUSTIFICATIV Am ales această lucrare deoarece în contextul energetic actual mondial producerea energiei de la surse neconvenţionale...

Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7

I. PARTEA TEORETICA 1. Automate programabile 1.1 Introducere Sistemele automate de control a proceselor sunt un conglomerat de dispozitive...

Mașini Asincrone

Pentru antrenarea diverselor utilaje tehnologice sunt folosite: motoare asincrone de joasă tensiune până la puteri de 100 kw şi de medie tensiune...

Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit

Motivaţie În lucrarea de faţă am tratat câteva noţiuni teoretice legate de tehnologia de construcţie şi fabricaţie a motoarelor asincrone , în...

Cercetări și Aplicații în Tehnica Magneților Permanenți

Universul este doar fizică, o fizică a echilibrelor energetice în multitudinea formelor existente. Este nevoie de intervenţia unor oameni în acest...

Convertoare de Frecvență

Memoriu justificativ Tema proiectului are în vedere modalităţi moderne de control şi comandă a motoarelor electrice trifazate cu rotor în...

Particularități privind propulsia electrică a navei

Prin notiunea de propulsie electrica a navelor se intelege deplasarea acestora conditionata de utilizarea energiei electrice de instalatiile...

Sisteme de Urmărire la Distanță prin GPS

INTRODUCERE 1.1. Generalităţi Încercarea de a-şi imagima unde se află şi încotro merge a fost una din cele mai vechi preocupări ale omului....

Te-ar putea interesa și

Masini si Actionari Electrice

Capitolul 1 Introducere 1.1 Instalaţii şi sisteme de acţionări cu maşini electrice în economie Sistemele de producere a energiei electrice în...

Electronica de Putere si Regalre Automata

Capitolul 1. ELECTRONICA DE PUTERE ÎN SISTEMELE DE REGLARE AUTOMATA 1.1. Circuite electronice de putere folosite în sisteme de reglare automata;...

Ai nevoie de altceva?