Sistem de Autoexcitatie Compound pentru Pornirea unui Motor Sincron

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Sistem de Autoexcitatie Compound pentru Pornirea unui Motor Sincron.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 103 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: CONF. DR. ING. IUSTINIAN NEACA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Electrotehnica

Cuprins

Prefata
Introducere
Cap. 1 Memoriu justificativ
Cap. 2 Prezentarea temei
2.1 Scurt istoric
2.2 Convertoare de medie si mare putere utilizate in energetica si electrotehnica.
2.3 Convertoare reglabile de tensiune alternativa
Cap. 3 Maşina sincronă trifazată
3.1 Elemente constructive specifice. Domeniu de utilizare.Principiul de
funcţionare în regim de generator şi motor
3.2 Caracteristicile electromecanice ale motorului sincron.
3.3. Pornirea prin alimentarea înfăşurării statorice de la o sursa
de tensiuneşi frecvenţă variabilă
Cap 4 Stadiul actual în domeniul temei
4.1 Importanta temei
4.2 Celule elementare de comutaţie
4.3 Caracterizarea întreruptoarelor statice ideale
Cap.5 Elemente fundamentale privind sistemele de actionare electrica
5.1 Aplicarea excitatiei statice la motoarele sincrone
5.2 Reglarea excitatiei motoarelor sincrone
5.3 Metode de pornire a motoarelor sincrone
Cap. 6 Destinatia echipamentului - amplasare
6.1 Caracteristici tehnice SAC MS 300 /6 /300
6.2 Caracteristici tehnice transformator de adaptare ( TA ) :
6.3 Obiect si domeniu de utilizare
6.4 Conditii tehnice de calitate
6.4.1 Notare, simbolizare
6.4.2 Cerinte pentru mediul inconjurator
6.4.3 Cerinte constructive, functionale si de alta natura
6.5 Conditii tehnice constructive.Materiale
6.5.1Conditii tehnice de functionare
6.6 Reguli pentru verificarea calitatii
6.7 Metode de verificare
6.7.1 Inductivitatea - tip B.T F.
6.7.2 Transductorul -tip T.T.F.
6.7.3 Redresorul - tip P.R.
6.7.4 Contactorul/ruptorul static – Th
6.7.5 Traductorul Ti
Cap. 7 Descrierea produsului
7.1 Caracteristici tehnice principale
7.2 Parametrii motorului sincron MSI-D 300 kW, 6 Kv
7.3 Lista aparatajului electric principal
7.4 Program de mentenanta
Cap. 8 Mod de functionare
8.1 Considerente teoretice.
Cap 9. Calculul si alegerea elementelor de actionare
9.1 Calculul tranformatorului de adaptare TA (6 / 0,06 kV)
9.2 Calculul bobinei de reactanta trifazata (BTF) pe miez de fier (uscata in aer liber)
9.3 Calculul transductorului trifazic de curent, simbol TTF.
9.4 Alte caracteristici tehnice motor sincron
9.5 Considerente privind alegerea si dimensionarea redresorului cu tiristoare de putere
9.6 Alegerea tiristoarelor
Cap.10 Program de incercari si verificari
10.1 Caracteristici tehnice. Norme si standarde de referinta pentru incercari
10.2. Incercari si verificari
10.2.1 Verificarea rezistentei de izolatie
10.2.2 Cuplarea (pornirea la retea a motorului sincron)
10.2.3 Verificarea factorului de putere
10.2.3.1 Grafice verificare factor de putere
10.2.3.2 Concluzii privind verificare factor de putere
10.2.4 Verificare stabilitate la perturbatii U / f.
- Un5% ;
- fn 5% ;
- U(%) +f(%)  5%;
10.2.4.1 Grafice privind verificarea stabilitatatii la perturbatii a factorului de putere pentru U / f, la (U = Un+5%
10.2.4.2 Grafice privind verificarea stabilitatatii la perturbatii a factorului de putere pentru U / f, la (U = Un - 5%)
10.2.4.3 Concluzii si observatii
10.2.5 Verificare stabilitate la suprasarcina;
10.2.5.1 Grafice verificare stabilitatate la suprasarcina
10.2.5.2 Concluzii si observatii privind stabilitatatea la suprasarcina
10.2.6 Verificarea incalzirii
10.2.6.1 Grafice privind verificarea la incalzire
10.2.6.2 Concluzii si observatii privind verificarea la incalzire
10.2.7 Harta temperaturilor masurate cu termofilul
Cap. 11 Punerea in functiune
11.1 Reglare si rodaj
11.2 Pregatirea pentru punerea in functiune si punerea in functiune
11.3 Reguli de exploatare
Cap. 12 Reguli de intretinere
12.1 Ambalare , transport , depozitare si conservare
Cap. 13 Masuri de protectia muncii si prevenirea incendiilor
Bibliografie

Extras din document

Prefata

In aceasta lucrare, s-a urmarit în primul rând o prezentare clara a aspectelor legate de problemele practice si aplicatiile din domeniul electrotehnicii de putere, astfel ca acestea sa poata fi întelese si însusite în modul cel mai simplu posibil. Din aceasta cauza, este posibil ca, uneori, rigurozitatea expunerii sa lase de dorit, dar acest lucru a fost facut în scopul simplificarii ei. De altfel, in lucrarea de fata ne-am propus constituirea unei expuneri a pornirii unui motor electric sincron cu ajutorul dispozitivelor electronice de putere. Exista numeroase lucrari care prezinta fenomenele în tratarea lor cea mai riguroasa, unele dintre ele fiind indicate în bibliografia de la sfârsitul lucrarii.

Domeniul electrotehnicii industriale este un domeniu foarte vast si el se largeste

pe zi ce trece. Din aceasta cauza, este practic imposibila abordarea exhaustiva a problematicii acestei discipline, motiv pentru care, orice lucrare care abordeaza acest subiect, îsi propune tratarea numai a anumitor aspecte, în functie de obiectivele urmarite. În acest sens, lucrarea de fata este structurata pornind de la o prezentare succinta a aspectelor generale legate de dispozitivele electronice semiconductoare si continuând cu principalele domenii de aplicatii industriale: electronica energetica, constructia de masini.

În domenii care se dezvolta foarte rapid, cum sunt cele ale electrotehnicii si electronicii de putere, este practic imposibil sa cuprinzi într-o lucrare aspectele cele mai moderne ale problematicii studiate. Este necesar însa ca ea sa ofere o informatie clara si bine structurata privind aspectele deja complet lamurite, care sa permita, prin extrapolare, abordarea celor mai noi probleme ale domeniului. Speram ca aceasta lucrare satisface, macar într-o anumita masura, aceasta conditie.

Celor care au prilejul sa consulte aceasta lucrare le adresam rugamintea de a ne semnala, diferitele aspecte constatate, observatii, propuneri, etc. Pentru aceasta, le multumim cu anticipatie.

Unul din scopurile principale ale studiului teoretic în orice domeniu de cunoastere consta în gasirea acelui punct de vedere, din care obiectul de studiu se reliefeaza în simplitatea sa extrema.

,,Trebuie sa multumim Creatorului pentru ca a facut Universul astfel încât tot ce este simplu sa fie adevarat si tot ce este complicat sa fie fals. Cautati simplitatea si îndoiti-va mereu de ea.”

Introducere

Unul din domeniile importante ale stiintei si tehnicii este electronica, ce se ocupa cu studiul bazelor fizice, cu cercetarea, elaborarea si utilizarea aparatelor a caror functionare se bazeaza pe dispozitive electronice. O caracteristica generala a acestor dispozitive consta în faptul ca ele sunt elemente neliniare, aceasta neliniaritate determinându-le utilizarile. Electronica industriala reprezinta acea parte a electronicii care se ocupa cu utilizarea în industrie a dispozitivelor electronice de diferite tipuri si cu principiile generale de realizare a schemelor electronice functionale. Ea se împarte în doua domenii generale si anume:

1. Electronica informationala, care se ocupa cu studiul sistemelor de

reprezentare, prelucrare, transmitere si receptie a informatiei. Caracteristica electronicii informationale consta în complexitatea si diversitatea problemelor de rezolvat, în viteza mare de lucru si în necesitatea unei înalte sigurante în functionare. Ea este nemijlocit legata de utilizarea microschemelor integrate, a caror dezvoltare si perfectionare determina în mod esential nivelul de dezvoltare al domeniului în ansamblul sau.

2. Electronica energetica se refera în principal la tehnica redresoarelor si

convertoarelor si se ocupa cu transformarea energiei electrice dintr-o forma într-alta, având în vedere ca aproape jumatate din energia electrica este consumata sub forma de curent continuu sau de frecventa nestandardizata. Inginerilor energeticieni si electrotehnisti le este utila pregatirea în domeniul electronicii industriale în scopul formularii corecte a conditiilor

tehnice pentru elaborarea solutiilor electronice, al exploatarii corecte a acestora, al proiectarii instalatiilor de transport energetic de mare putere, al utilizarii documentatiilor specifice în domeniul electronicii.

Cap. 1 Memoriu justificativ

Spre deosebire de motorul asincron, motorul sincron necesita o sursa de curent continuu pentru producerea curentului de excitatie si aparataj complex de pornire, ceea ce face ca cele doua tipuri de motoare sa intre in competitie numai de la puteri de 100 kW in sus, puteri la care costul accesoriilor devine mic in comparatie cu costul motorului. Fata de motoarele asincrone, motorul sincron prezinta parametri energetici superiori si siguranta mai mare in functionare, precum si urmatoarele avantaje:

-pot functiona cu factor de putere egal cu unitatea (cos =1), in regim supraexcitat si functioneaza cu factor de putere capacitiv , furnizand retelei de alimentare putere reactiva reglabila, inlocuind in acest fel baterii de condensatoare costisitoare necesare compensarii puterii reactive a consumatorilor inductivi (motoare asincrone, transformatoare);

- au randament superior motoarelor asincrone datorita intrefierului de 2 4 ori mai mare. Uzarea rulmentilor nu afecteaza caracteristicile motorului, pe cand la motorul asincron aceasta determina scaderea pronuntata a factorului de putere si deseori duce la avarii provocate de frecarea rotorului fata de stator;

-scaderea tensiunii retelei nu provoaca scaderea cuplului electromagnetic in aceeasi masura ca la motorul asincron;

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistem de Autoexcitatie Compound pentru Pornirea unui Motor Sincron.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA SPECIALIZAREA C.E.