Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 22351
Mărime: 664.84KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CONF. DR. ING. IUSTINIAN NEACA
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA SPECIALIZAREA C.E.

Cuprins

Prefata

Introducere

Cap. 1 Memoriu justificativ

Cap. 2 Prezentarea temei

2.1 Scurt istoric

2.2 Convertoare de medie si mare putere utilizate in energetica si electrotehnica.

2.3 Convertoare reglabile de tensiune alternativa

Cap. 3 Maşina sincronă trifazată

3.1 Elemente constructive specifice. Domeniu de utilizare.Principiul de

funcţionare în regim de generator şi motor

3.2 Caracteristicile electromecanice ale motorului sincron.

3.3. Pornirea prin alimentarea înfăşurării statorice de la o sursa

de tensiuneşi frecvenţă variabilă

Cap 4 Stadiul actual în domeniul temei

4.1 Importanta temei

4.2 Celule elementare de comutaţie

4.3 Caracterizarea întreruptoarelor statice ideale

Cap.5 Elemente fundamentale privind sistemele de actionare electrica

5.1 Aplicarea excitatiei statice la motoarele sincrone

5.2 Reglarea excitatiei motoarelor sincrone

5.3 Metode de pornire a motoarelor sincrone

Cap. 6 Destinatia echipamentului - amplasare

6.1 Caracteristici tehnice SAC MS 300 /6 /300

6.2 Caracteristici tehnice transformator de adaptare ( TA ) :

6.3 Obiect si domeniu de utilizare

6.4 Conditii tehnice de calitate

6.4.1 Notare, simbolizare

6.4.2 Cerinte pentru mediul inconjurator

6.4.3 Cerinte constructive, functionale si de alta natura

6.5 Conditii tehnice constructive.Materiale

6.5.1Conditii tehnice de functionare

6.6 Reguli pentru verificarea calitatii

6.7 Metode de verificare

6.7.1 Inductivitatea - tip B.T F.

6.7.2 Transductorul -tip T.T.F.

6.7.3 Redresorul - tip P.R.

6.7.4 Contactorul/ruptorul static – Th

6.7.5 Traductorul Ti

Cap. 7 Descrierea produsului

7.1 Caracteristici tehnice principale

7.2 Parametrii motorului sincron MSI-D 300 kW, 6 Kv

7.3 Lista aparatajului electric principal

7.4 Program de mentenanta

Cap. 8 Mod de functionare

8.1 Considerente teoretice.

Cap 9. Calculul si alegerea elementelor de actionare

9.1 Calculul tranformatorului de adaptare TA (6 / 0,06 kV)

9.2 Calculul bobinei de reactanta trifazata (BTF) pe miez de fier (uscata in aer liber)

9.3 Calculul transductorului trifazic de curent, simbol TTF.

9.4 Alte caracteristici tehnice motor sincron

9.5 Considerente privind alegerea si dimensionarea redresorului cu tiristoare de putere

9.6 Alegerea tiristoarelor

Cap.10 Program de incercari si verificari

10.1 Caracteristici tehnice. Norme si standarde de referinta pentru incercari

10.2. Incercari si verificari

10.2.1 Verificarea rezistentei de izolatie

10.2.2 Cuplarea (pornirea la retea a motorului sincron)

10.2.3 Verificarea factorului de putere

10.2.3.1 Grafice verificare factor de putere

10.2.3.2 Concluzii privind verificare factor de putere

10.2.4 Verificare stabilitate la perturbatii U / f.

- Un5% ;

- fn 5% ;

- U(%) +f(%)  5%;

10.2.4.1 Grafice privind verificarea stabilitatatii la perturbatii a factorului de putere pentru U / f, la (U = Un+5%

10.2.4.2 Grafice privind verificarea stabilitatatii la perturbatii a factorului de putere pentru U / f, la (U = Un - 5%)

10.2.4.3 Concluzii si observatii

10.2.5 Verificare stabilitate la suprasarcina;

10.2.5.1 Grafice verificare stabilitatate la suprasarcina

10.2.5.2 Concluzii si observatii privind stabilitatatea la suprasarcina

10.2.6 Verificarea incalzirii

10.2.6.1 Grafice privind verificarea la incalzire

10.2.6.2 Concluzii si observatii privind verificarea la incalzire

10.2.7 Harta temperaturilor masurate cu termofilul

Cap. 11 Punerea in functiune

11.1 Reglare si rodaj

11.2 Pregatirea pentru punerea in functiune si punerea in functiune

11.3 Reguli de exploatare

Cap. 12 Reguli de intretinere

12.1 Ambalare , transport , depozitare si conservare

Cap. 13 Masuri de protectia muncii si prevenirea incendiilor

Bibliografie

Extras din document

Prefata

In aceasta lucrare, s-a urmarit în primul rând o prezentare clara a aspectelor legate de problemele practice si aplicatiile din domeniul electrotehnicii de putere, astfel ca acestea sa poata fi întelese si însusite în modul cel mai simplu posibil. Din aceasta cauza, este posibil ca, uneori, rigurozitatea expunerii sa lase de dorit, dar acest lucru a fost facut în scopul simplificarii ei. De altfel, in lucrarea de fata ne-am propus constituirea unei expuneri a pornirii unui motor electric sincron cu ajutorul dispozitivelor electronice de putere. Exista numeroase lucrari care prezinta fenomenele în tratarea lor cea mai riguroasa, unele dintre ele fiind indicate în bibliografia de la sfârsitul lucrarii.

Domeniul electrotehnicii industriale este un domeniu foarte vast si el se largeste

pe zi ce trece. Din aceasta cauza, este practic imposibila abordarea exhaustiva a problematicii acestei discipline, motiv pentru care, orice lucrare care abordeaza acest subiect, îsi propune tratarea numai a anumitor aspecte, în functie de obiectivele urmarite. În acest sens, lucrarea de fata este structurata pornind de la o prezentare succinta a aspectelor generale legate de dispozitivele electronice semiconductoare si continuând cu principalele domenii de aplicatii industriale: electronica energetica, constructia de masini.

În domenii care se dezvolta foarte rapid, cum sunt cele ale electrotehnicii si electronicii de putere, este practic imposibil sa cuprinzi într-o lucrare aspectele cele mai moderne ale problematicii studiate. Este necesar însa ca ea sa ofere o informatie clara si bine structurata privind aspectele deja complet lamurite, care sa permita, prin extrapolare, abordarea celor mai noi probleme ale domeniului. Speram ca aceasta lucrare satisface, macar într-o anumita masura, aceasta conditie.

Celor care au prilejul sa consulte aceasta lucrare le adresam rugamintea de a ne semnala, diferitele aspecte constatate, observatii, propuneri, etc. Pentru aceasta, le multumim cu anticipatie.

Unul din scopurile principale ale studiului teoretic în orice domeniu de cunoastere consta în gasirea acelui punct de vedere, din care obiectul de studiu se reliefeaza în simplitatea sa extrema.

,,Trebuie sa multumim Creatorului pentru ca a facut Universul astfel încât tot ce este simplu sa fie adevarat si tot ce este complicat sa fie fals. Cautati simplitatea si îndoiti-va mereu de ea.”

Introducere

Unul din domeniile importante ale stiintei si tehnicii este electronica, ce se ocupa cu studiul bazelor fizice, cu cercetarea, elaborarea si utilizarea aparatelor a caror functionare se bazeaza pe dispozitive electronice. O caracteristica generala a acestor dispozitive consta în faptul ca ele sunt elemente neliniare, aceasta neliniaritate determinându-le utilizarile. Electronica industriala reprezinta acea parte a electronicii care se ocupa cu utilizarea în industrie a dispozitivelor electronice de diferite tipuri si cu principiile generale de realizare a schemelor electronice functionale. Ea se împarte în doua domenii generale si anume:

1. Electronica informationala, care se ocupa cu studiul sistemelor de

reprezentare, prelucrare, transmitere si receptie a informatiei. Caracteristica electronicii informationale consta în complexitatea si diversitatea problemelor de rezolvat, în viteza mare de lucru si în necesitatea unei înalte sigurante în functionare. Ea este nemijlocit legata de utilizarea microschemelor integrate, a caror dezvoltare si perfectionare determina în mod esential nivelul de dezvoltare al domeniului în ansamblul sau.

2. Electronica energetica se refera în principal la tehnica redresoarelor si

convertoarelor si se ocupa cu transformarea energiei electrice dintr-o forma într-alta, având în vedere ca aproape jumatate din energia electrica este consumata sub forma de curent continuu sau de frecventa nestandardizata. Inginerilor energeticieni si electrotehnisti le este utila pregatirea în domeniul electronicii industriale în scopul formularii corecte a conditiilor

tehnice pentru elaborarea solutiilor electronice, al exploatarii corecte a acestora, al proiectarii instalatiilor de transport energetic de mare putere, al utilizarii documentatiilor specifice în domeniul electronicii.

Cap. 1 Memoriu justificativ

Spre deosebire de motorul asincron, motorul sincron necesita o sursa de curent continuu pentru producerea curentului de excitatie si aparataj complex de pornire, ceea ce face ca cele doua tipuri de motoare sa intre in competitie numai de la puteri de 100 kW in sus, puteri la care costul accesoriilor devine mic in comparatie cu costul motorului. Fata de motoarele asincrone, motorul sincron prezinta parametri energetici superiori si siguranta mai mare in functionare, precum si urmatoarele avantaje:

-pot functiona cu factor de putere egal cu unitatea (cos =1), in regim supraexcitat si functioneaza cu factor de putere capacitiv , furnizand retelei de alimentare putere reactiva reglabila, inlocuind in acest fel baterii de condensatoare costisitoare necesare compensarii puterii reactive a consumatorilor inductivi (motoare asincrone, transformatoare);

- au randament superior motoarelor asincrone datorita intrefierului de 2 4 ori mai mare. Uzarea rulmentilor nu afecteaza caracteristicile motorului, pe cand la motorul asincron aceasta determina scaderea pronuntata a factorului de putere si deseori duce la avarii provocate de frecarea rotorului fata de stator;

-scaderea tensiunii retelei nu provoaca scaderea cuplului electromagnetic in aceeasi masura ca la motorul asincron;

Preview document

Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 1
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 2
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 3
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 4
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 5
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 6
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 7
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 8
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 9
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 10
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 11
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 12
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 13
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 14
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 15
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 16
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 17
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 18
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 19
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 20
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 21
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 22
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 23
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 24
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 25
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 26
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 27
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 28
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 29
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 30
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 31
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 32
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 33
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 34
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 35
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 36
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 37
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 38
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 39
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 40
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 41
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 42
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 43
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 44
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 45
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 46
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 47
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 48
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 49
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 50
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 51
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 52
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 53
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 54
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 55
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 56
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 57
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 58
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 59
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 60
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 61
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 62
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 63
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 64
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 65
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 66
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 67
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 68
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 69
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 70
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 71
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 72
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 73
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 74
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 75
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 76
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 77
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 78
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 79
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 80
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 81
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 82
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 83
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 84
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 85
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 86
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 87
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 88
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 89
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 90
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 91
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 92
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 93
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 94
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 95
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 96
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 97
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 98
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 99
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 100
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 101
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 102
Sistem de autoexcitație compound pentru pornirea unui motor sincron - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Sistem de Autoexcitatie Compound pentru Pornirea unui Motor Sincron.doc

Alții au mai descărcat și

Instalația de iluminat general interior a unei hale industriale

TEMA DE PROIECT Sa se proiecteze instalatia de iluminat general interior a unei hale industriale, cu urmatoarele date de proiectare: -...

Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Pornirea Motoarelor Sincrone

ARGUMENT Dezvoltarea în ritm rapid a producţiei de energie electrică faţă de alte domenii industriale, pentru satisfacerea necesarului de energie...

Probleme de CEM și câmpuri de joasă frecvență în stații electrice

Probleme legate de campul electromagnetic. Efectele asupra factorilor de mediu ale campurilor electromagnetice din vecinatatea instalatiilor de...

Motorul Sincron

Maşini de tip sincron – maşina sincronă Conform definiţiei, caracteristicile constructive şi funcţionale ale convertoarelor de tip sincron sunt:...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Sisteme moderne de comandă a mașinilor de curent alternativ

Un convertizor de frecventa este o componenta electronica ce ajuta la ajustarea turatiei si puterii unui motor electric, prin varierea frecventei...

Centrale Electrice

Tema de proiect la Centrale electrice Sa se proiecteze o centrala termoelectrica cu turbina cu abur cu condensatie pura si o treapta de...

Te-ar putea interesa și

Instalație statică de pornire, sincronizare și excitație pentru motorul sincron de 2500 KW, 1500 rotații pe minut, 6KV

Cap. 1 MEMORIU JUSTIFICATIV Spre deosebire de motorul asincron, motorul sincron necesita o sursa de curent continuu pentru producerea curentului...

Ai nevoie de altceva?