Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu

Proiect
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 4 fișiere: doc, docx, pptx
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 20254
Mărime: 4.54MB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 5

1. DOCUMENTAREA TEHNICĂ ÎN DOMENIU SISTEMELOR DE CONTROL ALE TROLEIBUZELOR CU MCC 6

1.1. Problemele actuale ale tracţiunelor electrice ale troleibuzelor 6

1.2. MCC de tractione ale proleibuzelor 9

1.3. Convertoarele DC-DC destinate tracțiunilor 16

1.4. Sistemul de comanda 22

2. DIMENSIONAREA CONVERTORULUI DC-DC ȘI A ELEMENTELOR DE CONTROL 27

2.1. Alegerea schemei de tracţiune si explicarea funcţionări 28

2.2. Dimensionarea convertorului de putere 29

2.3. Elementele sistemului de control 46

3. MODELAREA SISTEMULUI DE TRACTIUNE A TROLEIBUZULUI 57

3.1. Modelul matematic al sistemului electromecanic de tractiune 59

3.2. Acordarea regulatoarelor sistemului electromecanic 65

3.3. Rezultatele simularilor și analiza lor 69

4. CALCULUL TEHNICO – ECONOMIC CU PRIVIRE LA JUSTIFICAREA SOLUŢIILOR DE ACŢIONARE ELECTRICĂ A TROLEIBUZELOR 71

4.1. Formularea problemei 71

4.2. Metodologia de calcul 71

4.3. Calcule numerice 73

4.4. Constatări şi concluzii 75

5. SECURITATEA ACTIVITAŢII VITALE LA EXPLUATAREA TROLEIBUZULUI 77

5.1. Generalități 77

5.2. Organizarea protecţiei muncii la parcul de troleibuze 78

5.3. Analiza condiţiilor de muncă pentru şofer 78

5.4. Analiza pericolului de electrocutare 88

5.5. Masuri antiincendiare 81

5.6. Măsuri de protecţie a mediului ambiant 84

CONCLUZII 85

BIBLIOGRAFIE 86

Extras din document

INTRODUCERE

Funcţionarea transportului urban de călători este o problemă vitală pentru dezvoltarea economiilor urbane. Oraşele există deoarece ele permit oamenilor să folosească la maximum avantajul zonelor economice foarte aglomerate unde apropierea spaţială în sine facilitează cooperarea aducătoare de productivitate. Marea aglomerare de automobile conduce la reducerea fluenţei traficului la orele de vârf şi bineînţeles la poluarea masivă a mediului ambiant reducînd astfel confortul vieţii şi ducând la afectarea gradului de sănătate al populaţiei. Astfel, apare necesitatea utilizării în circulaţia urbană a unui vehicul nepoluant şi silenţios. Un impuls dat acestei direcţii, a fost şi fenomenul de “criză energetică” fenomen de amploare care a făcut cât se poate de clară, problema disponibilităţilor în rezerva de petrol, determinând astfel statele lumii să treacă la programe concrete de cercetare şi dezvoltare. Au început sa apăra astfel automobilele hibride, iar o soluţie pentru traficul urban din ce in ce mai “sufocat” este şi TROLEIBUZUL.

Principalele soluţii tehnice de tracţiune care s-au studiat şi se utilizează în prezent sunt:

• linie de curent continuu - motor de curent continuu

• linie de curent continuu - motor asincron (sau sincron)

In prezent suntem în stadiul în care variatoarele de tensiune continuă şi motoarele de curent continuu sint înlocuite cu acţionările de tracţiune în curent alternativ, preponderent cu motoare asincrone. Tendinţa generală este ca atunci cand se fac modernizări ale vehiculelor mai vechi, dar încă în serviciu, acţionate in diagrama de forţa clasică cu baterii de rezistori prin şuntare progresivă a acestora in funcţie de curent (diagrama foarte energofagă), se trece la schema de acţionare cu variatoare de curent continuu (choppere) pentru reutilizarea motoarelor de curent continuu existent, contactoarelor și o parte din bateria de rezistori de frînă reostatică Pentru vehicule noi se implementează schema de forţă în curent alternativ cu motoare asincrone sau sincrone. Sporirea fiabilitatea sistemului de tracțiune si a confortului pasagerilor se datoreaza utilizării microcontrolerelor de comandă care fac ca controlul să fie foarte precis și protecţiile sistemului pe partea de forţă să fie foarte eficiente.

Chopper-ele, utilizate la moment pentru actionarea troleibuzelor in Chisinau, solutioneaza partial problema avind reglaj lin doar pentru prima zona, pecind slabirea fluxulu (zona a doua) este realizta prin suntarea infasurarii ceea ce inevitabil duce la apariţia şocurilor şi consum sporit de energie. Pentru imbunatatirea indicilor cantitavi si calitativi a actionarii este propus conrolul separate a excitației motorului de tractiune și sistem procesoral de comanda.

1. DOCUMENTAREA TEHNICĂ ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE CONTROL ALE TROLEIBUZELOR CU MCC

1.1. Problemele actuale ale tracţiunilor electrice de curent continuu ale troleibuzelor

Mişcarea reprezintă un element esenţial în evoluţia societăţii umane, ea putând fi realizată sub diverse forme şi prin mijloace diferite. Indiferent de scopul său şi de modul de manifestare, mişcarea este caracterizată, înainte de orice, de consumul de energie.

Reducerea consumului de energie necesar deplasării reprezintă o preocupare majoră pe plan mondial, fiind avute în vedere posibilităţile de optimizare energetică a sistemelor de acţionare ale vehiculelor, reducerea rezistenţelor la rulare, optimizarea deplasării vehiculelor precum şi optimizarea circulaţiei, toate acestea trebuie să fie corelate cu creşterea calităţii transportului, a siguranţei şi confortului deplasării.

Apariţia şi producerea energiei electrice, a dus nemijlocit la dezvoltarea industriei electrotehnice, la creşterea numărului de consumatori şi la diversificarea acestora. Odată cu consumatorii casnici au apărut şi marii consumatori industriali ai energiei electrice. Transformarea acesteia în lucru mecanic prin intermediul maşinilor electrice, a fost aplicată şi la vehicule.

Vehiculul electric se defineşte ca fiind acela, care obţine forţa de tracţiune cu mijloace proprii, destinate acestui scop. Vehiculele electrice motoare pot fi:

- autonome, dacă alimentarea cu energie se face de la surse proprii aflate pe vehicule (generatoare sau baterii de acumulatoare), cum sunt locomotivele diesel electrice şi electromobilele;

- neautonome, dacă alimentarea cu energie electrică se face din exterior prin linii de contact (locomotive, tramvaie, troleibuze, metrouri).

După natura căii de circulaţie se diferenţiază:

- vehicule cu cale ghidată (cale ferată);

- vehicule cu cale neghidată (carosabile), cum sunt troleibuzele şi electromobilele.

Vehiculele electrice cu motoare cu aderenţă la calea neghidată, au sustentaţia realizată

prin roti pneumatice, pe suport de rulare nemetalic (carosabil), iar ghidarea pe cale se asigură utilizând o parte din roţile de sustentaţie, asociate cu mecanismul de direcţie.

În centrele urbane aglomerate, primul semnal de alarmă dat de circulaţia numărului tot mai mare de automobile, a fost poluarea excesivă a atmosferei. Pe lângă poluarea chimică a atmosferei, automobilul mai contribuie la creşterea gradului de poluare sonoră, acţionând asupra scoarţei cerebrale, zgomotul provocând iritaţii nervoase, slăbeşte atenţia.[1]

Astfel, apare necesitatea utilizării în circulaţia urbană a unui vehicul nepoluant şi silenţios. Un impuls dat acestei direcţii, a fost şi fenomenul de “criză energetică” fenomen de amploare care a făcut cât se poate de clară, problema disponibilităţilor în rezerva de “petrol”, determinând astfel statele lumii să treacă la programe concrete de cercetare şi dezvoltare

Au început sa apăra astfel automobilele hibride, iar o soluţie pentru traficul urban din ce in ce mai “sufocat” este şi troleibuzul.

Principalele soluţii tehnice de tracţiune care s-au studiat şi se utilizează în prezent sunt:

• linie de curent continuu - variator de tensiune continuă - motor de curent continuu

• linie de curent continuu - invertor trifazat - motor asincron (sau sincron)

La nivel international suntem în stadiul în care variatoarele de tensiune continuă şi motoarele de curent continuu au fost înlocuite cu acţionările de tracţiune în curent alternativ, preponderent cu motoare asincrone. Tendinţa generală este ca atunci cand se fac modernizări ale vehiculelor mai vechi, dar încă în serviciu, acţionate in diagrama de forţa clasică cu baterii de rezistori prin şuntare progresivă a acestora in funcţie de curent (diagrama foarte energofagă), se trece la schema de acţionare cu variatoare de curent continuu (choppere) pentru reutilizarea motoarelor de curent continuu existente. Pentru vehicule noi se implementează schema de forţă în curent alternativ cu motoare asincrone sau sincrone.

Preview document

Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 1
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 2
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 3
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 4
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 5
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 6
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 7
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 8
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 9
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 10
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 11
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 12
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 13
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 14
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 15
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 16
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 17
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 18
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 19
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 20
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 21
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 22
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 23
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 24
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 25
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 26
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 27
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 28
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 29
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 30
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 31
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 32
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 33
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 34
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 35
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 36
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 37
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 38
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 39
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 40
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 41
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 42
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 43
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 44
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 45
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 46
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 47
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 48
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 49
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 50
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 51
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 52
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 53
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 54
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 55
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 56
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 57
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 58
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 59
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 60
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 61
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 62
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 63
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 64
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 65
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 66
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 67
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 68
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 69
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 70
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 71
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 72
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 73
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 74
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 75
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 76
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 77
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 78
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 79
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 80
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 81
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 82
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 83
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 84
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 85
Sisteme de Comandă ale Troleibuzelor cu Tracțiune în Curent Continuu - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Sisteme de Comanda ale Troleibuzelor cu Tractiune in Curent Continuu
    • Foaia de titlu.doc
    • Sarcina.doc
    • Sisteme de Comanda ale Troleibuzelor cu Tractiune in Curent Continuu.docx
    • Sisteme de Comanda ale Troleibuzelor cu Tractiune in Curent Continuu.pptx

Alții au mai descărcat și

Studiul privind analiza și simularea automobilelor hibride

Introducere Creşterea economică, caracteristică civilizaţiei industriale se bazează pe resurse neregenerabile (petrol, cărbuni, gaze naturale). În...

Convertoare de Frecvență

Memoriu justificativ Tema proiectului are în vedere modalităţi moderne de control şi comandă a motoarelor electrice trifazate cu rotor în...

Tracțiune electrică

Ecuaţia de mişcare a trenului În cazul general, un tren este compus din una sau mai multe unităţi motoare (locomotive, vagoane motoare), care...

Proiectarea unei Grinzi Rulante pentru Hale Industriale

INTRODUCERE Maşinile de ridicat sunt nişte maşini de lucru cu funcţionarea ciclică şi regim intermitent, care au o largă răspândire în toate...

Calculul Electromagnetic al unui Transformator

Transformatorul electric este o construcţie electrotehnică destinată transformării unui sistem de curenţi variabili în unul sau mai multe sisteme...

CSH Project - Wind-Solar Hybrid System for Probota Hotel

Project theme: Design, modeling and performance analysis of a wind and PV hybrid system to supply energy for 10 - 12 rooms from a hotel situated...

Troleibuz

Etapa I Descriere maşină: Troleibuz - doar 100% emisii zero, 100% electric autobuz disponibil la mai puțin de jumătate din costul unui tramvai...

Sisteme moderne de comandă a mașinilor de curent alternativ

Un convertizor de frecventa este o componenta electronica ce ajuta la ajustarea turatiei si puterii unui motor electric, prin varierea frecventei...

Te-ar putea interesa și

Tractiuni Electrice

1.1. Introducere In intreaga lume exista o mare varietate de sisteme de tractiune electrica care au fost realizate in acord cu destinatia...

Motoare CC utilizate în acționări electrice

Probleme generale privind motorul de c.c. utilizat în acţionările electrice 2.1. DESTINAŢIA ŞI DOMENIUL DE APLICARE Însuşirile electromecanice...

Tractiuni Electrice

1. TEORIA TRACŢIUNII ELECTRICE 1.1 Ecuaţia fundamentală a mişcării liniare accelerate a vehiculelor electromotoare Tracţiunea reprezintă o...

Ai nevoie de altceva?