Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 21314
Mărime: 3.89MB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1. MEMORIU JUSTIFICATIV 2

2. CONSIDERAŢII TEORETICE ASUPRA MAŞINII DE CURENT

CONTINUU CU MAGNEŢI PERMANENŢI 4

2.1 MAŞINA DE CURENT CONTINUU CU MAGNEŢI PERMANENŢI 4

2.2 TAHOGENERATOARE DE CURENT CONTINUU 11

2.2.1 Tahogeneratoare de curent continuu 11

2.2.2 Construcţia tahogeneratoarelor de curent continuu 11

2.2.3 Caracteristicile generatoarelor de curent continuu 13

3. MAŞINI ELECTRICE SPECIALE 16

3.1 GENERATORUL SINCRON AUTONOM. DEFINIŢIE. PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE 16

3.1.1 Regimul de generator 16

3.1.2 Regimul de generator autonom 17

3.2 MAŞINI ELECTRICE CU FLUX TRANSVERSAL 29

3.2.1 Principiul de construcţie şi funcţionare. Caracteristici 29

3.2.2 Variante constructive de MFT 37

4. ECHIPAMENTUL ELECTRIC AL AUTOVEHICULULUI 44

4.1 SISTEMUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 44

4.1.1 Caracteristici tehnice (bateria de acumulatoare, alternator şi releu de tensiune) 44

4.1.2 Diagnosticarea alternatorului, releului regulator de tensiune şi a milivoltmetrului de bord montate pe automobil 46

4.1.3 Întreţinerea echipamentului electric al motorului 50

4.2 REGULATOARE ELECTRONICE DE TENSIUNE 55

5. PROIECT TEHNIC 56

5.1 MAŞINA SINCRONĂ CU POLI ÎN GHEARE 56

5.2 ÎNCERCĂRILE GENERATOARELOR SINCRONE PENTRU AUTOVEHICULE 57

5.3 APLICAŢIE PRACTICĂ 62

5.3.1 Noţiuni teoretice 62

5.3.2 Chestiuni de studiat 65

5.3.3 Schema de montaj 66

5.3.4 Modul de lucru 67

ANEXA 1 70

ANEXA 2 72

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

1. MEMORIU JUSTIFICATIV

În cadrul prezentului proiect, pe baza studiului particularităţilor constructive şi al comportării generatoarelor sincrone cu poli în gheare, generatoare care, sub numele de alternatoare, echipează astăzi sistemele electrice ale tuturor autovehiculelor fabricate în producţie de serie, s-a proiectat, dimensionat şi realizat un stand de laborator pentru încercarea acestui tip de generator electric.

Standul permite efectuarea tuturor încercărilor impuse producătorilor de alternatoare de normele ISO actuale, dar şi studiul comportării generatorului cu poli în gheare, o maşină electrică specială, prima care poate fi încadrată în categoria maşinilor cu flux transversal. Pentru a conferi o tentă didactică acestui din urmă deziderat, măsurătorile necesare determinării caracteristicilor celor mai semnificative pentru studiul comportării generatorului, standul este destinat laboratorului de maşini electrice speciale din cadrul facultăţii, prezentarea acestora este făcută după tipicul unei lucrări practice de laborator.

Pentru o simulare cât mai reală pe stand a condiţiilor de operare a alternatorului pe un automobil – antrenare frecventă la turaţii de până la 5000 rot./min., iar uneori şi mai mari – a fost necesară utilizarea unui motor de antrenare puternic şi capabil să dezvolte o turaţie mare, reglabilă continuu, pe toată plaja de valori. Din acest considerent am optat pentru un motor de curent continuu, alimentat printr-un variator de tensiune de tip chopper.

Prin complexitatea sa, standul oferă atât posibilitatea studiului comportării generatorului sincron, cu poli în gheare, funcţionând autonom cât şi pe aceea a studiului funcţionării unui alternator pe un automobil. Pentru aceasta, înfăşurarea de excitaţie a generatorului poate fi alimentată în două moduri, în funcţie scopul propus:

 alimentare prin intermediul unui variator de tensiune continuă (0 15 V; 3A), în cazul studiului generatorului sincron cu poli în gheare şi verificarea alternatorului sau a punţii redresoare;

 alimentare prin releu de încărcare auto, electronic, de la o baterie de acumulatori (12 V; 55 Ah), în cazul studiului comportării ansamblului alternator – redresor – releu de încărcare, pe un automobil.

Experimente şi determinări realizabile cu ajutorul standului.

A) Studiul generatorului cu poli în gheare:

- determinarea caracteristicilor de mers în gol: U0 = f(Ie), n = ct.; U0 = f(n), Ie = ct.;

- determinarea caracteristicilor de mers în sarcină: Ub = f(Is), n = ct. şi Ie = ct.; Is = f(Ie), Ub = ct. şi n = ct

B) Studiul alternatorului:

- verificarea tensiunilor statorice de fază;

- verificarea tensiunilor statorice de linie;

- verificarea ondulaţiilor tensiunii redresate;

- verificarea releului de încărcare – UR = f(Is) = ct., la n = ct. şi UR = f(n) = ct., la Is = ct

Totodată, deoarece singurul motor de antrenare disponibil a fost unul de curent continuu cu magneţi permanenţi, tot o maşină electrică specială, standul poate fi folosit şi pentru studiul acestui tip de motor: comportarea la alimentare prin intermediul unui variator de tensiune de tip PWM, reglajul turaţiei, determinarea caracteristicii mecanice, etc.

2. CONSIDERAŢII TEORETICE ASUPRA MAŞINII

DE CURENT CONTINUU CU MAGNEŢI PERMANENŢI

2.1 Maşina de curent continuu cu magneţi permanenţi.

Datorită progreselor înregistrate în fabricarea magneţilor permanenţi, maşinile electrice utilizând pentru producerea fluxului de excitaţie magneţi permanenţi au cunoscut o largă aplicare.

Astfel de maşini prezintă următoarele avantaje:

a) construcţie mai simplă;

b) greutate mai mică şi dimensiuni mai mici de gabarit la aceleaşi performanţe în gama de puteri până la câteva sute de waţi;

c) pierderi mai reduse şi randament mai ridicat.

Preview document

Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 1
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 2
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 3
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 4
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 5
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 6
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 7
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 8
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 9
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 10
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 11
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 12
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 13
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 14
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 15
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 16
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 17
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 18
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 19
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 20
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 21
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 22
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 23
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 24
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 25
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 26
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 27
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 28
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 29
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 30
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 31
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 32
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 33
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 34
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 35
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 36
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 37
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 38
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 39
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 40
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 41
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 42
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 43
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 44
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 45
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 46
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 47
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 48
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 49
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 50
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 51
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 52
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 53
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 54
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 55
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 56
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 57
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 58
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 59
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 60
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 61
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 62
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 63
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 64
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 65
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 66
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 67
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 68
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 69
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 70
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 71
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 72
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 73
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 74
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 75
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 76
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 77
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 78
Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli în Gheare - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Stand de Laborator pentru Studiul Generatorului cu Poli in Gheare.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul, Proiectarea și Simularea unui Generator Asincron cu Rotor în Scurtcircuit

Memoriu justificativ În ultimii ani se tot încearcă o trecere de la sectorul energetic al lumii deja existent, în general dominat de monopoluri cu...

Proiectarea unui Generator Sincron cu Camp Modulat Utilizat in Sistemele Eoliene

Date nominale pentru proiectare: SN = 12,8 [kVA] – puterea nominală UN = 120 [V] – tensiunea nominală n1 = 3800 [rot/min] – turaţia sincronă f1...

Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit

Motivaţie În lucrarea de faţă am tratat câteva noţiuni teoretice legate de tehnologia de construcţie şi fabricaţie a motoarelor asincrone , în...

Contactor Static Trifazat

Elemente de proiectare Sã se proiecteze atât partea de forţã cât şi cea de comandã la un contactor static trifazat realizat din trei module...

Contactor Static Trifazat

Proiectare Sa se proiecteze un contactor static trifazat (schema de forta, schema de comanada inclusiv amplasamentul semiconductor de putere pe...

Exemplu de Calcul Electromagnetic al Mașinii Sincrone

Exemplul de calcul are drept scop parcurgerea intregii metodologii de proiectare a masinii sincrone. In regim de generator si motor, pe un exemplu...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

LabVIEW - Notiuni de Baza

LABVIEW -Notiuni de baza- Un instrument virtual este un modul de program realizat sub forma grafica pentru a se apropia cat mai mult de un...

Ai nevoie de altceva?