Studiul asupra Tehnologiei de Construtie si Fabricatie a Masinilor Electrice Asincrone cu Rotor in Scurtcircuit

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Studiul asupra Tehnologiei de Construtie si Fabricatie a Masinilor Electrice Asincrone cu Rotor in Scurtcircuit.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 70 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Ing. Margareta Cojan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Electrotehnica

Cuprins

Motivaţie .5
Introducere .6
Capitolul 1. Prezentarea maşinii asincrone.10
1.1. Clasificarea maşinilor electrice rotative.11
1.2. Generalităţi constructive.14
1.2.1 Masina asincronă trifazată.14
1.2.2 Maşina asincronă monofazată.18
1.2.3 Masina asincronă liniară.20
1.3. Caracteristiciel de funcţionare ale maşinilor electrice.21
1.3.1 Determinarea caracteristicilor prin metode directe.21
1.3.2 Determinarea caracteristicilor prin metode indirecte.25
1.4 Programul de încercări pentru maşinile asincrone.27
Capitolul 2. Noţiuni generale de construcţie şi fabricare ale maşinilor electrice.29
2.1 Consideraţii generale.29
2.2. Tipuri de fabricaţie, factori determinanţi şi criterii de optimizare.33
2.3. Pregătirea tehnică a fabricaţiei maşinilor electrice.35
Capitolul 3. Elemente specifice tehnolofiei şi fabricaţie maşinilor electrice.39
3.1. Particularităţi ale fabricaţiei masinilor electrice.39
3.2. Schema fluxurilor tehnologice de fabricaţie.41
3.2.1 Secţiune longitudinală a maşinii asincorne cu rotorul în colivie.43
3.2.2 Stabilirea subansamblelor şi a reperelor.43
Capitolul 4 Tehnologia de construcţie şi fabricaţie a maşinii asincrone cu rotorul in scurtcircuit.45
4.1. Secţiune logitudinală.45
4.2. Stabilirea reperelor componente.46
4.3. Schema generală a fluxurilor tehnologice de fabricaţie.50
4.4. Fluxul tehnologic pe operaţii a reperelor.53
4.4.1. Miezul magnetic statoric şi rotoric.53
4.4.2. Procesul tehnologic de realizare a axului rotoric.58
4.4.3. Procesul tehnologic de realizare a carcasei.60
4.4.4. Tehnologia de fabricare a scuturilor port lagăr.60
Concluzii.67
Bibliografie.68

Extras din document

Motivaţie

În lucrarea de faţă am tratat câteva noţiuni teoretice legate de tehnologia de construcţie şi fabricaţie a motoarelor asincrone , în special cele cu rotorul în scurtcircuit.

Ca parte practică, am avut prilejul de a realiza în anul precedent şi revizui documentaţia tehnică de proiectare pe calculator şi de întocmirea proiectului tehnic de fabricaţie a unei maşini asincrone trifazate cu rotorul in scurtcircuit, având următoarele date nominale:

1 puterea nominală =3,5 [kw]

2 tensiunea nominal de alimentare = 400[V]

3 frecvenţa tensiunii de alimentare =100[Hz]

4 turaţia sincronă =3000[rot/min]

5 numărul de faze =3

6 conexiune stea

Motivul pentru care am ales această temă este de cunoaste şi întelege mai bine una dintre cele mai utilizate maşini electrice din prezent, atât prin constructie simplă şi robustă căt şi prin fiabilitate ridicată şi întreţinere uşoară.

INTRODUCERE

Industria constructoare de maşini şi aparate electrice impune formarea unor cadre de specialitate cu o bună pregătire tehnologică, care să contribuie la asigurarea eficienţei economice a producţiei şi a competitivităţii produselor. Includerea acestui studiu asociat disciplinei cu caracter tehnologic din planurile de învăţământ ale Facultăţii de Electrotehnică creează premizele pentru o integrare cât mai rapidă în producţie a absolvenţilor. Disciplina de Tehnologia Construcţiei şi Fabricaţiei Maşinilor Electrice (TCFME) are specific faptul că leagă problemele abordate în fazele de cercetare, proiectare şi construcţie a maşinilor electrice direct de practica industrială.

În acest sens studiul abordat expune pe larg problemele tehnologice ale elementelor active ale maşinilor electrice asaincrone (miezuri magnetice, bobine, etc.) cât şi a subansamblelor şi reperelor mecanice. În ceea ce priveşte elementele mecanice sau constructive sunt expuse numai reperele care au legătură directă cu elementele active din punct de vedere constructiv (alegerea materialelor, metode de obţinere a semifabricatelor, alegerea toleranţelor şi ajustajelor, tehnologia construcţiei, etc.).

Studiul poate fi deosebit de utilabsolvenţilor Facultăţii de Electrotehnică de la profilul Electric, specializarea Construcţii Electrotehnice dar poate fi utilizat pentru documentare suplimentară şi de către studenţii sau absolvenţii de la alte specializări. De asemenea, studiul poate fi util specialiştilor proiectanţi, constructori şi tehnologi ce participă nemijlocit la proiectarea şi fabricarea maşinilor electrice.

Fabricarea maşinilor electrice reprezintă ramura de bază a industriei electrotehnice constructoare de generatoare electrice pentru industria energetică şi de motoare electrice pentru diferite ramuri ale economiei naţionale.

Specializarea uzinelor are o mare însemnătate în dezvoltarea industriei constructoare de maşini. Ea creează posibilitatea organizării producţiei de serie a maşinilor , asigură dotarea uzinelor cu utilaj specializat şi creează unităţi de proiectare unde este concentrată concepţia tehnică în domeniul construcţiei de maşini electrice .

Particularitatea principală a tehnologiei de fabricaţie a maşinilor electrice o constituie varietatea mare a proceselor tehnologice. Procesele tehnologice de fabricaţie a maşinilor electrice cuprind pe lângă prelucrările mecanice şi de montaj general al maşinii şi turnarea reperelor de formă complicată din metale feroase şi neferoase, toate variantele de sudare, ştanţarea şi împachetarea miezurilor magnetice, execuţia colectoarelor şi portperiilor, bobinarea, formarea, izolarea, impregnarea şi introducerea în crestătură a bobinelor, lipirea cu aliaje pentru lipituri moi şi tari etc.

De calitatea execuţiei acestor operaţii depind principalele proprietăţi funcţionale ale maşinilor electrice cum ar fi: siguranţa în exploatare, pierderi în fier, încălzirea diferitelor ansamble şi subansamble ale maşinilor, etc. De procesul tehnologic depinde în mare măsură calitatea execuţiei unor subansamble complexe din componenţa maşinii asincrone De tehnologia ştanţării tolelor, a împachetării şi prelucrării miezurilor magnetice depind aproape în exclusivitate pierderile datorită curenţilor turbionari din miezurile magnetice pentru o calitate dată de oţel electrotehnic. Astfel la o calitate necorespunzătoare a ştanţării şi împachetării se pot depăşi de 2-3 ori pierderile specifice ale tipului respectiv de oţel electrotehnic. La fabricarea bobinelor, o importanţă deosebită o are curăţenia din atelierul de bobinaj şi precizia respectării procesului tehnologic. Astfel, praful şi murdăria ce se pot depune pe izolaţii iar abaterile de la programul stabilit pentru impregnare şi uscare reduc în mod simţitor durata de funcţionare a izolaţiei, respectiv aşchiile metalice pot conduce la străpungerea izolaţiei la bancul de probă sau în exploatare. În acest sens se va urmări ca lucrările legate de prelucrarea metalelor să nu se efectueze în apropierea sectoarelor de bobinaje şi izolaţie şi să se asigure o reţea de aer comprimat pentru suflarea miezurilor magnetice înainte de introducerea bobinelor în crestătură.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiul asupra Tehnologiei de Construtie si Fabricatie a Masinilor Electrice Asincrone cu Rotor in Scurtcircuit.doc