Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit

Proiect
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 14940
Mărime: 3.45MB (arhivat)
Publicat de: Tinca Maxim
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Ing. Margareta Cojan

Cuprins

 1. Motivaţie .5
 2. Introducere .6
 3. Capitolul 1. Prezentarea maşinii asincrone.10
 4. 1.1. Clasificarea maşinilor electrice rotative.11
 5. 1.2. Generalităţi constructive.14
 6. 1.2.1 Masina asincronă trifazată.14
 7. 1.2.2 Maşina asincronă monofazată.18
 8. 1.2.3 Masina asincronă liniară.20
 9. 1.3. Caracteristiciel de funcţionare ale maşinilor electrice.21
 10. 1.3.1 Determinarea caracteristicilor prin metode directe.21
 11. 1.3.2 Determinarea caracteristicilor prin metode indirecte.25
 12. 1.4 Programul de încercări pentru maşinile asincrone.27
 13. Capitolul 2. Noţiuni generale de construcţie şi fabricare ale maşinilor electrice.29
 14. 2.1 Consideraţii generale.29
 15. 2.2. Tipuri de fabricaţie, factori determinanţi şi criterii de optimizare.33
 16. 2.3. Pregătirea tehnică a fabricaţiei maşinilor electrice.35
 17. Capitolul 3. Elemente specifice tehnolofiei şi fabricaţie maşinilor electrice.39
 18. 3.1. Particularităţi ale fabricaţiei masinilor electrice.39
 19. 3.2. Schema fluxurilor tehnologice de fabricaţie.41
 20. 3.2.1 Secţiune longitudinală a maşinii asincorne cu rotorul în colivie.43
 21. 3.2.2 Stabilirea subansamblelor şi a reperelor.43
 22. Capitolul 4 Tehnologia de construcţie şi fabricaţie a maşinii asincrone cu rotorul in scurtcircuit.45
 23. 4.1. Secţiune logitudinală.45
 24. 4.2. Stabilirea reperelor componente.46
 25. 4.3. Schema generală a fluxurilor tehnologice de fabricaţie.50
 26. 4.4. Fluxul tehnologic pe operaţii a reperelor.53
 27. 4.4.1. Miezul magnetic statoric şi rotoric.53
 28. 4.4.2. Procesul tehnologic de realizare a axului rotoric.58
 29. 4.4.3. Procesul tehnologic de realizare a carcasei.60
 30. 4.4.4. Tehnologia de fabricare a scuturilor port lagăr.60
 31. Concluzii.67
 32. Bibliografie.68

Extras din proiect

Motivaţie

În lucrarea de faţă am tratat câteva noţiuni teoretice legate de tehnologia de construcţie şi fabricaţie a motoarelor asincrone , în special cele cu rotorul în scurtcircuit.

Ca parte practică, am avut prilejul de a realiza în anul precedent şi revizui documentaţia tehnică de proiectare pe calculator şi de întocmirea proiectului tehnic de fabricaţie a unei maşini asincrone trifazate cu rotorul in scurtcircuit, având următoarele date nominale:

1 puterea nominală =3,5 [kw]

2 tensiunea nominal de alimentare = 400[V]

3 frecvenţa tensiunii de alimentare =100[Hz]

4 turaţia sincronă =3000[rot/min]

5 numărul de faze =3

6 conexiune stea

Motivul pentru care am ales această temă este de cunoaste şi întelege mai bine una dintre cele mai utilizate maşini electrice din prezent, atât prin constructie simplă şi robustă căt şi prin fiabilitate ridicată şi întreţinere uşoară.

INTRODUCERE

Industria constructoare de maşini şi aparate electrice impune formarea unor cadre de specialitate cu o bună pregătire tehnologică, care să contribuie la asigurarea eficienţei economice a producţiei şi a competitivităţii produselor. Includerea acestui studiu asociat disciplinei cu caracter tehnologic din planurile de învăţământ ale Facultăţii de Electrotehnică creează premizele pentru o integrare cât mai rapidă în producţie a absolvenţilor. Disciplina de Tehnologia Construcţiei şi Fabricaţiei Maşinilor Electrice (TCFME) are specific faptul că leagă problemele abordate în fazele de cercetare, proiectare şi construcţie a maşinilor electrice direct de practica industrială.

În acest sens studiul abordat expune pe larg problemele tehnologice ale elementelor active ale maşinilor electrice asaincrone (miezuri magnetice, bobine, etc.) cât şi a subansamblelor şi reperelor mecanice. În ceea ce priveşte elementele mecanice sau constructive sunt expuse numai reperele care au legătură directă cu elementele active din punct de vedere constructiv (alegerea materialelor, metode de obţinere a semifabricatelor, alegerea toleranţelor şi ajustajelor, tehnologia construcţiei, etc.).

Studiul poate fi deosebit de utilabsolvenţilor Facultăţii de Electrotehnică de la profilul Electric, specializarea Construcţii Electrotehnice dar poate fi utilizat pentru documentare suplimentară şi de către studenţii sau absolvenţii de la alte specializări. De asemenea, studiul poate fi util specialiştilor proiectanţi, constructori şi tehnologi ce participă nemijlocit la proiectarea şi fabricarea maşinilor electrice.

Fabricarea maşinilor electrice reprezintă ramura de bază a industriei electrotehnice constructoare de generatoare electrice pentru industria energetică şi de motoare electrice pentru diferite ramuri ale economiei naţionale.

Specializarea uzinelor are o mare însemnătate în dezvoltarea industriei constructoare de maşini. Ea creează posibilitatea organizării producţiei de serie a maşinilor , asigură dotarea uzinelor cu utilaj specializat şi creează unităţi de proiectare unde este concentrată concepţia tehnică în domeniul construcţiei de maşini electrice .

Particularitatea principală a tehnologiei de fabricaţie a maşinilor electrice o constituie varietatea mare a proceselor tehnologice. Procesele tehnologice de fabricaţie a maşinilor electrice cuprind pe lângă prelucrările mecanice şi de montaj general al maşinii şi turnarea reperelor de formă complicată din metale feroase şi neferoase, toate variantele de sudare, ştanţarea şi împachetarea miezurilor magnetice, execuţia colectoarelor şi portperiilor, bobinarea, formarea, izolarea, impregnarea şi introducerea în crestătură a bobinelor, lipirea cu aliaje pentru lipituri moi şi tari etc.

De calitatea execuţiei acestor operaţii depind principalele proprietăţi funcţionale ale maşinilor electrice cum ar fi: siguranţa în exploatare, pierderi în fier, încălzirea diferitelor ansamble şi subansamble ale maşinilor, etc. De procesul tehnologic depinde în mare măsură calitatea execuţiei unor subansamble complexe din componenţa maşinii asincrone De tehnologia ştanţării tolelor, a împachetării şi prelucrării miezurilor magnetice depind aproape în exclusivitate pierderile datorită curenţilor turbionari din miezurile magnetice pentru o calitate dată de oţel electrotehnic. Astfel la o calitate necorespunzătoare a ştanţării şi împachetării se pot depăşi de 2-3 ori pierderile specifice ale tipului respectiv de oţel electrotehnic. La fabricarea bobinelor, o importanţă deosebită o are curăţenia din atelierul de bobinaj şi precizia respectării procesului tehnologic. Astfel, praful şi murdăria ce se pot depune pe izolaţii iar abaterile de la programul stabilit pentru impregnare şi uscare reduc în mod simţitor durata de funcţionare a izolaţiei, respectiv aşchiile metalice pot conduce la străpungerea izolaţiei la bancul de probă sau în exploatare. În acest sens se va urmări ca lucrările legate de prelucrarea metalelor să nu se efectueze în apropierea sectoarelor de bobinaje şi izolaţie şi să se asigure o reţea de aer comprimat pentru suflarea miezurilor magnetice înainte de introducerea bobinelor în crestătură.

Preview document

Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 1
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 2
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 3
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 4
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 5
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 6
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 7
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 8
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 9
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 10
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 11
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 12
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 13
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 14
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 15
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 16
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 17
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 18
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 19
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 20
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 21
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 22
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 23
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 24
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 25
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 26
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 27
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 28
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 29
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 30
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 31
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 32
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 33
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 34
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 35
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 36
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 37
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 38
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 39
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 40
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 41
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 42
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 43
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 44
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 45
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 46
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 47
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 48
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 49
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 50
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 51
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 52
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 53
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 54
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 55
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 56
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 57
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 58
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 59
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 60
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 61
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 62
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 63
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 64
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 65
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 66
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 67
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 68
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 69
Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Studiul asupra Tehnologiei de Construtie si Fabricatie a Masinilor Electrice Asincrone cu Rotor in Scurtcircuit.doc

Alții au mai descărcat și

Mașina Asincronă Trifazată în Regim de Generator Conectat la Rețea și Autonom

MEMORIU JUSTIFICATIV Am ales această lucrare deoarece în contextul energetic actual mondial producerea energiei de la surse neconvenţionale...

Studiul, Proiectarea și Simularea unui Generator Asincron cu Rotor în Scurtcircuit

Memoriu justificativ În ultimii ani se tot încearcă o trecere de la sectorul energetic al lumii deja existent, în general dominat de monopoluri cu...

Automobilul Electric

1. Istoria autovehiculului electric Istoria autovehiculului electric a inceput la mijlocul anilor 1800 si a tinut recordul de viteza terestra pana...

Cercetări și Aplicații în Tehnica Magneților Permanenți

Universul este doar fizică, o fizică a echilibrelor energetice în multitudinea formelor existente. Este nevoie de intervenţia unor oameni în acest...

Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune

Introducerea pe scara larga a automatizarii si robotizarii, realizarea noilor tipuri de masini unelte cu comanda program au condus la necesitatea...

Implementarea ultracapacitoarelor în sisteme de protecție

Introducere Lucrarea de faţă urmăreşte analizarea şi corectarea problemelor care apar în instalaţiile de alimentare cu energie electrică, în...

Tehnologie de Fabricație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotor în Scurtcircuit

Fabricarea maşinilor electrice reprezintă ramura de bază a industriei electrotehnice constructoare de generatoare electrice pentru industria...

Studiul Circuitelor Electrice în Regim Tranzitoriu, Permanent și Deformant

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Se numeşte circuit electric (reţea electrică) o înlănţuire continuă de elemente de circuit şi surse de energie (de...

Ai nevoie de altceva?