Studiul Caracteristicilor Statice Diodelor Semiconductoare

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Studiul Caracteristicilor Statice Diodelor Semiconductoare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 40 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gheorghe Chisar

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Electrotehnica

Cuprins

ARGUMENT 3
CAPITOLUL I 7
JONCTIUNEA pn. 7
1.1. Notiuni de fizica semiconductoarelor 7
1.1.1. STRUCTURA SEMICONDUCTOARELOR 7
1.1.2. ELECTRONI LIBERI ŞI GOLURI. METODA ENERGETICA 11
1.1.3. SEMICONDUCTOARE DE TIP N Şl P 12
1.1.4. PURTĂTORI MAJORITARI Şl MINORITARI 14
1.1.5. GENERAREA SI RECOMBINAREA PURTATORILOR DE SARCINA 15
1.2. JONCŢIUNEA P-N 16
1.2.1. Joncţiunea P-N libera (nepolarizată) 16
1.2.2.. Joncţiunea P-N în polarizare directă 18
1.2.3. Joncţiunea P-N în polarizarea inversă 20
1.2.4. Caracteristica unei diode cu joncţiune 21
CAPITOLUL II 25
DIODE SEMICONDUCTOARE 25
2.1. DIODE REDRESOARE 27
2.2. DIODE DETECTOARE 28
2.3 DIODE DE COMUTATIE (DE IMPULSURI) 28
2.4. DIODE VARICAP (VARACTOARE) 29
2.5. DIODE STABILIZATOARE 31
2.6. DIODE SCHOTTKY 31
2.7. DIODE TUNEL 32
BIBLIOGRAFIE 40

Extras din document

Dispozitivele electronice sunt acele componente ale circuitelor electrice a căror comportare se bazează pe controlul mişcării purtătorilor de sarcina electrica în corpul solid (dispozitivele semiconductoare), în gaze (tuburile ionice) sau în vid (tuburile termo-electronice). Conductia electrica prin aceste dispozitive se bazează pe mecanismul electronic în regim electrocinetic, al mişcării purtătorilor de sarcina elementara: electroni liberi si goluri, în câmpul electromagnetic, ceea ce face ca dispozitivele electronice sa fie elemente neliniare, atribut pe care se bazează aproape toate aplicaţiile de procesare a semnalelor realizata de circuitele electronice. Caracterul neliniar al dispozitivelor electronice poate fi descris cantitativ prin: caracteristicile statice, parametrii dinamici, parametrii statici, parametrii de comutaţie, scheme echivalente, frecvente limita, caracteristici de frecventa etc. Deşi, de cele mai multe ori, aceşti parametri sunt indicaţi de fabricant pentru diversele tipuri de dispo¬zitive electronice, se impune - chiar în repetate rânduri - măsurarea dispozitivelor electronice ale diferitelor montaje, motivele necesitaţii efectuării acestor măsurări fiind numeroase: lipsa unei depline reproductivitati a dispozitivelor electronice (chiar daca fac parte din aceeaşi "şarja" de fabricaţie), diferentele posibil sa existe între parametrii consideraţi la proiectarea circuitului si cei ai dispozitivelor efectiv utilizate la realizarea circuitului, încadrarea montajelor de acelaşi fel în performantele declarate, îmbătrânirea dispozitivelor (mai ales la cele cu semiconductoare) etc.

În cadrul acestui proiect vor fi prezentate numai măsurările ce se efectuează în mod uzual asupra dispozitivelor semiconductoare (diode semiconductoare)

Pentru aceste măsurări exista scheme si aparate cu caracter general, dar si metode si mijloace specializate, ceea ce va fi evidenţiat în cele ce vor urma.

Dezvoltarea industriei electronice în ţara noastră reprezintă un obiectiv foarte important al dezvoltării întregii economii naţionale. În cadrul industriei electronice, producţia bunurilor de larg consum ocupă un domeniu aparte. Ca¬racteristic acestora este producţia lor în cantităţi foarte mari, pe linii de fabri¬caţie specializate, cu productivităţi ridicate şi la un nivel tehnic şi calitativ înalt.

Diversificarea produselor desfăcute pe piaţa internă creşte de la an la an. Numărul producătorilor de bunuri de larg consum electronice, a crescut, iar problemele puse în faţa producătorilor se înmulţesc mereu. Una din problemele importante, care preocupă în egală măsură atât pe conducătorii cât si pe execu¬tanţii din industria electronică de bunuri de larg consum, este pregătirea pro¬fesională.

Lucrarea prezentă structurată pe două capitole se adresează, înainte de toate elevilor de profil electronică şi telecomunicaţii precum şi lucrătorilor în domeniu.. De asemenea este utilă celor care doresc să se iniţieze în acest domeniu relativ nou de activitate.

Ideea care a stat la baza elaborării acestei lucrări a fost sintetizarea şi concentrarea cunoştinţelor tehnice necesare elevilor ce au acest profil..

Lucrările de construcţie a aparatelor electronice cuprind operaţii de asam¬blare, reglare şi depanare. Operaţiile de asamblare pot fi: capsări, montări de piese, montări de subansamble, lipituri, înşurubări etc. Reglajele care sunt în marea lor majoritate reglaje electrice au ca principal scop obţinerea parame¬trilor electrici ceruţi de norma produsului, pentru asigurarea performanţelor tehnice ale produsului finit.

Efectuarea reglajelor impune cunoaşterea construcţiei interne, a funcţio¬nării şi manipulării aparaturii electrice de măsură şi control, citirea schemelor de principiu.

Dacă, după operaţiile de asamblare şi reglare, apar defecţiuni, acestea vor fi înlăturate de depanator. De asemenea şi după vânzarea produsului, la utiliza¬tor pot apărea defecţiuni, care vor fi remediate tot de depanatori.

Operaţiile de asamblare de reglare, depanare şi control, sunt operaţii esenţiale în formarea elevilor ca viitori specialişti în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiul Caracteristicilor Statice Diodelor Semiconductoare.doc