Traductoare - Caracteristici si Generalitati

Proiect
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 8076
Mărime: 834.51KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Spatari Ovidiu
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Inginerie

Extras din document

CAPITOLUL 1

TRADUCTOARE SI SENZORI

Traductoare. Caracreristici

1.1 Generalităţi:

In diferite aplicaţii practice de conducere automată a unor procese indiferent de mijloacele şi procedeele aplicate una din cele mai importante funcţii este cea de informare. Deciziile în ansamblul global al unei astfel de scheme se pot lua numai ţinând cont de informaţile complete şi corecte asupra evoluţiei unor parametrii semnificativi ce caracterizează procesul. Aceste informaţii reprezintă de fapt valori a unor mărimi fizice ce se pot obţine ca rezultat a unor operaţii de măsurare. In majoritatea cazurilor aceste operaţii de măsusurare sunt efectuate de către aparate de măsură sau de către sisteme de achiziţie date care introduc calculatorul în controlul unui astfel de proces. In sistemele automate conduse de calculator aceste operaţii sunt efectuate de către traductoare, dispozitive care stabilesc o corespondenţă între mărimea de măsurat şi o mărime cu un domeniu de variaţie calibrat, aptă de a fi recepţionată şi prelucrată de echipamentele de conducere. Din punct de vedere a caracteristicilor statice şi dinamice principalele cerinţe impuse traductoarelor sunt: o relaţie liniară de dependenţă intrare ieşire şi dinamică proprie care să nu influenţeze esenţial funcţionarea traductorului. Ţinând cont de sadisfacerea calităţilor prezentate anterior şi de faptul că semnalele furnizate de ieşirea unui traductor constituie singurele mărimi accesibile în exteriorul procesului în vederea prelucrării, poziţia unui traductor într-un sisteme automat este prezentată în fig.1.1.

fig.1.1

unde: P – perturbaţile externe procesului, X- mărimea de măsurat reprezentând parametrul din proces reglat, Y- valoarea curentă, Yr – valoare de referinţă, C- comanda, - eroarea (abaterea), E- mărimea de execuţie.

In raport cu natura fenomenelor purtătoare de informaţie din cadrul procesului, cuplarea traductoarele la proces poate fi de natură mecanică, termică, pneumatică, electrică, etc. In marea majoritate a cazurilor ieşirile traductoarelor sunt de natură electrică sau pneumatică.

Traductoarele, cunoscute frecvent sub numele de elemente de măsură sunt destinate pentru măsurarea mărimilor conduse şi a unor mărimi semnificative pe baza cărora se pune în evidenţă echilibrul proceselor. Prin intermediul lor, vom obţine informaţiile necesare conducerii automate a proceselor în circuit închis, fiind montate de regulă pe bucla de reacţie.

Traductoarele sunt elemente din structura sistemelor automate care au rolul de a măsura valorile parametrului reglat şi de a converti acest parametru (mărime) într-o mărime fizică ce este compatibilă cu mărimea de intrare în elementul următor al sistemului. Traductoarele se compun din elementul sensibil şi elementul traductor.

Elementul sensibil efectuează operaţia de măsurare propriu-zisă, iar elementul traductor asigură transformarea semnalului într-un alt semnal, în general electric sau pneumatic, unificat, semnal ce e pretează pentru transmiterea la distanţă.

1.2. Structura generală a unui traductor:

Realizarea funcţilor menţionate de către traductor astfel încât semnalul obţinut la ieşirea acestuia să reprezinte valoric mărimea măsurată, sub formă disponibilă instalaţilor de automatizare, implică o serie de operaţii de conversie cu caracter informaţional însoţite de transformări energetice bazate pe energia asociată procesului. In acest scop structura unui traductor conţine următoarele componente tipice (fig. 1.2)

fig. 1.2

Elementul sensibil (captor sau senzor): este elemetul care realizează detectarea mărimii fizice pe care traductorul trebuie să o măsoare (din mediu doar mărimea X). Modificarea stării acestuia se face printr-un consum energetic preluat de la proces (care in general trebuie să aibă o valoare foarte mică). În funcţie de structura constructivă elemetele sensibile se împart în două mari categorii:

a) elemente sensibile parametrice: sunt de fapt componente pasive sau active de circuit care îşi modifică parametrul în funcţie de influenţa mărimii de măsurat. De exemplu: rezistenţă electrică modificată de influenţa temperaturii, capacitate electrică modificată de variaţia distanţei dintre armături, fototranzistor sau fotodiodă,

Preview document

Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 1
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 2
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 3
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 4
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 5
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 6
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 7
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 8
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 9
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 10
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 11
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 12
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 13
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 14
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 15
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 16
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 17
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 18
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 19
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 20
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 21
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 22
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 23
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 24
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 25
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 26
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 27
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 28
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 29
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 30
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 31
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 32
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 33
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 34
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 35
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 36
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 37
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 38
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 39
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 40
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 41
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 42
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 43
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 44
Traductoare - Caracteristici si Generalitati - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Traductoare - Caracteristici si Generalitati.doc

Alții au mai descărcat și

Tranzistorul Bipolar

Capitolul I Tranzistoare bipolare Dispozitivele semiconductoare studiate anterior de tip dioda nu pot servi la amplificarea semnalelor....

Comanda Acționărilor Electrice

Tema de proiect Datele nominale ale maşinii de curent continuu: Un nn P  IAn Mn RA LA m J V rot/min kW % A Nm  mH kg kg*m^2 400 1150 11.4 82...

Protecții Electrice și Electronice

Tema de proiect Se dă reţeaua electrică de mai jos: Ss 110kV LEA k1 110kV TR k2 24kV G TSIB1 TSIB1 k3 6kV LM k4 M Se cunosc : -...

Transformatorul Electric

Transformatorul electric este maşina electrică statică care modifică anumiti parametri ai energiei electrice(tensiune,putere,curent) în alti...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Senzori și Traductoare

Traductoare de presiune si vacuum 10.1. Consideratii generale Traductoarele de presiune reprezinta una dintre categoriile de traductoare care...

Traductoare

Din prezentarea structurii sistemelor automate în cap. 1., s-a văzut că dispozitivul de automatizare cuprinde o serie de elemente specifice ca:...

Te-ar putea interesa și

Senzori

INTRODUCERE Senzorul este definit ca fiind “un dispozitiv care detectează sau măsoară unele condiţii sau proprietăţi şi înregistrează, indică sau...

Sisteme de Reglare Automată

1. Argument Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale...

Studiu privind tensiunile și deformația din bare

Cuprins 1 INTRODUCERE Progresele din domeniul tehnicii măsurării sunt strâns legate de progresele din domeniul senzorilor şi traductoarelor şi de...

Proiectarea unor Traductoare pentru Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice

Capitol I CARACTERISTICILE MATERIALELOR FEROMAGNETICE 1.1. CONSIDERAŢII GENERALE Aceste materiale se caracterizează prin permeabilitatea mult...

Sistemul de Combustibil al Avionului B-737

Capitolul 1 Descrierea generală a avionului BOEING 737 1.1. Prezentare generală Modelul original al avionului Boeing 737 a fost conceput astfel...

Elemetele Sistemelor de Reglare Automata

Capitolul I:TRADUCTOARE: I.1.Structura generală a unui traductor: În practică şi în tehnica automatizărilor,în vederea mărimilor fizice care...

Măsurători de Nivel și Debit în Procese de Umplere

Capitolul 1 Introducere În instalatiile hidraulice de diferite tipuri, este de multe ori nevoia de a controla valorile de debit dintr-o teavã...

Senzori și Traductoare Folosite în Industrie

ARGUMENT Scopul lucrării este de a face o prezentare a pricipiilor de funcţionare ale celor mai uzuali senzori din compunerea traductoarelor...

Ai nevoie de altceva?