Transformator

Proiect
7.1/10 (7 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3453
Mărime: 138.09KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Cuprins

1.Notiuni generale despre transformatoare

2.Incercarile transformatorului trifazat

2.1.Incercarea la mers în gol

3.Determinarea grupei de conexiuni a transformatorului trifazat

4.Exploatarea, Intretinerea si Repararea transoformatoarelor

4.1 Functionarea în paralel a transformatoarelor

4.2 Determinarea randamentului transformatoarelor

4.3 Supraincarcarea transformatoarelor de putere

5. Intretinerea transformatoarelor

6. Repararea transformatoarelor

6.1. Demontarea transformatorului

6.2. Repararea miezului magnetic

6.3. Repararea infasurarilor

7. Incercarie transformatorului dupa reparare

8. Masuri de protectie a muncii in lucrarile de exploatare, intretinere si reparare transformatorului electric

8.1. Generalitati

8.2. Efectele curentului electric asupra corpului omenesc

8.3. Factorii de care depind gravitatea electrocutarii

8.4. Protectia impotriva electrocutarii

8.5. Acordarea primului ajutor in caz de electrocutare

- Bibliografie

Extras din document

Transformatorul electric

1.Notiuni generale despre transformatoare

Transformatorul electric este o masina electromagnetica statica de curent alternativ, care transforma o energie electromagnetica primara de anumiti parametrii (u1,i1) într-o energie electromagnetica secundara de alti parametrii (u2,i2), frecventa ramane insa constanta (f1=f2=ct.).

Cei doi parametrii care ne dau puterea: u-tensiunea si i-curentul, sufera prin transformare schimbari inverse, astfel daca tensiunea se micsoreaza, curentul se mareste si invers.

La baza functionarii transformatorului sta principiul inductiei electromagnetice.

Din punct de vedere constructiv, transformatorul are doua parti principale:

- circuitul magnetic- reprezentat de miezul de fier si construit din tole de otel electrotehnic pentru reducerea pierderilor în fier;

- circuitele electrice- reprezentate de doua sau mai multe înfasurari din Cu sau Al, realizate în jurul circuitului magnetic, fiind deci cuplate electromagnetic.

Infasurarea care primeste energia de la o sursa se numeste infasurare primara, iar cea care cedeaza energia unei retele sau unui consumator se numeste infasurare secundara. Dupa cum tensiunea înfasurarii secundare este mai mare sau mai mica decat cea a înfasurarii primare, transformatorul este ridicator sau coborator de tensiune.

Schematic un transformator monofazat, care are doua înfasurari este reprezentat în figura 1.

$u i1 N1 N2 i2 u1 u2 zs i2

$Ã1 DÃ2

fig.1

u1 - tensiunea de alimentare a primarului;

i1  curentul din primar, cand în secundar avem legata impedanta de sarcina zs;

u2  tensiunea la bornele secundarului rezultata prin inductie electromagnetica;

i2  curentul din secundar;

DÃ1,DÃ2  fluxurile de scapari ale primarului si secundarului;

N1,N2  numarul de spire a înfasurarii primare respectiv secundare.

Dupa numarul de faze putem avea transformatoare monofazate, trifazate sau speciale (ex:tri-hexafazate).

Regimul nominal al transformatorului este regimul definit de ansamblul valorilor marimilor înscrise pe placuta indicatoare a transformatorului si care caracterizeaza functionarea în conditii prescrise (regimul de sarcina pentru care a fost proiectat).

Datele nominale ale unui transformator sunt:

- puterea nominala-SN (VA)- reprezinta puterea aparenta la bornele circuitului secundar;

- tensiunea nominala primara-U1N(V)-reprezinta tensiunea aplicata înfasurarii primare în regim nominal;

- tensiunea nominala secundara-U2N(V)-este tensiunea rezultata la bornele secundare, la mersul în gol, primarul fiind alimentat cu tensiunea U1N ;

- raportul nominal de transformare- k- este raportul între tensiunea primara si cea secundara la mersul în gol;

- curentul nominal (primar si secundar)- curentul de linie I1N,I2N(A);

- tensiunea nominala de scurtcircuit-usc-tensiunea aplicata unei înfasurari cand cealalta este legata în scurtcircuit, iar în înfasurarea alimentata curentul are valoare nominala;

- frecventa nominala- 50Hz în Europa, 60 în America de Nord;

- randamentul-·;

- schema si grupa de conexiuni.

In functie de utilizarea lor, putem avea mai multe tipuri de transformatoare cum ar fi:

-transformatoare de putere folosite în transportul si distributia energiei;

-transformatoare speciale de putere-folosite pentru alimentare cuptoarelor metalurgice, a redresoarelor etc.

-transformatoare pentru reglarea tensiunii;

-autotransformatoare;

-transformatoare de masura;

-transformatoare pentru încercari de izolatie de înalta tensiune.

2.Incercarile transformatorului trifazat

Un transformator trifazat poate fi echivalat cu trei transformatoare monofazate, astfel ca o faza a transformatorului trifazat reprezinta de fapt un transformator monofazat. De aceea schema echivalenta si ecuatiile transformatorului monofazat, pentru fiecare din regimurile de functionare studiate în lucrarile anterioare, sunt valabile pentru una din fazele transformatorului trifazat, aflat în acelasi regim de functionare. De asemenea parametrii unei faze atat la mersul în gol cat si la scurtcircuit se determina la fel ca pentru transformatorul monofazat, cu specificatia ca pierderile totale în fier, respectiv în înfasurari pentru un transformator trifazat sunt de trei ori mai mari decat cele pentru o faza, curentul de mers în gol mediu este media aritmetica a curentilor de mers în gol a fiecarei faze, iar raportul de transformare al transformatorului trifazat este dat de raportul tensiunilor de linie primare si secundare omoloage la mersul în gol si în general difera de raportul numarului de spire.

Preview document

Transformator - Pagina 1
Transformator - Pagina 2
Transformator - Pagina 3
Transformator - Pagina 4
Transformator - Pagina 5
Transformator - Pagina 6
Transformator - Pagina 7
Transformator - Pagina 8
Transformator - Pagina 9
Transformator - Pagina 10
Transformator - Pagina 11
Transformator - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Transformator.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice

MEMORIU JUSTIFICATIV Este greu de imaginat un domeniu în care să nu se ia în considerare energia sub diferite forme. Ea are un rol determinant în...

Transformator de Putere Trifazat în Ulei cu două Înfășurări

1. Puterea nominala Sn=100 KVA 2. Tensiune nominala IT Uin=10 KV 3. Tensiune nominala JT Ujn=0,4 KV 4. Frecventa nominala fn=50 Hz 5. Schema...

Aparate Electrice de Joasa Tensiune pentru Comanda Automata

Argument Aparatele electrice reprezintă ansamblurile de dispozitive electrice şi mecanice, precum şi o categorie de echipamente electrice,...

Exploatarea, Intretinerea si Repararea Echipamentelor Electrice din Instalatii

A. GENERALITĂŢI În cadrul întreprinderilor industriale, echipamentul electric, prin folosirea sa, suferă un proces de uzură fizică sub acţiunea...

Celula de Medie Tensiune cu Intreruptor in Vid - 24 Kv-1250 A

1. INTRODUCERE Progresul tehnic realizat pe plan mondial în toate domeniile, inclusiv în domeniul echipamentelor pentru distribuţia energiei...

Intreruptor cu Hexafluorura de Sulf - 24 Kv-1000 A

CAPITOLUL 1 MEMORIU JUSTIFICATIV Întreruperea circuitelor electrice de putere a reprezentat întotdeauna o funcţie esenţială, în special în cazuri...

Transformator Trifazat Sn 100KVA Conexiune Dyn5

1. Tema proiectului Să se calculeze un transformator care să aibă următoarele caracteristici principale: - puterea aparentă nominală: Sn=100kVA;...

Intreruptor cu Hexafluorura de Sulf - 123 KV-1250 A

CAPITOLUL I IZOLATIA IN SF6 Proprietati ale gazelor electronegative legate de utilizarea lor ca izolanti si ca medii de stingere a arcului...

Te-ar putea interesa și

Alimentarea unui Atelier de Prelucrare Mecanica Folosind un Post de Transformare

1. INTRODUCERE Postul de transformare se defineste, constructiv si functional, ca o statie electrica de transformare coboratoare, cu o putere...

Post de Transformare 630kVA

1.POSTURI DE TRANSFORMARE SI PUNCTE DE DISTRIBUTIE CONSIDERATII GENERALE In categoria posturilor de transformare (PT) sunt cuprinse toate...

Transformata Integrala Fourier

INTRODUCERE Notiunea de transformare integralÎ Fie K(x, y) o functie continuÎ de douÎ variabile reale, K: I U fixatÎ, unde I este un interval pe...

Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata

Capitol I CONSTRUCŢIA ŞI PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE AL TRANSFORMATORULUI ELECTRIC. PARTICULARITĂŢI ALE TRANSFORMATORULUI DE SUDARE. 1.1....

Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice

1.1 DEFECTE POSIBILE, REGIMURI ANORMALE DE FUNCŢIONARE ŞI PROTECŢII PREVĂZUTE LA TRANSFORMATOR Transformatoarele trebuie echipate cu protecţii...

Elaborarea și Calculul Transformatorului de Putere

INTRODUCERE Întrprinderea ÎCS. RED Union Fenosa SA are scop de funizare şi alimentare cu energie electrică a tuturor consumatorilor din partea de...

Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere

Întroducere Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfăşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii...

Transformatorul Electric

Transformatoarele electrice sunt o cucerire a tehnicii aducând o data cu ele si deschiderea unor noi orizonturi pentru aceasta. Datorita lor astăzi...

Ai nevoie de altceva?