Transformatorul

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 9114
Mărime: 880.37KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bucea Vasile

Cuprins

Cuprins 1

1. Argument 2

2. Transformatorul Electric Monofazat 3

2.1. Definiţie 3

2.2. Elemente Constructive 3

2.3. Utilizări 8

2.4. Principiu de funcţionare 9

2.5. Scheme Echivalente ale transformatorului monofazat 12

2.6. Caracteristicile de funcţionare ale transformatoarelor monofazate 15

2.7.Funcţionarea în gol : Schemă, Mărime determinate şi calculate 18

2.8. Autotransformatorul 21

3. Transformatorul Electric Trifazat 23

3.1. Transformatorul trifazat cu miez unic 23

3.2. Scheme şi Grupe de Conexiuni 25

3.3. Relaţii Între Mărimile de Linie Şi de Fază 29

3.4. Cuplarea în Paralel a Transformatoarelor Trifazate 29

4. Întreţinerea, exploatarea şi repararea transformatoarelor 32

4.1. Exploatarea transformatorarelor de putere 32

4.2. Întreţinerea Transformatoarelor 33

4.3. Repararea Transformatoarelor 34

5. Calculul unui transformator de mică putere 39

Bibliografie 41

Extras din document

1. Argument

Maşinile electrice sunt utilizateîn toate sferele de activitate ale omului. Ele formează, practic, toate sursele de energie electrică şi elementele de acţionare în vederea efectuării unui lucru mecanic de către mecanisme şi instalaţii.

Transformatorul electric este un aparat constituit dintr-un sistem de înfăşurări electrice imobile, între care are loc transfer de energie prin inducţie electromagnmetică.

El este utilizat pentru modificarea parametrilor puterii electromagnetice transferate de la reţea electrică de curent alternativ, la altă reţea tot de curent alternativ, păstrând frecvenţa. Aceşti parametrii sunt tensiunea şi curentul, iar alteori şi numărul de faze.

Transformatorul pentru îndeplinirea funcţiei pe care o are prin definiţie trebuie să aibă cel puţin un sistem de înfăşurări constituit din spire electroconductoare izolate între ele şi faţă de masă, dispuse pe un miez feromagnetic care serveşte la închiderea fluxul magnetic.

Prezenta lucrare având ca temă „transformatorul electric” încearcă să cuprindă întreaga arie de probleme pe care le ridică în panoplia aparatajelor electrice transformatorul.

Lucrarea a fost structurată pe mai multe capitole după cum urmează:

Capitolul 2 intilulat Trasformator electric monofazat cuprinde următoarele subcapitole: definiţie, elemente constructive, utilizări, principiul de funcţionare, scheme echivalente ale transformatorului monofazat, caracteristicile de funcţionare a transformatorului monofazat, funcţionarea în gol: scheme, mărimi determinate şi calculate, autotransformatorul.

Capitolul 3 intitulat Transformatorul electric trifazat prezintă problemele legate de transformatoarele electrice trifazate si anume: transformatorul trifazat cu miez unic, scheme şi grupe de conexiuni, relaţii între mărimile de linie şi de fază, cuplarea în paralel a transformatoarelor trifazate.

Capitolul 4 se referă la Întreţinerea, exploatarea şi repararea transformatoarelor având subcapitolele: întreţinerea transformatoarelor, exploatarea transformatoarelor şi repararea transformatoarelor.

Capitolul 5 prezintă Calculul unui transformator de mică putere prezentând calculul numărului de spire din primarul şi secundarul unui transformator, numărul de spire pe volt, diametrele conductoarelor din primar şi secundar, fereastra miezului magnetic şi metoda de alegere a conductoarelor folosite pentru bobinele din primar şi secundar.

2. Transformatorul Electric Monofazat

2.1. Definiţie

Transformatorul electric este un dispozitiv electromagnetic caz limită de maşină electrică statică, fără părţi în mişcare care transformă o putere electrică alternativă de anumiţi parametri, în altă putere electrică elternativă, cu parametri schimbaţi, frecvenţa rămânând de regulă aceeaşi.

Transformatorul ca dispozitiv electromagnetic dispune deci în esenţă de un sistem de înfăşurări electrice imobile între care are loc transferul de energie prin inducţie electromagnetică. Înfăşurarea care primeşte energia se numeşte înfăşurare primară, iar cealaltă care cedează energie se numeşte înfăşurare secundară..

Se numeşte transformator ridicător de tensiune acel transformator la care tensiunea secundară este mai mare decât cea primară. Dacă relaţia între tensiuni este inversă transformatorul se numeşte coborâtor de tensiune.

2.2. Elemente Constructive

Pentru a îndeplini funcţia pe care o are prin definiţie transformatorul trebuie să aibă ca elemente constructive de bază

-un sistem feromagnetic

-un sistem de înfăşurare

În afară de elementele active, denumite astfel pentru că sunt suportul material al câmpului magnetic, respectiv al câmpului electric, un transformator mai are în componenţă şi elemente cu rol constructiv:

-Cuvă

-Izolatoaree de trecere

-Schela

-Sisteme de protecţie

-Sisteme de răcire forţată

Sistemul feromagnetic al transformatorului sau circuitului magnetic se pune din:

-miez înfăşurător

-juguri care leagă miezurile între ele.

După poziţia relativă a sistemului magnetic faţă de înfăşurări se mai deosebesc tipuri constructive de transformatoare:

-tansformatoare cu coloane la care înfăşurarea cuprinde pe de-a întregul fierul transformatorului,

-transformatoare în manta, la care fierul cuprinde parţial înfăşurările.

La tipu cu coloane miezurile sunt aşezate vertical între juguri şi unor coloane.

Fig. 1. Miezul transformatorului Fig.2. Miezul transformatorului

Monofazat cu coloane şi înfăşurări monofazat în manta

concentrice

La tipul în manta există un singur miez median, pe care sunt aşezate înfăşurările şi juguri laterale care cuprind înfăşurările ca o manta. Miezul în manta are deci trei coloane, iar înfăşurările sunt concentrate pe coloana mediană coloanele laterale de secţiune jumătate din aceea a coloanei mediane au numai rolul de coloane de întoarcere pentru câmpul magnetic.

Secţiunea transversală a miezului la transformatorul cu coloane are forma :

• -pătrat, pentru transformatoare de putere mică ;

• -de poligon în trepte, pentru transformatoarele de putere mare pentru că bobinele înfăşurări acestui tip de transformatoare au forma rotundă.

Preview document

Transformatorul - Pagina 1
Transformatorul - Pagina 2
Transformatorul - Pagina 3
Transformatorul - Pagina 4
Transformatorul - Pagina 5
Transformatorul - Pagina 6
Transformatorul - Pagina 7
Transformatorul - Pagina 8
Transformatorul - Pagina 9
Transformatorul - Pagina 10
Transformatorul - Pagina 11
Transformatorul - Pagina 12
Transformatorul - Pagina 13
Transformatorul - Pagina 14
Transformatorul - Pagina 15
Transformatorul - Pagina 16
Transformatorul - Pagina 17
Transformatorul - Pagina 18
Transformatorul - Pagina 19
Transformatorul - Pagina 20
Transformatorul - Pagina 21
Transformatorul - Pagina 22
Transformatorul - Pagina 23
Transformatorul - Pagina 24
Transformatorul - Pagina 25
Transformatorul - Pagina 26
Transformatorul - Pagina 27
Transformatorul - Pagina 28
Transformatorul - Pagina 29
Transformatorul - Pagina 30
Transformatorul - Pagina 31
Transformatorul - Pagina 32
Transformatorul - Pagina 33
Transformatorul - Pagina 34
Transformatorul - Pagina 35
Transformatorul - Pagina 36
Transformatorul - Pagina 37
Transformatorul - Pagina 38
Transformatorul - Pagina 39
Transformatorul - Pagina 40
Transformatorul - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Transformatorul.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectare Transformator Monofazat

Capitolul 1 Introducere 1.1 Prezentarea generala a proiectului Tehnologiile acestui mileniu evolueaza într-un ritm foarte ridicat datorita în...

Defecte si Regimuri Anormale de Fuctionare a Masinilor Electrice Rotative

MEMORIU JUSTIFICATIV Pentru antrenarea diverselor utilaje tehnologice sunt folosite: motoare asincrone de joasă tenisiune până la puteri de 100 kW...

Scurtcircuit prin Siguranțe Fuzibile

ARGUMENT Instalaţiile electrice energetice constau dintr-un număr relativ mare de elemente componente , grupate funcţional, în general ţn patru...

Proiectarea Motorului Asincron

Proiectul de curs este dedicat calculului unui motor asincron trifazat cu rotorul scurtcircuitat de P=4 kW , cu protecţia IP44 la turaţia nominală...

Studiul MEF al Motoarelor Asincrone de Tip Grosu in FLUX 2D

Memoriu Justificativ Rãspândirea sistemului trifazat a fãcut ca, în acționãrile electrice de curent alternativ, mașinile asincrone sã fie...

Transformatorul Monofazat

Este o masina electrica statica (fara parti in miscare) prin care se asigura modificarea parametrilor energiei electrice de curent alternativ...

Mărimi Nominale ale Mașinilor Electrice

ARGUMENT Transformatoarele si masinile electrice reprezinta elemente componente de baza ale unui sistem electromagnetic. Pana in prezent...

Transformator

Transformatorul electric 1.Notiuni generale despre transformatoare Transformatorul electric este o masina electromagnetica statica de curent...

Te-ar putea interesa și

Alimentarea unui Atelier de Prelucrare Mecanica Folosind un Post de Transformare

1. INTRODUCERE Postul de transformare se defineste, constructiv si functional, ca o statie electrica de transformare coboratoare, cu o putere...

Post de Transformare 630kVA

1.POSTURI DE TRANSFORMARE SI PUNCTE DE DISTRIBUTIE CONSIDERATII GENERALE In categoria posturilor de transformare (PT) sunt cuprinse toate...

Transformata Integrala Fourier

INTRODUCERE Notiunea de transformare integralÎ Fie K(x, y) o functie continuÎ de douÎ variabile reale, K: I U fixatÎ, unde I este un interval pe...

Proiectarea și Studiul Economic al Produsului Transformator de Sudare Electrica cu Bobina de Reactanta Separata

Capitol I CONSTRUCŢIA ŞI PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE AL TRANSFORMATORULUI ELECTRIC. PARTICULARITĂŢI ALE TRANSFORMATORULUI DE SUDARE. 1.1....

Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice

1.1 DEFECTE POSIBILE, REGIMURI ANORMALE DE FUNCŢIONARE ŞI PROTECŢII PREVĂZUTE LA TRANSFORMATOR Transformatoarele trebuie echipate cu protecţii...

Elaborarea și Calculul Transformatorului de Putere

INTRODUCERE Întrprinderea ÎCS. RED Union Fenosa SA are scop de funizare şi alimentare cu energie electrică a tuturor consumatorilor din partea de...

Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere

Întroducere Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfăşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii...

Transformatorul Electric

Transformatoarele electrice sunt o cucerire a tehnicii aducând o data cu ele si deschiderea unor noi orizonturi pentru aceasta. Datorita lor astăzi...

Ai nevoie de altceva?