Toate proiectele din domeniul Energetica

 • Cogenerare

  1. Stadiul actual al dezvoltării în domeniul cogenerării pe plan național și internațional 1.1. Generalități Producerea energiei electrice reprezintă procesul de transformare a diferitelor forme de energie primară în energie electrică, în instalații specializate și de complexitate mare, numite centrale electrice. Acestea pot fi definite ca un ansamblu de instalații complexe ce asigură condițiile necesare conversiei unei forme de energie primară în energie electrică, materializând tehnologic...

 • Alimentarea cu energie electrica a uzinei mecanice pentru necesitati locale

  INTRODUCERE În prezentul proiect de curs sa efectuat alimentarea cu energie electrică a uzinei mecanice pentru necesități locale. Proiectul constă din următoarele puncte: 1.Caracteristica întreprinderii si a secțiilor 2.Determinarea sarcinelor electrice de calcul 3.Alegerea tensiunii de alimentare 4.Dimensionarea stației principale coborîtoare 5. Dimensionarea Posturilor de transformare 6.Elaborarea rețelei de medie tensiune 7.Calculul rețelei de medie tensiune 8.Elaborarea schemei...

 • Utilizarea modelului ortogonal fizic in determinarea parametrilor masinilor electrice

  1. INTRODUCERE Determinarea cât mai exactă a parametrilor mașinilor electrice este o necesitate ce rezultă din complexitatea tot mai ridicată a acționărilor electrice dar și dezvoltării deosebite a lor în sensul creșterii performanțelor și precizie. Identificarea parametrilor mașinilor electrice se realizează pe baza unui model matematic cu parametri concentrați. Acest model matematic este obținut prin scrierea ecuațiilor mașinilor electrice. Dacă se consideră toate aspectele constructive...

 • Calculul termic de dimensionare al unui aparat de schimb de caldura si stabilirea indicilor de calitate al unui ACS 1-2

  INTRODUCERE Schimbătoarele de căldură reprezintă aparate care au drept scop transferul de căldură de la un fluid la altul în procese de încălzire, răcire, fierbere, condensare sau în alte procese termice în care sunt prezente două sau mai multe fluide cu temperaturi diferite. Din punct de vedere funcțional, numărul lor este foarte mare (ex.: preîncălzitoare de apă sau aer, răcitoare de ulei, distilatoare, vaporizatoare, condensatoare, radiatoare, etc.) însă principiul de funcționare este...

 • Energia eoliana

  Energia eoliana este energia continuta de forta vantului ce bate pe suprafata pamantului. Vantul este miscarea aerului dartorata maselor de aer cu temperaturi diferite. Temperaturile diferite sunt cauzate de masele de apa si pamant care, absorb diferit caldura soarelui. La scara globala miscarile masive sunt cauzate de diferenta de temperatura, intre pamantul de la ecuator si cel apropriat de poli. Deoarece vantul va bate, cat timp soarele va incalzi Pamantul, este o sursa de energie...

 • Integration of micro-cogenerations systems into existing buildings

  1.Abstract Because of the growing environmental awareness and the ratification of the Kyoto Protocol, combined heat and power receives again more attention as a way to contribute to the reduction of energy use and emissions. Buildings account for 40 % of total energy consumption in the European Union. The sector is expanding, which is bound to increase its energy consumption.Nowadays, micro-cogeneration systems became a true and good solution to sustain the energy demand of industrial and...

 • Statii si posturi de transformare

  Tema proiectului : Să se proiecteze o stație de transformare, un post de transformare industrial, un post de transformare urban și un post de transformare rural dintr-un sistem de alimentare cu energie electrica a unei zone . Stația de transformare se racordeaza la SEE prin două LEA de lungime D [km] , tensiunea in punctul de racord fiind de 110 sau 220kV. Stația de transformare va cuprinde bara de inalta tensiune , o bara de distributie de 20kV si o instalatie de distributie de 6 kV . La...

 • Impactul producerii energiei eoliene asupra mediului

  I. Introducere Energia eoliană este energia vântului, o formă de energie regenerabilă. Vânturile se formează deoarece Soarele nu încălzește Pământul uniform, fapt ce creează mișcări de aer. [1] Turbinele eoliene sunt produse care transforma energia cinetica a vantului in energie mecanica, iar energia mecanica este transformata in mai departe in energie electrica. Energia electrica este produsa de un sistem cu ajutorul unui regulator de incarcare. [8] Aceasta este inmagazionata in diferite...

 • Calculul termic al unei instalatii de cogenerare cu turbina cu gaze

  Date de intrare Puterea electrică la bornele generatorului: PB=1000+500∙n [kW] n=2 PB=1000+500∙n=2∙103[kW] Presiunea atmosferică: p0=1.013 [bar] Temperatura atmosferică: t0=15 [oC] Umiditatea relativă: φ0=60 [%] Raportul de compresie: Ɛk=16 Temperatura superioară a ciclului termodinamic: t3=1200 [oC] Combustibil: gaz metan cu puterea calorifică inferioară: Hi=51100 [kJ/Kg] Densitatea gazului metan: ρ CH 4=0.68 [kg/m] Debitul masic specific de aer introdus în camera de...

 • Electronica de putere

  Obiectiv: însușirea elementelor fundamentale legate de conversia statică a energiei electrice. Sunt studiate cu precădere structuri elementare care asigură o conversie statică directă, utile în aplicațiile moderne din domeniul energetic. Se pune accent pe: studiul funcționării redresoarelor de putere monofazate/ trifazate, în diferite condiții de sarcină; înțelegerea principiilor de bază pentru diferite tipuri de variatoare de tensiune continuă (convertoare continuu-continuu) care să...

 • Calculul termic al unei instalatii de cogenerare cu turbina cu gaze

  CALCULUL TERMIC AL UNEI INSTALAȚII DE COGENERARE CU TURBINĂ CU GAZE - Date de intrare Puterea electrică la bornele generatorului: PB = 1000 + 500n [kW] n = 9 PB = 1000 + 500n = 5.5*103 [kW] Presiunea atmosferică: p0 = 1.013 [bar] Temperatura atmosferică: t0 = 15 [oC] Umiditatea relativă: φ0 = 60 [%] Raportul de compresie: Ɛk = 16 Temperatura superioară a ciclului termodinamic: t3 = 1200 [oC] Combustibil: gaz metan cu puterea calorifică inferioară: Hi = 51100 [kJ/Kg]...

 • Proiectarea unei retele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV

  INTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic(SEE) îl au rețelele electrice de transport și stațiile electrice de transformare. Rețelele electrice ca și stațiile electrice pot fi clasificate în dependență de nivelul tensiunii, rolul și poziția lor în sistemul energetic, numărul liniilor ce sunt racordate la sursele de energie. Cunoaștem următoarele tipuri de rețele electrice: -rețele electrice de transport; -rețele electrice de distribuție; Fiabilitatea funcționării rețelei...

 • Poluarea chimica produsa de C(T)E

  Capitolul I Prezentarea teoretica a temei I.1. Introducere O centrală termoelectrică, sau termocentrală este o centrală electrică care produce energie electrică pe baza conversiei energiei termice obținută prin arderea combustibillilor. Curentul electric este produs de generatoare electrice antrenate de turbine cu abur, turbine cu gaze, sau, mai rar, cu motoare cu ardere internă. Drept combustibili se folosesc combustibilii solizi (cărbune, deșeuri sau biomasă), lichizi (păcură) sau gazoși...

 • Sustinerea dezvoltarii durabile de catre S.C. Ista S.R.L. prin activitati de responsabilitate sociala

  Procesele energetice la nivel mondial se bazează în mare parte pe consumul de compustibili fosili, epuizabili, ce reprezintă principala sursă de poluare. Eforturile actuale sunt îndreptate spre alocarea responsabilă a resurselor și spre găsirea unor soluții optime cu impact asupra omului și implicit asupra mediului. Monitorizarea, analiza și responsabilitatea individuală privind consumul de energie este o temă care ne preocupă pe toți. Preocuparea pentru creșterea eficienței utilizării...

 • Proiect de practica

  Cu scopul de a aprofunda cunoștințele teoretice, de a forma niște deprinderi practice în specialitatea aleasă, de a crea condiții favorabile de integrare mai rapidă în activitatea de producție am participat la stagiul de practică în cadrul Întreprinderii de Stat “Moldelectrica”. În urma repartizării studenților, am urmat să-mi petrec 3 săptămîni în inima întreprinderii, la filial Centru din or. Vatra, la Serviciul Operativ de Dispecerat. Industria energetică în economia Republicii Moldova...

Pagina 1 din 29