Toate proiectele din domeniul Energetica

 • Surse speciale de energie regenerabila in vederea captarii energiei valurilor

  Introducere În acest proiect voi prezenta sursele regenerabile speciale din punct de vedere a captării energiei valurilor. Energia valurilor își are originea în energia solară care, prin încălzirea diferențiată a solului și a apei, produce mișcări ale maselor de aer. Urmare a acestui proces se nasc impulsuri de presiune la suprafața liberă a mărilor și oceanelor creându-se valurile. Valurile sunt cauzate atât de vânt (valuri călătoare) cat și de evenimente deosebite (valuri singulare) cum...

 • Managementul ariile marine protejate de la litoralul romanesc al Marii Negre

  Siturile Natura 2000 sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt conservarea, menținerea și, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări și a habitatelor specifice, desemnate pentru protecția speciilor de păsări migratoare sălbatice, mai ales a celor prevăzute în anexele nr. 3 și 4 A la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei...

 • Instalatii electrice interioare

  Lucrarea nr. E-32 / 2017 Instalatie de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare Imobil - Localitate, str.Strada, nr.XX, jud.Judet Faza: PT + DDE MEMORIU TEHNIC 1. DATE GENERALE - enumirea proiectului: Instalatie de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare - Imobil - Numar proiect: E-32 / 2017 - Faza de proiectare: PT + DDE - Amplasamentul: Localitate, str.Strada, nr.XX, jud.Judet. - Beneficiar: BENEFICIAR S.R.L., Brașov, str. Munteniei nr. 11, 500209, jud.Brașov; - Proiectant de specialitate: S.C....

 • Analiza unei RE folosind programul NEPLAN

  Se consideră rețeaua electrică de distribuție cu tensiunea nominală 20 kV din figura 1 având configurația simplu buclată. Din rețea sunt alimentate cinci posturi de transformare 20/0,4 kV. Fig. 1. Schema rețelei electrice de distribuție. Caracteristicile consumatorilor și lungimile tronsoanelor liniilor de medie tensiune sunt prezentate în tabelul 1. P.T. pi [kW] Cos fi [-] li [km] LEA 1 834 0.89 4.5 2 450 0.90 6.7 3 2210 0.80 3.4 4 310 0.87 7.7 5 1330 0.75 3.5 6 1226...

 • Energia valurilor si a mareelor

  Importanța surselor de energie De la începutul dezvoltării tehnologice, economice, sursele de energie cele mai primitive au fost cele obținute din cărbune și petrol. Însă acestea sunt epuizabile și arderea acestora produce mari cantități de CO2. Efecte dezastruoase asupra mediului, suferite în urma acestora sunt mai mari decât orice activitate umană din istorie, acumularea de gaze nocive în atmosferă, au declanșat procese (poate ireversibile), precum subțierea stratului de ozon, încălzirea...

 • Masurarea calitatii serviciilor furnizate de Compania Orange Romania SA

  INTRODUCERE În această lucrare voi prezenta o serie de măsuri ce pot contribui la îmbunătățirea calității serviciilor oferite de compania ORANGE. În urma aplicării unui chestionar SERVQUAL am identificat punctele slabe ale companiei și am propus câteva măsuri pentru îmbunătățirea situației actuale a companiei. În prima parte a lucrării am prezentat câteva date referitoare la companie, serviciile oferite, evolutia datelor finaciare, structura organizationala și o mică analiză a...

 • Proiectarea unei statii de epurare a apelor uzate

  ETAPA 1 DATE DE INTRARE: ALEGEREA TEHNOLOGIEI DE EPURARE ETAPA 2 PROIECTAREA CAMEREI GRATARULUI SI ALEGEREA ECHIPAMENTULUI Gratarele sunt alcatuite din bare metalice. După distanta dintre bare se deosebesc gratare rare si gratare dese. Distanta dintre bare este variabila: pentru gratare rare se recomandă distante între 2,5- 5,0 cm (chiar 8-10 cm), iar pentru cele dese 1,5-2,5 cm. Gratarele pot avea forme plane sau curbe. Grosimea barelor variază între 0,8 si 1,2 cm. Gratarele si...

 • Masini electrice

  Introducere Mașinile electrice asincrone în prezent au căpătat o foarte largă întrebuințare în aproape toate ramurile economiei naționale. Fiind lipsite de contacte electrice au utilizare variată, cuprinzând aproape toate domeniile de activitate a omului în diverse ramuri cum ar fi de exemplu în industrie, comerț ,agricultură, transport, în tehnica de uz casnic, medicină. Aceasta se explică prin faptul că au o construcție simplă care asigură funcționarea lor în cele mai grele condiții și că...

 • Actionarea electrica reglabila a sistemului de pompare

  INTRODUCERE 1.1 Elemente de teorie ale pompelor Pompa este o masina care transforma energia mecanica primita de la o sursa de antrenare in energie hidraulica. Astfel, energia transmisa lichidului poate fi utilizata potrivit in diferite scopuri: alimentare cu apa, transport hidraulic, actionare hidraulica, canalizare etc. In general pompele sunt destinate transportului de lichide la distante si nivele diferite, utilizarea lor s-a impus aproape pretutindeni unde s-a ivit necesitatea unui...

 • Proiectarea unei surse de energie regenerabila pentru Irigatii

  INTRODUCERE Timp de mii de ani, energia vântului a fost folosită în cele mai diferite scopuri. După criza petrolului o substanțială dezvoltare a avut loc și s-au realizat impresionante proiecte de parcuri eoliene. Utilizarea sistemelor eoliene cunoaște o dezvoltare deosebită începând cu Protocolul de la Kyoto referitor la reducerea poluării. În anul 1997, 161 de țări au semnat un acord prin care se impunea ca până în anul 2012 să se reducă gazele cu efect de seră cu 5,2% față de nivelul din...

 • Proiectarea unui recuperator de caldura tip clepsidra

  Tema de casă Să se proiecteze un recuperator de căldură tip clepsidră pentru care se cunosc : a) debitul de aer raportat la starea normală: b) debitul de gaze raportat la starea normală: c) temperatura aerului la intrare: d) temperatura aerului la ieșire: e) temperatura gazelor la intrare: f) compoziția gazelor de ardere: g) coeficientul de reținere al căldurii: ; h) viteza aerului în condiții normale prin țevi: ; i) viteza aerului în condiții normale prin spațiul inelar: ; j)...

 • Bilantul electroenergetic al unei mori de ciment

  Procesul tehnologic In moara de ciment se introduce clincher, zgura, cenusa si ghips cu ajutorul unor dozatoare. Operatia de masurare a clincherului si adaosurilor pentru a obtine ciment se realizeaza in morile tubulare rotative in trei camere blindate umplute partial cu corpuri de macinare. In camere 1 si 2 macinarea se realizeaza in general prin lovire, iar in camera finisoare corpurile de macinat actioneaza prin lovire si in special prin frecare. Productia morii Pm := 21 t h -...

 • Transformatoare de putere

  INTRODUCERE Din teoria mașinilor electrice se cunoaște că transformatorul este elementul de bază al rețelelor electrice. Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfășurări cuplate magnetic, care prin fenomenul de inducție, transformă parametrii energiei electrice în curent alternativ (frecvența rămâne aceeași). Transformatorul are două funcții: - de transportare a energiei electrice - de distribuție a energiei electrice. Domeniul de aplicație a...

 • Proiectarea tehnologiilor de fabricatie si intretinere

  1. Introducere Energia eoliană este una din cele mai vechi surse de energie nepoluanta. Ele au inceput sa fie folosite pe scara larga abia prin anii '70-'80, cand SUA a adoptat mai multe programe destinate sa incurajeze folosirea lor. In California, la sfarsitul lui 1984, funcționau deja 8469 de turbine eoliene. Capacitatea totală ale acestor unitati era de aproximativ 550 MW. Ele erau construițe in locuri cu vant puternic, grupate in asa-numitele "wind farms". Turbinele de vant...

 • Modelarea si simularea sistemelor electromecanice

  1. Modelul matematic al motorului de curent continuu În figura 1 este prezentată o instalație de acționare electrică cu motor de curent continuu având excitația separată. Mărimea de ieșire este turația n, iar mărimile de intrare sunt tensiunea UA la bornele motorului și cuplul rezistent mr. Una din acumulările de energie din sistem rezultă ca urmare a variației în timp a energiei cinematice a maselor în mișcare de rotație. Ecuația de stare corespunzătoare se obține scriind relația...

Pagina 1 din 30