Toate proiectele din domeniul Energetica

 • Calculul termic al unei instalatii de cogenerare cu turbina cu gaze

  Date de intrare Puterea electrică la bornele generatorului: PB=1000+500∙n [kW] n=2 PB=1000+500∙n=2∙103[kW] Presiunea atmosferică: p0=1.013 [bar] Temperatura atmosferică: t0=15 [oC] Umiditatea relativă: φ0=60 [%] Raportul de compresie: Ɛk=16 Temperatura superioară a ciclului termodinamic: t3=1200 [oC] Combustibil: gaz metan cu puterea calorifică inferioară: Hi=51100 [kJ/Kg] Densitatea gazului metan: ρ CH 4=0.68 [kg/m] Debitul masic specific de aer introdus în camera de...

 • Electronica de putere

  Obiectiv: însușirea elementelor fundamentale legate de conversia statică a energiei electrice. Sunt studiate cu precădere structuri elementare care asigură o conversie statică directă, utile în aplicațiile moderne din domeniul energetic. Se pune accent pe: studiul funcționării redresoarelor de putere monofazate/ trifazate, în diferite condiții de sarcină; înțelegerea principiilor de bază pentru diferite tipuri de variatoare de tensiune continuă (convertoare continuu-continuu) care să...

 • Calculul termic al unei instalatii de cogenerare cu turbina cu gaze

  CALCULUL TERMIC AL UNEI INSTALAȚII DE COGENERARE CU TURBINĂ CU GAZE - Date de intrare Puterea electrică la bornele generatorului: PB = 1000 + 500n [kW] n = 9 PB = 1000 + 500n = 5.5*103 [kW] Presiunea atmosferică: p0 = 1.013 [bar] Temperatura atmosferică: t0 = 15 [oC] Umiditatea relativă: φ0 = 60 [%] Raportul de compresie: Ɛk = 16 Temperatura superioară a ciclului termodinamic: t3 = 1200 [oC] Combustibil: gaz metan cu puterea calorifică inferioară: Hi = 51100 [kJ/Kg]...

 • Proiectarea unei retele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV

  INTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic(SEE) îl au rețelele electrice de transport și stațiile electrice de transformare. Rețelele electrice ca și stațiile electrice pot fi clasificate în dependență de nivelul tensiunii, rolul și poziția lor în sistemul energetic, numărul liniilor ce sunt racordate la sursele de energie. Cunoaștem următoarele tipuri de rețele electrice: -rețele electrice de transport; -rețele electrice de distribuție; Fiabilitatea funcționării rețelei...

 • Poluarea chimica produsa de C(T)E

  Capitolul I Prezentarea teoretica a temei I.1. Introducere O centrală termoelectrică, sau termocentrală este o centrală electrică care produce energie electrică pe baza conversiei energiei termice obținută prin arderea combustibillilor. Curentul electric este produs de generatoare electrice antrenate de turbine cu abur, turbine cu gaze, sau, mai rar, cu motoare cu ardere internă. Drept combustibili se folosesc combustibilii solizi (cărbune, deșeuri sau biomasă), lichizi (păcură) sau gazoși...

 • Sustinerea dezvoltarii durabile de catre S.C. Ista S.R.L. prin activitati de responsabilitate sociala

  Procesele energetice la nivel mondial se bazează în mare parte pe consumul de compustibili fosili, epuizabili, ce reprezintă principala sursă de poluare. Eforturile actuale sunt îndreptate spre alocarea responsabilă a resurselor și spre găsirea unor soluții optime cu impact asupra omului și implicit asupra mediului. Monitorizarea, analiza și responsabilitatea individuală privind consumul de energie este o temă care ne preocupă pe toți. Preocuparea pentru creșterea eficienței utilizării...

 • Proiect de practica

  Cu scopul de a aprofunda cunoștințele teoretice, de a forma niște deprinderi practice în specialitatea aleasă, de a crea condiții favorabile de integrare mai rapidă în activitatea de producție am participat la stagiul de practică în cadrul Întreprinderii de Stat “Moldelectrica”. În urma repartizării studenților, am urmat să-mi petrec 3 săptămîni în inima întreprinderii, la filial Centru din or. Vatra, la Serviciul Operativ de Dispecerat. Industria energetică în economia Republicii Moldova...

 • Evaluarea consumului propriu tehnologic in retele de joasa tensiune

  Pierderile de putere in retelele electrice reprezinta o problematica de interes major pentru furnizorii si distribuitorii de energie electrica. Transportul si distributia de energie electrica sunt insotite de pierderi de energie in toate elementele retelei. Nivelul acestor pierderi oscileaza intre 10% si 15% din energia produsa in centrale, in functie de structura retelei, de conditiile de exploatare etc. Pierderile in retelele electrice se pot imparti in: - Pierderi prin consum propriu...

 • Partea electrica a statiei 25 MW

  Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei primare transformată în energie electrică (peste 40%, în prezent). Avantajele deosebite pe care le prezintă energia electrică în raport cu alte forme de energie - poate fi obţinută, cu randamente bune, din oricare altă formă de energie, poate fi transmisă rapid şi economic la distanţe mari, se poate distribui la un număr mare de consumatori de...

 • Statii si posturi de transformare

  Considerand cunoscute o serie de informatii de bazã, cum ar fi: profilul si amplasamentul obiectivului, nivelul de poluare, datele climaterice, precum si date referitoare la planificarea investitiilor, elaborarea proiectelor presupune parcurgerea unui sir de decizii privind alegerea unei solutii pentru: schema de principiu a instalatiei; schema de conexiuni a statiilor electrice; aparatele electrice; dispozitiile constructive etc. In cadrul acestui capitol, pe baza valorii sarcinii...

 • Costul energiei

  INTRODUCERE In prezent energia joaca un rol important in dezvoltarea civilizatiei umane. Energia reprezinta un serviciu universal ce trebuie gestionat in asa mod incat sa fie accesibil pentru consumatori in conditii de siguranta si echitate sociala. In acest scop sunt stabilite tarife pentru energie, ce includ o totalitate de cheltuieli efectuate si, respectiv, un anumit profit obtinut. In dependenta de cheltuielile totale si volumul total de energie termica produsa pe o perioada de studiu...

 • Sistem de alimentare cu caldura

  INTRODUCERE Consumul de energie se majoreaza permanent. Insa pentru economisirea energiei un rol important il are proiectarea justa a sistemului de incalzire ti exploatarea lui normala. Caile principale de producere a caldurii si de alimentare cu caldura sunt: o Producera caldurii in instalatiile locale care alimenteaza cu caldura una sau citeva incaperi (sobe), un apartament (o vila) sau o casa (ca in exemplu ce urmaza); o Producerea caldurii in centralele nu prea mari(CT) care...

 • Proiectarea unei statii electrice de transformare

  1. Memoriu tehnic o Tensiunea nominala superioara U1= 110 kV. o Tensiunea nominala inferioara U2= 20 kV. o Statia de tensiune U1 este intercalata intr-o bucla,in reteaua electrica de transport sau repartitie din SEN, prin intermediul a doua LEA, avand fiecare sectiunea s= 300 mm2 si lungimile L1= 48 km, respectiv L2= 78 km. o Statia de tensiune U2 este alimentata cu energie electrica numai din statia de tensiune U1. o Aportul sistemului electroenergetic, in cazul unor scurtcircuite...

 • Pompa de caldura aer-aer

  Tema de proiect Sa se proiecteze instalatia frigorifica a unei pompe de caldura aer-aer ce deserveste o sala de birouri. Se considera ca instalatia functioneaza intr-o singura treapta de comprimare, iar condensatorul este răcit cu aer. Puterea frigorifica a instalatiei: 10+5j kW (unde j reprezinta numarul de ordine din grupa); j=22 (Q_0 ) ̇= 120 Kw , (Q_0 ) ̇ – puterea frigorifica Temperaturile sursei calde si a sursei reci se vor alege in functie de aplicatie. 1. Proiectarea...

 • Energie solara

  Capitolul nr.1. Generalități DE CE ENERGIE SOLARĂ? -Este gratuită! Nu este influenţată în nici un fel de creşteri de preţ. -Instalaţiile nu necesită practic nici un fel de întreţinere. -Este regenerabilă şi nepoluantă. - Nu implica instalaţii de prelucrare sau transport a resurselor, inainte de utilizare. Energia solară este practic inepuizabilă. Este cea mai curată formă de energie de pe pământ şi este formată din radiaţii calorice, luminoase, radio sau de altă natură emise de soare....

Pagina 1 din 28