Toate proiectele din domeniul Energetica

 • Sustinerea dezvoltarii durabile de catre S.C. Ista S.R.L. prin activitati de responsabilitate sociala

  Procesele energetice la nivel mondial se bazează în mare parte pe consumul de compustibili fosili, epuizabili, ce reprezintă principala sursă de poluare. Eforturile actuale sunt îndreptate spre alocarea responsabilă a resurselor și spre găsirea unor soluții optime cu impact asupra omului și implicit asupra mediului. Monitorizarea, analiza și responsabilitatea individuală privind consumul de energie este o temă care ne preocupă pe toți. Preocuparea pentru creșterea eficienței utilizării...

 • Proiect de practica

  Cu scopul de a aprofunda cunoștințele teoretice, de a forma niște deprinderi practice în specialitatea aleasă, de a crea condiții favorabile de integrare mai rapidă în activitatea de producție am participat la stagiul de practică în cadrul Întreprinderii de Stat “Moldelectrica”. În urma repartizării studenților, am urmat să-mi petrec 3 săptămîni în inima întreprinderii, la filial Centru din or. Vatra, la Serviciul Operativ de Dispecerat. Industria energetică în economia Republicii Moldova...

 • Evaluarea consumului propriu tehnologic in retele de joasa tensiune

  Pierderile de putere in retelele electrice reprezinta o problematica de interes major pentru furnizorii si distribuitorii de energie electrica. Transportul si distributia de energie electrica sunt insotite de pierderi de energie in toate elementele retelei. Nivelul acestor pierderi oscileaza intre 10% si 15% din energia produsa in centrale, in functie de structura retelei, de conditiile de exploatare etc. Pierderile in retelele electrice se pot imparti in: - Pierderi prin consum propriu...

 • Partea electrica a statiei 25 MW

  Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei primare transformată în energie electrică (peste 40%, în prezent). Avantajele deosebite pe care le prezintă energia electrică în raport cu alte forme de energie - poate fi obţinută, cu randamente bune, din oricare altă formă de energie, poate fi transmisă rapid şi economic la distanţe mari, se poate distribui la un număr mare de consumatori de...

 • Statii si posturi de transformare

  Considerand cunoscute o serie de informatii de bazã, cum ar fi: profilul si amplasamentul obiectivului, nivelul de poluare, datele climaterice, precum si date referitoare la planificarea investitiilor, elaborarea proiectelor presupune parcurgerea unui sir de decizii privind alegerea unei solutii pentru: schema de principiu a instalatiei; schema de conexiuni a statiilor electrice; aparatele electrice; dispozitiile constructive etc. In cadrul acestui capitol, pe baza valorii sarcinii...

 • Costul energiei

  INTRODUCERE In prezent energia joaca un rol important in dezvoltarea civilizatiei umane. Energia reprezinta un serviciu universal ce trebuie gestionat in asa mod incat sa fie accesibil pentru consumatori in conditii de siguranta si echitate sociala. In acest scop sunt stabilite tarife pentru energie, ce includ o totalitate de cheltuieli efectuate si, respectiv, un anumit profit obtinut. In dependenta de cheltuielile totale si volumul total de energie termica produsa pe o perioada de studiu...

 • Sistem de alimentare cu caldura

  INTRODUCERE Consumul de energie se majoreaza permanent. Insa pentru economisirea energiei un rol important il are proiectarea justa a sistemului de incalzire ti exploatarea lui normala. Caile principale de producere a caldurii si de alimentare cu caldura sunt: o Producera caldurii in instalatiile locale care alimenteaza cu caldura una sau citeva incaperi (sobe), un apartament (o vila) sau o casa (ca in exemplu ce urmaza); o Producerea caldurii in centralele nu prea mari(CT) care...

 • Proiectarea unei statii electrice de transformare

  1. Memoriu tehnic o Tensiunea nominala superioara U1= 110 kV. o Tensiunea nominala inferioara U2= 20 kV. o Statia de tensiune U1 este intercalata intr-o bucla,in reteaua electrica de transport sau repartitie din SEN, prin intermediul a doua LEA, avand fiecare sectiunea s= 300 mm2 si lungimile L1= 48 km, respectiv L2= 78 km. o Statia de tensiune U2 este alimentata cu energie electrica numai din statia de tensiune U1. o Aportul sistemului electroenergetic, in cazul unor scurtcircuite...

 • Pompa de caldura aer-aer

  Tema de proiect Sa se proiecteze instalatia frigorifica a unei pompe de caldura aer-aer ce deserveste o sala de birouri. Se considera ca instalatia functioneaza intr-o singura treapta de comprimare, iar condensatorul este răcit cu aer. Puterea frigorifica a instalatiei: 10+5j kW (unde j reprezinta numarul de ordine din grupa); j=22 (Q_0 ) ̇= 120 Kw , (Q_0 ) ̇ – puterea frigorifica Temperaturile sursei calde si a sursei reci se vor alege in functie de aplicatie. 1. Proiectarea...

 • Energie solara

  Capitolul nr.1. Generalități DE CE ENERGIE SOLARĂ? -Este gratuită! Nu este influenţată în nici un fel de creşteri de preţ. -Instalaţiile nu necesită practic nici un fel de întreţinere. -Este regenerabilă şi nepoluantă. - Nu implica instalaţii de prelucrare sau transport a resurselor, inainte de utilizare. Energia solară este practic inepuizabilă. Este cea mai curată formă de energie de pe pământ şi este formată din radiaţii calorice, luminoase, radio sau de altă natură emise de soare....

 • Centrele electrice geortermale

  Generalitati.. Energia geotermală se defineşte ca fiind caldura naturală provenită din interiorul Pamântului,captată pentru producerea de energie electrică, încălzirea spaţiilor sau a aburului industrial. Ea este prezentă oriunde sub scoarţa terestră, deşi cea mai mare temperatură, şi deci cea mai dorită resursă este concentrată în regiuni cu vulcani activi sau tineri din punct de vedere geologic. Sistem geotermal ideal Mecanismul care stă la baza sistemelor geotermale este guvernat în...

 • Analiza asistata de calculator a efectului circulatiilor de putere reactiva asupra pierderilor de putere activa in retelele electrice de inalta tensiune

  REZUMAT: ACEASTĂ LUCRARE ARE CA OBIECTIV DETERMINAREA, INFLUENȚA COMPENSĂRII PUTERII REACTIVE ASUPRA PIERDERILOR DE PUTERE ÎN REȚELELE DE ÎNALTĂ TENSIUNE. ANALIZA A FOST ASISTATĂ DE UN PACHET DE PROGRAME SPECIALIZAT (POWERWORLD SIMULATOR V18 ACADEMICA) CU AJUTORUL CĂRUIA AU FOST PUȘI ÎN EVIDENȚĂ INDICATORII DE SENSIBILITATE A PIERDERILOR. ABSTRACT : THE PAPER PRESENTED THE COMPUTER-BASED ANALYSIS OF THE EFFECTS OF POWER REACTIVE INJECTIONS ON ACTIVE POWER LOSSES IN A HV RING NETWORK. THE...

 • Majorarea Eficientei a Blocului de Inalta Presiune

  INTRODUCERE Complexul energetic al Republicii Moldova timp destul de îndelungat se află în stare de criză. Punctele slabe ale complexului energetic sunt: eficiența energetică redusă (este de 2.6 ori mai joasă decît în Uniunea Europeană, ceea ce echivalează cu pierderea a circa 600 milioane dolari anual); lip-sa de resurse energetice primare autohtone (gaze naturale, petrol, cărbune) și importul lor; importul de energie electrică; nivelul mai mult decît redus de utilizare a surselor de...

 • Prevenirea Poluarii prin Utilizarea Energiei Eoliene in Sectorul Romanesc al Marii Negre

  Introducere În contextul actual, caracterizat de cresterea alarmanta a poluarii cauzate de producerea energiei din arderea combustibililor fosili , devine din ce in ce mai importanta reducerea dependentei de acesti combustibili. Pentru prevenirea poluarii, energia eoliana s-a dovedit deja a fi o solutie foarte buna la problema energetica globala. Generarea energiei eoliene este atractivă şi pentru cercetare, punându-se accent pe creşterea, reînnoirea şi pe utilizarea ei ca o sursă de...

 • Aplicatii ale Unui Topitor Solar Parabolic

  Introducere Energia solara este un subiect foarte popular deoarece omenirea a realizat că energia constituie o componentă vitală a existenței noastre în condițiile civilizației moderne. Soarele oferă o alternativă posibilă la soluționarea crizei de energie, care devine din ce în ce mai accentuată odată cu creșterea populației globului, ridicarea standardului de viață, dezvoltarea tehnologică, simultan cu epuizarea rezervelor de combustibili convenționali (gaze naturale, petrol, cărbune...

Pagina 2 din 29