Toate proiectele din domeniul Energetica

 • Retele Electrice

  În nodul A al schemei se injectează o putere S=30 MVA, cos φ=0.8. În nodul B al schemei se injectează o putere S=20 MVA, cos φ=0.9 şi se consumă o putere S=15 MVA, cos φ=0.8. În nodul C este racordată o sataţie de transformare de 110/15/10.5 KV care alimentează pe partea de 15 KV un consumator industrial, iar pe partea de 10 KV un consumator agricol pe o linie aeriană şi un consumator industrial printr-o reţea de cabluri. În nodul D este racordată o staţie de transformare de 110/6 KV care...

 • Un Algoritm Genetic de Imbunatatire a Puterii Reactive

  1. Rezumat Algoritmii genetici sunt tehnici adaptive de căutare euristică, bazate pe principiile geneticii şi ale selecţiei naturale, enunţate de Darwin (supravieţuieşte cel mai bine adaptat). Un algoritm genetic este un model informatic care emulează modelul biologic evoluţionist pentru a rezolva probleme de optimizare ori căutare. Acesta cuprinde un set de elemente individuale reprezentate sub forma unor şiruri binare (populaţia) şi un set de operatori de natură biologică definiţi asupra...

 • Alimentarea cu Apa in Bucuresti

  INTRODUCERE Deşi rolul serviciilor pentru creşterea şi dezvoltarea economică a fost de multe ori contestat, importanţa lor pentru viaţa oamenilor şi pentru funcţionarea normală a întreprinderilor nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Din sfera largă a serviciilor, clasificate în funcţie de numeroase criterii, utilităţile publice se remarcă prin funcţia lor vitală pentru activitatea indivizilor si a agenţilor economici. Iar dintre acestea, alimentarea cu apă în Bucureşti va fi supusă în...

 • Cimentarea Sondelor

  Introducere Cimentarea sondelor de petrol dar şi a celor de gaze se execută în următoarele scopuri: îmbunătăţirea consolidării prin tubare; împiedicarea circulaţiei nedorite a fluidelor prin spatele coloanei; transmiterea sarcinilor axiale ale coloanei masivului de roci, în urma aderenţei coloană-ciment-strat etc. Altfel spus, o bună cimentare înseamnă o bună rezistenţă mecanică a pietrei de ciment şi o bună etanşare de aceasta, a spaţiului inelar. Dar aceste obiective nu au întotdeauna...

 • Calculul Regimului Permanent de Functionare al SEE prin Metoda Seidel-Gauss

  Numărul de ordine: n=6 Se dă schema monofilara de conexiuni a unui sistem electroenergetic: Etape de calcul : 1. Stabilirea schemei monofilare şi a datelor iniţiale de reţea a sistemului electroenergetic 2. Reprezentarea elementelor sistemului : 2.1.Calculul parametrilor electrici şi determinarea schemelor echivalente ale liniilor electrice şi transformatoarelor de putere; 2.2.Modelarea generatoarelor sincrone şi a consumatorilor complecşi; 3. Reprezentarea schemei echivalente a...

 • Proiect Eletroenergetica - Schema Electrica de Alimentare pentru o Statie de Compresoare

  1. Tema de proiect: a) Sa se stabileasca schema electrica de alimentare pentru o statie de compresoare stiind ca functionarea de durata a unui compresor este:8m3/min si functioneaza in acest regim un numar de 7 compresoare b) Sa stabileasca bilantul energetic pentru compresorul ales si pentru statia de compresoare; c) Sa se aleaga transformatorul din statia de transformare si sa se calculeze regimul optim de functionare al transformatoarelor statiei; d) Ştiind că un fider este în...

 • Modelarea Numerica a Regimurilor de Functionare ale Masinii Asincrone

  1. Introducere Maşinile electrice reprezintă componente de bază ale oricărui sistem electroenergetic. Progresul în industriile de vârf este strâns legat de evoluţia maşinilor electrice, respectiv de peformanţele acestora. Odată cu dezvoltarea electronicii de putere şi a echipamentelor de calcul, domeniul maşinilor electrice şi aplicaţiile lor industriale au cunoscut o dezvoltare fără precedent, interesul fiind îndreptat către diverse aspecte cum ar fi introducerea metodelor numerice de...

 • Centrale Termoelectrice

  Argument Tema proiectului meu „Centrale termoelectrice” face parte integrantă din domeniul pregătirii mele profesionale pentru meseria de electrotehnist. În cei patru ani de studiu am abordat întreaga gamă de module de pregătire în domeniu însă cel mai mult m-a atras partea practică care are o largă aplicabilitate în domeniul electrotehnicii. În cadrul elaborării proiectului meu a trebuit să-mi extind aria de cunoştinţe studiind bibliografia recomandată de coordonator, fapt ce îmi permite...

 • Transportul si Distributia Energiei Electrice - Proiectarea unei Retele Electrice

  INTRODUCERE Sistemul electroenergetic (SEE) sau sistemul electric de putere reprezintă ansamblul instalaţiilor destinate producerii, transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice avînd drept scop alimentarea consumatorilor. Evoluţia sau involuţia unui sistem electroenergetic este univoc determinată de dezvoltarea consumatorilor ( sarcinii ). Particularitatea acestei stricte dependenţe este legată de anticiparea bazată pe studiile de prognoză. Deoarece investiţiile în sistemul...

 • Proiect Energii Regenerabile - Celule de Combustie

  Ce sunt celulele de combustie ? Un biolog italian, Luigi Galvani, care studia anatomia batracienilor, a descoperit că broaştele moarte pe care diseca se contractau atunci când le atingea cu bisturiul său. Era anul 1786, iar Galvani a fost pus în încurcătură privind natura acestui fenomen şi cauzele lui. Răspunsul a fost dat în anul 1790, de omul de ştiinţă italian Alessandro Volta. Picioarele broaştelor se contractaseră deoarece lichidele din interiorul lor reacţionau la contactul cu două...

 • Inmagazinarea Gazelor Naturale

  GENERALITATI. Variatiile cererii de gaze sunt determinate în special de modificarea consumului la încălzirea spaţiului de locuit, administrative şi comerciale de la vară la iarnă, de la o zi de iarnă normală la zile de iarnă cu temperaturi deosebit de scăzute, de la ore de vârf la ore cu consum minim etc.Toate aceste variaţii pot fi redate prin aşa numitele curbe de sarcină care pun în evidenţa vârfuri de consum sezoniere, diurne sau orare, diferite ca aspect de la consumator la consumator,...

 • Modelare Instalatie Frigorifica

  1. Metode de producere a frigului artificial, agenţi frigorifici Necesitatea producerii frigului artificial a apărut din nevoia omului de a-şi conserva alimentele; dovezi în acest sens existând înca din antichitate, când în grote sau cariere avea loc conservarea gheţii. Prima instalaţie frigorifică industrială a fost una cu absorbţie, realizată în 1862 de către Ferdinand Care şi prezentată la Expoziţia universală de la Londra. Ulterior apar şi instalaţii frigorifice cu compresie mecanică...

 • Serviciile Proprii ale Centralelor Electrice

  SERVICIILE PROPRII ALE CENTRALELOR ELECTRICE 1.1. INTRODUCERE Serviciile proprii ale unei centrale electrice reprezinta totalitatea instalatiilor termomecanice si electrice care asigura conditiile de desfasurare a procesului de transformare a energiei continute de combustibili in energie electrica, abur sau apa calda, fara insa ca aceste instalatii sa participle nemijlocit la respectivul process. Partea electrica a instalatiilor de servicii prorpii se compune din urmatoarele parti...

 • Reactor cu Apa in Fierbere Hitachi Simplificat

  Reactor cu apa in fierbere Hitachi simplificat Introducere Descrierea sistemelor nucleare Descrierea sistemului turbine-generator Instrumentarea si sistemele de control Sistemele electrice Conceptul de siguranta Amplasarea centralei - Introducere HSBWR este caracterizat prin: Simplificarea sistemului prin adoptarea circulatiei naturale pentru recircularea agentului de racire Constructia standardizata a reactorului cu rezistenta seismica ridicata Standarde ridicate de...

 • Cele Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Arderea Combustibililor Lichizi

  Am inceput acest proiect cu prezentarea partii legale privind combustibili lichizi,cele mai multe informatii le-am gasit in „Hotarare privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi”. Prezenta hotarare reglementeaza conditiile de introducere pe piata si/sau de utilizare a anumitor combustibili lichizi in scopul reducerii emisiilor de dioxid de sulf rezultate din arderea acestora, in vederea diminuarii efectelor negative ale acestor emisii asupra sanatatii populatiei si...

Pagina 24 din 29