Toate proiectele din domeniul Energetica

 • Proiect Eletroenergetica - Schema Electrica de Alimentare pentru o Statie de Compresoare

  1. Tema de proiect: a) Sa se stabileasca schema electrica de alimentare pentru o statie de compresoare stiind ca functionarea de durata a unui compresor este:8m3/min si functioneaza in acest regim un numar de 7 compresoare b) Sa stabileasca bilantul energetic pentru compresorul ales si pentru statia de compresoare; c) Sa se aleaga transformatorul din statia de transformare si sa se calculeze regimul optim de functionare al transformatoarelor statiei; d) Ştiind că un fider este în...

 • Modelarea Numerica a Regimurilor de Functionare ale Masinii Asincrone

  1. Introducere Maşinile electrice reprezintă componente de bază ale oricărui sistem electroenergetic. Progresul în industriile de vârf este strâns legat de evoluţia maşinilor electrice, respectiv de peformanţele acestora. Odată cu dezvoltarea electronicii de putere şi a echipamentelor de calcul, domeniul maşinilor electrice şi aplicaţiile lor industriale au cunoscut o dezvoltare fără precedent, interesul fiind îndreptat către diverse aspecte cum ar fi introducerea metodelor numerice de...

 • Centrale Termoelectrice

  Argument Tema proiectului meu „Centrale termoelectrice” face parte integrantă din domeniul pregătirii mele profesionale pentru meseria de electrotehnist. În cei patru ani de studiu am abordat întreaga gamă de module de pregătire în domeniu însă cel mai mult m-a atras partea practică care are o largă aplicabilitate în domeniul electrotehnicii. În cadrul elaborării proiectului meu a trebuit să-mi extind aria de cunoştinţe studiind bibliografia recomandată de coordonator, fapt ce îmi permite...

 • Transportul si Distributia Energiei Electrice - Proiectarea unei Retele Electrice

  INTRODUCERE Sistemul electroenergetic (SEE) sau sistemul electric de putere reprezintă ansamblul instalaţiilor destinate producerii, transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice avînd drept scop alimentarea consumatorilor. Evoluţia sau involuţia unui sistem electroenergetic este univoc determinată de dezvoltarea consumatorilor ( sarcinii ). Particularitatea acestei stricte dependenţe este legată de anticiparea bazată pe studiile de prognoză. Deoarece investiţiile în sistemul...

 • Proiect Energii Regenerabile - Celule de Combustie

  Ce sunt celulele de combustie ? Un biolog italian, Luigi Galvani, care studia anatomia batracienilor, a descoperit că broaştele moarte pe care diseca se contractau atunci când le atingea cu bisturiul său. Era anul 1786, iar Galvani a fost pus în încurcătură privind natura acestui fenomen şi cauzele lui. Răspunsul a fost dat în anul 1790, de omul de ştiinţă italian Alessandro Volta. Picioarele broaştelor se contractaseră deoarece lichidele din interiorul lor reacţionau la contactul cu două...

 • Inmagazinarea Gazelor Naturale

  GENERALITATI. Variatiile cererii de gaze sunt determinate în special de modificarea consumului la încălzirea spaţiului de locuit, administrative şi comerciale de la vară la iarnă, de la o zi de iarnă normală la zile de iarnă cu temperaturi deosebit de scăzute, de la ore de vârf la ore cu consum minim etc.Toate aceste variaţii pot fi redate prin aşa numitele curbe de sarcină care pun în evidenţa vârfuri de consum sezoniere, diurne sau orare, diferite ca aspect de la consumator la consumator,...

 • Modelare Instalatie Frigorifica

  1. Metode de producere a frigului artificial, agenţi frigorifici Necesitatea producerii frigului artificial a apărut din nevoia omului de a-şi conserva alimentele; dovezi în acest sens existând înca din antichitate, când în grote sau cariere avea loc conservarea gheţii. Prima instalaţie frigorifică industrială a fost una cu absorbţie, realizată în 1862 de către Ferdinand Care şi prezentată la Expoziţia universală de la Londra. Ulterior apar şi instalaţii frigorifice cu compresie mecanică...

 • Serviciile Proprii ale Centralelor Electrice

  SERVICIILE PROPRII ALE CENTRALELOR ELECTRICE 1.1. INTRODUCERE Serviciile proprii ale unei centrale electrice reprezinta totalitatea instalatiilor termomecanice si electrice care asigura conditiile de desfasurare a procesului de transformare a energiei continute de combustibili in energie electrica, abur sau apa calda, fara insa ca aceste instalatii sa participle nemijlocit la respectivul process. Partea electrica a instalatiilor de servicii prorpii se compune din urmatoarele parti...

 • Reactor cu Apa in Fierbere Hitachi Simplificat

  Reactor cu apa in fierbere Hitachi simplificat Introducere Descrierea sistemelor nucleare Descrierea sistemului turbine-generator Instrumentarea si sistemele de control Sistemele electrice Conceptul de siguranta Amplasarea centralei - Introducere HSBWR este caracterizat prin: Simplificarea sistemului prin adoptarea circulatiei naturale pentru recircularea agentului de racire Constructia standardizata a reactorului cu rezistenta seismica ridicata Standarde ridicate de...

 • Cele Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Arderea Combustibililor Lichizi

  Am inceput acest proiect cu prezentarea partii legale privind combustibili lichizi,cele mai multe informatii le-am gasit in „Hotarare privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi”. Prezenta hotarare reglementeaza conditiile de introducere pe piata si/sau de utilizare a anumitor combustibili lichizi in scopul reducerii emisiilor de dioxid de sulf rezultate din arderea acestora, in vederea diminuarii efectelor negative ale acestor emisii asupra sanatatii populatiei si...

 • Calculul Si Alegerea Aparatelor De Comutatie si Protectie Pentru un Sistem de Alimentare MT-JT

  Tema proiectului Calculul şi alegerea aparatelor de comutaţie şi protecţie pentru un sistem de alimentare medie tensiune / joasă tensiune. Date de proiectare -Tensiunea nominală a reţelei de medie tensiune: U1 = 35 [KV]; -Tensiunea nominală a teţelei de joasă tensiune: U2 = 0,4 [KV]; -Lungimea liniei LEA de medie tensiune: l2 = 31 [Km]; -Temperatura mediului ambiant: θamb =10...50 [oC]; -Distanţa dintre două faze: d12 =1800 [mm]; -Puterea aparentă a transformatorului T: ST =160 [KVA];...

 • Proiectarea unui Transformator Electric Trifazat de Putere

  Transformatorul electric 1. Datele nominale Puterea nominală – Sn=130 [KVA] Tensiunea nominală în primar – U1=10 [KV] Tensiunea nominală în secundar – U2=0,4[KV] Grupa de conexiuni – Y,yn12 Reglajul tensiunii – ±5 [%] Frecvenţa – f=50 [Hz] Tensiunea de scurtcircuit – Us.c.=4 [%] Materialul utilizat pentru înfăşurări – Cupru Materialul utilizat pentru sistemul magnetic – Tole laminate la rece Tipul transformatorului – Trifazat în ulei cu răcire naturală 2. Diagrama fazorială...

 • Proiectarea Instalatiei Electrice de Iluminat si Forta Pentru o Hala Industriala si Spatiul Administrativ

  Suprafaţa halei: 30 ∙n+600= 900 [m2], (18x50); Înălţimea halei: 7...12 [m]; Înălţime anexe: 3,25...3,5 [m]; Temperatura halei: - aceeaşi temperatură în canalele de cable pentru circuite şi coloane, 10...17 [oC]; Temperatura medie anuală din camera transformatorului: 8...14 [oC]; Lungimea cablului de alimentare a TG de secţie de la PT LTG = 80+10 ∙n=180 m; Hala face parte din categoria D d.p.d.v. al pericolului de incendiu; Puterile instalate în secţiile societăţii au valorile: -...

 • Dimensionarea Circuitelor Electrice Primare de Inalta Tensiune pentru o Centrala Electrica de pe o Platforma Industriala

  Datele de proiect 1. Puterea instalată: două grupuri de câte, PnG = 12 [MW]; 2. Combustibil cărbune, circuit răcire deschis; 3. Energia electrică este debitată în sistem prin două staţii cu tensiunea U1 = 6,3 [KV] şi U2 = 110 [KV]; 4. Puterea maximă de durată cerută de consumatorii locali la tensiunea U1 se estimează că nu va depăşi SMd = 12 [MVA]; 5. În cazul unui scurtcircuit în staţia U2 pentru anul de punere în funcţiune (PIF) contribuţia din partea sistemului nu va depăşi Is.c.= 7...

 • Instalatii de Ardere - Proiectarea unui Cazan pe Combustibil Lichid Cu sau Fara Boiler

  Cazan Hoval Euro-3 (18-48) Cazan pentru combustibil lichid/gaz, cu sau fara boiler Seria de modele Euro-3 Model Putere de incalzire (in kW) 18 16-18 25 20-25 32 26-32 37 33-37 48 38-48 Prezentare generala Cazanul - Cazan din otel cu trei drumuri pentru combustibil lichid/ gaz - Suprafete de transfer termolitice cu autocuratare si reglarea temperaturii gazelor arse - Usa cazanului cu deschidere spre dreapta (la Euro-3 (48) deschidere dubla) - Corpul cazanului este izolat...

Pagina 24 din 29