Toate proiectele din domeniul Energetica

 • Sisteme de Reglare a Turatiei pentru A Turbine Hidraulice Francis

  Apa intra prin camera spirala , care are rolul de a distribui lichidul pe intreaga periferie a turbinei in mod uniform. La iesirea din camera spirala se afla coloanele statorice , cu rol de element de rezistenta al camerei spirale si de ghidare al curentului spre paletele aparatului director . Aparatul director are paletele cu pozitie reglabila, iar rolul lui este de a mari viteza curentului, dirijandu-l pentru a intra sub un unghi optim pe paletele rotorului. Modificarea pozitiei paletelor...

 • Instalatia de Alimentare cu Energie Electrica a unui Consumator Industrial

  Tema de proiect Sa se proiecteze instalatia de alimentare cu energie electrica a unui consumator industrial, care este un atelier de prelucrari mecanice, in care in mod normal nu se dezvolta substante care pot forma atmosfera exploziva. Alimentarea cu energie electrica a consumatorului se va face prin intermediul schemei de racordare la sistemul electro-energetic prezentata in figura 1. Numarul de ordine este n = 9. Fig.1 Caracteristicile utilajelor ce se gasesc in atelierul de...

 • Descriere Baraj Vidra

  1. Amenajarea hidroenergetica si bazinul hidrografic Lotru A. Descriere geografica B. Descriere hidrografica C. Încadrarea în Sistemul Energetic National D. Lacul de acumulare Vidra E. Debite afluente în lac F. Supravegherea acumularii G. Norme de protectia muncii A. Descriere geografica Raul Lotru izvoraste din muntii Parâng (2200mdM), curge putin spre Nord, apoi izvoraste din muntii Lotrului, îndreptandu-se spre Nord-Est. Intrând în zona Cataractelor, face un cot lânga Valea...

 • Transportul si Distributia Energiei Electrice

  1.Analiza variantelor schemelor de interconexiune a zonelor de amplasare a consumatorilor,pentru asigurarea continuitãtii în alimentare cu energie electricã 7 1.1.Pozitionarea geograficã a consumatorilor 7 1.2.Solutii constructive pentru reteaua de LEA 7 1.3.Stabilirea solutiei finale din punct de vedere economic pentru schema de interconexiune 10 2.Alegerea generatoarelor subsistemului electroenergetic 11 2.1.Alegerea generatoarelor centralei electrice secundare 11 2.2.Alegerea...

 • Analiza Sistemului de Tarifare a Engergiei Electrice pentru Consumatorii Casnici

  În tara noastra restructurarea sectorului energetic a fost initiata în anul 1998, prin reorganizarea RENEL (Regia Autonoma de Energie Electrica) în CONEL (Compania Nationala de Energie Electrica) si desprinderea centralei nucleare de la Cernavoda sub forma Nuclearelectrica S.A. Înca de la formare, în cadrul CONEL functionau trei entitati, responsabile cu producerea (Termoelectrica S.A. si Hidroelectrica S.A.) si distributia energiei electrice (Electrica S.A.). În luna octombrie 1998 se...

 • Actionari Termice

  INTRODUCERE Instalatiile petroliere existente în schelele de foraj, extractie si transport sunt antrenate printr-o larga diversitate de tipuri de actionari. Actionarile termice îsi au o larga utilizare în actionarea instalatiilor de foraj de toate tipurile, a agregatelor de cimentare si fisurare, a instalatiilor de interventie a pompelor si compresoarelor pentru transportul produselor petroliere si a vehiculelor pentru transportul personalului si materialului. În scopul proiectarii...

 • Dimensionarea Conductorului Neutru in Instalatiile Puternic Poluate Armonic

  Dimensionarea conductorului neutru în instalatiile puternic poluate armonic Prezentul analizeaza problemele privind dimensionarea conductorului neutru în prezenta problemelor de calitate a energiei electrice, de exemplu a curentilor de rang multiplu de trei. Aceasta problema este deosebit de importanta în retelele de joasa tensiune, în care poluarea armonica determinata de sarcinile monofazate are o pondere în crestere. Curentii de armonica multiplu de trei se aduna aritmetic în...

 • Analiza Eficientei Procesului de Demonopolizare si Privatizare a Sistemului Energetic in Republica Moldova

  Centrale termice Tehnologii. Centralele termice de diferite tipuri produc agent termic - apa calda si abur, -pentru toate sectoarele economiei nationale, inclusiv pentru sectorul locativ, sectorul institutional si comercial si sectorul industrial. Structura actuala a sectorului termoenergetic în Republica Moldova este urmatoarea (tabelul.31): - Centrale termice mari - de la 50 pâna la 200 Gcal/h (58 - 240 MW) au o pondere de 0,4% din total, iar volumul de livrari a agentului termic...

 • Reglarea Automata a Nivelului

  Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de functionare al acestor produse. Datorita capacitatii de deformare elastica si de acumulare de energie sub actiunea sarcinilor, se folosesc cu precadere în asamblari elastice dintre diverse elemente constructive. În constructia aparatelor electrice mai pot servi la: asigurarea presiunii în contacte, amortizarea miscarii unor organe la capatul cursei,...

 • Instalatii de Protectie Interioara

  Instalatii de Legare la Pamant Instalatia de legare la pamânt este ansamblul de conductoare si electrozi prin care se realizeaza legatura unor elemente dintr-o instalatie cu solul. La exploatarea echipamentelor electrice pot sa apara defecte care sa determine aparitia unor tensiuni periculoase pe diferite parti metalice care în mod normal nu sunt sub tensiune. Pentru protectia echipamentelor si a personalului de deservire se folosesc instalatiile de legare la pamânt. Protectia prin...

 • Senzori si traductoare

  3. Adaptorul: Adaptorul folosit este ELT 164 si l-am pus în evidenta în figura I înconjurându-l cu o linie punctata. Semnalul generat de termorezistenta montata în punte este aplicat amplificatorului ACC1, cu impedanta mare de intrare, care realizeaza totodata si liniarizarea prin segmente a caracteristicii statice cu ajutorul blocului de reactie si liniarizare BRL, iesirea din ACC1, sumata diferential cu tensiunea obtinuta de pe rezistenta de reactie este amplificata de ACC2 si...

Pagina 29 din 29