Toate proiectele din domeniul Energetica

 • Proiectarea Reductorului Cilindric cu Dantura Inclinata

  1.ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC ŞI CALCULUL CINEMATIC AL ACŢIONĂRII ELECTROMECANICE. 1.1.Alegerea motorului electric. 1.1.1.Determinarea puterii necesare a motorului electric. P_me^nec=P_ol/η_ma Unde: P_ol=F*v=1,8*1,2=2,16kW; F=1,8kN-forța de tracțiune a lanțului; V=1,2-viteza lanțului de tracțiune; η_ma=η_td*η_a*η_rul^n*η_c^2-randamentul mecanismului de acționare; Unde: η_td=η_curea=0,96- randamentul transmisei prin curea, η_a=0,94- randamentul reductorului cu roţi dinţate...

 • Proiectarea unei Retele Electrice cu Tensiunea 35 – 220 KV Menita sa Alimenteze O Regiune cu Energie Electrica, Formata din 6 Consumatori

  SARCINA De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 35 – 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori. Datele necesare pentru proiectarea reţelei sunt prezentate în tabelele ce urmează. Tabelul 1 Informaţia despre sursele de energie Nodul A B Coordonatele X 8 14 Y 4 16 Tipul sursei ТДТН-16000/115/38,5/11 Sarcina TM – 6 MVA Sarcina TJ – 2 MVA (Centrala P=16MW) Centrală (Centrala cu P=inf.) Factorul de putere 0,85 0,85 Tabelul 2 Informaţia...

 • Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrica a Sectiei Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea

  ÎNTRODUCERE Sistemul electroenergetic este ansamblul instalaţiilor utilizate pentru producerea,transformarea (conversia), transportul şi distribuţia energiei electrice legate printr-un proces comun de funcţionare. În componenţa sistemului electroenergetic intră centralele electrice: - centralele termoelectrice; - centrale nuclearo-electrice; - centrale hidroelectrice; - centrale elctrice cu termoficare; - staţii de transformare, staţii de distribuţie, linii electrice de transport ale...

 • Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrica a Sectiei Mecanice

  ÎNTRODUCERE Sistemul electroenergetic este ansamblul instalaţiilor utilizate pentru producerea,transformarea (conversia), transportul şi distribuţia energiei electrice legate printr-un proces comun de funcţionare. În componenţa sistemului electroenergetic intră centralele electrice: - centralele termoelectrice; - centrale nuclearo-electrice; - centrale hidroelectrice; - centrale elctrice cu termoficare; - staţii de transformare, staţii de distribuţie, linii electrice de transport ale...

 • Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrica a Sectiei de Forjare si Presare

  Receptoarele electrice instalate în sectia de prelucrare mecanica a pieselor (SPMP) Tabelul 1 Nr. RE pe planul secţiei Denumirea RE Remarca 1,13,15,16,34 36 Strunguri speciale 12 - 2,43,44 Masini de alezat de precizie 3,5 - 3,24 26 Masini de frezat vertical 8,6 - 4 9 Masini de smirghel 1,5 monofazat 5,6,17,18 Masini de gaurit 4 - 7,8 Masini de ascutit 3,2 monofazat 10 12 Instalatii de calire 12 - 14,19,20 Masini de rectificat rotund 7,5 - 21,37 39 Strunguri semiautomate 18 -...

 • Stavile si Clasificarea Acestora

  Sunt echipamente hidromecanice ce echipeaza canalele si deversoarele in scopul de a inchide/ deschide debitul de apa sau in scopul de a regla debitul de apa cu observatia ca din punct de vedere functional o parte din perimetrul stavilei se afla in contact cu presiunea atmosferica ( stavilele nu sunt puse sub presiune). Clasificarea stavilelor : • Dupa forma geometrica, pot fi : o Stavile plane; o Stavile sector; o Stavile segment; o Stavile cilindrice; o Ferme hidraulice; o Batadori...

 • Pobleme Actuale Privind Constructia Masinilor Reversibile

  CAPITOLUL 1 1.1 INTRODUCERE Problema acoperirii sarcinilor maxime zilnice si anuale este una dintre cele mai importante pe care trebuie sa le rezolve alientarea cu energie electrica. Varful zilnic de sarcina necesita centrale care sa functioneze numai o scurta perioada de timp in fiecare zi, iar varfurile cele mai mari de iarna necesita instalatii care sa funcitoneze numai cateva ore sau cateva zile pe an. In astfel de cazuri, prevederea unei puteri instalate suficiente care sa acopere...

 • Folosirea Energiei Nucleare - Posibilitati si Riscuri

  1. Introducere 1.1. Definiție Energia nucleară reprezintă energia eliberată în timpul fisiunii sau fuziunii nucleelor atomice. Energia nucleară poate fi obţinută în 2 moduri diferite: prin fisiunea unui nucleu greu sau prin fuziunea a 2 nuclee uşoare. Reacţiile de fusiune sunt dificil de menţinut pentru că cele 2 nuclee se resping, dar spre deosebire de reacţiile de fisiune, fuziunea nu creeaza produşi radioactivi. Centrala nucleară 1.2. Fisiune Nucleară Fisiunea nu este provocată prin...

 • Transportul si Distributia Energiei Electrice

  Să se proiecteze un post de transformare din care se alimentează receptori din categoria I,II şi III, ponderea receptoarelor de categoria I fiind de 30%. Postul de transformare (PT) este alimentat printr-o linie electrică subterană în cablu LEC, dintr-un punct de alimentatare (PA), având tensiunea nominalăUn1= 20kV, situat la distanţa L= 5,2 km şi prevăzut cu un sistem de bare colectoare. Puterea de scurtcircuit, pe barele punctului de alimentare este Ssc=260 MVA iar echivalentul energetic...

 • Reductor Cilindric cu Dantura Inclinata

  INTRODUCERE Studenţii specialităţilor nemecanice elaborează pe parcursul studiilor cîteva proiecte curs , care finalizează cu proiectul de licenţa. Proiectul de curs la disciplina „Mecanica Aplicată” este primul din acest lanţ, care pune bazele unor deprinderi de proictare la studenţi. Proiectul (lucrarea) de curs este elaborat conform programului de invăţămînt la disciplina „Mecanica Aplicată”. Tematica proiectului (lucrarii) curs depinde de specialitatea studentului şi prevede proiectarea...

 • Practica CET2 Chisinau

  INTRODUCERE În prezent energia electrică prezintă un rol deosebit de important pentru întreaga societate. Ea a cuprins practic toate domeniile de activitate, mai ales cele ce țin de industrie. Se poate afirma că energia electrică este energia viitorului, deoarece nu este poluantă. Este parte componentă a energeticii la baza căreea stau Centralele Electrice cu Termoficare (CET), a căror rol de conducător se va păstra încă mult timp din motiv ca nu depind de resursele naturale ca în cazul...

 • Biomasa si Biocombustibilii

  Proiectul urmareste utilizarea unor surse regenerabile la nivel globalala al caror principal scop este de a inlocui sursele epuizabile de energie precum petrolul sau carbunii; centrala fiind amplasata intr-un loc potrivit pentru colectarea materiilor prime, avand o disponibilitate de acces marita astfel incat eficientizarea sa fie la nivelul cel mai ridicat. Abordarea proiectului se va face din mai multe puncte de vedere, cu scopul de a arata toate avantaje si dezavantajele pe care le au atat...

 • Producerea Energiei in Cogenerare

  Rezumat Cogenerarea înseamnă producerea combinată a două tipuri de energii, energie electrică şi energie termică. Principala caracteristică a tehnologiei de cogenerare este reprezentată de eficienţa energetică şi de economia de combustibil, spre deosebire de producerea separată a formelor de energie, de aici rezultă avantaje ecologice şi economice ale productiei. Energia electrică generată în unitătile de cogenerare poate fi folosită pentru consum în cladirea în care este situat...

 • Construirea unui Scuter Electric cu Motoare BLDC - Dotarea Campusurilor Universitare cu Astfel de Scutere pentru Inchiriat in Orasul Iasi

  1. Titlul complet al propunerii. Rezultatul. Construirea unui scuter electric cu motoare BLDC. Dotarea campusurilor universitare cu astfel de scutere pentru inchiriat. Domeniul de activitate este ingineria electrica, energetica in dezvoltarea urbana. Se doreste proiectarea si executia proiectului pe 3 planuri: -proiectarea motoarelor -proiectarea caroseriei -realizarea demersurilor necesare finantarii si inchirierii scuterelor Rezultatul finit va trebui sa fie un scuter performant, cu o...

 • Punerea in Functiune a Unei Turbine Eoliene in Functionare Hibrida

  Introducere Sistemele Hibride de Producere a Energiei Electrice (SHPEE) sunt sistemeautonome de generare a energiei electrice care includ mai mult de o sursa deenergie, care opereaza impreuna cu echipamentul auxiliar asociat (inclusiv stocarea)pentru a furniza energie electrica la retea sau la locul de interes. Prin aceastaintegrare adiferitelor surse de energie intr-un singur sistem de alimentare, tehnologiade hibridizare ofera o posibilitatea utilizarii locale a surselor de energie...

Pagina 3 din 29