Toate proiectele din domeniul Energetica

 • Pobleme Actuale Privind Constructia Masinilor Reversibile

  CAPITOLUL 1 1.1 INTRODUCERE Problema acoperirii sarcinilor maxime zilnice si anuale este una dintre cele mai importante pe care trebuie sa le rezolve alientarea cu energie electrica. Varful zilnic de sarcina necesita centrale care sa functioneze numai o scurta perioada de timp in fiecare zi, iar varfurile cele mai mari de iarna necesita instalatii care sa funcitoneze numai cateva ore sau cateva zile pe an. In astfel de cazuri, prevederea unei puteri instalate suficiente care sa acopere...

 • Folosirea Energiei Nucleare - Posibilitati si Riscuri

  1. Introducere 1.1. Definiție Energia nucleară reprezintă energia eliberată în timpul fisiunii sau fuziunii nucleelor atomice. Energia nucleară poate fi obţinută în 2 moduri diferite: prin fisiunea unui nucleu greu sau prin fuziunea a 2 nuclee uşoare. Reacţiile de fusiune sunt dificil de menţinut pentru că cele 2 nuclee se resping, dar spre deosebire de reacţiile de fisiune, fuziunea nu creeaza produşi radioactivi. Centrala nucleară 1.2. Fisiune Nucleară Fisiunea nu este provocată prin...

 • Transportul si Distributia Energiei Electrice

  Să se proiecteze un post de transformare din care se alimentează receptori din categoria I,II şi III, ponderea receptoarelor de categoria I fiind de 30%. Postul de transformare (PT) este alimentat printr-o linie electrică subterană în cablu LEC, dintr-un punct de alimentatare (PA), având tensiunea nominalăUn1= 20kV, situat la distanţa L= 5,2 km şi prevăzut cu un sistem de bare colectoare. Puterea de scurtcircuit, pe barele punctului de alimentare este Ssc=260 MVA iar echivalentul energetic...

 • Reductor Cilindric cu Dantura Inclinata

  INTRODUCERE Studenţii specialităţilor nemecanice elaborează pe parcursul studiilor cîteva proiecte curs , care finalizează cu proiectul de licenţa. Proiectul de curs la disciplina „Mecanica Aplicată” este primul din acest lanţ, care pune bazele unor deprinderi de proictare la studenţi. Proiectul (lucrarea) de curs este elaborat conform programului de invăţămînt la disciplina „Mecanica Aplicată”. Tematica proiectului (lucrarii) curs depinde de specialitatea studentului şi prevede proiectarea...

 • Practica CET2 Chisinau

  INTRODUCERE În prezent energia electrică prezintă un rol deosebit de important pentru întreaga societate. Ea a cuprins practic toate domeniile de activitate, mai ales cele ce țin de industrie. Se poate afirma că energia electrică este energia viitorului, deoarece nu este poluantă. Este parte componentă a energeticii la baza căreea stau Centralele Electrice cu Termoficare (CET), a căror rol de conducător se va păstra încă mult timp din motiv ca nu depind de resursele naturale ca în cazul...

 • Biomasa si Biocombustibilii

  Proiectul urmareste utilizarea unor surse regenerabile la nivel globalala al caror principal scop este de a inlocui sursele epuizabile de energie precum petrolul sau carbunii; centrala fiind amplasata intr-un loc potrivit pentru colectarea materiilor prime, avand o disponibilitate de acces marita astfel incat eficientizarea sa fie la nivelul cel mai ridicat. Abordarea proiectului se va face din mai multe puncte de vedere, cu scopul de a arata toate avantaje si dezavantajele pe care le au atat...

 • Producerea Energiei in Cogenerare

  Rezumat Cogenerarea înseamnă producerea combinată a două tipuri de energii, energie electrică şi energie termică. Principala caracteristică a tehnologiei de cogenerare este reprezentată de eficienţa energetică şi de economia de combustibil, spre deosebire de producerea separată a formelor de energie, de aici rezultă avantaje ecologice şi economice ale productiei. Energia electrică generată în unitătile de cogenerare poate fi folosită pentru consum în cladirea în care este situat...

 • Construirea unui Scuter Electric cu Motoare BLDC - Dotarea Campusurilor Universitare cu Astfel de Scutere pentru Inchiriat in Orasul Iasi

  1. Titlul complet al propunerii. Rezultatul. Construirea unui scuter electric cu motoare BLDC. Dotarea campusurilor universitare cu astfel de scutere pentru inchiriat. Domeniul de activitate este ingineria electrica, energetica in dezvoltarea urbana. Se doreste proiectarea si executia proiectului pe 3 planuri: -proiectarea motoarelor -proiectarea caroseriei -realizarea demersurilor necesare finantarii si inchirierii scuterelor Rezultatul finit va trebui sa fie un scuter performant, cu o...

 • Punerea in Functiune a Unei Turbine Eoliene in Functionare Hibrida

  Introducere Sistemele Hibride de Producere a Energiei Electrice (SHPEE) sunt sistemeautonome de generare a energiei electrice care includ mai mult de o sursa deenergie, care opereaza impreuna cu echipamentul auxiliar asociat (inclusiv stocarea)pentru a furniza energie electrica la retea sau la locul de interes. Prin aceastaintegrare adiferitelor surse de energie intr-un singur sistem de alimentare, tehnologiade hibridizare ofera o posibilitatea utilizarii locale a surselor de energie...

 • Proiectarea unui Sistem Alcatuit din Panouri Fotovoltaice, Termice si Sisteme de Cogenerare

  Având în vedere stabilirea dimensiunilor unui sistem alcătuit din panouri fotovoltaice, termice, centrală de cogenerare şi boiler ataşate unei locuinţe. Cu ajutorul programului RETScreen Plus realizăm localizarea proiectului de locuinţă, astfel: Localizarea locuinţei de la latitudine 45,4 N şi longitudine -75,7 E va returna parametrii metrologici dispuşi pe luni, astfel: Fig. 2 Parametrii metrologici pe întreg an Identificarea zonei de amplasare a sistemului generează parametrii...

 • Implementare Mini-Hidro

  Istoric Conversia energiei hidraulice în energie electrică nu este poluantă, presupune cheltuieli relativ mici de întreţinere, nu există probleme legate de combustibil şi constituie o soluţie de lungă durată. Centralele hidroelectrice au cele mai reduse costuri de exploatare şi cea mai mare durată de viaţă în comparaţie cu alte tipuri de centrale electrice. Există o experienţă de peste un secol în realizarea şi exploatarea CHE, ceea ce face ca ele să atingă niveluri de performanţă tehnică...

 • Energia Nucleara

  I. Generalităţi Noţiunea de energie nucleară este folosită în două contexte: • La nivel microscopic, energia nucleară este energia asociată forţelor de coeziune a nucleonilor dată de interacţiunea tare a protonilor şi neutronilor din nucleele atomice. • La nivel macroscopic, prin energie nucleară se înţelege energia eliberată prin reacţiile de fuziune nucleară din stele şi din bombele cu hidrogen, respectiv cea eliberată prin fisiune nucleară în bombele atomice şi în aplicaţiile civile...

 • Impactul Amenajarilor Hidroenergetice

  Introducere Energia electrică nu se găseşte în natură decât în mică măsură în trăsnete, fulgere şi nu poate fi captată pentru a fi utlizată în diverse procese, fiind produsă prin transformarea diferitelor forme de energie primară în centrale electrice. Centrala electrică este un complex de instalaţii în care se produce transformarea, prin intermediul energiei mecanice, a energiei primare a resurselor naturale în energie electrică. Industria energetică a luat avânt în a doua jumătate a...

 • Analiza Tehnico-Economica a Selectiei si Evaluarii Contingentei N-K a Unei Retele Electrice prin Metoda Nodului Critic

  Scurtă prezentare a proiectului propus Analiza contingentei abstracte este importanta pentru furnizarea de informatii despre vulnerabilitatea retelelor electrice. Au fost propuse mai mute metode ce folosesc structurile topologice ale retelei elecrice pentru a analiza starile de contingenta. Tinand cont de defectiunile unei magistrale de date, vom prezenta si compara in aceasta lucrare cateva metode de selectie a contingentei, bazate pe grafuri . O noua metoda, intitulata detectarea nodului...

 • Structura si Tipuri de Membrane Polimerice

  1. Introducere În cursul evoluției civilizației umane, oamenii au folosit diferite tipuri de material pentru diverse scopuri. Oamenii au utilizat polimerii naturali fără a realiza “natura” polimerică a acestora; una dintre aceste substanțe polimerice fiind cauciucul natural care provine de la arborele de cauciuc cunoscut sub numele de hevea brasiliensis. La mijlocul secolului al XIX-lea, chimiștii au sintetizat substanțele polimerice, dar lipsea o exactă înțelegere a structurii...

Pagina 4 din 29