Toate proiectele din domeniul Energetica

 • Punerea in Functiune a Unei Turbine Eoliene in Functionare Hibrida

  Introducere Sistemele Hibride de Producere a Energiei Electrice (SHPEE) sunt sistemeautonome de generare a energiei electrice care includ mai mult de o sursa deenergie, care opereaza impreuna cu echipamentul auxiliar asociat (inclusiv stocarea)pentru a furniza energie electrica la retea sau la locul de interes. Prin aceastaintegrare adiferitelor surse de energie intr-un singur sistem de alimentare, tehnologiade hibridizare ofera o posibilitatea utilizarii locale a surselor de energie...

 • Proiectarea unui Sistem Alcatuit din Panouri Fotovoltaice, Termice si Sisteme de Cogenerare

  Având în vedere stabilirea dimensiunilor unui sistem alcătuit din panouri fotovoltaice, termice, centrală de cogenerare şi boiler ataşate unei locuinţe. Cu ajutorul programului RETScreen Plus realizăm localizarea proiectului de locuinţă, astfel: Localizarea locuinţei de la latitudine 45,4 N şi longitudine -75,7 E va returna parametrii metrologici dispuşi pe luni, astfel: Fig. 2 Parametrii metrologici pe întreg an Identificarea zonei de amplasare a sistemului generează parametrii...

 • Implementare Mini-Hidro

  Istoric Conversia energiei hidraulice în energie electrică nu este poluantă, presupune cheltuieli relativ mici de întreţinere, nu există probleme legate de combustibil şi constituie o soluţie de lungă durată. Centralele hidroelectrice au cele mai reduse costuri de exploatare şi cea mai mare durată de viaţă în comparaţie cu alte tipuri de centrale electrice. Există o experienţă de peste un secol în realizarea şi exploatarea CHE, ceea ce face ca ele să atingă niveluri de performanţă tehnică...

 • Energia Nucleara

  I. Generalităţi Noţiunea de energie nucleară este folosită în două contexte: • La nivel microscopic, energia nucleară este energia asociată forţelor de coeziune a nucleonilor dată de interacţiunea tare a protonilor şi neutronilor din nucleele atomice. • La nivel macroscopic, prin energie nucleară se înţelege energia eliberată prin reacţiile de fuziune nucleară din stele şi din bombele cu hidrogen, respectiv cea eliberată prin fisiune nucleară în bombele atomice şi în aplicaţiile civile...

 • Impactul Amenajarilor Hidroenergetice

  Introducere Energia electrică nu se găseşte în natură decât în mică măsură în trăsnete, fulgere şi nu poate fi captată pentru a fi utlizată în diverse procese, fiind produsă prin transformarea diferitelor forme de energie primară în centrale electrice. Centrala electrică este un complex de instalaţii în care se produce transformarea, prin intermediul energiei mecanice, a energiei primare a resurselor naturale în energie electrică. Industria energetică a luat avânt în a doua jumătate a...

 • Analiza Tehnico-Economica a Selectiei si Evaluarii Contingentei N-K a Unei Retele Electrice prin Metoda Nodului Critic

  Scurtă prezentare a proiectului propus Analiza contingentei abstracte este importanta pentru furnizarea de informatii despre vulnerabilitatea retelelor electrice. Au fost propuse mai mute metode ce folosesc structurile topologice ale retelei elecrice pentru a analiza starile de contingenta. Tinand cont de defectiunile unei magistrale de date, vom prezenta si compara in aceasta lucrare cateva metode de selectie a contingentei, bazate pe grafuri . O noua metoda, intitulata detectarea nodului...

 • Structura si Tipuri de Membrane Polimerice

  1. Introducere În cursul evoluției civilizației umane, oamenii au folosit diferite tipuri de material pentru diverse scopuri. Oamenii au utilizat polimerii naturali fără a realiza “natura” polimerică a acestora; una dintre aceste substanțe polimerice fiind cauciucul natural care provine de la arborele de cauciuc cunoscut sub numele de hevea brasiliensis. La mijlocul secolului al XIX-lea, chimiștii au sintetizat substanțele polimerice, dar lipsea o exactă înțelegere a structurii...

 • Senzori de Deplasare si Proximitate

  1. Senzori Senzorii, sau traductoarele, sunt dispozitive care asigură convertirea energiei semnalelor de diverse naturi (termică, luminoasă, acustică, mecanică, hidraulică, cinetică) în semnal electric. Aplicațiile lor principale sunt în robotică, măsurători și automatizări. În literatura tehnică se face distincția între un senzor (sensor), traductor (transducer) și emițător (transmitter). Vom folosi în continuare generic denumirea de senzor. Senzorul este un traductor simplu, cu ieșiri de...

 • Instalatii de Distributie la Consumatori

  1. ARGUMENT Studiul temei pentru certificarea competenţelor profesionale cu titlul „Conceperea şi realizarea instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice la consumatori” prezintă importanţă din punctul de vedere al producerii, transportului şi distribuţie a energiei electrice de la producători până la consumatorii casnici şi industriali. Lucrarea cuprinde referiri speciale la producerea energiei electrice. În acest scop, este prezentată clasificarea reţelelor electrice, o serie de...

 • Actionarea Electrica a Sistemelor de Pompare

  INTRODUCERE Prezenta lucrare se încadrează în problematica calităţii consumului de energie care este apreciată cu ajutorul eficienţei energetice, definită prin creşterea efectului util obţinut prin consumul unei forme de energie, pentru asigurarea unui serviciu la un consumator final. Pornind de la marile posibilităţi ale acţionărilor cu turaţie variabilă, care urmăresc reducerea consumurilor energetice, susţinute în prezent în literatura tehnică de specialitate [Europump and Hydraulic...

 • Calculul si Proiectarea Transformatorului de Putere

  Întroducere. Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe în-făşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii sau a curentului.Trans-formatorul are două funcţii : ---de transportare a energiei electrice ---de distribuţie a energiei electrice. În sistemul electroenergetic naţional sunt utilizate transformatoare cu un dia-pazon variat de puteri,de la fracţiuni de până la 1mln. de Transforma-toarele cu puterea de până la monofazate şi până la trifazate...

 • Proiectare Transformator

  Întroducere. Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe în-făşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii sau a curentului.Trans-formatorul are două funcţii : ---de transportare a energiei electrice ---de distribuţie a energiei electrice. În sistemul electroenergetic naţional sunt utilizate transformatoare cu un dia-pazon variat de puteri,de la fracţiuni de până la 1mln. de .Transforma-toarele cu puterea de până la monofazate şi până la trifazate...

 • Proiectarea Masinii Sincrone

  Sarcina pentru proiectul de curs. Proiectant num. prenum. Varianta № Se va proiecta un generator sincron cunoscînduse parametrii următori: Tensiunea nominală Numărul de faze Puterea nominală Gradul de protecţie Clasa de izolaţie Frecvenţa curentului generat Viteza de rotaţie Raportul momentelor Factorul de sarcină întîrziat Schema de conexiune Sarcina a fost înaintată Conducătorul proiectului Introducere. În ziua de astăzi este imposibil de închipuit vre-o...

 • Proiectarea Masinii Asincrone

  Introducere. În ziua de astăzi este imposibil de închipuit vre-o activitate omenească în care nu este utilizată energia electromagnetică.Chiar şi în cazul antrenării acţionării cu un mo-tor cu ardere internă,alături de acesta se cuplează generatoarele electrice pentru a sa-tisface în mod autonom necesitatea în energie electromagnetică.Energia electromag-netică este cea mai comodă formă de energie care relativ simplu şi cu un randament destul de înalt poate fi transformată în altă formă de...

 • Captarea Energiei Solare si Conversia in Alte Forme de Energie

  În vederea utilizării sale energia solară trebuie captată urmând apoi să fie supusă unei conversii în forma convenabilă pentru scopul propus. Defazajul de timp dintre momentul captării şi cel al utilizării impune şi stocarea energiei convertite; totodată distanţa dintre locul captării şi cel al utilizării necesită transportul energiei convertite. Cele trei forme de conversie a energiei solare sunt: - Conversia heliochimică. Fotosinteza este un proces heliochimic specific plantelor care...

Pagina 4 din 29