Toate proiectele din domeniul Energetica

 • Instalatii de Distributie la Consumatori

  1. ARGUMENT Studiul temei pentru certificarea competenţelor profesionale cu titlul „Conceperea şi realizarea instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice la consumatori” prezintă importanţă din punctul de vedere al producerii, transportului şi distribuţie a energiei electrice de la producători până la consumatorii casnici şi industriali. Lucrarea cuprinde referiri speciale la producerea energiei electrice. În acest scop, este prezentată clasificarea reţelelor electrice, o serie de...

 • Actionarea Electrica a Sistemelor de Pompare

  INTRODUCERE Prezenta lucrare se încadrează în problematica calităţii consumului de energie care este apreciată cu ajutorul eficienţei energetice, definită prin creşterea efectului util obţinut prin consumul unei forme de energie, pentru asigurarea unui serviciu la un consumator final. Pornind de la marile posibilităţi ale acţionărilor cu turaţie variabilă, care urmăresc reducerea consumurilor energetice, susţinute în prezent în literatura tehnică de specialitate [Europump and Hydraulic...

 • Calculul si Proiectarea Transformatorului de Putere

  Întroducere. Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe în-făşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii sau a curentului.Trans-formatorul are două funcţii : ---de transportare a energiei electrice ---de distribuţie a energiei electrice. În sistemul electroenergetic naţional sunt utilizate transformatoare cu un dia-pazon variat de puteri,de la fracţiuni de până la 1mln. de Transforma-toarele cu puterea de până la monofazate şi până la trifazate...

 • Proiectare Transformator

  Întroducere. Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe în-făşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii sau a curentului.Trans-formatorul are două funcţii : ---de transportare a energiei electrice ---de distribuţie a energiei electrice. În sistemul electroenergetic naţional sunt utilizate transformatoare cu un dia-pazon variat de puteri,de la fracţiuni de până la 1mln. de .Transforma-toarele cu puterea de până la monofazate şi până la trifazate...

 • Proiectarea Masinii Sincrone

  Sarcina pentru proiectul de curs. Proiectant num. prenum. Varianta № Se va proiecta un generator sincron cunoscînduse parametrii următori: Tensiunea nominală Numărul de faze Puterea nominală Gradul de protecţie Clasa de izolaţie Frecvenţa curentului generat Viteza de rotaţie Raportul momentelor Factorul de sarcină întîrziat Schema de conexiune Sarcina a fost înaintată Conducătorul proiectului Introducere. În ziua de astăzi este imposibil de închipuit vre-o...

 • Proiectarea Masinii Asincrone

  Introducere. În ziua de astăzi este imposibil de închipuit vre-o activitate omenească în care nu este utilizată energia electromagnetică.Chiar şi în cazul antrenării acţionării cu un mo-tor cu ardere internă,alături de acesta se cuplează generatoarele electrice pentru a sa-tisface în mod autonom necesitatea în energie electromagnetică.Energia electromag-netică este cea mai comodă formă de energie care relativ simplu şi cu un randament destul de înalt poate fi transformată în altă formă de...

 • Captarea Energiei Solare si Conversia in Alte Forme de Energie

  În vederea utilizării sale energia solară trebuie captată urmând apoi să fie supusă unei conversii în forma convenabilă pentru scopul propus. Defazajul de timp dintre momentul captării şi cel al utilizării impune şi stocarea energiei convertite; totodată distanţa dintre locul captării şi cel al utilizării necesită transportul energiei convertite. Cele trei forme de conversie a energiei solare sunt: - Conversia heliochimică. Fotosinteza este un proces heliochimic specific plantelor care...

 • Alimentarea cu Energie Electrica

  INTRODUCERE În ţara noastră în ceea ce priveşte consumul de energie electrică, industria are o pondere importantă faţă de restul consumatorilor, reprezentând circa 50% din producţia totală de energie electrică. O problemă importantă, cu consecinţe economice o constituie determinarea încă din etapa de proiectare a fiecărei întreprinderi a mărimii puterii active şi reactive, precum şi a energiei active şi reactive, astfel încât să fie cât mai aproape de ceea ce se realizează după intrarea în...

 • Calculul Transformatorului Electric

  Întroducere 1.1.Rolul transformatorului electric. Energia electrica este produsa,de regula centralizat,in centreleelectrice si apoi este transportata la distanta si este distribuita consumatorilor. In diferentele faze ale acestui proces de profucere ,transport,distributie si consum al energiei electrice rezulta tensiuni optime diferite din punct de vedere tehnic si economic. De regula se folosesc tensiuni medii la generatoare (in centralele electrice),tensiuni inalte pe liniile de...

 • Diagnoza Avansata a Motoarelor cu Combustibil

  GENERALITATI Biocombustibilii reprezintă o soluţie de stocare a energiei verzi folosind procesul de fotosinteză. La momentul actual, acestia sunt produşi din materii prime ca rapiţa, floarea soarelui sau porumb. Aceste produse agricole (în afară de rapiţă) sunt folosite şi în industria alimentară. Deoarece populaţia globului creşte vertiginos, suprafeţele agricole sunt limitate şi doar 29,2 % din suprafaţa Pământului este reprezentată de uscat, cercetătorii s-au orientat în ultima...

 • Auditul Surselor Regenerabile

  Generalitati Cladirile sunt cel mai mare consumator de energie, folosind 40% din energia totala consumata, mai mult decat este nevoie in transport (32%) si in industrie (28%). Izolarea cladirilor poate reduce substantial consumul de energie si costurile aferente. Orice cladire poate consuma mai putina energie daca este izolata. Materialele termoizolante sunt usor de instalat si rezista pe toata durata de viata a cladirii fara sa necesite intretinere. Secretul unei izolari de calitate...

 • Proiectarea Unei Centrale Termice

  Sarcina proiectului Să se proiecteze o Centrală Termică pe baza cazanelor de tip DE, Dcaz=6,5 cu sarcina tehnologică Dtmax=3.0 Dtmin=1.5 kg/s şi sarcina termică Qmax=4,9 Qmin=1.9 MW. Cota condensatului returnat - c,=64 %, temperatura lui fiind 70 oC. Pentru substituirea pierderilor de apă şi a condensatului nereturnat la Centrală se va folosi apa brută cu caracteristicile: salinitatea totală St=250 mg/kg şi duritatea totală d=3.8 mg/kg. Pentru reducerea presiunii aburului se va prevedea...

 • Proiectarea Transformatorului de Putere

  INTRODUCERE Transformatorul electric reprezintă un dispozitiv static electromagnetic, cu doua sau mai multe infăşurari cuplate magnetic, dispuse pe un miez feromagnetic destinat pentru a transforma tensiunea şi curentul la o anumită mărime în tensiune şi curentul de altă mărime. Transformarea energiei se face static şi se bazează pe fenomenul inducţiei electromagnetice. Deoarece transformatoarele nu au părţi în mişcare ele se numesc aparate statice. Se utilizează atît transformatoarele...

 • Tranzitorii Electromagnetice

  SARCINA LUCRĂRII Figura 3, varianta 3 În cadrul lucrării de curs este necesar: Să se determine curentul supratrazitoriu şi de şoc la un s.c. trifazat; Să se determine valoarea componentei periodice a curentului la un s.c. bifazat cu punere la pământ pentru momentul de timp dat; Să se construiască diagramele fazoriale ale curenţilor şi tensiunilor în locul de s.c. şi la bornele celui mai apropiat generator. Datele iniţiale sunt culese din tabelele 1, 2, 8, 9 [2]. Tabelul 1 - Varintа...

 • Proiect Dezvoltare Zona Urbana Cartier Vatra Localitatea Pascani - Alimentarea cu Energie Electrica

  1. Date generale 1.1. Denumirea proiectului Proiect dezvoltare zona urbana cartier VATRA, Localitatea Pașcani, jud Iași. – Alimentare cu energie electrica 1.2. Proiectant de specialitate Șcuriu Ionel Telefon : +40741398909 Mail: yonut.scuriu@gmail.com 1.3. Beneficiar Consiliul local Pașcani. 1.4. Amplasamentul obiectivului Cartier VATRA, localitatea Pașcani, jud Iași. 1.5. Elemente generale Proiectul tehnic s-a elaborat pe baza cerintelor beneficiarului, etapa in care au fost...

Pagina 5 din 29