Toate proiectele din domeniul Energetica

 • Calculul Transformatorului Electric

  Întroducere 1.1.Rolul transformatorului electric. Energia electrica este produsa,de regula centralizat,in centreleelectrice si apoi este transportata la distanta si este distribuita consumatorilor. In diferentele faze ale acestui proces de profucere ,transport,distributie si consum al energiei electrice rezulta tensiuni optime diferite din punct de vedere tehnic si economic. De regula se folosesc tensiuni medii la generatoare (in centralele electrice),tensiuni inalte pe liniile de...

 • Diagnoza Avansata a Motoarelor cu Combustibil

  GENERALITATI Biocombustibilii reprezintă o soluţie de stocare a energiei verzi folosind procesul de fotosinteză. La momentul actual, acestia sunt produşi din materii prime ca rapiţa, floarea soarelui sau porumb. Aceste produse agricole (în afară de rapiţă) sunt folosite şi în industria alimentară. Deoarece populaţia globului creşte vertiginos, suprafeţele agricole sunt limitate şi doar 29,2 % din suprafaţa Pământului este reprezentată de uscat, cercetătorii s-au orientat în ultima...

 • Auditul Surselor Regenerabile

  Generalitati Cladirile sunt cel mai mare consumator de energie, folosind 40% din energia totala consumata, mai mult decat este nevoie in transport (32%) si in industrie (28%). Izolarea cladirilor poate reduce substantial consumul de energie si costurile aferente. Orice cladire poate consuma mai putina energie daca este izolata. Materialele termoizolante sunt usor de instalat si rezista pe toata durata de viata a cladirii fara sa necesite intretinere. Secretul unei izolari de calitate...

 • Proiectarea Unei Centrale Termice

  Sarcina proiectului Să se proiecteze o Centrală Termică pe baza cazanelor de tip DE, Dcaz=6,5 cu sarcina tehnologică Dtmax=3.0 Dtmin=1.5 kg/s şi sarcina termică Qmax=4,9 Qmin=1.9 MW. Cota condensatului returnat - c,=64 %, temperatura lui fiind 70 oC. Pentru substituirea pierderilor de apă şi a condensatului nereturnat la Centrală se va folosi apa brută cu caracteristicile: salinitatea totală St=250 mg/kg şi duritatea totală d=3.8 mg/kg. Pentru reducerea presiunii aburului se va prevedea...

 • Proiectarea Transformatorului de Putere

  INTRODUCERE Transformatorul electric reprezintă un dispozitiv static electromagnetic, cu doua sau mai multe infăşurari cuplate magnetic, dispuse pe un miez feromagnetic destinat pentru a transforma tensiunea şi curentul la o anumită mărime în tensiune şi curentul de altă mărime. Transformarea energiei se face static şi se bazează pe fenomenul inducţiei electromagnetice. Deoarece transformatoarele nu au părţi în mişcare ele se numesc aparate statice. Se utilizează atît transformatoarele...

 • Tranzitorii Electromagnetice

  SARCINA LUCRĂRII Figura 3, varianta 3 În cadrul lucrării de curs este necesar: Să se determine curentul supratrazitoriu şi de şoc la un s.c. trifazat; Să se determine valoarea componentei periodice a curentului la un s.c. bifazat cu punere la pământ pentru momentul de timp dat; Să se construiască diagramele fazoriale ale curenţilor şi tensiunilor în locul de s.c. şi la bornele celui mai apropiat generator. Datele iniţiale sunt culese din tabelele 1, 2, 8, 9 [2]. Tabelul 1 - Varintа...

 • Proiect Dezvoltare Zona Urbana Cartier Vatra Localitatea Pascani - Alimentarea cu Energie Electrica

  1. Date generale 1.1. Denumirea proiectului Proiect dezvoltare zona urbana cartier VATRA, Localitatea Pașcani, jud Iași. – Alimentare cu energie electrica 1.2. Proiectant de specialitate Șcuriu Ionel Telefon : +40741398909 Mail: yonut.scuriu@gmail.com 1.3. Beneficiar Consiliul local Pașcani. 1.4. Amplasamentul obiectivului Cartier VATRA, localitatea Pașcani, jud Iași. 1.5. Elemente generale Proiectul tehnic s-a elaborat pe baza cerintelor beneficiarului, etapa in care au fost...

 • Instalatie de Vaporizare pentru Suc de Visine

  Sa se proiecteze o instalatie de evaporare cu efect multiplu pentru concentrarea a 18 t/h suc de visine de la concentratia initiala de 5% substanta uscata pana la concentratia finala de 45% substanta uscata. I.1. CONSIDERATII TEORETICE Sucurile de fructe sunt produse lichide, obtinute prin presarea sau divizarea fina a fructelor cu sau fara adaos de zahar. Ele au o insemnata valoare nutritiva prin continutul lor in substante minerale si vitamine. Se pot distinge urmatoarele sortimente de...

 • Studiul Pompelor de Caldura

  Introducere O maşină termică este o maşină de forţă în care se produc transformări termodinamice ale unui agent termic. Maşinile termice pot fi: - maşini termice generatoare, care transformă energia mecanică a unor corpuri solide în energie internă a unui agent termic; - maşini termice motoare, cunoscute şi sub denumirea de motoare termice, care transformă energie internă a unui agent termic în energia mecanică a unor corpuri solide. Pompele de căldură – ca sisteme de conversie a...

 • Utilizarea Energiei Solare Pentru O Pensiune din Zona

  In momentul de fata la nivel mondial, principala sursa energetica se obtine din arderea combustibililor : carbune, petrol, gaza naturale, insa acestea sunt epuizabile si arderea lor produce mari cantitati de CO2, o alta parte constituind-o energia obtinuta in centralele nucleare si hidrocentrale. O treime din energia produsa este utilizata pentru incalzire si producerea de apa calda menajera. In ritmul actual de crestere a consumului de combustibili clasici este nevoie sa gasim surse...

 • Producerea si Utilizarea Biogazului Pentru Obtinerea de Energie

  1.1.Energie regenerativă - 35 Miliarde Euro-Biogaz Al doilea raport al UE postaderare, din cadrul mecanismului de verificare şi cooperare cu România şi Bulgaria va fi publicat în Ianuarie 2008. Probabil se va renunţa la propunerea de a reduce cu 25% ajutoarele financiare UE din domeniul agricol. Pentru rentabilitatea staţiilor de biogaz această decizie este foarte importantă, deoarece ele depind de costul de producţie al materiei prime. Strategia energetică a României estimează...

 • Simularea si Optimizarea unei Instalatii de Sinteza a TAEE

  1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND PROCESUL DE OBȚINERE A TAEE 1.1. Scopul procesului Realizarea instalaţiei de producere a TAEE este necesară în vederea obţinerii benzinelor auto reformulate cu cifră octanică ridicată și creșterea potențialului de produse albe din procesarea țițeiului, conform cerinţelor EURO 5. Producerea TAEE prezintă o serie de avantaje, precum urmează: - Creşterea potenţialului de benzină auto pe seama cantităţilor de ETBE şi TAEE aditivate în benzină; - Reducerea...

 • Priza de Pamant cu Bentopriza

  Capitolul I: Generalități privind folosirea bentoprizei la realizarea prizelor de pământ în instalațiile electrice. I.1 Oportunitatea folosirii bentoprizei la îmbunătățirea prizelor de pământ Instalațiile de legare la pământ dețin o pondere importantă în construcția rețelelor electrice, a stațiilor și a posturilor de transformare. Prizele de legare la pământ au implicații asupra costului lucrărilor și asupra consumului de metal, îndeosebi in cazul prizelor montate în soluri cu...

 • Centrala Termica pe Lemne

  1. Introducere in domeniul instalatiilor si echipamentelor de incălzire 1.1. Introducere Căldura este pe planeta noastra o condiţie indispensabilă a vietii. De asemenea aceasta este placută, relaxantă si o sursă de bună dispoziţie. Confortul nu apare doar datorită unei temperaturi a aerului fixată conform dorinţei individuale. La fel de importantă este şi temperatura tuturor suprafeţelor din care este alcătuit spaţiul. Este important ca cedarea de căldură a corpului uman să fie uniformă...

 • Energie Solara

  Capitolul 1 INTRODUCERE Energia solară reprezintă una din potenţialele viitoare surse de energie, folosită fie la înlocuirea definitivă a surselor convenţionale de energie cum ar fi: cărbune, petrol, gaze naturale etc, fie la folosirea ei ca alternativă la utilizarea surselor de energie convenţionale mai ales pe timpul verii, cea de a doua utilizare fiind în momentul de faţã cea mai raspândită utilizare din întreaga lume. Poate cel mai evident avantaj, în vederea utilizării acesteia, pe...

Pagina 5 din 29