Toate proiectele din domeniul Energetica

 • Energie Solara

  Capitolul 1 INTRODUCERE Energia solară reprezintă una din potenţialele viitoare surse de energie, folosită fie la înlocuirea definitivă a surselor convenţionale de energie cum ar fi: cărbune, petrol, gaze naturale etc, fie la folosirea ei ca alternativă la utilizarea surselor de energie convenţionale mai ales pe timpul verii, cea de a doua utilizare fiind în momentul de faţã cea mai raspândită utilizare din întreaga lume. Poate cel mai evident avantaj, în vederea utilizării acesteia, pe...

 • Proiect EIT

  TEMA PROIECTULUI: Sa se proiecteze un recuperator de caldura tip clepsidra unde se cunosc datele de intrare. n = 9 ngrupa = 7 Schimbatorul de caldura este un aparat termic in care are loc transferul de caldura intre un fluid cu temperatura mai ridicata (agent termic primar) si un fluid cu temperatura mai scazuta (agent termic secundar) in cadrul unor procese (de incalzire, vaporizare, etc). a) Debitul de aer raportat la starea normala DaN = 340+9n = 421 Nm3/h b) Debitul de...

 • Instalatie de Iluminat si Prize

  I A. Generalităţi Lumina reprezinta o energie emisa sau transmisa sub forma de unda electromagnetica care influenteaza direct ochiul omenesc. Fluxul energetic este raportul dintre energia emisa dQe si intervalul de timp dt. Fluxul luminos este marimea legata direct de fluxul unei radiatii luminoase si este evaluata dupa senzatia luminoasa pe care o produce. Iluminarea masoara densitatea de flux luminos receptat de o sprafata. Iluminarea E dintr-un punct al unei suprafete este raportul...

 • Analiza Initiala de Mediu a unei Societati

  ANALIZA INITIALA DE MEDIU A SCOCIATATII S.C.XAX S.A. 1. INTRODUCERE Obiectivul de activitate al S.C. XOX S.A. Bucuresti il constituie proiectarea,executia si comercializarea de aparatura optica,optico-mecanica si de mecanica fina,aparatura medicala si de optoelectronica. Datele si informatiile necesare au fost preluate de la - Conducerea societatii; - Sefii sectiilor de productie; - Responsabilul cu Protectia Mediului si Protectia Muncii; - Consultarea arhivei S.C.XOX S.A. privind...

 • Studiu de Impact al unei Termocentrale pe Carbune

  1. Termocentralele pe cărbune – sursă puternică de poluare Din prisma protecţiei mediului înconjurător, cel mai important domeniu de activitate antropică îl constituie industria. Dezvoltarea industrială nu a avut în vedere că, progresul propriu-zis al societăţii umane depinde, nu numai de bunurile pe care le oferă, ci şi de daunele provocate mediului înconjurător. Energia electrică este în prezent una din cele mai folosite forme de energie. Energia electrică este o formă nepoluantă de...

 • Calculul Preliminar de Proiectare a Centralelor Electrice de Termoficare

  Introducere În lucrarea dată este prezentat calculul de proiectare şi schema termică principală a unei centrale electrice de termoficare, care demonstrează compatibilitatea centralelor de acest tip cu orice tip de consumatori şi în cantităţi diferite. O societate modernă, cu o dezvoltare economică şi socială stabilă, nu poate fi concepută fără un complex energetic eficient şi capabil să asigure ţara cu resurse energetice şi energie în mod fiabil şi de lungă durată. Complexitatea...

 • 100 kW Micro-Hydro Power Plant Operate in Island Mode and Grid Connected Mode

  1. Abstract Small hydropower less than 100 kW that can be built on small rivers, which flows through or near their villages. They have different characteristics, being influenced from the location on the water, construction material, drops of water turbines that convert hydraulic energy into mechanical energy and then into electricity via generator and generating schemes used in the scheme of operation. The purpose of this project is to design, modeling and performance analysis of a 100kW...

 • Calculul unui Schimbator de Caldura de Tip Apa – Apa, cu Circulatia Agentilor Termici Contracurent

  Sa se stabileasca forma constructiva si sa se determine suprafata de schimb de caldura pentru un schimbator de caldura apa – apa din tronsoane, cu circulatia agentilor termici in contracurent. Se dau urmatoarele date: - debitul de caldura nominal Q = 2000 KW - temperaturile de intrare si de iesire ale agentului primar t1i = 94 ; t1e = 50,1̊ C - temperaturile de intrare si de iesire ale agentului secundar t2i = 15,6 ; t2e = 46°C Se calculeaza: 1.diferenta medie a temperaturilor;...

 • Utilizarea Energiei Solare pentru Climatizarea unei Cladiri Utilizand Instalatii Frigorifice cu Absorbtie

  INTRODUCERE În aceastã tezã am vrut sã solutionez astfel de probleme cum ar fi climatizarea blocului pediatric cu ajutorul surselor regenerabile de energie si prepararea apei calde menajere la fel din surse regenerabile de energie. Pe lângã aceste lucruri în tezã s-a inclus termoizolarea anvelopei blocului si schimbarea ferestrelor si usilor învechite cu ferestre din PVC. În primul capitol sa arãtat avantajele pompelor termice si necesitatea izolãrii clãdirilor în conditiile Republicii...

 • Surse de Energie Regenerabile - Energia Solara

  Energia solară Soarele este steaua aflată în centrul sistemului nostru solar. Pământul, toate celelalte planete, asteroizii, meteoriții, cometele precum și cantitățile enorme de praf interplanetar orbitează în jurul Soarelui, care totuși, prin mărimea sa, conține mai mult de 99% din masa întregului sistem solar. Soarele este o sferă cu diametrul de aproximativ 1.4 milioane de km, formată din gaze cu temperaturi foarte mari (temperatura interioră a soarelui este de aproximativ 15.7 milioane...

 • Statia Electrica - Valcea Nord

  Statia electrica de 110kV Valcea Nord 1. Prezentare Situată la intrarea în municipiul Rm. Vâlcea, pe DN 7, intrarea dinspre Sibiu, staţia 110kV Rm. Vâlcea este o staţie electrică de evacuare în sistem a energiei electrice produse în CHE Rm. Vâlcea. Staţia a fost pusă în funcţiune în 1974 cu echipamente la nivelul tehnologiei anilor ‘60. Statia Valcea Nord 110kV este una din statiile de distributie importante care alimenteaza orasul Ramnicu Valcea si platforma industriala Oltchim....

 • Energia Geotermala

  1. Introducere Energia geotermala e o categorie particulara a energiei termice pe care o contine scoarta terestra. Cu cat se coboara mai adanc in interiorul scoartei terestre, temperatura creste si teoretic energia geotermala poate fi utilizata tot mai eficient. Energia geotermala este acea energie stocata de Pamant din atmosfera si oceane sau care provine din adancurile Pamantului. Energia geotermala reprezenta in 2007 aproximativ 1% din totalul de energie produsa si captata. Printre...

 • Metode de Modelare a Consumului de Energie Electrica

  Introducere În mod tradiţional, facturarea consumului de energie electrică se face pe baza unor tarife construite în jurul unui mecanism bazat pe costurile fixe şi cele variabile , la care se adaugă o marjă de rezonabilă de profit asociată investiţiei iniţiale. Deşi energia electrică se consumă în cantităţi diferite la momente diferite contoarele analogice tradiţionale nu permit decât integrarea consumului de energie electrică pe perioada considerată, de regulă o lună de zile. În acest...

 • Calculul Pierderilor de Putere in Retelele de Distributie

  O nouă abordare euristică pentru reducerea pierderilor in sistemele de distribuție Rezumat Această lucrare prezintă o nouă abordare de rezolvare a problemei reconfigurării printr- o operație de comutație pentru a reduce pierderea de putere a sistemelor de distribuție. Prin folosirea tehnicii euristice propuse, pe baza direcției fluxurilor de putere pe ramură, este obţinută o configuraţie mai bună a reţelei. Acest algoritm de reconfigurare începe cu o topologie radială prin deschiderea...

 • Partile Componente ale Aparatelor Electrice

  1.1 Rolul aparatelor electrice Aparatele electrice sunt sisteme si dispozitive care servesc la variaţia, reglajul şi controlul automat sau neautomat al parametrilor şi circuitelor electrice şi neelectrice. În instalaţiile electrice, aparatele electrice îndeplinesc una din functiile următoare: - închiderea circuitelor electrice, pentru a asigura alimentarea cu energie a unor consumatori sau deschiderea lor pentru a întrerupe, când este necesar, aceasta alimentare; - comutarea (modificarea...

Pagina 6 din 29