Alegerea Instalației de Cogenerare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 5655
Mărime: 556.45KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Introducere 2

1. Alegerea instalaţiei de cogenerare 3

1.1 Alegerea motoarelor cu ardere internă 3

1.2. Alegerea cazanului pentru abur 6

2. Calculul motoarelor cu ardere internă 7

2.1. Calculul procesului de ardere 7

2.2. Calculul bilanţului termic al motoarelor 8

3. Calculul cazanului de abur recuperator 10

3.1. Calculul cazanului în regim de lucru fără motoare 11

3.1.1. Calculăm procesul de ardere în cazan 11

3.1.2. Calculăm bilanţul termic al cazanului 12

3.1.3. Calculul primului drum de gaze 13

3.1.4. Calculul celui de-al doilea drum de gaze 14

3.1.5. Calculul supraîncălzitorului de abur 17

3.1.5. Calculul celui de-al treilea drum de gaze 20

3.2. Calculul cazanului în regim recuperator cu post combustie 22

3.1.1. Calculăm procesul de ardere în cazan 22

3.3. Calculul cazanului în regim recuperator (lucru numai cu motoarele) 25

Concluzie 26

Extras din document

INTRODUCERE:

Cogenerarea energiilor electrică si termică constituie metoda cea mai eficientă de reducere a consumului de combustibil în complexul energetic. În procesele de cogenerare energia termică reprezintă parţial un deşeu al producerii energiei electrice. La producerea separată randamentul centralelor electrice este de 35-50%, pe cînd randamentul global al centralelor electrice de termoficare - de 75-90%. Eficienţa înaltă a mini CET-urilor a condus la răspîndirea lor foarte intensivă în ţările industrial dezvoltate. Astfel, în Danemarca, pe baza cogenerării se produce peste 50% din energia electrică, în Olanda - 35%, în Finlanda - 30% din energia electrică si 75% din cea termică. Se construiesc instalaţii mici de cîte 0,05-10 MW, avînd la baza turbine cu gaze sau motoare cu ardere internă de tip Diesel.

În cazul CET-urilor, randamentul nu reprezintă o caracteristică absolută a eficienţei utilizării energiei primare a combustibilului. În acest caz se utilizează un alt indice, cum ar fi "economia de combustibil în comparaţie cu producerea separată a aceloraşi cantităţi de energie (electrică si termică)". Economia de combustibil, în afară de randamentul global, depinde de raportul dintre puterea electrică şi cea termică a instalaţiei şi de raportul dintre cantităţile respective de energie produsă.

În mai multe ţări în curs de dezvoltare, centralele cu cogenerare autonome şi-au găsit o largă răspîndire.

La noi în Republica Moldova, în calea spre energetica independentă stau multe greutăţi, şi în primul rînd este vorba de dependeţa ţării noastre de ţările exportatoare de gaze naturale. O altă cauză mai este acea că, organizaţiile care oferă servicile lor pe piaţa energetică se opun ideei de a construi mini CET-uri, pentru că ei pierd principalii consumatori de energie. În acelaşi timp, energetica este principalul factor ce contribuie la dezvoltarea economică a ţării, şi în funcţie de forma energetică, autonomă sau centralizată, ea trebuie să fie controlată de stat, aşa că deciziile finale ce ţine de forma alimentării cu energie autonomă se iau totuşi de stat cu luarea în vedere a tuturor aspectelor structurii.

În anul 1924 în Chişinău a apărut întreprinderea ,,Tutun CTC’’ la acel moment era unica întreprindere care producea ţigări. După ce-l de-al doilea război mondial întreprinderea a început să prelucreze tutunul, să producă şi ţigări. În anul 1945 la întreprindere se prelucrau 193 tone de tutun fermentat şi aproximativ 2 mln de ţigări. Cu douăzeci de ani mai tîrziu în 1966 producerea produselor din tutun sa dezvoltat simţitor, a fost pus în exploatare secţia de fermentare cu productivitatea de 10000 tone de tutun pe an, mai apoi peste zece ani după reconstrucţie şi construcţia a unei secţii noi, Tutun CTC a început să producă cîte 9 mlrd de ţigări pe an.

În anii 70-80 întreprinderea ,, Tutun CTC’’ Chişinău a ajuns să fie una dintre cele mai mari întreprinderi de prelucrare a produselor din tutun, din Uniunea Sovetică şi Europa de Est.

La ziua de azi S.A ,,Tutun CTC’’ este una din cele mai moderne întreprinderi din Republica Moldova, întreprinderea a fost prima care a primit certificatul de calitate ISO 9001, certificat de standart internaţional. Sistemul calităţii a permis ca într-un timp scurt, întreprinderea să-şi lărgească asortimentul de producţie, şi calitatea ei.

1. ALEGEREA INSTALAŢIEI DE COGENERARE.

1.1 Alegerea motoarelor cu ardere internă.

În timpul efectuării calculelor tehnico economice pentru o centrală mini CET, este necesar în primul rînd de calculat efectul economic posibil. Pentru aceasta se face compareţia a cîtorva variante de calcule diferite care ar acoperi sarcina electrică cît şi cea termică. În fiecare caz se ia în consideraţie toate perderile la transportul energiei şi a materialelor ( energie electrică termică, gaz, ulei s.a) cheltueli cu proectarea, montarea şi exploatarea utilajului. Pentru toate variantele se determină preţul de cost final al energiei electrice, termice, se calculează veniturile anuale şi timpul de recuperare a investiţiilor, se mai fac observaţii asupra siguranţei alimentării cu energie electrică. Aici o mare atenţie merită tema gradului de uzare şi intervalul dintre reparaţiile capitale. În rapoartele producătorilor mondiali se spune că, în urma petrecerii reparaţiei capitale ale istalaţiei, se restabilesc toate caracteristicile tehnice ale acesteia. Trebuie de menţionat că perderea din calităţile tehnice a instalaţiei este dictată de refuzul ei în rezultatul uzării fizice (pentru motoarele ce folosesc gazele naturale perioada de viaţă este de aproximativ de 60000 ore). Cerinţele securităţii se impun şi prin alegerea numărului şi unităţii de putere a agregatului energetic lui îi revine decizia, cum va funcţiona centrala mini CET, în regim autonom sau în regim paralel cu reţelele electrice centralizate. Pentru aceasta trebuie de făcut comparaţia dintre consumul de energie consumată din reţeaua centralizată şi cu cheltuelile pentru procurarea instalaţiei.

În calculul numărului unităţii de putere a instalaţiei trebuie de luat în consideraţie următoarele:

• Unitatea de puterea unei unităţi a instalaţiei trebuie să fie de 2-2,5 ori mai mare decît sarcina electrică minimă a întreprinderii.

• Puterea totalală a instalaţiei, instalată la întreprindere, trebuie să fie mai mare cu 5-10% decît sarcina maximă pe întreprindere.

• Instalaţiile instalate la întreprindere, este de dorit să fie de aceiaşi putere.

Transferarea momentului de lucru, în mare parte se referă la regimul autonom , dar este de dorit de luat în consideraţie nu numai lucrul instalaţiilor în regim autonom dar şi lucrul lor în regim paralel cu reţeaua centralizată. Deoarece după curba de sarcină se vede (este prezentată mai jos) ca noaptea consumul de energie electrică este mic, aici întreprinderea va consuma energie electrică din reţeaua externă.

Centarala mini CET pe bază de Motoare cu Ardere Internă trebuie să acopere aproximativ 30% sarcina termică maximă a întreprinderii, sarcina termică rămasă se acoperă cu cazanele de abur care sunt instalate în prezent pe teritoriul întreprinderii.

Alegerea instalaţiei se face după sarcina electrică a întreprinderii, mai jos avem prezentată curba de sarcină diurnă a unei zile lucrătoare.

Preview document

Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 1
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 2
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 3
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 4
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 5
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 6
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 7
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 8
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 9
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 10
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 11
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 12
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 13
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 14
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 15
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 16
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 17
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 18
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 19
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 20
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 21
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 22
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 23
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 24
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 25
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 26
Alegerea Instalației de Cogenerare - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Alegerea Instalatiei de Cogenerare.doc

Alții au mai descărcat și

Conectarea la rețeaua electrică a instalațiilor de generare distribuită pe baza energiei solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la...

Modelare Instalatie Frigorifica

1. Metode de producere a frigului artificial, agenţi frigorifici Necesitatea producerii frigului artificial a apărut din nevoia omului de a-şi...

Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice

ÎNTRODUCERE Cogenerarea înseamnă producerea combinată a două tipuri de energii, energie electrică şi energie termică. Principala caracteristică a...

Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare

1.COGENRERAREA NOTIUNI GENERALE 1.1 Definirea conceptului de cogenerare (CHP) Termenul de cogenerare exprimă sintetic procesul tehnologic de...

Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție

INTRODUCERE În aceastã tezã am vrut sã solutionez astfel de probleme cum ar fi climatizarea blocului pediatric cu ajutorul surselor regenerabile...

Triginerarea la Spitalul Raional din Orașul Șoldănești

INTRODUCERE Sporirea consumului de energie duce la creşterea continuă a volumului extragerii şi folosirii combustibililor fosili, care în momentul...

Trigenerarea - Realizari Recente

ARTICOLUL 1. Panorama unor realizari recente (2001) în domeniul co/tri-generarii din Franta („Energie plus”, nr.27, 15 dec.2001) 1.1. Trigenerare...

Tehnologii Moderne de Producere a Energiei

1. ANALIZA CICLULUI CU AGENT DE LUCRU ORGANIC 1.1. Date iniţiale pentru calculul ORC Sarcina lucrării: Să se elaboreze argumentat schema de...

Te-ar putea interesa și

Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit

INTRODUCERE Sectorul terţiar şi rezidenţial, constituit în cea mai mare parte din clădiri, reprezintă peste 40% din consumul energetic final din...

Turbină pe gaz

INTRODUCERE • Ce înseamnă cogenerare? Cogenerarea sau producerea de energie totala permite sa se produca simultan energie mecanica sau electrica...

Biogazul

CAPITOLUL 1 STUDIU DOCUMENTAR DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1 Surse regenerabile de energie - noţiuni generale 1.1.1 Stadiul surselor...

Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea

INTRODUCERE În ultimele două decenii, Republica Moldova se confruntă tot mai mult cu problemele de procurare a resurselor energetice, fiind...

Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic

Cap.1.Introducere Atunci când este în pericol atât viaţa oamenilor cât şi bunurile pe care aceştia le deţin, se îndreptăţeşte ca fiecare persoană...

Instalații de Încălzire Centrală cu Apă Caldă

1. Introducere 1.1. Confortul termic în încăperile încălzite Caracterul clădirilor şi încăperilor încălzite, scopul şi modul de utilizare a...

Triginerarea la Spitalul Raional din Orașul Șoldănești

INTRODUCERE Sporirea consumului de energie duce la creşterea continuă a volumului extragerii şi folosirii combustibililor fosili, care în momentul...

Trigenerarea - Realizari Recente

ARTICOLUL 1. Panorama unor realizari recente (2001) în domeniul co/tri-generarii din Franta („Energie plus”, nr.27, 15 dec.2001) 1.1. Trigenerare...

Ai nevoie de altceva?