Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 5316
Mărime: 1.29MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Macovei. I.

Extras din document

Sarcina: de ales tipul de protecţie prin relee (PPR) şi automatizare pentru elementele indicate: generator, transformator si linie şi de elaborat schema potecţiei prin relee. Schema de principiu a sisitemului de energetic este prezentată în fig.1.

Figura.1 - Schema de principiu a sistemului electric.

Tabelul 1

GENERATORUL G2 (hidrogenerator) TRANSFORMATORUL T4 Linii, W

P_n,MW

U_n,kV

x_d^'' x_d^' cosφ x_d S_n,MVA

U_it,kV U_jt,kV

U_(s/c),%

L, km

9 10,5 0,2 0,28 0,8 0,21 16 115 11 10,5 100

INTRODUCERE

Prin automatizarea sistemelor electroenergetice se înţelege aplicarea principiilor şi metodelor automaticii în conducerea şi exploatarea acestora; automatica fiind ştiinţa aplicată care se ocupă cu dispozitivele ce realizează fără participarea omului operaţiile de conducere automată.

Echiparea sistemelor electroenergetice cu diferite dispozitive de automatizare este impusă de o serie de particularităţi ale procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice, care se desfăşoară în cadrul acestor sisteme. Dintre particularităţile specifice de funcţionare ale sistemelor electroenergetice merită a fi menţionate: tensiunea şi frecvenţa energiei livrate trebuie să se păstreze în anumite limite, apropiate de valorile nominale; agregatele generatoare trebuie să urmărească în permanenţă variaţiile puterii cerute de consumatori, neexistând posibilitatea stocării energiei electrice; asigurarea continuităţii în alimentare cu energie electrică a consumatorilor; localizarea, separarea şi remedierea avariilor apărute trebuie să se facă cât mai rapid pentru evitarea extinderii acestora.

În cadrul automatizării o importanţă mare o are reglarea automată, care urmăreşte asigurarea în exploatare a valorilor optimale pentru diferite mărimi (tensiune, frecvenţă, turaţie etc.). Pe lângă reglarea automată, în cadrul automatizărilor în sistemele electroenergetice se întâlnesc probleme de comandă automată (pornire, oprire automată a motoarelor, generatoarelor), control automat şi probleme de protecţie prin relee a sistemelor electrice.

Protecţia prin relee este una din principalele forme ale automatizării sistemelor electroenergetice având drept scop principal detectarea avariei şi deconectarea elementului avariat în vederea evitării extinderii avariei şi a revenirii cât mai rapide la regimul normal de funcţionare pentru restul sistemului. Cu alte cuvinte, protecţia prin relee este formată din ansamblul aparatelor şi dispozitivelor destinate să comande automat deconectarea instalaţiei electrice protejate în cazul apariţiei unui defect sau a unui regim anormal periculos şi/sau să semnalizeze apariţia regimului respectiv.

Pentru a asigura scopul urmărit – protejarea sistemului împotriva avariilor şi regimurilor anormale de funcţionare, protecţia prin relee trebuie să îndeplinească următoarele performanţe:

Selectivitatea. O protecţie este selectivă atunci când asigură deconectarea numai a elementului avariat, toate celelalte părţi ale sistemului rămânând alimentate.

Rapiditatea acţionării protecţiei se impune tot mai mult, odată cu dezvoltarea sistemelor energetice, având în vedere că trebuie să se asigure:

menţinerea stabilităţii funcţionării în paralel a maşinilor electrice legate la sistem;

reducerea timpului cât consumatorii sunt alimentaţi cu tensiune scăzută;

reducerea defectelor provocate de curenţii de scurtcircuit prin deconectarea rapidă a părţilor avariate din instalaţie, reducându-se astfel atât timpul cât şi cheltuielile necesare pentru repararea elementelor avariate;

mărirea eficacităţii reanclanşării automate rapide (RAR).

Timpul de deconectare a avariei se compune din timpul de acţionare al protecţiei şi din timpul propriu de deconectare al întreruptorului. Timpul minim de acţionare al protecţiei în stadiul actual al tecnicii este de 0,01÷0,03 s, iar al întreruptorului – 0,04÷0,06 s.

Siguranţa în funcţionare. Prin această condiţie se înţelege că protecţia trebuie să sesizeze defectul pentru care a fost prevăzută, să nu aibă refuzuri de acţionare sau acţionări false. Acţionarea sigură a protecţiei se realizează prin alegerea şi exploatarea corectă a schemei de protecţie, prin realizarea schemelor de execuţie simple, prin folosirea unui număr cât mai mic de contacte ale releelor care participă succesiv la funcţionarea schemei. Schemele de protecţie cu cât sunt mai simple facilitează întreţinerea lor, evitându-se de asemenea riscurile defectărilor.

Sensibilitatea protecţiei este proprietatea protecţiei de a acţiona la defecte sau la perturbări oricât de mici ale regimului normal de funcţionare. Sensibilitatea se caracterizează prin coeficientul de sensibilitate ksens, care pentru protecţii maximale reprezintă raportul dintre valoarea minimă a parametrului controlat în cazul unui defect metalic în zona protejată Mmin şi valoarea de pornire a protecţiei Mpp. În cazul protecţiilor minimale raportul este invers.

Pentru coeficientul de sensibilitate se recomandă valori cuprinse între 1,2 şi 2,5 fiind stabilite prin norme. Îndeplinirea condiţiilor de sensibilitate mare în sistemele actuale este destul de dificilă, pentru că în cazul reţelelor de înaltă tensiune curenţii de scurtcircuit pe linii în regim minim de funcţionare pot fi comparabili sau chiar mai mici decât curenţii maximi de sarcină.

Dacă o protecţie nu se încadrează în limitele impuse pentru ksens, ea va fi înlocuită cu o protecţie mai sensibilă.

Independenţa faţă de condiţiile exploatării. Protecţia prin relee trebuie să funcţioneze corect independent de schema de conexiuni a sistemului electric în momentul respectiv şi independent de numărul centralelor respectiv al generatoarelor în funcţiune.

Eficacitatea economică. Costul echipamentului de protecţie este mic în comparaţie cu costul echipamentului principal din sistemul electric protejat şi în comparaţie cu eventualele pagube provocate de întreruperea alimentării consumatorilor în cazul unei avarii greşit sau întârziat lichidate.

Gabarit redus. În vederea reducerii spaţiilor ocupate de panouri de protecţie, gabaridele releelor trebuie să fie cât mai mici. Releele electronice se pretează cel mai bine la miniaturizare.

Elasticitatea în modificarea caracteristicilor de acţionare este o cerinţă impusă în special în cazul protecţiilor complexe pentru ca acelaşi echipament să poată fi utilizat pentru diferite elemente protejate care ar necesita caracteristici de acţionare diferite.

Tipizarea subansamblurilor prezintă avantaje atât din punctul de vedere al uzinei producătoare de aparataj de protecţie, cât şi din punctul de vedere al montării şi exploatării instalaţiilor de protecţie, întreţinerea fiind astfel mult uşurată. De precizat că tipizarea subansamblurilor este posibilă mai ales în cazul protecţiilor electronice.

La elaborarea lucrării de curs prezentate s-a ţinut cont de cerinţele şi performanţele impuse protecţiei prin relee menţionate mai sus.

Preview document

Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 1
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 2
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 3
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 4
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 5
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 6
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 7
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 8
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 9
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 10
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 11
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 12
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 13
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 14
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 15
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 16
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 17
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 18
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 19
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 20
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 21
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 22
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 23
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 24
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 25
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 26
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 27
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 28
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 29
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 30
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 31
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 32
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 33
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 34
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 35
Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Alegerea Tipului Protectiei prin Relee la Transformator, Linie si Generator.docx

Alții au mai descărcat și

Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice

Capitolul 1 Noţiuni Introductive [4] 1.1. Definirea şi Obiectivele Automatizării şi Protecţiei Prin Relee Din Sistemele Electroenergetice Prin...

Generalitati ale Instalatiilor de Automatizari si Protectie in Sistemul Energetic

1.INTRODUCERE O conditie principala o reprezinta siguranta în functionare a instalatiilor electrice, adica a alimentarii continue cu energie...

Protectia de Distanta a Retelelor Electrice

1. INTRODUCERE 1.1. Obiectivele sistemelor de protectie Sistemele de protectie sunt ansamble de dispozitive automate simple sau complexe,...

Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice

1.1 DEFECTE POSIBILE, REGIMURI ANORMALE DE FUNCŢIONARE ŞI PROTECŢII PREVĂZUTE LA TRANSFORMATOR Transformatoarele trebuie echipate cu protecţii...

Protecția prin Relee

INTRODUCERE Maşinile şi aparatele electrice, liniile de transport a energiei electrice şi alte părţi ale instalaţiilor electrice şi reţele...

Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV

INTRODUCERE Sistemul energetic cuprinde ansamblul instalaţiilor care servesc pentru producerea energiei intr-o formă utilizabilă, conversia...

Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic

SARCINA PROIECTULUI DE CURS Varianta 17 În cadrul lucrării de curs este necesar: 1. Să se determine curentul supratranzitoriu şi de şoc la un...

Centrale Solare

Argument În plină evoluţie tehnică a planetei, constatăm că mai mult de jumătate din populaţia lumii trăieşte fără acces la reţelele electrice,...

Te-ar putea interesa și

Alimentarea unui consumator din surse diferite cu ajutorul AAR

Capitolul 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea şi obiectivele automatizării şi protecţiei prin relee din sistemele electroenergetice Prin...

Puterea Reactivă

INTRODUCERE În afara consumului de putere şi energie activă pentru exploatarea reţelelor electrice interesează şi consumul de putere şi energie...

Protecția prin relee

SARCINA LUCRĂRII DE AN VARIANTA 3 FIGURA 10 Se cere: 1. De ales tipurile de protecţii prin relee pentru următoarele elemente din reţeaua...

Protecția prin Relee

INTRODUCERE Maşinile şi aparatele electrice, liniile de transport a energiei electrice şi alte părţi ale instalaţiilor electrice şi reţele...

Alimentarea cu Energie Electrică

În ţara noastră în ceea ce priveşte consumul de energie electrică, industria are o pondere importantă faţă de restul consumatorilor, reprezentând...

Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW

INTRODUCERE Centrala electrica reprezintă intreprinderea sau instalaţia menită să producă energie electrică. În dependenţă de resursele...

Aparate electrice de comutație și protecție

ARGUMENT Prin aparat de comutaţie se înţelege un sistem electric sau electromecanic cu ajutorul căruia se stabileşte sau se întrerupe un circuit...

Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției de Forjare și Presare

ÎNTRODUCERE Sistemul electroenergetic este ansamblul instalaţiilor utilizate pentru producerea, transformarea (conversia), transportul şi...

Ai nevoie de altceva?