Alimentare cu Energie Electrică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 10137
Mărime: 1.10MB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

1 CARACTERISTICA ÎNTREPRINDERII 3

2 CALCULUL SARCINILOR ELECTRICE, CONSTRUIREA CARTOGRAMELOR ALEGEREA ŞI AMPLASAREA ID ŞI PT 6

2.1 Determinarea sarcinilor electrice pentru SRM 6

2.2 Determinarea sarcinilor electrice a întreprinderii 8

3 ALEGEREA TENSIUNII DE ALIMENTARE DE LA SISTEM 12

4 ALEGEREA NUMĂRULUI ŞI PUTERII TRANSFORMATOARELOR DE PUTERE A POSTURILE DE TRANSFORMARE DIN SECŢIILE ÎNTREPRINDERII 16

5 AMPLASAREA STAŢIEI PRINCIPALE COBORÂTOARE, STAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE ŞI A POSTURILOR DE TRANSFORMARE 19

6 ELABORAREA SCHEMEI DE MEDIE TENSIUNE DIN INCINTA INTREPRINDERII 20

6.1 Calculul tehnico-economic pentru Varianta I 20

6.2 Calculul tehnico-economic pentru varianta II 24

7 CACULUL REŢELEI DIN SECŢIA DE REPARAŢIE MECANICĂ 27

7.1 Alegerea cablurilor de alimentare ale nodurilor 29

7.2 Alegerea dulapurilor de distribuţie din noduri 30

8 CALCULUL CURENŢILOR DE SCURTCIRCUIT 31

9 VERIFICAREA ELEMENTELOR ŞI A APARATAJULUI DIN SISTEMUL DE AEE A ÎNTREPRINDERII LA ACŢIUNEA CURENŢILOR DE SCURTCIRCUIT 38

9.1 Alegerea echipamentului la partea de ÎT a SPC 38

9.2 Alegerea şi verificarea întreruptorului din circuitul liniei în cablu din cadrul ID SPC 10kV spre PD 40

9.3 Verificarea cablului liniei pe sectorul SPC-PD 41

9.4 Alegerea şi verificarea transformatorului de curent la partea de JT a SPC 42

9.5 Alegerea şi verificarea transformatorului de tensiune la barele 10 kV a SPC 43

9.6 Alegerea şi verificarea întreruptorului din circuitul liniei în cablu din cadrul PD 10kV spre PT 44

9.7 Verificarea cablului liniei pe sectorul PD-PT 45

9.8 Alegerea şi verificarea separatorului de sarcină de 10kV la PT 45

9.9 Alegerea siguranţei fuzibile pentru protecţia transformatorului din PT ce alimentează secţia de reparaţii mecanice 46

10 ALEGEREA TIPURILOR DE PROTECŢIE PRIN RELEE ŞI REGLAJELOR TIMPULUI DE ACŢIONARE A LOR 47

11 COMPENSAREA PUTERII REACTIVE 50

ÎNCHEIERE 54

BIBLIOGRAFIE 53

Extras din document

INTRODUCERE

La baza oricărui sistem tehnologic de producție modern se află Sistemul de Alimentare cu Energie Electrică a Întreprinderilor. Ca element fundamental pentru proiectarea SAEE stă calculul sarcinii electrice a cărei valoare determină parametrii caracteristici bunei funcționări. Valoarea prea majorată a sarcinii de calcul, peste cea reală, implică majorarea volumului de investiții capitale și utilizarea ne deplină a utilajelor și a materialelor conductoare iar valoarea prea micșorată duce la creșterea pierderilor de energie electrică și la accelerarea uzării utilajului și scăderea productivității muncii. În practică se cunosc mai multe metode de calcul a sarcinii electrice care permit efectuarea calculelor pentru diferite trepte ale sistemului de alimentare cu energie electrică și care, mai mult sau mai puțin, tind spre aproximarea valorilor sarcinilor, respectiv a curenților, care se încadrează în limite admise dar care nu prea țin de necesarul de investiții. În acest proiect se va tinde să se i-a în calcul toate principiile unor proiectări raționale unde curba investițiilor va intersecta curba funcționării optime a utilajului.

Datorită cerinţelor tot mai crescânde a puterii necesare şi a siguranţei în funcţionare, sistemele de AEE trebuie să răspundă la aceste provocări a industriei moderne. Unui sistem de AEE i se impun următoarele cerinţe: să fie fiabil, economic, să asigure cu energie electrică toţi consumatorii timp nelimitat, şi să nu polueze mediul ambiant.

În lucrarea de faţă se va face o sinteză a tuturor disciplinelor studiate pe parcursul celor trei ani de facultate, deoarece această lucrare este un proiect complex ce ţine de rezolvarea tuturor problemelor în ceea ce priveşte proiectarea unui sistem de alimentare cu energie electrică.

Sarcina proiectului dat constă în alimentarea unui combinat al industriei de construcții. Aici trebuie să se țină cont de fiabilitatea alimentării consumatorilor, a fiecărei secții, pentru a nu influența negativ productivitatea uzinei în ansamblu. În acest scop trebuie de ținut cont de continuitatea alimentării cu energie electrică, utilizarea AAR, cu avantajele cunoscute, de curenții de scurtcircuit care permit dimensionarea obiectivă a aparatajului de comutație și protecție precum și ajustarea selectivității acționării întreruptoarelor automate, ceea ce va exclude pe cât este posibil pericolul de incendii cauzate de sistemul electroenergetic. Toate alegerile și verificările utilajului electric se va coordona cu normativele și standardele în vigoare, precum și cu Normele de Exploatare a Instalațiilor Electrice.

În proiectul de faţă se vor rezolva aşa probleme ca alegerea tensiunii de alimentare a întreprinderii, alegerea tensiunii de distribuţie din interiorul întreprinderii, construirea configuraţiei schemei electrice de alimentare din interiorul întreprinderii şi din interiorul secţiei de elaborare aprofundată, stabilirea categoriei de alimentare a întreprinderii.

Un aspect important referitor la consumatori constă în cerința reducerii consumurilor de energie electrică în condițiile asigurării unei producții de calitate, de a asigura economicitatea tuturor soluțiilor referitoare la instalațiile electrice ale întreprinderii.

1. CARACTERISTICA ÎNTREPRINDERII

1.1 Caracteristica întreprinderii

Întreprinderea proiectată este combinatul industriei de construcţii care reprezintă industria constructoare de materiale constructoare, ca exemplu: beton armat, panouri, planşeuri, diferite articole folosite în construcţii, etc, și are în componență 17 secții care asigură continuitatea procesului tehnologic în toate etapele de producție. Întreprinderea va lucra în două schimburi.

Alimentarea întreprinderii se prevede de a fi efectuată de la stația de transformare a sistemului electroenergetic, situată la o distanță de 18km. La stația de transformare sunt instalate două transformatoare, fiecare cu puterea de 10000kVA. Puterea sistemului energetic în locul conexiunii este de 300 MVA, reactanța sistemului la tensiunea de 110kV, raportate la puterea sistemului este egală cu 0,8. Întreprinderea este amplasată pe un teritoriu cu suprafața de 132894 m2.

Putem descrie funcţia cîtorva secţii:

- Depozite de materiale – se utilizează pentru depozitarea agregatelor şi a materiei ce se folosesc pentru fabricarea diferitor materiale.

- Ateliere – acestea se utilizează pentru reparaţia utilajului de cofraj metalic din acest combinat, cât şi pentru fabricarea multor forme pentru turnare, termoizolaţie pentru construcţie, forme exemple, etc.

- Cazangerie – pentru producerea în masă a multor articole necesită de a se întări pentru aceasta se utilizează cuptoare, multe alte instalaţii care duce la uscarea materialelor.

- Staţii de compresare – se utilizează la producerea aerului, care la rândul său aerul se utilizează la fabricarea materialelor de construcţie.

- Secţii de reparaţii mecanice – este utilizată pentru repararea aparatelor mecanice, cât şi fabricarea altor elemente din metal.

- Laborator – pentru verificarea calităţii articolelor confecționate.

In cadrul combinatului sunt prezente si unele secţii la nivel administrativ şi social (direcţia combinatului, cantine, etc.) Caracteristica succintă a secţiilor a modului de amplasament a posturilor de transformare, a categoriei de alimentare cu energie electrică, a gradului de pericol de electrocutare și a categoriei de incendiu și exploatare, este prezentată în tabelul 1.1.

Pot fi prezente multe alte secţii pentru utilizarea multor alte feluri de materiale prime cum ar fi ghipsul, mase plastice care acum se folosesc pe larg şi în construcţii, materiale din aluminiu, etc. La necesitate se vopsesc articolele, se prelucrează la nivel de suprafaţă, mărime, etc.

În tabelul 1.2 sunt enumerate secţiile şi puterile instalate în acestea.

Preview document

Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 1
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 2
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 3
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 4
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 5
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 6
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 7
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 8
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 9
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 10
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 11
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 12
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 13
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 14
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 15
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 16
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 17
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 18
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 19
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 20
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 21
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 22
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 23
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 24
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 25
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 26
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 27
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 28
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 29
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 30
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 31
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 32
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 33
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 34
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 35
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 36
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 37
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 38
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 39
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 40
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 41
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 42
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 43
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 44
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 45
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 46
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 47
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 48
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 49
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 50
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 51
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 52
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 53
Alimentare cu Energie Electrică - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Alimentare cu Energie Electrica.docx

Alții au mai descărcat și

Stații și posturi de transformare

Considerand cunoscute o serie de informatii de bazã, cum ar fi: profilul si amplasamentul obiectivului, nivelul de poluare, datele climaterice,...

Studiul unui Sistem Electroenergetic

Capitolul 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SISTEMUL ELECTROENERGETIC Indroducere Producearea, transportul şi distribuţia energiei electrice în...

Alimentarea cu Energie Electrică

În ţara noastră în ceea ce priveşte consumul de energie electrică, industria are o pondere importantă faţă de restul consumatorilor, reprezentând...

Model Proiect Retele Electrice

1. DIMENSIONAREA POSTURILOR DE TRANSFORMARE În această etapă se va urmări: - Stabilirea tipului de transformator utilizate în posturile de...

Transportul si Distributia Energiei Electrice - Proiectarea unei Retele Electrice

INTRODUCERE Sistemul electroenergetic (SEE) sau sistemul electric de putere reprezintă ansamblul instalaţiilor destinate producerii,...

Construcția Stațiilor Electrice

Argument Sistemul electroenergetic este un ansamblu de centrale, staţii, posturi de transformare şi receptoare de energie electrică, conectate...

Proiectarea Transformatorului Electric

Proiectarea unui transformator trifazat în ulei cu înfăşurări din aluminiu şi cu circuit magnetic realizat din tablă laminată la rece cu cristale...

Structura Rețelelor de Distribuție

Posibiltăţi de configurare a reţelelor electrice de transport si distrbuţie 1.Consideraţii generale Din studile făcute reiese că în fiecare din...

Te-ar putea interesa și

Alimentarea cu energie electrică a unei fabrici de covoare

ÎNTRODUCERE Asigurarea cu energie electrică la parametrii calitativi şi cantitativi ceruţi îi revine sistemului electroenergetic care prezintă...

Contributii la Imbunatatirea Indicilor de Exploatare in Sectia de Alimentare cu Energie Electrica Cet-Nord, Or. Balti

INTRODUCERE Exploatarea utilajului electric la CET, în deosebi exploatarea utilajului de putere, are foarte multe tangente cu electrificarea...

Managementul Compensarii Poluarii Armonice in Sistemele de Alimentare cu Energie Electrica

Capitolul 1 Introducere 1.1. Aspecte generale privind producţia transportul şi distribuţia energiei electrice. Energia electrica este produsă în...

Alimentarea cu Energie Electrica a unui Consumator Industrial cu Puterea Instalata 40 Mw

INTRODUCERE Prin prezentul proiect se urmăreşte alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea activă instalată Pi = 40...

Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Combinatului Industriei de Construcții

ÎNTRODUCERE Sistemul electroenergetic este ansamblul instalaţiilor utilizate pentru producerea,transformarea (conversia), transportul şi...

Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice

INTRODUCERE Descrierea generală a lucrării Actualitatea lucrării. Fabricația modernă necesită o alimentare cu energie electrică cât mai...

Alimentarea cu energie electrică combinatul metalurgic

1. Planul de situație a uzinei. 2. Informația despre puterile instalate a secțiilor - tabelul 1. 3. Lista puterilor nominale a receptoarelor...

Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor

Argument Tema proiectului meu „Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor ” face parte integrantă din domeniul pregătirii mele...

Ai nevoie de altceva?