Alimentarea cu Apa in Bucuresti

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Alimentarea cu Apa in Bucuresti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Smaranda Visa, ASE

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Energetica, Comert

Cuprins

Introducere 3
I. Situaţia alimentării cu apă şi canalizare în România 3
II. Alimentarea cu apă şi canalizarea în Bucureşti 5
III. Evoluţia consumului populaţiei şi studiul suportabilităţii preţului apei potabile 6
Concluzii 7
Bibliografie 8
Anexa 1. Populaţia racordată la sistemul de alimentare cu apă pe regiuni
Anexa 2. Preţuri ale apei potabile pe plan mondial

Extras din document

INTRODUCERE

Deşi rolul serviciilor pentru creşterea şi dezvoltarea economică a fost de multe ori contestat, importanţa lor pentru viaţa oamenilor şi pentru funcţionarea normală a întreprinderilor nu poate fi pusă sub semnul întrebării.

Din sfera largă a serviciilor, clasificate în funcţie de numeroase criterii, utilităţile publice se remarcă prin funcţia lor vitală pentru activitatea indivizilor si a agenţilor economici. Iar dintre acestea, alimentarea cu apă în Bucureşti va fi supusă în continuare unei analize amănunţite.

Nu este de conceput dezvoltarea modernă a unei localităţi fără un sistem durabil de alimentare cu apă şi canalizare. Dintre toate serviciile de interes economic general, serviciul public de alimentare cu apă se remarcă în mod deosebit datorită faptului că apa este un “bun” care în mod normal nu se integrează mecanismelor pieţei, şi pentru că spre deosebire de serviciile de transport, energie, telecomunicaţii, serviciile locale de apă nu au fost dereglementate la nivel European.

Trebuie subliniat faptul că apa fiind necesară în toate sectoarele de existenţă şi de activităţi ale omului, aceasta îşi aduce aportul din plin la civilizaţia omenirii. În condiţiile creşterii populaţiei, urbanizării, industrializării impetuoase se pune tot mai acut problema utilizării raţionale a resurselor de apă.

I. Situaţia alimentării cu apă şi canalizare în România

Un sistem de alimentare cu apă este un sistem hidrotehnic care captează apa dintr-o sursă, o tratează pentru a-i îmbunătăţi calitatea, o transportă până în zona de utilizare şi o distribuie la diferitele folosinţe. Alimentările cu apă pot fi:

-Alimentări cu apă potabilă care distribuie apa pentru băut şi alte utilizări gospodăreşti;

-Alimentări cu apă industrială care distribuie apa pentru utilizări industriale;

-Alimentări cu apă de incendiu care distribuie apa necesară stingerii incendiilor.

Din populaţia României de 22.455.500 de locuitori, aproximativ 55% locuiesc în mediul urban (12.297.000 de locuitori) şi 45 % în mediul rural ceea ce reprezintă aproximativ 10 millioane de locuitori.( a se vedea Anexa 1)

Din totalul locuitorilor din mediul rural numai 3,4 milioane locuitori beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă reprezentând aproximativ 2648 sate şi comune. Restul populaţiei utilizează apa din amenajări locale (fântâni şi captări de izvoare). În zonele rurale alimentarea cu apă trebuie să îndeplinească condiţiile unei scheme simple cu investiţii şi cheltuieli de exploatare reduse. Se iau în considerare pentru alimentarea cu apă în zonele rurale sursele subterane din care se pot lua anual aproximativ 10,1 miliarde m3apă/an.

Astfel, peste 30 % din populaţia României nu este racordată la reţelele de alimentare cu apă potabilă şi la canalizare, România fiind pe locul doi în Uniunea Europeană, după Polonia, ca necesar de investiţii în modernizarea reţelei de apa. România are o reţea de canalizare de 18.381 de kilometri, doar 11,5 milioane de locuitori fiind racordati la sistemul de canalizare.

România necesită cel mai mare volum de investiţii din Europa în ce priveşte lucrările la reţeaua de apă potabilă, respectiv 3,8 miliarde de euro până în 2013, potrivit datelor cuprinse in Programul Operational Sectorial de Mediu al României. Mai mult de 50% din reţelele de distribuţie a apei din România sunt mai vechi de 30 de ani, ceea ce generează pierderi de apă de până la 30%, potrivit datelor furnizate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC) .

Cele peste 1.900 localităţi alimentate cu apă potabilă dispun de o reţea de distribuţie de circa 48.000 de kilometri, iar mai mult de jumătate din conducte au o vechime de peste 30 de ani şi numai 25-27% din reţea între 20-30 ani, relevă datele Autoritatii. Potrivit acestora, din cauza stării precare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare existente, pierderile de apă în reţelele de distribuţie sunt de regulă cuprinse între 15 si 30%. Datele ANRSC indică, de asemenea, ca Bucureştiul este regiunea care ocupă primul loc în funcţie de starea precară a sistemului de alimentare cu apă, urmat de Constanţa, Dolj, Braşov şi Iaşi.

În sistemele centralizate de alimentare cu apă, calitatea apei trebuie să se încadreze în STAS 1342 – 91 Apă potabilă. Categorii şi condiţii tehnice de calitate. Cantitatea anuală de apă potabilă distribuită consumatorilor însumează cca. 1.350 milioane m³, din care pentru uz casnic cca. 811 milioane m³.

II. Alimentarea cu apă şi canalizarea în Bucureşti

Începând cu anul 2000 şi pentru o perioadă de 25 de ani, S.C. Apa Nova Bucureşti (ANB) este concesionarul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Bucureşti.

În prezent, personalul ANB este format din aproximativ 1950 de angajaţi care exploateză o reţea de distribuţie a apei potabile cu o lungime de aproape 2200 km, fără branşamente şi o reţea de canalizare de peste 1900 km, fără racorduri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Alimentarea cu Apa in Bucuresti.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA DE COMERŢ