Alimentarea cu Energie Electrica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Alimentarea cu Energie Electrica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 55 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Pogora Victor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Energetica

Extras din document

INTRODUCERE

În ţara noastră în ceea ce priveşte consumul de energie electrică, industria are o pondere importantă faţă de restul consumatorilor, reprezentând circa 50% din producţia totală de energie electrică.

O problemă importantă, cu consecinţe economice o constituie determinarea încă din etapa de proiectare a fiecărei întreprinderi a mărimii puterii active şi reactive, precum şi a energiei active şi reactive, astfel încât să fie cât mai aproape de ceea ce se realizează după intrarea în funcţiune pentru a se evita supra sau subdimensionarea instalaţiilor de alimentare.

Pe baza valorilor obţinute şi în urma examinării situaţiei din sistemul energetic din zona amplasamentului întreprinderii şi a caracteristicilor şi repartizării tuturor consumatorilor în incinta acesteia, se stabilesc mai multe variante posibile, atât pentru instlaţiile de racordare la sistem, cât şi cele de distribuţie a energiei electrice în întreprindere, dintre care, prin folosirea calculelor tehnico-economice comparative, se selectează variantele cele mai avantajoase, care urmează a fi realizate.

De asemenea, în incinta întreprinderilor, unde apar receptoare în număr mare, având puteri nominale din ce în ce mai mari şi cu comportări diferite în funcţionare, este necesar ca instalaţiile de distribuţie să corespundă fiecărei categorii de consumatori.

Cerinţele care stau la baza rezolvării problemelor legate de relizare tuturor instalaţiilor electroenergetice din exteriorul şi din interiorul incintei fiecărei întreprinderi, în vederea alimentării cu energie electrică, privesc asigurarea producerii şi aducerii întregii puteri şi energii necesare până la ultimul receptor, funcţionarea sigură a acestor instalaţii la nivelul cerinţelor fiecărei categorii de consumatori şi economicitatea acestora, în sensul realizării lor cu investiţii minime şi cheltuieli de exploatare reduse.

Rolul energeticienilor nu se încheie însă odată cu punerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare, este necesară o permanentă preocupare împreună cu tehnologii din fiecare întreprindere, în vederea creării unor condiţii tehnico-organizatorii cât mai bune de desfăşurare a proeselor de producţie, pentru reducerea consumului de energie electrică.

Scopul lucrării de faţă este analiza soluţiilor de alimentare din SEN a unui consumator industrial în vederea realizării unei concepţii de alimentare a acestui consumator, având în vedere noile orientări economice din ţara noastră.

Soluţia de alimentare a unui consumator cu energie electrică este determinată de cuantumul puterii consumate şi gradul de continuitate în alimentare, solicitat de consumator.

Una din cerinţele esenţiale privind racordarea consumatorilor la sistem este aceea de a realiza soluţii constructive şi tehnologice la nivelul celor mai înalte realizări pe plan mondial, în limita aplicabilităţii acestor soluţii la scara ţării noastre urmărindu-se în special următoarele:

- reducerea costurilor;

- creşterea gradului de tipizare;

- reducerea pierderilor de energie;

- creşterea fiabilităţii şi a mentenanţei;

- rentabilizarea activităţii de furnizare a energiei electrice.

1 CARACTERISTICA ÎNTREPRINDERII ŞI SECŢIILOR.

1.1 Caracterisitica întreprinderii

Fabricarea produselor în cadrul unei întreprinderi mecanice constă din mai multe

operaţii pentru executarea cărora sunt organizate secţii de producere.Toate clădirile şi

construcţiile uzinei se împart în trei categorii:

a) Clădiri şi construcţii destinate producerii de bază: secţia mecanică principală,

secţia de turnare.

b) Clădiri şi construcţiile auxiliare; la ele se referă secţiile ce pregătesc materialul pentru secţiile de bază, cum ar fi: secţii de reparaţii şi restabilire a echipamentului, fierărie , staţii de compresoare ş.a.

c) Clădirile şi construcţiile auxiliare; la ele se referă: depozitele, garajul ş.a.

La această uzină se foloseşte metoda de producere combinată, deoarece se fabrică

confecţii de diferite forme, gabarite şi diferite destinaţii.

Fabrica produce:

- Maşini de spălat;

- Aragaze;

- Frigidere;

Dupa gradul de fiabilitate a funcţionării uzinei şi continuităţii alimentării cu energie electrică, uzina în general se referă la categoria II.

Fisiere in arhiva (1):

  • Alimentarea cu Energie Electrica.docx