Alimentarea cu energie electrica a uzinei mecanice pentru necesitati locale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Alimentarea cu energie electrica a uzinei mecanice pentru necesitati locale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 26 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Grajdian Lilia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Energetica

Cuprins

Întroducere ..3
1.Caracteristica întreprinderii si a secțiilor .4
2.Determinarea sarcinelor electrice de calcul .7
3.Alegerea tensiunii de alimentare 12
4.Dimensionarea stației principale coborîtoare .14
5. Dimensionarea Posturilor de transformare 16
6.Elaborarea rețelei de medie tensiune ..18
7.Calculul rețelei de medie tensiune ..19
8.Elaborarea schemei electrice de alimentare ...21
9.Calculul curenților de scurtcircuit ..22
10.Alegerea si verificarea aparatelor electrice ..27
Concluzii .30
Bibliografia .31

Extras din document

INTRODUCERE

În prezentul proiect de curs sa efectuat alimentarea cu energie electrică a uzinei mecanice pentru necesități locale. Proiectul constă din următoarele puncte:

1.Caracteristica întreprinderii si a secțiilor

2.Determinarea sarcinelor electrice de calcul

3.Alegerea tensiunii de alimentare

4.Dimensionarea stației principale coborîtoare

5. Dimensionarea Posturilor de transformare

6.Elaborarea rețelei de medie tensiune

7.Calculul rețelei de medie tensiune

8.Elaborarea schemei electrice de alimentare

9.Calculul curenților de scurtcircuit

10.Alegerea si verificarea aparatelor electrice

Uzina mecanică reprezintă un consumator de categoria a II-a alimentat cu două căi de alimentare independente. Tranformatoarele instalate la tensiunea de 110kV au puterea necesară pentru a asigura continuitatea în alimentare cu energie electrică a întreprinderii. Calculele efectuate în prezenta lucrare corespund realității și normelor standart impuse față de aparatele conectate, posturilor de tranformare. Cea ce ține de coeficienții de cerere, reactanțele sistemelor, coeficienții de încărcare au fost aleși conform literaturii de specialitate, utilizînd mai multe surse putem forma un ansamblu de norme impuse la proiectarea unei uzine.

Calculele efectuate au și ele careva erori. În energetică nimic nu este ideal sau simetric dar pentru ușurarea calculelor și lucrul proiectanțelor se consideră că sistemul este perfect și simetric, invocînd acest argument putem simplifica cu mult schema electrică monofilară, calcul curenților de scurtcircuit la barele de diferite tensiuni. În proiectare este important ca schema de calcul să fie cît mai simplă posibilă, pentru a nu efectua calcule în zadar sau inutile și a exclude riscul de a comite careva greșeli din cauza complexității schemelor.

1.CARACTERISTICA ÎNTREPRINDERII ȘI A SECȚIILOR

1,1.Particularitațile sursei de alimentare din sistemul extern

1.Alimentarea poate fi efectuată de la stația sistemului cu 2 tranformatoare de 40000kVA, tensiunea primară 110kV, secundară 35,1kV

2.Puterea sistemului 740MVA. Reactanța sistemului 0,7

3.Distanța de la stația sistemului pîna la stația uzinei 7km

Tabelul 1.1.1 Sarcina individuală

Nr.d/o Denumirea sectiei Puterea instalata,kW

1 Depozit de produse finale 110

2 Secția de ansamblare 1180

3 Stația de compresoare 610

4 Turnătorie 10200

5 Depozit a utilajului 120

6 Blocul administrativ 200

7 Secția mecanica 1500

8 Fierăria 1450

9 Secția de reparații mecanice 400

10 Secția de construcții 940

11 Garaj 80

12 Cantina 10

13 Laboratorul 420

14 Stația de pompare 580

1.2 Caracteristica întreprinderii, a secțiilor și a receptoarelor din secții

Uzina mecanica are in componența sa 14 secții dintre care doar două secții sunt supuse incendiilor și pericolului de explozie. Uzina mecanică reprezintă un receptor de cat. a 2-a, care in cazul nealimentarii cu energie electrica timp de 8 ore, pierderile de producție sunt recuperabile. Aceasta are o linie de alimentare principala și una secundara numită rezerva caldă. Secțiile componente sunt:

1. Depozit de produse finale-este locul unde se păstrează producția finită, și reprezintă un consumator de cat. a 3-a, cu o cale de alimentare.

2. Secția de ansamblare-reprezintă o parte importantă a uuinei in care diferite piese se ansamblează împreună. Aceasta este un consumator de cat. a 2-a, cu două căi de alimentare.

3.Stația de compresoare-unde se pompează apa pentru necesitațile uzinei. Aceasta secție reprezintă un consumator de cat. a 2-a, cu două căi de alimentare.

4.Turnătorie-locul unde se fac formele pentru viitoarele produse, și reprezintă un consumator de cat. a 1-a, cu două căi de alimentare.

5. Depozit a utilajului-este locul în care se păstrează utilajul de care temporar nu este nevoie. Această secție este un consumator de caegoria a 3-a, cu o cale de alimentare.

6. Blocul administrativ-reprezintă partea cea mai importantă unde se reglementează procesul de munca in cadrul uzinei și reprezintă un consumator de categoria a 2-a, cu două căi de alimentare.

7. Secția mecanica-în cadrul acesteia sunt prezente strungurile pentru forjarea și laminarea fierului, iar secția reprezintă un consumator de categoria a 2-a, cu două căi de alimentare.

8.Fierăria-reprezintă secția de prelucrare a metalului iar aceasta este un consumator de categoria a 2-a, cu două căi de alimentare.

9. Secția de reparații mecanice-are ca scop repararea utilajului care în proces de muncă sa defectat și reprezintă un consumator de categoria a 2-a, cu două căi de alimentare.

10. Secția de construcții-are ca scop construirea și implementarea a noi unelte de muncă. Această secție este un consumator de categoria a 2-a, cu două căi de alimentare.

11.Garajul-este locul de păstrare temporară a mașinelor, această secție este un consumator de categoria a 3-a cu o cale de alimentare.

12.Cantina-reprezintă locul de recreere a personalului nemijlocit inclus în procesul de muncă, această secție este un consumator de categoria a 3-a cu două căi de alimentare.

13.Laboratorul-una din cele mai importante secții pentru testarea produselor confecționate în secția de ansamblare, această secție este un consumator de caegoria a 2-a, cu două căi de alimentare.

14. Stația de pompare-are menirea de a pompa oxigenul pentru secția de turnătorie și fierarie. Această secție este un consumator de caegoria a 2-a cu două căi de alimentare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Alimentarea cu energie electrica a uzinei mecanice pentru necesitati locale.docx

Bibliografie

1.В.A. Бopoвикoв, В.К.Кocapeв-Элeктpичecкиe ceти энepгeтичecкиx cиcтeм
2.A.В.Кaбышeв, С.Г.Обyxoв-Рacчeт и пpoeктиpoвaниe cиcтeм элeктpocнaбжeния oбьeктoв и ycтaнoвoк
3.Б.Ню Нeклeпaeв-Элeктpичecкaя чacть элeктpocтaнцыий и пoдcтaнций
4.Л.Д. Рoжкoвa, В.С. Кoзyлин-Элeктpo-Обopyдoвaниe cтaнций и пoдcтaнцыий