Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare

Proiect
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 20918
Mărime: 10.48MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mugurel Rotariu

Cuprins

CAP I. INTRODUCERE 3

I.1. Generalităţi 3

I.2. Criterii de clasificare: 3

CAP II METODOLOGIA DE CALCUL A UNUI BILANŢ 4

II.1. Definiţii 4

II.2. Principiul general de elaborare a bilanţului 4

II.3. Structura unei lucrări de bilanţ 4

II.4. Bilanţul termoenergetic 4

II.5.1. Bilanţ electroenergetic pentru receptoare electrice 4

II.5.2. Bilanţ electroenergetic al elementelor de reţea 4

II.6 Bilanţul complex 4

CAP III. CENTRALE ELECTRICE 4

III.1. Clasificarea centralelor electrice 4

III.2. Tipuri de centrale electrice 4

III.3. Elementele circuitului apă-abur 4

III.3.1. Generatorul de abur 4

III.3.1.1. Tipuri de generatoare de abur 4

III.3.2. Cazane de apă fierbinte (CAF-uri) 4

III.3.3. Turbina cu aburi

III.3.3.1. Clasificarea turbinelor

III.3.4. Instalaţia de condensare

III.3.5. Instalaţia de ejectoare (sistemul de vid)

III.3.6. Degazorul

V.3.7. Instalaţia de expandoare

III.3.8. Instalaţii de reducere răcire

III.3.9. Pompele circuitului termic

III.3.10. Sistemele de conducte

CAP IV. RANDAMENTUL CENTRALELOR

IV.1. Generalităţi

IV.2. Principalele metodele de îmbunătăţire a randamentului termic

CAP. V. STUDIU DE CAZ. BILANŢUL REŢELEI DE TRANSPORT A CĂLDURII DIN MUNICIPIUL FOCŞANI

V.1. SCHEMA REŢELEI DE TRANSPORT A.F.

V.2. Breviar de calcul

V.3. Calculul pierderilor pe reţeaua de transport

V.3.1. Calculul pierderilor teoretice de căldură

V.3.2. Calculul pierderilor reale de căldură

V.3.3. Bilanţul real al reţelei de transport

V. 4 Claculul pierderilor pe reţelele de distribiţie

V.4.1 Determinarea pierderilor reale şi teoretice pe reţelele de distribuţie

V.4.2 Bilanţul real annual al reţelelor de distribuţie

V. 5. Concluzii privind bilanţul real

V.5.1. Analiza bilanţului real pe reţeaua de transport

V.5.2. Analiza bilanţului real pe reţeaua de distribuţie

Extras din document

CAP I. INTRODUCERE

I.1. Generalităţi

În acestă lucrare este prezentată metodologia de calcul pentru bilanţul energeric al unei centrale de termoficare precum şi un exemplu de calcul al bilanţului pentru reţeaua de transport şi distribuţie a apei fierbinţi din Municipiul Focşani. Lucrarea este structurată pe următoarele 5 capitole şi anume:

Cap. I. Introducere

Cap. II. Metodologia de calcul a unui bilanţ. În acest capitol sunt prezentate principalele definiţii ale unui bilanţ energetic precum şi tipurile de bilanţuri (bilanţ termoenergetic, bilanţ electroenergetic, bilanţ complex).

Cap. III. Centrale electrice. În acest capitol sunt prezentate tipurile de centrale electrice precum şi elementele principale ale circuitului apă-abur.

Cap. IV. Randamentul centralelor. Pe parcursul acestui capitol sunt prezentate principalele metode de îmbunătăţire a randamentului.

Cap. V. Studiu de caz. Bilanţul reţelei de transport a căldurii din Municipiul Focşani. În acest capitol sunt calculate pierderile legate de transportul şi distribuţia energiei termice sub formă de apă caldă menajeră şi apă fierbinte.

I.2. Criterii de clasificare:

După conturul de cuprindere:

– bilanţ pe echipament;

– bilanţ pe instalaţie;

– bilanţ pe secţie;

– bilanţ pe uzină;

– bilanţ pe agent economic.

După felul de energie:

– bilanţ termoenergetic;

– bilanţ electroenergetic.

După natura purtătorilor de energie:

– bilanţul pe combustibil;

– bilanţul pe abur;

– bilanţul pe apă de răcire;

– bilanţul pe agenţi frigorifici;

– bilanţul pe aer comprimat (tehnologic, de măsură şi control);

– bilanţul pe azot şi oxigen;

– bilanţul pe alte materiale cu rol de purtător (de exemplu: piesele calde care rezultă dintr-un proces tehnologic).

După numărul formelor de energie:

– bilanţ simplu (termoenergetic sau electroenergetic);

– bilanţ complex (termoenergetic si electroenergetic).

După conţinut şi etapă de elaborare:

– bilanţ de proiect:

– bilanţ de omologare:

– bilanţ de recepţie;

– bilanţ real;

CAP II METODOLOGIA DE CALCUL A UNUI BILANŢ

II.1. Definiţii

Bilanţ energetic reprezintă metoda sistematică de urmărire şi contabilizare a fluxurilor energetice. In sistemele industriale şi în instalaţii bilanţul energetic serveşte la verificarea conformităţii rezultatelor funcţionării cu datele de referinţă.

Bilanţ electroenergetic reprezintă tipul de bilanţ energetic care urmăreşte contabilizarea fluxurilor de energie electrică.

Bilanţ termoenergetic reprezintă tipul de bilanţ energetic care urmăreşte contabilizarea fluxurilor de energie termică (inclusiv cea eliberată prin arderea combustibililor).

Bilanţ complex reprezintă tipul de bilanţ energetic care urmăreşte contabilizarea tuturor formelor de energie ale căror fluxuri sunt monitorizate în interiorul conturului de bilanţ.

Contur de bilanţ este suprafaţa imaginară închisă în jurul unui echipament, instalaţie, secţie, uzină, agent economic la care se raportează fluxurile de energie care intră, respectiv, ies din contur.

Proces tehnologic cuprinde o succesiune de activităţi care concură la realizarea unui produs finit /semifinit, caracteristic agentului economic ce are în patrimoniu tot ce este în conturul de bilanţ analizat sau auditat.

Proces de transformare energetică reprezintă procesul care are drept scop trecerea de la o formă sau un purtător de energie la o altă formă sau purtător de energie sau modificarea parametrilor caracteristici ai unei forme sau ai unui purtător de energie.

Proces de consum final de energie este procesul în care energia este folosită în scopul realizării de produse neenergetice sau de prestări de servicii. După procesul de consum final de energie nu mai au loc transformări energetice.

Echipament este agregatul în care se desfăşoară un proces tehnologic.

Instalaţie este obiectivul rezultat prin conectarea funcţională a mai multor echipamente cu scopul de a se crea condiţiile de desfăşurare a unui proces tehnologic complex, la sfârşitul căruia rezultă unul sau mai multe produse, intermediare sau finale.

Secţie este subunitatea administrativ-organizatorică a unei uzine (fabrici), care dispune de una sau mai multe linii tehnologice.

Uzină este unitatea administrativ-organizatorică, care reuneşte, după complexitate, mai multe secţii şi are ca obiect realizarea unor produse finite.

Agent economic este unitatea administrativ-organizatorică cu personalitate juridică, care desfăşoară activitate lucrativă.

Auditor energetic autorizat este persoana fizică sau juridică care deţine autorizaţia de auditor energetic.

II.2. Principiul general de elaborare a bilanţului

Bilanţul energetic este o formă practică de exprimare a principiului conservării energiei şi pune în evidenţă egalitatea între energiile intrate şi cele ieşite din conturul analizat pentru o anumită perioadă de timp.

Preview document

Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 1
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 2
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 3
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 4
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 5
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 6
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 7
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 8
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 9
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 10
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 11
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 12
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 13
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 14
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 15
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 16
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 17
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 18
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 19
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 20
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 21
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 22
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 23
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 24
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 25
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 26
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 27
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 28
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 29
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 30
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 31
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 32
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 33
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 34
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 35
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 36
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 37
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 38
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 39
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 40
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 41
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 42
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 43
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 44
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 45
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 46
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 47
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 48
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 49
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 50
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 51
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 52
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 53
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 54
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 55
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 56
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 57
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 58
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 59
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 60
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 61
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 62
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 63
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 64
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 65
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 66
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 67
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 68
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 69
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 70
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 71
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 72
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 73
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 74
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 75
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 76
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 77
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 78
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 79
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 80
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 81
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 82
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 83
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 84
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 85
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 86
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 87
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 88
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 89
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 90
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 91
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 92
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 93
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 94
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 95
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 96
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 97
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 98
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 99
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 100
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 101
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 102
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 103
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 104
Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologiile Integrate de Producere a Energiei si a Biocombustibililor din Biomasa

ADNOTARE În prezenta teză de licenţă a fost analizat şi valorificat potenţialulu de biomasă din zona de nord a RM şi utilizat în cadrul unei...

Centrala Termoelectrică Turceni

CAP.1. GENERALITĂŢI Prezentarea generală a centralei Studiul se efectuează pentru centrala termoelectrică Turceni având 7 grupuri de 330 MW...

Modernizarea Centralei Termice

INTRODUCERE În trecutul îndepărtat, omul în activitatea sa se rezuma exclusiv la puterea sa musculară, ulterior începînd să folosească şi forţa...

Bilantul Termoenergetic la Cazanul de Abur GOPI 1800 si Cazanul de Ulei Diatermic Bono

Cap I. CONSIDERAŢII GENERALE Problemele energetice au devenit o preocupare generală a lumii contemporane. Econo-misirea energiei şi a...

Producerea Energiei Electrice și Termice

1. Datele initiale de tema Caracteristici Notatie U.M Valoare Tipul centralei Numar grupuri n - 2 Putere unitara P MW 150 Circuit termic...

Proiectarea unui Cazan de Tip DE

Introducere Instalaţia de cazane reprezintă un complex de utilaje în care are loc transformarea energiei chimice a combustibilului sau a altor...

Centrale Termoelectrice

Argument Tema proiectului meu „Centrale termoelectrice” face parte integrantă din domeniul pregătirii mele profesionale pentru meseria de...

Bilant Energetic

Scopul întocmirii şi analizei bilanţurilor energetice Elaborarea şi analiza bilanţurilor energetice este reglementată prin lege şi trebuie să se...

Ai nevoie de altceva?