Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 138 în total
Cuvinte : 36495
Mărime: 2.64MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valentin Arion, Hlusov Viorica

Extras din document

INTRODUCERE

Sectorul terţiar şi rezidenţial, constituit în cea mai mare parte din clădiri, reprezintă peste 40% din consumul energetic final din ţările membre ale Comunităţii Europene, după cum se arată în directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010, privind performanţa energetică a clădirilor.

Clădirile au o diversitate de forme şi funcţiuni, şi au suferit de-a lungul timpului diverse adaptări ce au depins de mai mulţi factori, cum ar fi materialele de construit avute la dispoziţie, condiţiile climatice, preţul terenurilor, condiţiile de amplasament, scopul în care au fost construite şi cerinţele de aspect estetic

Clădirile servesc diferitelor nevoi ale societaţii în primul rînd ca adapost împotriva întemperiilor atmosferice şi la modul general, ca spaţiu de locuit privat, pentru depozitarea lucrurilor personale şi pentru asigurarea unor condiţii de munca şi de trai confortabile.

Pentru crearea microclimatului interior cerut este nevoie de o cantitate însemnată de energie. Deci, construirea şi folosirea unei clădiri au un impact enorm asupra mediului. Clădirile nu utilizează numai resurse cum ar fi materiale de construcţie şi energie, ci acestea favorizează generarea de deşeuri şi emisii dăunătoare în atmosferă. Cum economia şi populaţia sunt în continua creştere, proiectanţii şi constructorii trebuie să răspundă la noile cerinţe pentru clădiri, care să asigure securitate, acces uşor, condiţii bune de locuit şi un impact cît mai mic asupra mediului. Recentele răspunsuri la cerinţele de schimbare pentru o clădire integrată, impun o abordare sinergetică, luînd în considerare toate fazele ce ţin de ciclul de viaţă al acesteia. Această abordare "durabilă" vine să susţină o creştere a încrederii în conservarea şi protecţia mediului şi în obţinerea de rezultate optime în balanţa de costuri, în protecţia mediului, beneficii umane şi sociale. Obiectivele principale pentru proiectarea durabila sunt legate de:

- prevenirea diminuării resurselor de energie, apă, şi materiale brute;

- prevenirea degradării mediului cauzată de amenajări şi de infrastructura, pe parcursul ciclului de viaţa al acestora;

- crearea unui mediu locuibil, confortabil, sigur şi productiv.

Prin urmare proiectarea clădirii, materialele de învelire, ferestrele şi uşile folosite, sunt foarte importante în a obţine un standard de viaţă confortabil. Cea mai mare cantitate de energie consumată într-o clădire se datorează încălzirii şi răcirii- aer condiţionat (mai mult de 50 de %) şi considerînd că durata de viaţă a unei clădiri este lungă, trebuie acordată mare atenţie la regulile ce ţin de structura construcţiei în scopul de a avea cheltuieli cît mai eficiente

1 ASPECTE GENERALE CE PRIVESC ALIMENTAREA CU ENERGIE

TERMICĂ A SECTORULUI REZIDENŢIAL

1.1 Generalităţi

1.1.1 Noţiuni şi definiţii

Pentru o mai bună înţelegere a celor expuse în lucrarea de faţă, vom defini, mai întîi cîteva noţiuni, dintre care putem menţiona:

Purtător de energie: toate felurile de combustibil (purtători de energie chimică), materiale calde sau reci, fluide ce posedă energie cinetică sau potenţială (purtători de energie mecanică), cîmpul electromagnetic, materiale fuzionabile şi fusionabile (purtători de energie nucleară).

Resursă energetică: purtător de energie utilizat, direct sau după unele transformări în scopul satisfacerii unei nevoi de energie. La rîndul lor există resurse energetice primare şi secundare.

Resursă energetică primară (naturală): purtător de energie existent în natură, apărut datorită evoluţiei geologice a pămîntului, care poate fi extras şi apoi utilizat direct sau după unele transformări în scopul satisfacerii unei nevoi de energie. De exemplu: cărbunii, ţiţeiul, gazele natururale, lemnul, cărbunele, potenţialul hidro etc.

Resursă energetică secundară (tangenţială): resursă energetică rezultată în urma unor procese tehnologice ca un produs auxiliar sau ca un deşeu şi care poate fi folosit în alte procese. De exemplu apa caldă rezultată în urma răcirii unor utilaje tehnologice, aburul industrial prelucrat, gaze combustibile etc.Resursele secundare, energia cărora nu poate fi folosită sau nu este rentabil de a fi folosită, sunt considerate pierderi.

Energie utilă: energie efectiv folosită întrun process.

Energie finală: energie, sub formă primară sau secundară, disponibilă pentru folosirea directă de catre utilizatori.

Energie electrică: energia mişcării orientate a electronilor, obţinută într-un circuit electric închis în urma aplicării unei diferenţe de potential.

Energie termică: energia unui sistem care poate fi transmisă altui sistem pe baza diferenţei de temperature dintre aceste două. Exemple de purtători de energie termică: apa caldă sau fierbinte, aburul, gaze calde.

Gaze naturale: un amestec de gaze cu un conţinut mare de metan CH4, obţinut din zăcăminte natural. Ele mai conţin şi un număr mare de hidrocarburi mai grele care se lichifiază la presiunea atmosferică.

Noţiunile “durabil”, “dezvoltare durabilă”, “economie durabilă”, etc. astăzi se utilizează frecvent, chiar poate prea frecvent, începând cu parlamente la elaborarea legilor şi strategiilor de dezvoltare a ţării respective, şi terminând cu autorităţile publice locale şi actorii economici, care trebuie să realizeze în viaţa de toate zilele acest concept de dezvoltare.

Astfel, la Conferinţa Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei, care a avut loc la Rio de Janeiro s-a formulat o definiţie mai amplă a conceptului dezvoltare durabilă.

Prin dezvoltare durabila trebuie înţeles un proces al dezvoltării economice care va avea ca rezultat o îmbunătăţire a nivelului de viata al omenirii, fară a se deteriora ecosistemul planetei noastre.

Aceasta înseamnă o folosire ordonata a resurselor naturale pentru ca fiecare membru al omenirii sa aibă porţia sa de mediu curat, precum şi obligaţia sa de-a se strădui sa îl îmbunătăţească pentru a asigura copiilor săi o şansă mai bună decât a avut-o el însuşi

Preview document

Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 1
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 2
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 3
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 4
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 5
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 6
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 7
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 8
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 9
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 10
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 11
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 12
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 13
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 14
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 15
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 16
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 17
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 18
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 19
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 20
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 21
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 22
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 23
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 24
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 25
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 26
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 27
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 28
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 29
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 30
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 31
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 32
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 33
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 34
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 35
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 36
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 37
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 38
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 39
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 40
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 41
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 42
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 43
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 44
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 45
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 46
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 47
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 48
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 49
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 50
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 51
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 52
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 53
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 54
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 55
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 56
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 57
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 58
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 59
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 60
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 61
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 62
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 63
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 64
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 65
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 66
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 67
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 68
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 69
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 70
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 71
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 72
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 73
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 74
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 75
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 76
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 77
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 78
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 79
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 80
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 81
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 82
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 83
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 84
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 85
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 86
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 87
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 88
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 89
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 90
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 91
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 92
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 93
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 94
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 95
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 96
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 97
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 98
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 99
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 100
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 101
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 102
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 103
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 104
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 105
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 106
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 107
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 108
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 109
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 110
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 111
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 112
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 113
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 114
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 115
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 116
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 117
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 118
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 119
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 120
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 121
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 122
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 123
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 124
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 125
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 126
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 127
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 128
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 129
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 130
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 131
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 132
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 133
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 134
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 135
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 136
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 137
Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit - Pagina 138

Conținut arhivă zip

  • Analiza Optiunilor de Alimentare cu Energie a Unui Bloc de Locuit.pdf

Alții au mai descărcat și

Dimensionarea simplă și alegerea echipamentelor pentru o instalație de încălzire ACM cu panouri solare

Capitolul I. Parti scrise Argumente pentru utilizarea energiei solare Domeniul cel mai raspandit al utilizarii energiei solare in instalatii il...

Determinarea prețului de cost al energiei electrice produse în instalațiile de mică și medie putere

INTRODUCERE Naşterea energeticii a avut loc mai multe milioane de ani în urmă,atunci când oamenii au învăţat să folosească focul . Acesta le-a dat...

Arhitectura Bioclimatică

Din studiile contemporane experimentale descrise în capitolele precedente rezultă că, în condiţiile crizei energetice ce se manifestă în lume,...

Curbă zilnică de sarcină

Curba zilnica de sarcina -este o reprezentare grafica a modului de variatie a puterii electrice consummate pe parcursul unei zile Forma curbei de...

Energetica Clădirilor

1.MICROCLIMATUL INTERIOR AL UNEI CLĂDIRI 1.1. Importanţa realizării confortului termic Confortul termic este definit de ASHRAE* (Standard...

Mărimi și unități de măsură

AMPER (A) - unitate (fundamentala) de intensitate a curentului electric - Amperul este intensitatea unui curent electric constant, care mentinut in...

Ai nevoie de altceva?