Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 2631
Mărime: 90.79KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucache
Universitatea Tehnicǎ “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electrotehnicǎ Specializare Inginerie Economicǎ

Extras din document

Bilanţ electroenergetic

Cuptoare cu arc

1.Măsurători efectuate

1.1.Instrumente de măsură utilizate

- Analizor de reţea trifazată tip CA 8334, pe cuptorul cu arc CA2

- Analizor de reţea trifazată tip EMA 90, pe cuptorul cu arc CA1

- Multimetru profesional Metrahit S29

1.2 Curbe de sarcină înregistrate

CA1 în intevalul 13.08.2007, ora 22 -16.08.2007,ora 14, cu perioada de eşantionare de 1 min. Analizorul a fost montat pe primarul transformatorului de alimentare a cuptorului, în montaj trifazat, cu utilizarea circuitelor secundare de curent şi tensiune existente. S-au înregistrat următorii parametri electrici :

-putere activă,

-putere reactivă,

-energie activă,

-energie reactivă.

CA2 în intervalul 14.08.2007, ora 22 – 16.08.2007,ora 14, cu perioada de eşantionare este de 1 min. Analizorul a fost montat pe primarul transformatorului de alimentare a cuptorului, în montaj trifazat, cu utilizarea circuitelor secundare de curent şi tensiune existente. S-au înregistrat următorii parametri electrici: putere activă, putere reactivă, putere aparentă, energia activă, energia reactivă, tensiunile de linie şi de fază, curenţi de linie, factor de putere monofazat şi trifazat.

2.Date privind cuptorul cu arc si procesul tehnologic

2.1. Caracteristicile cuptorului

Transformator de alimentare : TTU 630KVA; 6000/216 V; Usc=41,68 % ;60 /1685 A

Răcirea transforamatorului se realizează prin ventilaţie forţată astfel: la cuptorul 1 este funcţional un ventilator de 4KV iar la cuptorul 2 sunt funcţionale 2 ventilatoare de 4KV.

Controlul arcului electric se realizează printr-un sistem automat de deplasare a electrozilor cu acţionări individuale pentru fiecare electrod.

Sistem de răcire cu apă industrială netratată, recirculată cu pompa de 15kW/3000rp

Cuptorul are 5 sub-sisteme de răcire :

- 1 sistem răcire uşa de încărcare ;

- 1 sistem răcire bolta ;

- 1 sistem răcire port-electrozi grafit.

Debitul de apă necesar răcirii cuptorului se reglează de operator în funcţie de regimul de lucru al cuptorului.Este măsurată şi vizualizată presiunea apei de răcire.

2.2.Date tehnologice

a) De regulă, în cuptoarele cu arc se elaborează oţel şi fontă.

Materia prima este constituită din :

-fier vechi

-fontă veche

-fontă recirculată (reţele de turnare)

Materialele de adaos în şarja pentru obţinerea compoziţiei chimice standardizate sunt:

feromangan, ferosiliciu, recarburizator.

Procentul materiilor prime şi a celor de adaos, în încărcătură, depinde de sortimentul de fontă elaborate. Corecţia compoziţiei chimice a şarjei se realizează în oala de turnare.

b) Regimul de lucru la cuptoare în perioada analizată, s-a lucrat în 2 schimburi – schimburile 1 si 3, regimul fiind similar regimului de funcţionare al cuptorului cu inductie. Practic, în 2 schimburi cuptorul se răceste.

c) Compoziţia chimică a otelului, elaborate:

Componenţa C Si Mn P S Cr Ni Cu Fe

Pondere[%] 0.25 0.6 1 0.035 0.35 0.35 0.04 0.4 97

d) Caracteristicile şarjelor elaborate în perioada în care s-au făcut înregistrări ale parametrilor electrici de funcţionare a cuptoarelor, sunt redate în tabele de mai jos:

Preview document

Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc - Pagina 1
Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc - Pagina 2
Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc - Pagina 3
Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc - Pagina 4
Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc - Pagina 5
Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc - Pagina 6
Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc - Pagina 7
Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc - Pagina 8
Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc - Pagina 9
Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc - Pagina 10
Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc - Pagina 11
Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc - Pagina 12
Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc - Pagina 13
Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc - Pagina 14
Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc - Pagina 15
Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc - Pagina 16
Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc - Pagina 17
Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Bilant Electroenergetic - Cuptor cu Arc.doc

Alții au mai descărcat și

Transportul și Distribuția Energiei Electrice

1.Analiza variantelor schemelor de interconexiune a zonelor de amplasare a consumatorilor,pentru asigurarea continuitãtii în alimentare cu...

Linii Electrice

se distribuie energia electrica de la punctele de producere ale acesteia la consumatori. Dupa modul de constructie, ele se impart in linii...

Modelarea și Optimizarea unui Sistem Electroenergetic de Putere

1. Modelul general al unei probleme de optimizare 1.1 Modelul general Optimizarea - este ansamblul de metode si tehnici de cercetare de orice fel...

Supratensiuni in Retelele Electrice

Supratensiunile sunt fenomene tranzitorii si se caracterizeaza prin: - amplitudine; - forma; - frecventa de aparitie. Supratensiunile sunt: -...

Bilant Energetic

Scopul întocmirii şi analizei bilanţurilor energetice Elaborarea şi analiza bilanţurilor energetice este reglementată prin lege şi trebuie să se...

Reglajul Tensiunii în SEN

Mentinerea tensiunilor în limitele admisibile în toate nodurile sistemului se realizeaza prin combinarea reglajului centralizat cu reglajul local....

Bilanțuri energetice

Pentru îmbunătăţirea calităţii materialelor, în scopul măririi posibilităţilor lor de utilizare, este necesară micşorarea umidi­tăţii acestora....

Cuptoare Electrice cu Arc

Încălzirea materialelor în cuptoare el cu arc se bazează pe cantitatea de căldură dezvoltată în arcul el stabilit între electrozi sau între...

Ai nevoie de altceva?