Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 3915
Mărime: 1.21MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pogora V.
Universitatea Tehnică a Moldovei Catedra de Electroenergetică

Cuprins

PAG.

Sarcina proiectului de curs. 2

Introducere. 4

1 CALCULUL SCURTCIRCUITULUI TRIFAZAT 5

1.1. Intocmirea schemei echivalente. 5

1.2. Calculul reactantelor in unitati relative 6

1.3. Transfigurarea schemei echivalente. 8

1.4. Calculul rezistentelor active ale elementelor retelei electrice. 10

1.5. Determinarea curentului supratranzitoriu şi a curentului de şoc 12

2. CALCULUL SCURTCIRCUITULUI BIFAZAT CU PUNERE LA PAMINT. 13

2.1.

Intocmirea si transfigurarea schemei echivalente pentru diferite succesiuni. 13

2.1.1. Intocmirea schemei echivalente de succesiune directa. 13

2.1.2. Transfigurarea schemei de succesiune directa. 13

2.1.3. Intocmirea schemei echivalente de succesiune inversa 17

2.1.4. Transfigurarea schenmei echivalenta de succesiune inversa 18

2.1.5. Intocmirea schemei echivalenta de succesiune homopolara 20

2.1.6. Transfigurarea schemei echivalenta de succesiune homopolara 22

2.2. Determinarea reactantelor de calcul 24

2.3. Determinarea componentei periodice a curentului in locul de scurtcircuit 25

2.4. Construirea diagramelor fazoriale ale curentilor si tensiunilor in locul de scurtcircuit 26

2.4.1. Construirea diagramei fazoriale a curentilor. 26

2.4.2. Construirea diagramei fazoriale a tensiunilor 29

2.5. Construirea diagramelor fazoriale ale curentilor si tensiunilor la bornele generatorului 31

2.5.1. Construirea diagramei fazoriale a curentilor. 31

2.5.2. Construirea diagramei fazoriale a tensiunilor 34

Concluzie. 37

Bibliografie. 38

Extras din document

SARCINA PROIECTULUI DE CURS

Varianta 17

În cadrul lucrării de curs este necesar:

1. Să se determine curentul supratranzitoriu şi de şoc la un s.c. trifazat;

2. Să se determine valoarea componentei periodice a curentului la un s.c. bifazat cu punere la pămînt pentru momentul de timp dat;

3. Să se construiască diagramele fazoriale ale curenţilor şi tensiunilor în locul de s.c. şi la bornele celui mai apropiat generator;

Datele initile sunt culese din tabelele 1,2,4,5[1].

Tabelul 1- Date initiale.

Figura Varianta Punctul de scurtcircuit Întreruptoare închise Momentul de timp t, s

1 17 K1,K2 Î2 0.2

Tabelul 2- Parametrii turbo si a hidrogneratoarelor.

Notarea pe

schemă

G1 120 - 10.5 0,85 0.18 0.20 0,23 1.13 50

Tabelul 3- Parametrii transformatoarelor.

Notarea pe

schemă

T1 63 115 10.5 10.5 18

T2 40 115 6.3 10.5 22

T3 30 121 6.3 10.5 18

Tabelul 4- Parametrii sarcinii generalizate.

Notarea pe

schemă

S1 60 0.35 0.85 2.5

S2 37 0.35 0.85 2.5

S3 10 0.35 0.85 2.5

S4 10 0.35 0.85 2.5

Tabelul 5- Parametrii liniilor electrice.

Notarea pe

schemă Lungimea liniei, km

L1

66 0.4 8

L2 38.5 0.4 6

Schema de calcul ce corespunde sarcinii proiectului de curs este prezentata in figura 1.

Fig.1-Schema electrica de calcul a sistemului

INTRODUCERE

În practica de funcţionare a sistemelor electroenergetice şi sistemelor de alimentare cu energie electrică a întreprindelor au loc diferite perturbaţii ale regimului(varierea sarcinii, conectarea şi deconectarea surselor şi a sarcinilor,scurtcircuite,ruperea conductoarelor liniilor electrice, efectuarea testărilor ş.a), care duc la apariţia proceselor tranzitorii.

Mai frecvent se manifestă procesele tranzitorii electromagnetice în cazul scurtcircuitelor.

Prin scurtcircuit se înţelege contactul accidental sau intenţionat al conductoarelor diferitelor faze între ele sau la pămînt , care provoacă o micşorare bruscă a impendanţei circuitului electric şi o sporire a intensităţii curentului în el.

Procesele provocate de scurtcircuite sunt foarte complicate. Ele sunt determinate de parametrii elementelor sistemului, de caracteristicile protecţiei şi dispozitivelor pentru reglări auromate,de locul şi tipul de scurtcircuit.Chiar şi în cazul alimentării unui circuit de la un singur generator, expresiile ce determină variaţia curentului în timp sunt destul de complexe şi calculul cu utilizarea acestora necesită un volum mare de lucru.Pentru scheme cît de puţin complicate, utilizarea metodelor precise de calcul practic este imposibil.

Din aceste considerente , la rezolvarea multor probleme practice care necesită determinarea curenţilor şi tensiunilor în cazul proceselor tranzitorii electromagnetice, se admit unele ipoteze simplificatoare.

Prin urmare calculul scurtcircuitelor trifazat simetric şi bifazat nesimetric are ca scop acumularea deprinderelor practice de a calcula astfel de fenomene distrugătoare şi conştientizarea proceselor tranzitorii electromagnetice la un regim de scurtcircuit.

Preview document

Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 1
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 2
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 3
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 4
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 5
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 6
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 7
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 8
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 9
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 10
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 11
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 12
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 13
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 14
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 15
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 16
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 17
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 18
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 19
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 20
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 21
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 22
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 23
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 24
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 25
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 26
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 27
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 28
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 29
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 30
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 31
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 32
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 33
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 34
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 35
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 36
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 37
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 38
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 39
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 40
Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Calculul Scurtcircuitelor Simetrice si Nesimetrice intr-un Sistem Electroenergetic.DOC

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unei Rețele Electrice de Transport

SARCINA De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 35 – 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori....

Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV

INTRODUCERE Sistemul energetic cuprinde ansamblul instalaţiilor care servesc pentru producerea energiei intr-o formă utilizabilă, conversia...

Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator

Sarcina: de ales tipul de protecţie prin relee (PPR) şi automatizare pentru elementele indicate: generator, transformator si linie şi de elaborat...

Retele Electrice

În nodul A al schemei se injectează o putere S=30 MVA, cos φ=0.8. În nodul B al schemei se injectează o putere S=20 MVA, cos φ=0.9 şi se consumă o...

Model Proiect Retele Electrice

1. DIMENSIONAREA POSTURILOR DE TRANSFORMARE În această etapă se va urmări: - Stabilirea tipului de transformator utilizate în posturile de...

Elaborarea Protecției prin Relee a Elementelor Schemei unui Sistem Electric

Se cere de ales tipurile de protecţii prin relee pentru următoarele elmente din reţeaua electrică dată în figura 1: 1. Generatorul G; 2....

Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere

Întroducere. Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe în-făşurări cuplate magnetic,destinat transformării...

Proiectarea unei stații electrice de transformare

1. Memoriu tehnic o Tensiunea nominala superioara U1= 110 kV. o Tensiunea nominala inferioara U2= 20 kV. o Statia de tensiune U1 este...

Te-ar putea interesa și

Protecția prin relee

SARCINA LUCRĂRII DE AN VARIANTA 3 FIGURA 10 Se cere: 1. De ales tipurile de protecţii prin relee pentru următoarele elemente din reţeaua...

Definirea Noțiunilor privind Calitatea Serviciului de Alimentare cu Energie Electrică

1. DEFINIREA NOŢIUNILOR PRIVIND “CALITATEA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ” Cuvântul “calitate” işi are originea în latinescul...

Protecția prin Relee

INTRODUCERE Maşinile şi aparatele electrice, liniile de transport a energiei electrice şi alte părţi ale instalaţiilor electrice şi reţele...

Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic

INTRODUCERE În practica de funcţionare a sistemelor electroenergetice şi sistemelor de alimentare cu energie electrică a întreprindelor au loc...

Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic

SARCINA PROIECTULUI DE CURS Varianta 9.3. În cadrul lucrării de curs este necesar: 1. Să se determine curentul supratranzitoriu şi de şoc la un...

Calitatea Energiei Electrice

Cursul 1 1. Noţiuni introductive 1.1. Calitatea serviciului de alimentare cu energie electrică Cuvântul calitate provine din latină „qualis”,...

Electrotehnică

Formarea profesional@ a for]ei de munc@ prin ^nv@]@m$ntul de specialitate, trebuie s@ r@spund@ comenzii sociale, ^n deplin acord cu descoperirile...

Ai nevoie de altceva?