Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 5 fișiere: doc, vsd
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 2753
Mărime: 662.32KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pogora Vitea

Cuprins

Introducere.3

1. Calculul marimilor electrice de baza şi

componentele izolante.4

1.2. Precizarea dimensiunilor de bază a transformatorului.6

2. Calculul înfăşurărilor.8

2.1. Calculul înfăşurărilor de joasa tensiune (J.T.).8

2.2. Calculul înfăşurării de înaltă tensiune (I.T.).9

3. Calculul parametrilor de scurtcircuit.12

4. Calculul tensiunii de scurtcircuit.13

5. Calculul forţelor mecanice la scurtcircuit.14

6. Calculul sistemului magnetic.15

7. Calculul pierderilor mers în gol.17

8. Calculul curentului de mers în gol .18

9. Calculul termic al transformatorului .19

10. Concluzie.23

11. Bibliografie.24

Extras din document

Întroducere

Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfăşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii sau a curentului.Transformatorul are două funcţii :

-de transportare a energiei electrice

-de distribuţie a energiei electrice.

După modul de răcire transformatoarele se clasifică în:

-transformatoare cu răcire cu lichid(deobicei cu ulei de transformator)

-transformatoare cu răcire cu gaz(deobicei cu aier).

Transformatoarele de putere reprezintă unul din cele mai principale elemente ale reţelei electrice,deoarece transportarea energiei electrice de la producător la consumador la distanţe mari necesită cinci,şase trepte de transformare.Necesitatea distribuţiei energiei electrice pe diverse sisteme radiale spre un număr mare de consumatori de putere mică conduce la majorarea numărului de transformatoare faţă de numărul de generatoare.Din acestă cauză puterea sumară a transformatoarelor din treapta ce urmează este mai mare faţă de cea precedentă, ceea ce duce la uşurarea manevrării cu puterea livrată consumatorului.

Proiectarea transformatoarelor este orientată spre reducerea la minim a pierderilor de mers în gol,ce nu depind de sarcină, şi pierderilor în scurtcircuit,dependente de sarcină în mod direct.Ca rezultat reducerea acestor mărimi la minim duce la sporirea randamentului sistemului energetic naţional şi mondial.

Cele mai răspândite transformatoare sunt cele cu răcire cu ulei şi cele cu aier.În lucrarea dată este proiectat un transformator de putere cu răcire cu ulei de tipul ТU-420/35 cu înfăşurările din aluminiu. S-a utilizat constructia sistemului (6-0) magnetic trifazat este din tole plate,compus din placi de oţel laminat la rece,de tipul 3405,0.30 mm .Coloanele sistemului magnetic se ficsează cu ajutorul bandei din fibre de sticlă, jugul se presează cu ajutorul grinzelor.Alegerea unui astfel de transformator permite reducerea preţului de cost al acestuia din cauza utilizării drept material conductor a aluminiului care este mai ieftin ca cuprul şi are o masă mai mică,înschimb la trecerea de la conductorul de cupru la cel de aluminiu cresc dimensiunile de gabarit ale transformatorului.

Pentru o instalare în aier liber se utilizează transformatoarele cu răcire în ulei,iar pentru instalarea în interiorul încăperilor,secţiilor tehnologice şi a altor edificii se utilizează transformatorul cu răcire în aier deoarece în cazul unei avarii sau a apariţiei unui agent de incendiu extern tipul dat de transformatoare nu se aprinde, sau arde doar izolaţia,iar în cazul incendierii unui transformator cu ulei are loc arderea in-tensă a uleiului care durează mult timp,degajă o cantitate enormă de căldură şi gaze toxice care trebuiesc ventilate.Totodată faţă de transformatorul cu răcire în ulei,transformatorul cu răcire cu aier are dimensiunile de gabarit mai mari,din ca-uza distanţelor izolatorii necesare mai mari aierul posedând de o rigiditate elec-trică mai mică ca cea a uleiului de transformator.

1 Calculul marimilor electrice de baza şi componentele izolante.

Calcul se efectuiaza pentru transformatorul trifazat alcatuit din coloane cu infasurari concentrice.

1.1.Calculul se efectuează pentru transformatorul trifazat alcătuit din coloane cu înfaşurare concentrică.

1.1.1.Puterea unei faze şi a unei coloane

1.1.2. Curenţii de linie si de faza ai infasurarii de joasa tensiune.

1.1.3. Curentii de linie si de faza ai infasurarii de inalta tensiune.

1.1.4. Tensiunea de faza a înfaşurărilor Î.T. şi J.T.şi a conexiunii.

Tensiunea de încercare a înfasurarilor (conform tab. 4.1) pentru înfasurarea

de Î.T : Uinc. = 85 kV

J.T. Uinc. = 5 kV, (după tab.4.1.)

Conform tensiunii obţinute s-au ales înfăşurările bistratificate cu conductor dreptunghilar şi rotund. (după tab.5-8) .

1.1.5 .Alegem distanţa izolantă

Distanţa izolatorie de la înfăşurarea de joasă şi înaltă tensiune pînă la jug:

l0 = 75 m

Distanţa izolatorie dintre înfăşurarea de joasă tensiune şi înfăşurarea de înaltă tensiune: a12 =30 mm

Distanţa izolatorie dintre bobine:

a22 = 20 mm;

Preview document

Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 1
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 2
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 3
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 4
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 5
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 6
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 7
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 8
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 9
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 10
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 11
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 12
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 13
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 14
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 15
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 16
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 17
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 18
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 19
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 20
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 21
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 22
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 23
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 24
Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Calculul si Proiectarea Transformatorului de Putere.doc
  • foaie de titlu.doc
  • moia spetifikatia.doc
  • Sarcina.doc
  • TM 330_35_0,4 Bahna.vsd

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea...

Instalație electrică interioară vilă (parter și etaj)

MEMORIU TEHNIC 1. DATE GENERALE 1.2. Denumirea lucrării: Instalaţii electrice interioare” Vila-parcela 1” 1.3. Faza documentaţiei: PT+DDE. 1.4....

Program de calcul pentru determinarea circulației de puteri în rețele de distribuție de medie tensiune

Capitolul I Necesitatea si eficienta compensarii puterii reactive 1.1. Compensarea puterii reactive Reducerea circulaţiei de putere prin...

Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW

INTRODUCERE Energia reprezintă factorul motor al dezvoltării economico-sociale a omenirii. În special energia electrică este impulsul principal în...

Proiectarea Mașinii Asincrone

Introducere. În ziua de astăzi este imposibil de închipuit vre-o activitate omenească în care nu este utilizată energia electromagnetică.Chiar şi...

Proiectarea instalațiilor electrice de iluminat și forță la SC Mobila SA

FOAIE DE TITLU Denumire proiect: Proiectarea instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă la S.C. |MOBILA S.A. Tg. Mureş, Jud. Mureş Proiect...

Instalații Electrice

TEMA PROIECTULUI Dimensionarea instalatiei electrice de iluminat si forta pentru un atelier de prelucrari mecanice dintr-o uzina constructoare de...

Proiectarea unei instalații electrice la un atelier electromecanic

Sa se proiecteze alimentarea cu energie electrica a unui atelier mecanic alimentat de la un post de transformare de 20/0,4 kv. Consumatorii de...

Te-ar putea interesa și

Alimentarea unui atelier de prelucrare mecanică folosind un post de transformare

1. INTRODUCERE Postul de transformare se defineste, constructiv si functional, ca o statie electrica de transformare coboratoare, cu o putere...

Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație

Capitolul 1 Generalităţi 1.1. Definiţii. Clasificări Funcţionarea normală şi corectă a oricărui aparat electronic necesită alimentarea acestuia...

Transformatorul Trifazat

Problema : I. Se va proiecta un transformator trifazat de putere în ulei, de tip exterior pentru retele de 50Hz caracterizat de datele nominale :...

Proiectarea Amplificatorului de Semnal cu Puterea în Sarcină de 30W

Capitolul 1 Noţiuni teoretice 1.1 Noţiuni generale despre amplificatoare de semnal de frecvenţă joasă fără transformator la ieşire În canalele...

Instalații electrice de joasă tensiune

TEMA DE PROIECTARE Proiectarea instalatiei electrice de joasa tensiune la SC. GLOBAL SAFETI TEXTILES S.A. RO Tg Mures. Pentru prezentul obiectiv...

Centratele Termice CET

CAPITOLUL I DESCRIEREA CTE ŞI A SERVICIILOR PROPRII 1.1. Consideraţii generale Pe măsură ce societatea avansează necesităţile ei de energie apar...

Proiect electroenergetică - schemă electrică de alimentare pentru o stație de compresoare

1. Tema de proiect: a) Sa se stabileasca schema electrica de alimentare pentru o statie de compresoare stiind ca functionarea de durata a unui...

Proiectarea unei rețele de transport

ÎNTRODUCERE Sistem electroenergetic reprezintă un ansamblu de instalaţii utilizate pentru producerea, transformarea, conversia, transportul şi...

Ai nevoie de altceva?