Centrale Termoelectrice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6238
Mărime: 272.11KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Herta Steluta
Un proiect ce cuprinde sursele de energie, si modul lor de utilizare

Cuprins

Cuprins 1

Argument 1

Capitolul I. Surse de energie 3

I.1 Alternative energetice 7

I.2 Procese tehnologice de obţinere a energiei termice prin utilizarea 7

combustibililor convenţionali 7

I.3 Generatoare de abur 8

I.3.1 Generatorul cu abur cu circulaţie naturală 10

I.3.2 Generatorul de abur cu circulaţie forţată (Benson) 11

I.4 Schimbătoare de căldură 12

Capitolul II. Procese tehnologice de obţinere a energiei electrice în centrale termoelectrice 14

II.1 Centrale termoelectrice cu turbine cu abur 14

II.1.1 Turbina cu abur 15

II.1.2 Generatorul de curent electric 15

II.2 Centrale termoelectrice cu condensaţie 16

II.3 Centrale termoelectrice cu contrapresiune, sau cu termoficare 17

II.4 Centrale termoelectrice cu prize de abur 18

II.5 Consideraţii tehnico-economice 19

II.5.1 Termocentrale cu condensaţie. 19

II.5.2 Centralele cu termoficare 19

Capitolul III. Instalaţii cu turbine cu gaze 20

Bibliografie 23

Extras din document

Argument

Tema proiectului meu „Centrale termoelectrice” face parte integrantă din domeniul pregătirii mele profesionale pentru meseria de electrotehnist.

În cei patru ani de studiu am abordat întreaga gamă de module de pregătire în domeniu însă cel mai mult m-a atras partea practică care are o largă aplicabilitate în domeniul electrotehnicii.

În cadrul elaborării proiectului meu a trebuit să-mi extind aria de cunoştinţe studiind bibliografia recomandată de coordonator, fapt ce îmi permite o pregătire profesională mai bună, proiectul meu având aplicabilitate în multe domenii ale electrotehnicii industriale.

Tema aleasă este structurată în capitole abordate separat ca părţi distincte.

Contribuţia personală privind elaborarea proiectului constă în selectarea informaţiilor tehnice/practice şi teoretice specifice specializării, structurarea pe capitole a acestora.

Lucrarea prezintă în mod sintetic şi actualizat sub forma unor scheme principalele aspecte, importanţa, rolul, identificarea tipurilor de transformatoare de putere.

În elaborarea lucrării am folosit cunoştinţe tehnice/teoretice asimilate la diferite obiecte de învăţământ studiate în anii de liceu: electrotehnică, automatizări, discipline de specialitate şi laboratoare practice.

În partea finală a lucrării am specificat bibliografia utilizată.

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii româneşti, aproape că nu există domeniu al activităţii economico-sociale în care să nu se folosească instalaţii şi aparate electrice şi electronice. Larga răspândire a acestora precum şi perfecţionarea şi diversificarea lor necesită un nivel de pregătire cât mai ridicat pentru a fi capabil să răspundă cerinţelor impuse de dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii contemporane.

În scopul asigurării unei activităţi cât mai eficiente în vederea realizării unor produse şi servicii fiabile, participarea la procesul economic în economia de piaţă trebuie să aibă în vedere calitatea sa de calificat dar şi de om moral.

Proiectul meu poate constitui bază de studiu pentru colegii mei din anii mai mici din acest domeniu de pregătire întrucât el va face parte din fondul de carte al bibliotecii Grupul Şcolar Industrial Luduş.

Capitolul I. Surse de energie

Energia exprimă capacitatea unui sistem fizic de a efectua lucru mecanic atunci când suferă o transformare dintr-o stare în alta. În natură, energia se află acumulată în surse de energie. Unele forme de energie se găsesc în natură în cantităţi insuficiente (exemplu energie magnetică, cinetică, energia termică etc.), sau inaccesibile (energia electrică din fulgere).

Energiile se pot obţine în cantităţile dorite prin transformări energetice, pornind de obicei de la sursele naturale de energie.

Sursele de energie de care dispune omenirea sunt:

1. Surse primare (naturale) de energie: epuizabile şi inepuizabile;

2. Surse secundare (transformate) de energie;

3. Alternative energetice.

Sursele primare epuizabile se refac într-un timp geologic îndelungat, ce nu poate fi

luat în considerare din punct de vedere tehnic şi economic. În această categorie sunt incluşi

cărbunii, ţiţeiul, gazele naturale şi combustibilii nucleari.

Cărbunii sunt roci sedimentare caustobiolitice, rezultate din fosilizarea prin încarbonizare a substanţelor vegetale. Se găsesc aglomeraţi în scoarţa pământului sub formă

de zăcăminte, la adâncimi variabile, de la suprafaţă, la sute sau chiar la peste o mie de metri

adâncime. Zăcămintele pot fi sub formă de masive, sau de straturi, iar durata de exploatare se

estimează la peste 100 de ani.

După gradul de încarbonizare se deosebesc:

- cărbuni superiori: antracitul şi huilele;

- cărbuni inferiori; cărbunele brun, lignitul, turba şi şistul bituminos.

Principalele caracteristici tehnologice după care se apreciază cărbunii sunt: conţinutul

de carbon, cenuşă, umiditatea, materiile volatile şi puterea calorică.

Umiditatea (W) reprezintă conţinutul exprimat în procente de apă din cărbune. Materiile volatile (V, %) reprezintă conţinutul de substanţe gazoase şi lichide existente

în cărbune şi care se degajă la încălzirea acestuia la 850°C, în absenţa aerului. Cenuşa (A, %)

este formată din oxizi metalici (de fier, aluminiu, etc.) şi dioxid de siliciu, care rămân după arderea cărbunilor. După îndepărtarea materiilor volatile şi a umidităţii din cărbune se obţine cocsul (K, %). Dacă din cocs se îndepărtează şi conţinutul de cenuşă se obţine cărbunele fix

(Cf, %). Aşadar:

K = 100 − (W + V) , %

Cf= 100 − (W + V + A) = K − A , %

Puterea calorică reprezintă cantitatea de căldură degajată prin arderea unui kilogram de combustibil. Se consideră combustibil convenţional, un combustibil teoretic cu puterea calorică de 7000 kcal/kg, respectiv de 7000 kcal/kg •4,186kJ/kcal ≅ 30000 kJ/kg.

Şistul bituminos poate avea şi 70% cenuşă, ceea ce explică puterea calorică foarte redusă. Cărbunii inferiori sunt utilizaţi în SUA şi Africa de Sud şi pentru obţinerea benzinelor sintetice.

Preview document

Centrale Termoelectrice - Pagina 1
Centrale Termoelectrice - Pagina 2
Centrale Termoelectrice - Pagina 3
Centrale Termoelectrice - Pagina 4
Centrale Termoelectrice - Pagina 5
Centrale Termoelectrice - Pagina 6
Centrale Termoelectrice - Pagina 7
Centrale Termoelectrice - Pagina 8
Centrale Termoelectrice - Pagina 9
Centrale Termoelectrice - Pagina 10
Centrale Termoelectrice - Pagina 11
Centrale Termoelectrice - Pagina 12
Centrale Termoelectrice - Pagina 13
Centrale Termoelectrice - Pagina 14
Centrale Termoelectrice - Pagina 15
Centrale Termoelectrice - Pagina 16
Centrale Termoelectrice - Pagina 17
Centrale Termoelectrice - Pagina 18
Centrale Termoelectrice - Pagina 19
Centrale Termoelectrice - Pagina 20
Centrale Termoelectrice - Pagina 21
Centrale Termoelectrice - Pagina 22
Centrale Termoelectrice - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Centrale Termoelectrice.doc

Alții au mai descărcat și

Centrala Termoelectrică Turceni

CAP.1. GENERALITĂŢI Prezentarea generală a centralei Studiul se efectuează pentru centrala termoelectrică Turceni având 7 grupuri de 330 MW...

Modernizarea Centralei Termice

INTRODUCERE În trecutul îndepărtat, omul în activitatea sa se rezuma exclusiv la puterea sa musculară, ulterior începînd să folosească şi forţa...

Analiza Bilantului Energetic al unei Centrale de Termoficare

CAP I. INTRODUCERE I.1. Generalităţi În acestă lucrare este prezentată metodologia de calcul pentru bilanţul energeric al unei centrale de...

Producerea Energiei Electrice

ARGUMENT Unica sursă de energie care a alimentat civilizaţia noastră până în acest secol a fost energia solară, înmagazinată sub formă de energie...

Rețele Electrice

1. Introducere în lumea RETELELOR ELECTRICE Putem spune ca un sistem este un model fizic al unui ansamblu de obiecte în care unele reprezinta...

Proiectarea unei Centrale Termice

INTRODUCERE În prezent cea mai mare parte a energiei electrice produsă în lume este energia electrică livrată de centralele electrotermice CET ....

Proiectarea unui Cazan de Tip DE

Introducere Instalaţia de cazane reprezintă un complex de utilaje în care are loc transformarea energiei chimice a combustibilului sau a altor...

Instalatii de Ardere si Generatoare de Abur - Calculul Termic al Cazanului de Abur

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Caracteristici tehnice Generatorul de abur reprezintă un complex de instalaţii care realizează transformarea...

Te-ar putea interesa și

Modelarea unui Cazan cu Aburi

Introducere Proiectarea sistemelor de control este în momentul de fata caracterizata de un numar mare de cerinte impuse , de competitie, cerinte...

Producerea Energiei Electrice

ARGUMENT Unica sursă de energie care a alimentat civilizaţia noastră până în acest secol a fost energia solară, înmagazinată sub formă de energie...

Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare

INTRODUCERE Istoria conceptului de Energie Istoria dezvoltării conceptului de energie până la forma actuală este lungă şi plină de nuanţări...

Centrale Termice

1. Scurt istoric 1.1 Marca WESTEN In 1925, familia Westen, din Austria, a construit In Bassano del Grappa (Italia) prima fabrica de produse...

Studierea Functionarii si Echipamentului Centralei Electrice cu Termoficare Nr. 1 din Chisinau - Arzatoare cu Ventilatoare

INTRODUCERE Construcţia CET-1 Chişinău a început anul 1951 şi s-a realizat în două etape. La prima etapă au fost instalate şase cazane de presiune...

Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală

Introducere. În ultimele decenii, dezvoltarea civilizației industriale, bazată pe folosirea pe scară largă a științei și tehnologiei, a cunoscut o...

Tehnologii Moderne de Producere a Energiei

1. ANALIZA CICLULUI CU AGENT DE LUCRU ORGANIC 1.1. Date iniţiale pentru calculul ORC Sarcina lucrării: Să se elaboreze argumentat schema de...

Centrala termoelectrică - sursă de poluare a aerului

1. Aspecte teoretice Aerul este un element indispensabil vieţii, cantitatea consumată de organismul uman fiind foarte mare: într-o singură...

Ai nevoie de altceva?