Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 166 în total
Cuvinte : 69724
Mărime: 549.63KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anatolie Carabulea

Extras din document

Definirea si comentarea conceptelor si

descriptorilor manageriali

Managementul performant opereaza cu urmatoarele concepte si descriptori sintetici: management, sistem-arhem, efort-efect, risc-rezerva, entropie-economie, structuri hard-soft tip expert, cost-pret-profit-rentabilitate.

Management: reprezinta ansamblul de tehnici operationale care creeaza conceptia si asigura conducerea optima dintre oameni, resurse si instalatii astfel încât produsul realizat sa fie competitiv pe piata si sa genereze riscuri minime. Managementul exprima esenta si responsabilitatea specific umana a actiunii sociale. Managementul este o disciplina tehnico-economica cu reguli si principii, inclusiv modele care permit optimizarea corelatiilor atât la nivelul proceselor energetice cât si la nivelul filialelor din sistemul energetic national.

Sistem: este un concept ce reprezinta o reuniune de elemente materiale cantitative ce se interconditioneaza unele pe altele în scopul îmbunatatirii continue pâna la optimizarea activitatii ansamblului de productie-consum prin folosirea conceptului de sistem semideschis, respectiv semiînchis. Aplicarea acestui concept la sistemul energetic a permis formularea conceptiei sistemice de tratare a evenimentelor structurilor si rezultatelor urmarindu-se interactiunile cantitative dintre fazele activitatilor si proceselor energetice ca: formularea obiectivelor, cercetarea aplicativa, proiectarea tehnologica, dezvoltarea cercetarii aplicative, producerea, transportul, distributia si utilizarea energiei electrice si termice.

Arhem: este un sistem introdeschis cu inteligenta naturala sau artificiala capabil sa creeze situatii noi si performante la un asemenea nivel încât sa depaseasca realizarile curente.

Efort: conceptul de efort se utilizeaza în cercetarea operationala în faza de cercetare-proiectare-montare-producere-distributie de energie prin aplicarea teoriilor: cercetare-risc, catastrofa, stocare-marketing, resurse, echipamente, inginerie umana, birotica-activitati contabile, conexiunea inversa-decizie.

Efect: conceptul ce exprima economiile fizice si valorice pe total sau pe componentele care l-au determinat.

Risc: este dauna provocata de imperfectiunile proiectarii, montajului si exploatarii instalatiilor energo-tehnologice. Diminuarea riscurilor se face implementând sisteme informatice expert.

Rezerva: este antidotul riscului. Ea se foloseste on-line prin intermediul sistemelor hard-soft în timp real.

Economia: de energie rezulta în urma aplicarii în practica a sistemelor informatice si reclama o entropie informationala minima.

Structurile hard-soft: tip expert sunt formate din calculatoare de proces si

software-ul specializat pe probleme.

Costul: este indicatorul sintetic care cuantifica efortul depus într-o activitate

energetica industriala pe întreaga filiera productie-consum. Minimizarea lui reclama reducerea eforturilor fizice într-o conceptie unitara de gândire.

Pret: se obtine adunând la cost profitul si taxele prevazute de legislatia în vigoare: TVA, taxa de dezvoltare, taxa de profit etc.

Rentabilitate: este determinata de raportul tarif-costuri; când tariful acopera în întregime costurile producerii si asigura în plus profit real, atunci producerea energiei este o activitate rentabila.

Proceduri informatice pentru asigurarea calitatii

Parametrii de calitate ai energiei. Orice abordare arhemo-sistemica a procesului de producere, transport, distributie consum a energiei electrice si termice presupune respectarea prescriptiilor de calitate a acestora.

În cazul energiei electrice, cei mai importanti si cunoscuti parametri de calitate sunt: tensiunea nominala, frecventa nominala, durata socurilor, durata întreruperilor etc.

Pentru energia termica mentionam: temperatura si presiunea nominale.

Procedurile informatice adoptate pentru asigurarea calitatii energiei electrice si termice pot fi:

– generale si folosesc sisteme informatice pentru cercetare – proiectare - montaj – exploatare;

– expert si opereaza cu soft-uri inteligente si sisteme expert.

Procedurile informatice se individualizeaza prin hard-uri si soft-uri în asa fel încât:

– din punct de vedere al hard-ului se aplica principiul sistemelor deschise care permite alegerea unei configuratii adecvate si implicit echiparea cu aparatura din ce în ce mai performanta;

– din punct de vedere al soft-ului se recurge la una sau mai multe aplicatii specifice si anume:

- de dezvoltare;

- de asigurarea resurselor;

- de regimuri optime;

- de rentabilitate;

Aplicatiile în energetica ale procedurilor informatice sunt dezvoltate pe trei niveluri:

a) nivelul cercetarii si proiectarii obiectivelor energetice;

b) nivelul realizarilor instalatiilor energetice (constructii-montaj);

c) nivelul exploatarii obiectivelor energetice proiectate si aflate în functiune.

La niveluri a) si b) se urmareste: dezvoltarea conceptiei de abordare unitara a problemelor energetice, stabilirea precisa a schemelor de informatizare, realizarea unor aplicatii rentabile de management în scopul reducerii consumurilor.

La nivelul c) se are în vedere:

– inventarul lanturilor productie – consum;

– urmarirea avariilor si întreruperilor accidentale;

– înregistrarea echipamentelor deteriorate;

– urmarirea reparatiilor echipamentelor deteriorate;

– urmarirea reparatiilor programate;

Preview document

Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 1
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 2
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 3
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 4
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 5
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 6
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 7
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 8
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 9
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 10
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 11
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 12
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 13
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 14
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 15
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 16
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 17
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 18
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 19
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 20
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 21
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 22
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 23
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 24
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 25
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 26
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 27
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 28
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 29
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 30
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 31
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 32
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 33
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 34
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 35
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 36
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 37
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 38
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 39
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 40
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 41
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 42
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 43
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 44
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 45
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 46
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 47
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 48
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 49
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 50
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 51
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 52
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 53
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 54
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 55
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 56
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 57
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 58
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 59
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 60
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 61
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 62
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 63
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 64
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 65
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 66
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 67
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 68
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 69
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 70
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 71
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 72
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 73
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 74
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 75
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 76
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 77
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 78
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 79
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 80
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 81
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 82
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 83
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 84
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 85
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 86
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 87
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 88
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 89
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 90
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 91
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 92
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 93
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 94
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 95
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 96
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 97
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 98
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 99
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 100
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 101
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 102
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 103
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 104
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 105
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 106
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 107
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 108
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 109
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 110
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 111
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 112
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 113
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 114
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 115
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 116
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 117
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 118
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 119
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 120
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 121
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 122
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 123
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 124
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 125
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 126
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 127
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 128
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 129
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 130
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 131
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 132
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 133
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 134
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 135
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 136
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 137
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 138
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 139
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 140
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 141
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 142
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 143
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 144
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 145
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 146
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 147
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 148
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 149
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 150
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 151
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 152
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 153
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 154
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 155
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 156
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 157
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 158
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 159
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 160
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 161
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 162
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 163
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 164
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 165
Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice - Pagina 166

Conținut arhivă zip

  • Descriptorii Operationali ai Sistemelor Energetice.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme de Reglare a Turatiei pentru A Turbine Hidraulice Francis

Apa intra prin camera spirala , care are rolul de a distribui lichidul pe intreaga periferie a turbinei in mod uniform. La iesirea din camera...

Proiect PECS 2

Sarcina minima se considera de ordinul 0,7 SMtot Circuite de evacuare in sistem Zone de consum alimentate numai din centrala Statia SMtot TSM...

Studiu de Fezabilitate privind Utilizarea Energiei Regenerabile, Energia Biomasei si Energia Solara intr-o Localitate Rurala din Moldova

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Aplicarea Modulelor de Retele Neuronale

Subiect: Aceasta lucrarea prezinta un sistem neuronal cu intentia de a ajuta operatorul in a estima mai usor eroriile aparute in sistem. Fiecare...

Curba Zilnica de Sarcina

Curba zilnica de sarcina -este o reprezentare grafica a modului de variatie a puterii electrice consummate pe parcursul unei zile Forma curbei de...

Marimi si Unitati de Masura

AMPER (A) - unitate (fundamentala) de intensitate a curentului electric - Amperul este intensitatea unui curent electric constant, care mentinut in...

Prolog - elemente de inteligență artificială în energetică

Cap. 1 PROLOG - Programare Logică (rezumat) 1.1 Introducere Diverse limbaje de programare integrează raţionamentul logic printre care şi Prolog...

Tehnici de Inteligenta Artificiala

1.1. Concepte generale Sistemele expert (SE) constituie o clasă particulară de sisteme informatice bazate pe inteligenţa artificială, având ca...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea Durabila a Sistemelor Energetice

Expresia “dezvoltare durabila” (Sustainable Development) a fost folosita în anul 1987 în Raportul Comisiei Mondiale cu privire la Mediu si...

Ai nevoie de altceva?