Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 12338
Mărime: 291.99KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE MINE

Cuprins

CUPRINS 1

CAPITOLUL I LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ ŞI ECONOMICO-ADMINISTRATIVĂ 2 1.1. Localizarea perimetrului 3

CAPITOLUL II SITUAŢIA GEOLOGICĂ ŞI A LUCRĂRILOR DE EXPLORARE ŞI PROSPECTARE A REGIUNII ŞI A ZĂCĂMÂNTULUI 4

2.1. Geologia perimetrului de exploatare Petrila 5

2.2. Tectonica zăcământului 6

2.3. Geneza zăcământului 7

2.4. Conditii tehnico-economice de exploatare 7

CAPITOLUL III LUCRĂRI MINIERE EXISTENTE ŞIDE PERSPECTIVĂ 11

3.1. Deschiderea câmpului minier Petrila 12

3.2. Lucrări miniere de pregătire 13

3.3. Metoda de exploatare a stratelor groase în felii orizontale, cu abataje cu banc subminat 14

3.4. Schema generală de deschidere şi pregătire a câmpului de abataj 15

CAPITOLUL IV ROLUL ŞI REALIZAREATEHNICĂ A OBIECTIVULUI PROIECTAT 19

4.1.Rolul şi realizarea tehnică a obiectivului proiectat 20

CAPITOLUL V VERIFICAREA PLANIMETRICĂ ŞI NIVELITICĂ A REŢELEI DE SPRIJIN DE LA SUPRAFAŢĂ 22

5.1. Verificarea planimetrică a reţelei de triangulaţie 23

5.2 Verificare retelei geodezice de la suprafata dinpunct de vedere nivelitic 37

CAPITOLUL VI DEZVOLTAREA REŢELEI GEODEZICO-TOPOGRAFICĂ DE SPRIJIN 40

6.1. Dezvoltarea reţelei geodezice 41

6.2 Determinarea cotei punctului incadrat prin nivelment geometric geodezic utilizând metoda masuratorilor conditionate 45

CAPITOLUL VII TRANSMITEREA SISTEMULUI DE REFERINŢĂ ÎN SUBTERAN 49

7.1Transmiterea sistemului de referinţă de la suprafaţa in subteran pe un put vertical 50

CAPITOLUL VIII DETERMINAREA ELEMENTELOR DE TRASARE A OBIECTIVULUI PROIECTAT 80

CAPITOLUL IX TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE ŞI CONDUCEREA ÎN SĂPARE A GALERIEI 83

BIBLIOGRAFIE 86

Extras din document

Capitolul I

Localizarea geografică şi economico – administrativă

1.1. Localizarea perimetrului.

Perimetrul de exploatare Petrila este situat în partea de nord-est a bazinului Petrosani, pe flancul nordic al sinclinalului.

Perimetrul este delimitat la nord de domeniul metamorfic prin falia marginala nordica, la est de perimetrul de exploatare Lonea, la sud de perimetrele de exploatare Petrila Sud si Livezeni, iar la vest de perimetrul de exploatare Dâlja.

Suprafata perimetrului de exploatare Petrila este de 6, 76 km2.

Perimetrul de exploatare Petrila a fost instituit prin avizul U.M.P.G. nr. 5299/10.III.1977.

1.1.1. Accesul în regiune

Este asigurat de linia ferata electrificata Filiasi - Tg.-Jiu -Simeria si DN 66 Tg.-Jiu - Petrosani - Deva, precum si de drumul judetean Petrosani - Lonea.

1.1.2. Date orohidrografice

Relieful perimetrului de exploatare Petrila prezinta un aspect de plafon cu forme colinare si cu terase bine dezvoltate de-a lungul vailor Jiului de Est si Jietului. Reteaua hidrogeo-grafica este formata de râul Jiul de Est si afluentii sai Jiet, Maleia, Rusalin, Rau, etc.

Clima este continental temperata, putin sub influenta curentilor mediteraneeni, cu o temperatura medie anuala de 7 grade C.

Vegetatia este reprezentata prin pasuni, iar pe zone restrânse situate pe cursul pârârilor apar culturi de cereale si livezi cu pomi fructiferi. Populatia se ocupa în mare majoritate cu mineritul sau în industria legata de aceasta activitate.

1.1.3. Conditii hidrogeologice

În câmpul de exploatare Petrila nu s-au semnalat probleme hidrogeologice care sa impuna cercetari în acest sens.

Lucrarile de cercetare executate prin foraje nu au evidentiat fenomene deosebite. Alcatuirea litologica a depozitelor chattiene având un caracter predominant pelitic nu a fost favorabila formarii acumularilor de ape captive si nici nu a permis infiltrari acumularilor de ape cu debite mari pe facturi, fapt demonstrat de lucrarile miniere executate la diferitele nivele. În scopul prevenirii inundatiilor si infiltratiilor râurilor apelor principale (Jiul de Est si Jietul) s-au stabilit pilieri de protectie permanenti.

Din lucrarile miniere de suprafata (puturi) s-a constatat ca la contactul dintre depozitele aluvionare ale terasei si formatiunile sedimentare paleogene se situeaza o pânza freatica alimentata din precipitatiile atmosferice.

Aceasta situatie a survenit la saparea gulerului putului Est nr.3 amplasat în apropierea cursului Jiului (cca. 30 m) unde s-a constatat ca nu apele Jiului sunt acelea care s-au infiltrat în lucrarile miniere.

Capitolul II

Situaţia geologică şi a lucrărilor de explorare şi prospectare a regiunii şi a zăcământului

2.1. Geologia perimetrului de exploatare Petrila.

Stratigrafie si petrografie.

Formatiunile geologice care alcatuiesc fundamentul si umplutura bazinului Petrosani sunt prezente în parte si în perimetrul de exploatare Petrila, cele de fundament cu extindere redusa formatiunile oligocene având o dezvoltare mai mare.

2.1.1. Cristalinul getic.

Formeaza fundamentul metamorfic si afloreaza cu mici întreruperi pe flancul nordic, unde intra în contact cu depozitele sedimentare prin intermediul faliei marginale nordice. Este constituit din roci puternic metamorfozate, dintre care gnaisele sunt predominante urmate de micasisturi, amfibolite, cuartite si calcare cristaline.

Preview document

Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 1
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 2
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 3
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 4
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 5
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 6
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 7
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 8
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 9
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 10
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 11
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 12
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 13
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 14
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 15
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 16
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 17
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 18
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 19
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 20
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 21
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 22
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 23
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 24
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 25
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 26
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 27
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 28
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 29
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 30
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 31
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 32
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 33
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 34
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 35
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 36
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 37
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 38
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 39
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 40
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 41
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 42
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 43
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 44
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 45
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 46
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 47
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 48
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 49
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 50
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 51
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 52
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 53
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 54
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 55
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 56
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 57
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 58
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 59
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 60
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 61
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 62
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 63
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 64
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 65
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 66
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 67
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 68
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 69
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 70
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 71
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 72
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 73
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 74
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 75
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 76
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 77
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 78
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 79
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 80
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 81
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 82
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 83
Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Executarea Lucrarilor Topografice de Suprafata si de Subteran.doc

Alții au mai descărcat și

Curba Zilnica de Sarcina

Curba zilnica de sarcina -este o reprezentare grafica a modului de variatie a puterii electrice consummate pe parcursul unei zile Forma curbei de...

Marimi si Unitati de Masura

AMPER (A) - unitate (fundamentala) de intensitate a curentului electric - Amperul este intensitatea unui curent electric constant, care mentinut in...

Te-ar putea interesa și

Impactul Produs Asupra Mediului Înconjurător de Activitatea Desfășurată pe Amplasamentul Meri

1.1. Localizarea amplasamentului Perimetrul de exploatare Bratcu-Meri este în suprafaţă de 0,217 km2 identificat de Agenţia Naţională pentru...

Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani

CAPITOLUL I DATE GENERALE 1.1. Tema proiectului ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE (REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE) în localitatea...

Rationalizarea Sistemului Costurilor de Productie la EM Uricani

CAPITOLUL I ABORDAREA TEORETICA A COSTURILOR DE PRODUCTIE 1.6. Costul de productie – concept si forme; 1.7. Tipologia costurilor de productie pe...

Sistemul de Contabilitate în România

CAP 1. SISTEMUL DE CONTABILITATE ÎN ROMÂNIA La această dată, sistemul contabil din România este reglementat de Legea Contabilităţii nr. 82 din 24...

Asigurări non-viață din România în Contextul Uniunii Europene

INTRODUCERE Scopul acestui proiect este analiza unei societăti de asigurare. În vederea unui diagnostic complet al societăţii S.C. AllianzTiriac...

Tehnologii de Depoluare a Solului

Sa se proiecteze schema de amenajare si detaliile tehnice de executie ale unui sit poluat cu ingrasaminte. Etapele de proiectate sunt : 1....

Construire Baza Sportiva Vultureni

DENUMIREA : CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA AMPLASAMENTUL: SAT VULTURENI COM. VULTURENI JUDETUL BACAU BENEFICIAR : CONSILIUL LOCAL...

Rolul Costurilor de Productie la EM Vulcan

INTRODUCERE. PARTICULARITĂŢILE ACTIVITĂŢII DE MINERIT ŞI INFLUENŢA LOR ASUPRA COSTURILOR DE PRODUCŢIE. Industria minieră face parte din industria...

Ai nevoie de altceva?