Exploatarea Sistemelor Electrice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5191
Mărime: 173.97KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

ARGUMENT

Se numeşte sistem energetic ansamblul instalaţiilor în care se pro¬duce, se transformă şi se consumă diferite forme de energie mecanică, termică, electrică. Conform acestei definiţii, sistemul energetic conţine mai multe subsisteme, corespunzătoare diferitelor forme de energie şi o mare complexitate de instalaţii, începînd cu amenajările pentru extra¬gerea sau captarea resurselor energetice naturale (mine de cărbuni, pu¬ţuri de petrol, amenajări hidraulice ete.), continuînid ou sistemul de linii şi reţele pentru transportul combustibililor şi sfîrşind cu instalaţiile de transformare a energiei în forma necesară consumatorilor.

Se numeşte sistem electric sau sistem electroenergetic partea unui sistem energetic alcătuită din generatoarele electrice, instalaţiile de distribuţie din centralele electrice, staţiile ridicătoare de tensiune din cen¬tralele şi reţelele electrice, staţiile coborâtoare de tensiune din reţelele electrice, posturile de transformare la abonaţi şi staţiile de conexiune, punctele de alimentare şi receptoarele de energie electrică, toate fiind legate între ele prin linii şi reţele electrice. Sistemul electric cuprinde deci partea sistemului energetic dintre arborele de acţionare al fiecărui generator electric al grupurilor generatoare de energie ale centralelor electrice şi ultimul receptor de energie electrică de la consumatori (lampă de iluminat, motor electric, aparate electrice de utilizare), toate elemen¬tele cuprinse între aceste limite fiind legate între ele fie galvanic (prin conductoare electrice metalice), fie magnetic (prin transformatoare elec¬trice).

Sub o formă mai simplă, sistemul electric sau electroenergetic ar putea fi definit ca un sistem energetic în care principala formă de transmisie şi de utilizare a energiei este forma electrică.

In cadrul acestui proiect evident că interesează sistemul electroener¬getic, ale cărui elemente componente caracteristice vor fi descrise în cele ce urmează.

Fazele principale prin care trece energia electrică în transformările ei sunt: producerea, transportul şi utilizarea sau consumarea ei. Cores¬punzător acestor trei faze se pot indica cele trei elemente componente: centrale electrice, reţelele elec¬trice şi receptoarele sau consuma¬torii de energie electrică.

Centralele electrice sînt formate dintr-un ansamblu de instalaţii mecanice şi electrice, construcţii şi amenajări pentru producerea de energie electrică sau, uneori, pentru producerea combinată de energie electrică şi termică. Ele se clasifică, în principal, după felul purtătorului de energie primară folosită, agentul motor, puterea instalată a grupurilor electrogene, felul curentului electric, tensiunea electrică şi frecvenţa ei.

În prezent, toate centralele funcţionează interconectat, adică legate între ele prin linii de înaltă tensiune.

Reţelele electrice cuprind instalaţiile care servesc la transmiterea energiei electrice de la centralele de producere la consumatori. Reţelele electrice cuprind liniile electrice, staţiile electrice de transformare, sta¬ţiile electrice de conexiuni.

Liniile electrice sunt instalaţii care permit transmiterea energiei elec¬trice la o anumită tensiune şi pe o anumită distanţă. Liniile electrice de înaltă şi foarte înaltă tensiune se utilizează pentru transmiterea ener¬giei la distanţe mari sau foarte mari (de ordinul sutelor sau chiar miilor de km).

Staţiile electrice de transformare reprezintă instalaţii în care se trans¬formă parametrii pe bază ai energiei electrice de curent alternativ (ten¬siune, curent), menţinând neschimbată frecvenţa mărimilor alternative. Ele conţin totdeauna unul sau mai multe transformatoare, ridicătoare sau coborâtoare. Staţia electrică coborâtoare care alimentează reţeaua de joasă tensiune se mai numeşte şi post de transformare.

Staţiile electrice de conexiuni sunt instalaţii în care se realizează re¬partiţia energiei electrice de o anumită tensiune. Ele conţin totdeauna unul sau mai multe sisteme de bare colectoare, la care se conectează liniile de transport şi de distribuţie a energiei electrice. Staţiile electrice de conexiuni de medie sau de joasă tensiune se mai numesc şi puncte de distribuţie sau de alimentare.

Uneori, staţiile de transformare şi staţiile de conexiuni formează o singură instalaţie, care se numeşte staţie de sistem sau instalaţie de distribuţie.

Consumatorii sau receptoarele de energie electrică consumă energia electrică transformată în alte forme de energie: mecanică, termică, chimică, luminoasă etc. Ei se caracterizează prin: cantitatea anuală de energie electrică consumată, puterea maximă cerută, durata anuală de utilizare a puterii maxime, coeficientul de cerere, curba de sarcină, gra¬dul necesar de asigurare a continuităţii în alimentare etc.

Preview document

Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 1
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 2
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 3
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 4
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 5
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 6
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 7
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 8
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 9
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 10
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 11
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 12
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 13
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 14
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 15
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 16
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 17
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 18
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 19
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 20
Exploatarea Sistemelor Electrice - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Exploatarea Sistemelor Electrice.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere

Întroducere Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfăşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii...

Acoperisul Casei Mele, Format din Panouri Solare

INTRODUCERE Energia Solara alaturi de Energia Gravitationala sunt principalele surse de energie pentru Terra. Orice alte surse de energie pe care...

Bransamente, Normative, Racordare

1. DATE GENERALE 1.1. OBIECTUL SI DOMENIUL DE APLICARE Prezentul normativ se aplica la proiectarea si executarea bransamentelor electrice cu...

Dimensionarea unui Sistem Fotovoltaic pentru un Apartament de Locuit

1. Notiuni generale despre energia solara Energia solara se refera la o sursa de energie reinnoibila care este direct produsa prin lumina si...

Instalații Electrice

TEMA PROIECTULUI Dimensionarea instalatiei electrice de iluminat si forta pentru un atelier de prelucrari mecanice dintr-o uzina constructoare de...

Efectele Radiațiilor Electromagnetice asupra Sănătății Umane

EFECTELE RADIAŢIILOR ELECTROMAGNETICE ASUPRA SĂNĂTĂŢII UMANE Preocuparea constantă pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi pentru utilizarea...

Instalatii Fotovoltaice Fixe

1.INTRODUCERE Energia solarã reprezintã una din potentialele viitoare surse de energie, folositã fie la înlocuirea definitivã a surselor...

Evoluția sistemelor energetice spre rețele electrice inteligente

Rezumat. Electricitatea a devenit universala în lumea modernă de astăzi. Acest lucru s-a realizat prin continua dezvoltare a sistemelor electice...

Te-ar putea interesa și

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea...

Politica in Domeniul Energiei

PARTEA 1 1. NECESITATEA POLITICII ENERGETICE. CONSIDERATII GENERALE Energia reprezinta un factor essential in asigurarea competitivitatii...

Măsurarea Câmpului Electromagnetic

Capitolul 1. Memoriu Justificativ IAŞI -2009- Diversele fenomene perturbatoare de natură magnetică şi electrică ce însoţesc funcţionarea...

Intreruptor cu Hexafluorura de Sulf - 24 Kv-1000 A

CAPITOLUL 1 MEMORIU JUSTIFICATIV Întreruperea circuitelor electrice de putere a reprezentat întotdeauna o funcţie esenţială, în special în cazuri...

Sisteme de Iluminat în Cadrul unui Bar

I. Introducere O parte însemnată a plăcerilor unei călătorii constau în a servi masa într-un restaurant sau alt tip de alimentaţie publică. În...

Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice

Definirea si comentarea conceptelor si descriptorilor manageriali Managementul performant opereaza cu urmatoarele concepte si descriptori...

Calculul Izolatiei pentru un Intreruptor

MEMORIU JUSTIFICATIV Întreruperea circuitelor electrice de putere a reprezentat întotdeauna o funcţie esenţială, în special în cazuri de...

Evaluarea impactului asupra mediului pentru societatea SC Mittal Steel Roman SA

1.1. Descrierea amplasamentului evaluat 1.1. Activități desfășurate/ produse În cadrul S.C. Mital Steel S.A. domeniul principal de activitate...

Ai nevoie de altceva?