Impactul Amenajărilor Hidroenergetice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4452
Mărime: 2.20MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Itroducere 3

Capitolul 1 Istoric al utilizării energiei apelor 3

Capitolul 2 Energia hidraulică 4

Capitolul 3 Impactul amenajărilor hidroenergetice asupra mediului 7

3.1 Clasificarea efectelor amenajărilor hidroenergetice asupra mediului 7

3.2 Impactul funcţional al amenajărilor hidroenergetice 8

3.2.1. Impactul asupra regularizării stocurilor de apă 9

3.2.2. Impactul asupra producţiei de energie hidroelectrică 9

3.2.3. Impactul asupra ecosistemelor din zona lacului de acumulare 10

3.2.4. Impactul asupra teritoriului 15

3.2.5. Impactul asupra populaţiei 16

Concluzii 18

Bibliografie 18

Extras din document

Introducere

Energia electrică nu se găseşte în natură decât în mică măsură în trăsnete, fulgere şi nu poate fi captată pentru a fi utlizată în diverse procese, fiind produsă prin transformarea diferitelor forme de energie primară în centrale electrice.

Centrala electrică este un complex de instalaţii în care se produce transformarea, prin intermediul energiei mecanice, a energiei primare a resurselor naturale în energie electrică.

Industria energetică a luat avânt în a doua jumătate a secolului sl XIX lea, la început pe baza valorificării energiei apelor (prima centrală electrică a fost o hidrocentrală) şi a combustibililor minerali fosili (în termocentrale). Ulterior au apărut şi centrale atomice, geotermale, termomarine, solare, eoliene, pe bază de biomasă etc. La ora actuală numai trei tipuri de centrale asigură circa 99% din întreaga producţie mondială: termocentrale, hidrocentrale şi centrale nuclearoelectrice.

Capitolul 1 Istoric al utilizării energiei apelor

Apa este o resursa vulnerabilă, activitatea omului exercită o influenţă directă, supunând-o unui puternic proces de degradare, cu consecinţe nefaste asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor şi a mediului.

Privită multă vreme ca un dar, apa devine din ce în ce mai mult una dintre problemele globale ale omenirii, factor de influenţă a tuturor domeniilor vitale.

Ritmul îngrijorător de epuizare a acestei resurse constituie o problemă de analiză şi reflecţie la scară naţională dar şi la scară mondială, pentru a cărei soluţionare se impune conjugarea eforturilor oamenilor de ştiinţă de pretutindeni şi a factorilor politici de decizie.

Utilizarea apei în scopuri energetice este cunoscută de mii de ani, la început fiind utilizată pentru măcinarea cerealelor. În primele decenii ale revoluţiei industriale, în Europa şi America de Nord au fost construite mori de apă, pentru o varietate de scopuri, de la procesarea inului până la tors şi ţesut, de la piuă şi până la prelucrarea lemnului.

Efectele complexe ale energiei asupra dezvoltării societăţii şi a mediului au stat la baza studiului continuu în acest sens. Astfel energia apelor având ca scop producerea de energie electrică şi servicii necesare funcţionării SEN, se interferează în cadrul gospodăririi resursei naturale de apă cu colectarea, stocarea, furnizarea apei şi atenuarea viiturilor pentru şi asigurarea protecţiei civile a localităţilor învecinate.

Puterea apei este cea mai importantă sursă de energie care nu implică bioxid de carbon, bioxid de sulf, protoxizi de azot sau orice alt tip de emisie toxică şi nu produce nici un fel de reziduuri solide sau lichide.

Cea mai simplă legătură între puterea apei şi utilizarea cea mai importantă a acesteia cu cea mai mare influenţă asupra dezvoltării societăţii poate fi ilustrată prin transformarea energiei hidraulice în energie electrică,

Fig 1. transformarea energiei hidraulice în energie electrică

Centrala hidroelectrică se foloseşte de o cădere naturală sau artificială a unui râu şi înglobează principalele avantaje în comparaţie cu alte surse de energie, economisind la capitolul consum de cărbune, combustibil sau lemn de foc, fiind de sine stătătoare, fără necesitatea implicării altor componente.

Amenajările hidroenergetice (AHE) au cele mai reduse costuri de exploatare şi cea mai mare durată de viaţă în comparaţie cu alte tipuri de centrale electrice.

Capitolul 2 Energia hidraulică

Energia hidraulică reprezintă capacitatea unui sistem fizic (apa) de a efectua un lucru mecanic la trecerea dintr-o stare dată in altă stare (curgere). Datorita circuitului apei în natură întreţinut de energia Soarelui, este considerata o forma de energie regenerabila

Figura 2. Energia hidraulică

Principalele forme sub care apare energia hidraulică sunt:

• Forma mecanică în care se disting:

o energia cursurilor de apă, care reprezintă energia corespunzătoare volumului de apă ce se scurge într-o anumită perioadă (1 an) pe toate cursurile de apă ale planetei. Este forma de energie hidraulică cea mai larg valorificată;

o energia gheţarilor, determinată de masa mare a apei înglobate în gheţari;

o energia mareelor, determinată de mişcarea de rotaţie a globului terestru;

o energia precipitaţiilor atmosferice;

o energia valurilor şi a curenţilor marini.

• Forma chimică, ce se manifestă prin formarea soluţiilor de săruri în apă, reacţie care este însoţită de degajarea de căldură.

• Forma tehnică cuprinde:

o folosirea diferenţei de temperatură între diferitele straturi de apă sau între apă şi aer; au fost realizate instalaţii de mică putere, potenţialul energetic fiind ridicat;

o energia termică a curenţilor marini;

o energia stărilor de tranziţie ale apei, energia de evaporare .

Bibliografie

1. TRISTIU Ion, Note de curs

2. DUMITRAN GABRIELA, Reabilitarea surselor naturale de apa, Curs universitar;

3. Sergiu Diaconu, Cursuri de apa – Amenajare, impact, reabilitare, Editura HGA, Bucuresti, 1999

4. BĂNCILĂ I., Amenajarea hidrotehnică, Editura Tehnică, Bucureşti, 1989;

5. CHIRIAC V. s a, Lacuri de acumulare, Editura Ceres Bucureşti, 1976;

6. GOGĂLNICEANU A., Bazele tehnice şi economice ale hidroenergeticii, Editura

Preview document

Impactul Amenajărilor Hidroenergetice - Pagina 1
Impactul Amenajărilor Hidroenergetice - Pagina 2
Impactul Amenajărilor Hidroenergetice - Pagina 3
Impactul Amenajărilor Hidroenergetice - Pagina 4
Impactul Amenajărilor Hidroenergetice - Pagina 5
Impactul Amenajărilor Hidroenergetice - Pagina 6
Impactul Amenajărilor Hidroenergetice - Pagina 7
Impactul Amenajărilor Hidroenergetice - Pagina 8
Impactul Amenajărilor Hidroenergetice - Pagina 9
Impactul Amenajărilor Hidroenergetice - Pagina 10
Impactul Amenajărilor Hidroenergetice - Pagina 11
Impactul Amenajărilor Hidroenergetice - Pagina 12
Impactul Amenajărilor Hidroenergetice - Pagina 13
Impactul Amenajărilor Hidroenergetice - Pagina 14
Impactul Amenajărilor Hidroenergetice - Pagina 15
Impactul Amenajărilor Hidroenergetice - Pagina 16
Impactul Amenajărilor Hidroenergetice - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Impactul Utilizarii Centraleleor Electrice de Mica Putere Asupra Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Procese de obținere a biocombustibililor din biomasă solidă

Biomasa este partea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultura, silvicultură si industriile conexe, precum si partea...

Curbă zilnică de sarcină

Curba zilnica de sarcina -este o reprezentare grafica a modului de variatie a puterii electrice consummate pe parcursul unei zile Forma curbei de...

Mărimi și unități de măsură

AMPER (A) - unitate (fundamentala) de intensitate a curentului electric - Amperul este intensitatea unui curent electric constant, care mentinut in...

Caracteristici ale Centralelor Electrice

2. CARACTERISTICI ALE CENTRALELOR ELECTRICE 2.1. Clasificarea centralelor electrice Centralele electrice se pot clasifica în functie de mai...

Te-ar putea interesa și

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Poluare și Risc în Bazinul Superior al Soimusului Mic

1.INTRODUCERE Apa reprezintă resursa esenţială de susţinere a vieţii, un indicator al calităţii sau mai bine spus al existenţei vieţii. Cursul...

Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț

Valea Bistriţei reprezintă o regiune cu un potenţial remarcabil pentru comunitatea locală. Lucrarea îşi propune să scoată în evidenţă impactul...

Apa

Capitolul 1. Apa este un lichid inodor, insipid și incolor, de cele mai multe ori, sau ușor albăstrui sau chiar verzui în straturi groase. Apa...

Producerea Energiei Electrice

ARGUMENT Unica sursă de energie care a alimentat civilizaţia noastră până în acest secol a fost energia solară, înmagazinată sub formă de energie...

Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș

Introducere Schimbările climatice afectează întreaga planetă, având repercusiuni asupra întregii populații, sub aspect economic, social și...

Amenajarea hidrografică a bazinului Râului Olt

Relieful Caracterul fragmentat al reliefului in bazinul hidrografic Olt, se manifesta prin prezenta a numeroase forme de relief , incepand cu...

Impactul Construcțiilor Hidrotehnice Asupra Mediului Înconjurător

1. INTRODUCERE Our project it’s called „the impact of hydotechnic construction”on evironment”and it’s purpose it’s to highylight some aspects of...

Ai nevoie de altceva?