Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 5615
Mărime: 354.25KB (arhivat)
Publicat de: Virgil Petru
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Demetrescu Casian

Cuprins

 1. 1. Generalități . 4
 2. 2.Nomenclatorul verificărilor pentru liniile
 3. electrice de energie în cablu . 11
 4. 3. Metode de verificare .. 12
 5. 3.1. Verificarea mantalei din PVC sau PE 12
 6. 3.2. Verificarea continuității și
 7. identificarea fazelor ... 17
 8. 3.3. Verificarea rezistențelor ohmice ale
 9. conductoarelor și ale ecranelor . 19
 10. 3.4. Verificarea rezistenței de izolație . 23
 11. 3.5. Verificarea coeficientului de absorbție
 12. și a indicelui de polarizare 31
 13. 3.6. Verificarea izolației cu tensiune
 14. înaltă continuă ... 33
 15. Anexă - Algoritmul verificărilor la PIF,
 16. profilactic și reparații-modificări ale
 17. liniilor electrice în cablu 37

Extras din proiect

1.GENERALITĂȚI

1.1. Obiect

Prezenta fișă tehnologică stabilește metodele și schemele de verificare, aparatajul și sculele necesare, ordinea de efectuare a operațiilor în cadrul verificărilor, corectarea și interpretarea datelor experimentale și condițiile specifice de protecție a muncii utilizate la executarea verificărilor liniilor electrice de energie de joasă și medie tensiune, în cablu.

1.2. Domeniu de aplicare

Prevederile prezentei fișe tehnologice se aplică la liniile electrice de energie în cablu LEC (tronsoane, linii singulare sau mai multe legate în paralel sau racordate la aceeași bară) având izolație de hârtie-ulei HIU, poli-clorură de vinil PVC, polietilenă PE sau polietilenă reti-culată XLPE, de tensiuni nominale 0,6/1; 3,5/6; 5,6/10; 12/20 și 20/35 kV, din exploatare.

Verificările la care se aplică prevederile prezentei fișe tehnologice sunt cele specificare în PE - 116 și au drept scop caracterizarea stării de funcționalitate a liniilor electrice de energie în cablu, la punerea în funcțiune, în urma executării de reparații-modificări sau profilactic.

Prezenta fișă tehnologică nu se referă la executarea unor verificări speciale care se efectuează în exploatarea liniilor electrice de energie în cablu (verificarea coroziunii chimice, măsurarea curenților vagabonzi etc.) și care se execută în baza unor instrucțiuni tehnice interne ela-borate de unitățile de exploatare.

1.3. Notare și simbolizare

Notarea liniilor electrice de energie în cablu se face indicând următoarele:

- tensiunile nominale U0/U ale LEC, în kV;

- simbolul cablului;

- tensiunile nominale U0/U ale cablului din compo-nența LEC, în kV;

- tipul cablului - monofazat sau trifazat;

- numărul de conductoare și secțiunea lor, în mm2;

- tipul conductorului - cupru (Cu), aluminiu (Al),rotund (r), sector (s), unifilar (u), multifilar (m), multifilar compactizat (mc);

- tipul izolației - hârtie impregnată în ulei (HIU), poli-clororă de vinil (PVC), polietilenă (PE) sau polietilenă reticulată (XLPE);

- simbolurile accesoriilor - terminal de exterior (TE) ,terminal interior (TI), manșon de legătură (ML), manșon de derivație (MD), manșon mixt (MM), manșon de stopare (MS).

1.4. Tipuri

Liniile electrice de energie în cablu la care se aplică prezenta fișă tehnologică sunt de două tipuri, și anume:

- monofazate;

- trifazate.

1.5. Terminologie

1.5.1. Liniile electrice de energie în cablu sunt echi-pamente pentru transportul și distribuția energiei electrice și sunt constituite din cabluri de energie și accesorii.

1.5.2. Linia electrică de energie, monofazată, în cablu este constituită din trei cabluri de energie monofazate și accesoriile aferente acestora.

1.5.3. Linia electrică de energie, trifazată, în cablu, este constituită dintr-un cablu de energie trifazat și accesoriile aferente acestuia.

1.5.4. Terminologia pentru cablurile de energie cu izo-lații de HIU este cea specificată în STAS 4481 și STR 59 - E.

1.5.5. Terminologia pentru cablurile de energie cu izolații de PVC sau PE este cea specificată în STAS 8778, STR E - 3504 și STR E - 535.

1.5.6. Accesoriile cablurilor de energie sunt man-șoanele și terminalele care se montează pentru joncți-onarea, respectiv racordarea în interior sau exterior a cablurilor.

1.5.7. Manșonul cablului de energie este o construcție izolantă etanșă, care leagă două sau mai multe tronsoane de cablu. Manșonul cuprinde zona în care, prin montarea elementelor componente ale acestuia, se modifică con-strucția cablului, cu preluarea funcțiunilor.

1.5.8. Manșonul de legătură (de îmbinare în pre-lungire) este manșonul care leagă două cabluri de energie de același tip de izolație.

1.5.9. Manșonul de derivație este manșonul care leagă în derivație cabluri de energie de același tip de izolație, având conductoare de secțiuni egale sau diferite.

1.5.10. Manșonul mixt este manșonul care leagă două cabluri de energie cu diferite tipuri de izolații.

1.5.11. Manșonul de stopare este manșonul care se folosește la cablurile cu izolație de HIU pozate pe trasee cu diferențe de nivel, pentru stoparea masei de impregnare.

1.5.12. Terminalul cablului de energie este o con-strucție izolantă etanșă, care închide capătul unui cablu și permite racordarea acestuia la echipamentul adiacent. Terminalul cuprinde zona în care, prin montarea ele-mentelor componente ale acestuia, se modifică con-strucția cablului, cu preluarea funcțiunilor.

1.5.13. Terminalul de interior este terminalul realizat să funcționeze în instalațiile electrice de interior.

1.5.14. Terminalul de exterior este terminalul realizat să funcționeze în instalațiile electrice de exterior.

1.5.15. Tensiunea nominală a LEC este tensiunea pentru care aceasta a fost proiectată și la care se referă

caracteristicile de exploatare și de verificare.

Preview document

Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 1
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 2
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 3
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 4
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 5
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 6
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 7
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 8
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 9
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 10
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 11
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 12
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 13
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 14
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 15
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 16
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 17
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 18
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 19
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 20
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 21
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 22
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 23
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 24
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 25
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 26
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 27
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 28
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 29
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 30
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 31
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 32
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 33
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 34
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 35
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 36
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 37
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 38
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 39
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 40
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 41
Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV - Pagina 42

Conținut arhivă zip

 • Metode de verificare a liniilor electrice de energie in cablu de 1 - 35 kV.pdf

Te-ar putea interesa și

Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică

Introducere Metrologia este ştiinţa măsurărilor şi include toate aspectele legale, practice şi teoretice ale măsurărilor oricare ar fi...

Alimentare cu Energie Electrică

INTRODUCERE La baza oricărui sistem tehnologic de producție modern se află Sistemul de Alimentare cu Energie Electrică a Întreprinderilor. Ca...

Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Combinatului Industriei de Construcții

ÎNTRODUCERE Sistemul electroenergetic este ansamblul instalaţiilor utilizate pentru producerea,transformarea (conversia), transportul şi...

Alimentarea cu energie electrică a fabricii de aglomerare a combinatului metalurgic

Nr. crt. Denumirea secţiei 1 Depozit de minereu mărunt 800 2 Cantină 220 3 Laboratoare 80 4 Secţia de reparaţie mecanice 5 Staţie de...

Exploatarea Sistemelor Electrice

ARGUMENT Se numeşte sistem energetic ansamblul instalaţiilor în care se pro¬duce, se transformă şi se consumă diferite forme de energie mecanică,...

Analiza SWOT a instituțiilor bancare din România

Analiza SWOT reprezinta o metoda de audit a organizatiei si a mediului acesteia, fiind considerata prima etapa a planificarii strategice. Metoda ne...

Hidrologia Uscatului

Partea I. HIDROLOGIA – ŞTIINŢA DESPRE APELE TERREI Cap.1. APA ÎN NATURĂ 1.1. Introducere. Generalităţi. Apa în natură. Apa reprezintă o...

Instalații Electrice

1. INSTALATII DE PRODUCERE, TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE 1.1 Sistem electroenergetic. Sistem energetic. Sistemul energetic...

Ai nevoie de altceva?