Model proiect rețele electrice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 4823
Mărime: 409.02KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Extras din document

1. DIMENSIONAREA POSTURILOR DE TRANSFORMARE

În această etapă se va urmări:

- Stabilirea tipului de transformator utilizate în posturile de trsnsformare;

- Numărul de transformatoare în paralel;

- Întocmirea schemei echivalente a posturilor de trasnformare;

- Calculul parametrilor schemei echivalente;

- Calculul pierderilor de putere.

unde: PT1 ÷ PT5 – Posturi de transformare;

L1 ÷ L5 – Linii ce leagă posturile de transformare;

s1 ÷ s5 – Puteri aparente absorbite de consumatori

1.1. Alegerea numărului şi puterii nominale a transformatoarelor

Această alegere se poate face după două criterii:

- tehnic;

- economic.

Dimensionarea din punct de vedere economic se face utilizând:

- „Instrucţiuni privind stabilirea puterii nominale economice pentru transformatoarele din posturi” – P. Buhuş, Gh. Comănescu – 1993;

- RENEL DGTDEE 3RE – IP/S1/2 – 93.

Pentru determinarea puterii economice avem nevoie de doi indicatori:

1. SM – puterea aparentă maximă în anul de funcţionare considerat;

2. TSM – durata de utilizare a puterii maxime anuale.

Considerând că transformatoarele au înfăşurările din Al şi sunt de tipul TTV- ONAN construite în 1991, conform lucrării „Puteri nominale economice” se află într-o progresie geometrică cu raţia , au rezultat următoarele puteri nominalizate: 100 kVA; 160 kVA; 250 kVA; 400 kVA; 630 kVA; 1000 kVA; 1600 kVA.

Pentru a alege numărul de transformatoare în paralel se utilizează tabelul:

TSM (ore/an)

SM (kVA) 3000 4000 5000

400 250-400 232-365 211-333

630 400-630 355-625 333-572

1000 630-865 625-785 570-717

1600 865-1600 785-1600 717-1600

Tabel 1.1

Pentru un număr de 3980 ore de funcţionare/an, rezultă următoarele valori pentru transformatoarele de diferite puteri:

SM 3980

[kVA] [ore/an]

400 232-366

630 366-625

1000 625-787

1600 787-1600

Tabel 1.2

Model de calcul pentru încărcarea transformatoarelor pentru o durată de funcţionare de 3980 ore/an:

SM1 = → x = 232 ore/an

SM1 = → x = 366 ore/an

În tabelul următor sunt prezentate puterile transformatoarelor din cele 5 staţii, cât şi numărul lor pentru a putea acoperi necesarul de putere cerută:

PT Pi Qi cosφi Si SnT Nr. Trafo

- kW kVAr - kVA kVA buc

1. 505 312,96 0,85 594,11 630 1

2. 1965 1473,75 0,80 2456,25 1600 2

3. 500 242,15 0,90 555,55 630 1

4. 485 261,78 0,88 551,13 630 1

5. 1070 858,43 0,78 1371,79 1600 1

Tabel 1.3

Model dc calcul pentru puterea aparentă Si şi pentru puterea reactivă Qi:

Si = [kVA]

Qi = Si sinφi = Si [kVAr]

Calculul lui Si:

S1 = = = 594,11 [kVA]

S2 = = = 2456,25 [kVA]

S3 = = = 555,55 [kVA]

S4 = = = 551,13 [kVA]

S5 = = = 1371,79 [kVA]

Calculul lui Qi:

Q1 = S1 [kVAr]

Q2 = S2 [kVAr]

Q3 = S3 [kVAr]

Q4 = S4 [kVAr]

Q5 = S5 [kVAr]

1.2. Întocmirea schemei echivalente a PT

Preview document

Model proiect rețele electrice - Pagina 1
Model proiect rețele electrice - Pagina 2
Model proiect rețele electrice - Pagina 3
Model proiect rețele electrice - Pagina 4
Model proiect rețele electrice - Pagina 5
Model proiect rețele electrice - Pagina 6
Model proiect rețele electrice - Pagina 7
Model proiect rețele electrice - Pagina 8
Model proiect rețele electrice - Pagina 9
Model proiect rețele electrice - Pagina 10
Model proiect rețele electrice - Pagina 11
Model proiect rețele electrice - Pagina 12
Model proiect rețele electrice - Pagina 13
Model proiect rețele electrice - Pagina 14
Model proiect rețele electrice - Pagina 15
Model proiect rețele electrice - Pagina 16
Model proiect rețele electrice - Pagina 17
Model proiect rețele electrice - Pagina 18
Model proiect rețele electrice - Pagina 19
Model proiect rețele electrice - Pagina 20
Model proiect rețele electrice - Pagina 21
Model proiect rețele electrice - Pagina 22
Model proiect rețele electrice - Pagina 23
Model proiect rețele electrice - Pagina 24
Model proiect rețele electrice - Pagina 25
Model proiect rețele electrice - Pagina 26
Model proiect rețele electrice - Pagina 27
Model proiect rețele electrice - Pagina 28
Model proiect rețele electrice - Pagina 29
Model proiect rețele electrice - Pagina 30
Model proiect rețele electrice - Pagina 31
Model proiect rețele electrice - Pagina 32
Model proiect rețele electrice - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Model Proiect Retele Electrice.doc

Alții au mai descărcat și

Instalație electrică interioară vilă (parter și etaj)

MEMORIU TEHNIC 1. DATE GENERALE 1.2. Denumirea lucrării: Instalaţii electrice interioare” Vila-parcela 1” 1.3. Faza documentaţiei: PT+DDE. 1.4....

Alimentare cu Energie Electrică

INTRODUCERE La baza oricărui sistem tehnologic de producție modern se află Sistemul de Alimentare cu Energie Electrică a Întreprinderilor. Ca...

Protecția prin relee

SARCINA LUCRĂRII DE AN VARIANTA 3 FIGURA 10 Se cere: 1. De ales tipurile de protecţii prin relee pentru următoarele elemente din reţeaua...

Stații și posturi de transformare

Considerand cunoscute o serie de informatii de bazã, cum ar fi: profilul si amplasamentul obiectivului, nivelul de poluare, datele climaterice,...

Alimentare cu energie electrică a unui consumator

TEMA PROIECT Sa se proiecteze instalatia de alimentare cu energie electrica a unei intreprinderi, avand receptoarele electrice de joasa tensiune...

Proiect la PEC

ÎNTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic (SEE) îl joacă reţelele elctrice de transport şi staţiile electrice menite...

Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic

SARCINA PROIECTULUI DE CURS Varianta 17 În cadrul lucrării de curs este necesar: 1. Să se determine curentul supratranzitoriu şi de şoc la un...

Proiect la TDEE

SARCINA De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 35 – 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori....

Te-ar putea interesa și

Modelarea și Implementarea Filtrelor Analogice și Digitale

Utilitatea temei Filtrele sunt circuite electronice/electrice care au rolul de a procesa un semnal de intrare şi de a produce la ieşire un alt...

Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic

1. Introducere În contextul situaþiei energetice mondiale, efortul cerut pentru reducerea consumurilor de energie în vederea conservãrii este, de...

Dezvoltarea unei Platforme - E-learning

Cap. 1: Concepte e-Learning Prefata Abordarea învăţământului la distanţă ca modalitate alternativă sau complementară de a face educaţie porneşte...

Aplicații wi-fi în Rețele de Date

1. Modelul ISO/OSI (Open System Interconnection, OSI; International Standards Organization, ISO) Elaborarea standardelor pentru reţele a devenit...

Modele de rețea de calculatoare

Capitolul. I: ARGUMENT Este bine cunoscută importanţa reţelelor de calculatoare pentru civilizaţia zilelor noastre. Reţelele de calculatoare...

Motivarea

Motivarea Conform psihologului Abraham Maslow, nevoile oamenilor pot fi ierarhizate, de la baza catre varf, astfel: nevoi fiziologice, nevoi de...

Rețele de Calculatoare

Câte calculatoare conţine INTERNETUL- Se aproximează c-ar fi peste 40 de milioane, dar nimeni nu are curaj să avanseze o cifră exactă....

Calculul regimului permanent de funcționare al SEE prin metoda Seidel-Gauss

Numărul de ordine: n=6 Se dă schema monofilara de conexiuni a unui sistem electroenergetic: Etape de calcul : 1. Stabilirea schemei monofilare...

Ai nevoie de altceva?