Modelare Instalatie Frigorifica

Proiect
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 14380
Mărime: 2.17MB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

1. Metode de producere a frigului artificial, agenţi frigorifici 1

1.1. Agenţi frigorifici 1

1.2. Fluidele frigorifice şi protecţia mediului 2

1.3. Legătura dintre freoni şi stratul de ozon 5

2. Instalaţii frigorifice cu compresie mecanică de vapori în două trepte utilizând schimbătoare de căldură cu plăci 8

3. Modelul condensatorului cu plăci 11

3.1. Prezentare generală. Tipuri constructive 11

3.2. Algoritmul de calcul termic prin metoda Δtmed 13

3.3. Relaţiile de calcul utilizate la dimensionarea condensatorului cu plăci 24

3.4. Exemplu de calcul 34

4. Modelul vaporizatorului instalaţiei frigorifice 40

4.1. Prezentare generală 40

4.2. Algoritmul de calcul termic prin metoda Δtmed 43

4.3. Relaţiile de calcul utilizate pentru dimensionarea vaporizatorului 49

4.4. Exemplu de calcul 55

5. Modelul compresorului instalaţiei frigorifice 58

5.1. Relaţiile de calcul folosite la dimensionarea compresorului 60

5.2. Exemplu de calcul 63

6. Modelarea instalaţiei frigorifice cu compresie mecanică de vapori în două trepte 65

6.1. Algoritmul de calcul al instalaţiei frigorifice 66

6.2. Exemplu de calcul 67

7. Analiza funcţionării la sarcini parţiale a instalaţiei frigorifice 75

7.1. Analiza funcţionării vaporizatorului la sarcini parţiale 75

7.1.1. Analiza funcţionării vaporizatorului ca urmare a variaţiei debitului de agent purtător de frig 75

7.1.2. Analiza funcţionării vaporizatorului în urma variaţiei temperaturii purtătorului de frig la intrarea în aparat 77

7.2. Analiza functionării întregii instalaţii frigorifice la sarcini parţiale 79

7.2.1. Analiza funcţionării instalaţiei la variaţia gradului de subrăcire 80

7.2.2. Analiza funcţionării instalaţiei în urma modificării temperaturii apei de răcire la intrarea în condensator 82

7.2.3. Analiza funcţionării instalaţiei ca urmare a variaţiei temperaturii agentului purtător de frig de la vaporizator 85

7.2.4. Analiza funcţionării instalaţiei frigorifice pe baza variaţiei debitului de apă de răcire de la condensator 87

7.2.5. Analiza funcţionării instalaţiei la variaţia debitului de agent purtător de frig 90

8. Generatorul termoinductiv 93

8.1. Prezentare generală. Elemente componente 93

8.2. Reglarea temperaturii 96

8.3. Domenii de utilizare a generatorului termoinductiv 99

8.4. Exemplu de calcul al principalilor parametri 101

BIBLIOGRAFIE 108

Extras din document

1. Metode de producere a frigului artificial,

agenţi frigorifici

Necesitatea producerii frigului artificial a apărut din nevoia omului de a-şi conserva alimentele; dovezi în acest sens existând înca din antichitate, când în grote sau cariere avea loc conservarea gheţii.

Prima instalaţie frigorifică industrială a fost una cu absorbţie, realizată în 1862 de către Ferdinand Care şi prezentată la Expoziţia universală de la Londra. Ulterior apar şi instalaţii frigorifice cu compresie mecanică de vapori tip camere frigorifice utilizate in trasporturi navale.

Ca urmare a proceselor tehnologice şi a cercetărilor intense în acest domeniu aplicaţiile frigului industrial acoperă astăzi o plajă foarte variată în industrii precum: construcţiile, climatizarea, medicina, tehnica spaţială etc.

În prezent metodele de producere a frigului sunt bine definite; insă la nivelul materialelor folosite, a fluidelor frigorice utilizate şi mai ales la nivelul reducerii consumurilor de energie şi protecţiei mediului înconjurător se fac eforturi considerabile.

Conform principiului al II-lea al termodinamicii orice corp se poate răci, pe cale naturală, până la temperatura mediului ce îl inconjoară.Răcirea lui în continuare se poate face numai pe cale artificială.

Instalaţiile frigorifice sunt masini termice cu rolul de a prelua căldura dintr-un mediu cu temperatura mai scăzută şi de a o ceda unui mediu cu temperatura mai ridicată ( de obicei mediului înconjurător).

Clasificarea acestor instalaţii se face, de obicei, după următoarele criterii:

- principiul de funcţionare: instalaţii frigorifice cu compresie mecanică de vapori, instalaţii frigorifice cu absorbţie, instalaţii frogorifice cu ejecţie, termoelectrice etc.

- tipul ciclului frigorific: închis sau deschis

- periodicitate: funcţionare continuă sau intermitentă.

1.1. Agenţii frigorifici sunt substanţe care permit funcţionarea ciclică a instalaţiilor frigorifice şi care datorită unui proces endoterm, constând în schimbul de fază din starea lichidă în vapori, într-un vaporizator, permit producerea frigului prin absorbţia de căldură. Această căldură este evacuată în exteriorul instalaţiei printr-un proces exoterm, costând în schimbarea de fază din vapori în lichid, într-un condensator.

Agenţii frigorifici sunt substanţe omogene sau amestecuri de substanţe care preiau, în cursul ciclului frigorific, căldura de la mediul ce trebuie răcit şi o cedează la o temperatură mai ridicată unui alt mediu, de obicei mediul ambiant.

Aceste fluide frigorifice trebuie sa îndeplinească o serie de condiţii termodinamice, fizico-chimice, fiziologice, economice şi de protecţia mediului.

Principalele proprietăţi ale agenţilor frigorifici sunt impuse de schema şi tipul instalaţiei, precum şi de nivelul de temperatură între cele două surse de căldură.

Câteva mai importante sunt prezentate mai jos:

- presiunea de vaporizare, sa fie cât mai apropiată de presiunea atmosferică şi uşor superioară acesteia, pentru a nu apare vid în instalaţie;

- presiunea de condensare cât mai redusă, pentru a nu apare pierderi de agent frigorific şi consumuri cât mai mici de energie în compresor;

- căldura latentă de vaporizare/condensare cât mai ridicată;

- densitate şi vâscozitate cât mai coborâte;

- conductivitate termica şi coeficienţi de convecţie cât mai ridicate;

- vaporii nu trebuie să fie solubili faţă de uleiul de ungere al compresorului; să fie solubili în apă evitând astfel dopurile de gheaţă din instalaţie;

- să nu fie inflamabili, toxici, explozivi;

- să nu fie poluanţi- este cunoscut faptul că unii agenţi frigorifici clasici-câteva tipuri de freoni- contribuie la distrugerea stratului de ozon.

1.2. Fluidele frigorifice şi protecţia mediului

Istoricul fluidelor frigorifice începe în anul 1834, când americanul Jacob Pekins brevetează prima maşină frigorifică funcţionând prin compresie mecanică de vapori, utilizâmd ca agent frigorific oxidul de etil.

Însă în jurul anului 1930 apar primele hidrocarburi fluorurate şi clorurate (CFC). Acestea prezintă nişte caracteristici foarte interesante din punct de vedere tremodinamic şi sunt stabile atât termic cât şi chimic ( avantaje clare faţă de ce se utiliza până atunci). Utilizarea lor va aduce o ameliorare considerabilă atât ca fiabilitate cât şi siguranţei în funcţionare a instalaţiilor frigorifice cu compresie mecanică de vapori.

Din punct de vedere al compoziţiei chimice, freonii sunt hidrocarburi fluorurate, se pot împărţi în 3 mari categorii:

- CFC ( clorofluorocarburi), freonii clasici, care conţin Cl foarte instabil în moleculă;

- HCFC ( hidroclorofluorocarburi), freonii de tranziţie, care conţin în moleculă şi hidrogen, datorită căruia Cl este mult mai stabil şi nu se descompune atât de uşor sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete;

- HFC ( hidrofluorocarburi) consideraţi freoni de substituţie definitivă, care nu conţin deloc în moleculă atomi de Cl.

Preview document

Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 1
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 2
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 3
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 4
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 5
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 6
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 7
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 8
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 9
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 10
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 11
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 12
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 13
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 14
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 15
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 16
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 17
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 18
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 19
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 20
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 21
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 22
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 23
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 24
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 25
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 26
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 27
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 28
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 29
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 30
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 31
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 32
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 33
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 34
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 35
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 36
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 37
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 38
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 39
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 40
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 41
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 42
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 43
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 44
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 45
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 46
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 47
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 48
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 49
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 50
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 51
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 52
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 53
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 54
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 55
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 56
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 57
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 58
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 59
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 60
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 61
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 62
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 63
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 64
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 65
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 66
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 67
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 68
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 69
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 70
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 71
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 72
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 73
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 74
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 75
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 76
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 77
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 78
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 79
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 80
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 81
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 82
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 83
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 84
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 85
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 86
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 87
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 88
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 89
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 90
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 91
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 92
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 93
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 94
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 95
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 96
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 97
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 98
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 99
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 100
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 101
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 102
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 103
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 104
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 105
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 106
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 107
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 108
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 109
Modelare Instalatie Frigorifica - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • Capitolul 1 prez. gen..doc
  • Capitolul 2 IFCMV_2tr_.doc
  • Capitolul 3 Condensatorul.doc
  • Capitolul 4 Vapotizatorul.doc
  • Capitolul 5 Compresorul.doc
  • Capitolul 6 Modelul IFCMV_2tr_.doc
  • Capitolul 7 Analiza functionarii la sarcini partiale a IF.doc
  • Capitoulul 8 Generatorul termoinductiv.doc
  • CUPRINS.doc

Alții au mai descărcat și

Conectarea la rețeaua electrică a instalațiilor de generare distribuită pe baza energiei solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la...

Pompele de Căldură

1. O APRECIERE A NECESARULUI DE ENERGIE TERMICĂ LA TEMPERATURĂ JOASĂ. 1.1. Conceptul de „energie termică la temperatură joasă”. Sub denumirea de...

Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție

INTRODUCERE În aceastã tezã am vrut sã solutionez astfel de probleme cum ar fi climatizarea blocului pediatric cu ajutorul surselor regenerabile...

Triginerarea la Spitalul Raional din Orașul Șoldănești

INTRODUCERE Sporirea consumului de energie duce la creşterea continuă a volumului extragerii şi folosirii combustibililor fosili, care în momentul...

Alegerea Instalației de Cogenerare

INTRODUCERE: Cogenerarea energiilor electrică si termică constituie metoda cea mai eficientă de reducere a consumului de combustibil în complexul...

Pompa Termică

INTRODUCERE O pompă de căldură este o instalaţie care, consumând lucru mecanic, transferă căldură de la un mediu de temperatură mai joasă (mai...

Utilizarea Frigului Artificial

Frigul artificial este un procedeu cu largă utilizare, atât în domeniul alimentar, cât şi într-o diversitate de procese tehnologice industriale....

Turbine cu Gaz

1. Consideraţii generale Instalaţia de turbină cu gaze (ITG) este o maşină termică care realizează conversia energiei chimice a combustibilului în...

Te-ar putea interesa și

Sistem de Pastrare pentru Pulpe Curcan

1. Caracterizarea materiei prime Prin carne se intelege musculatura striata a carcasei impreuna cu toate tesuturile cu care vine in legatura...

Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni

INTRODUCERE Divinul este o băutură tare pregătit din distilat de vin, obţinut în urma distilării vinurilor brute albe seci şi maturat timp...

Proiect - Aerul Conditionat

1.1 Istoria Aerului Condiţionat Oamenii au găsit soluţii să-şi răcească locuinţele din cele mai vechi timpuri. Astfel, romanii reglau temparatura...

Pâine Semialbă

CAPITOLUL I TEMA DE PROIECT: - Să se proiecteze o secţie de fabricare a pâinii semialbe cu o capacitate de producţie de 10 tone/24 ore adoptând...

Utilaje pentru obținerea chiflelor

1.Tema de proiectare Biotehnologia unei fabrici de paine cu o capacitate de 20 t/24 h dotata cu doua linii tehnologice de 10 t/24 h...

Laptele de Consum

Capitolul. I Introducere De mici, laptele este hrana de baza a noilor nascuti si a puilor de animale ajutandu-i sa se dezvolte si sa creasca....

Proiect la disciplina tehnica frigului și climatizării

CAPITOLUL I. DOCUMENTARE 1.1Consideratii privind utilizarea frigului artificial si aerului conditionat in climatizarea spatiilor de productie...

Depozitarea frigorifică a căpșunilor

1. MEMORIU TEHNIC 1.1 Generalităti Căpsunele se numără printre primele fructe care apar pe piată la începutul verii. Ele se consumă proaspete sau...

Ai nevoie de altceva?