Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 8666
Mărime: 1.28MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dobrea Ina
In lucrarea data a fost proiectata o centrala electrotermica cu puterea de 64 MW. In urma calculelor efectuate, pentru ea s-au ales doua generatoare de tipul TBC-32 cu tensiunea nominala de 6,3 kV si doua transformatoare de legatura de tipul ТДН 40000/110, prin intermediul carora se evacueaza in sistem toata energia debitata de CET.

Cuprins

ÎNTRODUCERE. 2

1 ELABORAREA SCHEMEI ELECTRICE DE PRINCIPIU

A CENTRALEI ELECTRICE. 2

1.1.Analiza sarcinii. 2

1.2 Prelucrarea curbelor de sarcină şi construirea curbei de sarcină anuala. 2

1.3. Elaborarea variantelor schemei de principiu a centralei electrice . 5

1.4. Alegerea transformatoarelor din centralele electrice. 6

1.5. Compararea tehnicoeconomica a variantelor. 7

2 CALCULUL CURENTILOR DE SCURTCIRCUIT. . 10

2.1.Etapele de clacul ale curentilor de scurtcircuit. 10

2.2. Limitarea curenţilor de s.c. 19

3 ALEGEREA SI CONDUCTOARELOR DIN CENTRALA ELECTRICA. 22

3.1 Alegerea aparatelor de comutatie. 22

3.2 Alegerea sectiunilor legaturilor conductoare in circuitele primare ale centralei electrice. 29

4 SERVICIILE PROPRII, MASURARI ELECTRICE, CIRCUITE DE COMANDA

SI CONTROL DIN CENTRALA ELECTRICA. 36

4.1. Elaborarea schemei de conexiuni pentru alimentarea serviciilor proprii din centrala electrica. 36

4.2. Alegerea aparatelor de masura in circuitele centralei electrice. 37

4.3. Alegerea transformatoarelorde masura. 38

4.4. Alegerea schemei de comandă, control şi semnalizare a întreruptorului din circuitul liniei electrice 6, kV. 41

CONCLUZII. 47

BIBLIOGRAFIE. 48

Extras din document

INTRODUCERE

Centrala electrica reprezintă intreprinderea sau instalaţia menită să producă energie electrică.

În dependenţă de resursele energetice primare şi particularităţile de bază ale procesului de obţinere a energiei electrice, centralele electrice se împart în :

- centrale termoelectrice cu condensare (CTE),

- centrale electrice cu termoficare(CET),

- centrale nucleare electrice (CNE),

- centrale hidroelectrice(CHE),

- centrale hidroelectrice cu acumulare şi pompaj de apă(CHAP).

Ansamblul de instalaţii utilizate pentru producerea, conversia, transformarea, transportul şi distribuţia energiei electrice legate printr-un proces comun de funcţionare poartă denumirea de sistem electroenergetic. Sistemul electroenergetic este parte componentă a sistemului energetic a unei ţări şi se consideră ramură principală a economiei naţionale.

Deci pe de o parte un rol important în sistemul electroenergetic (SEE) îl joacă reţelele electrice de transport şi staţiile electrice menite transportului, transformării şi distribuţiei energiei electrice, iar pe de altă parte centralele electrice, care se unesc într-un sistem electroenergetic unic pentru funcţionarea în paralel.

Astfel funcţionarea în paralel a centralelor electrice prezintă următoarele avantaje tehnico-economice:

- ridicarea fiabilităţii şi a siguranţei în alimentare a consumatorilor de energie electrică;

- permite optimizarea producerii energiei electrice şi utilizarea raţională a combustibilului;

- micşorarea pierderilor de putere şi energie;

- permite menţinerea calităţii energiei electrice.

În proiectul de curs dat este prezentat calculul părţii electrice a unei centrale de tip CET. Centralele de acest tip sunt bazate pe principiul cogenerării, adică producerii simultane a două feluri de energie: energie termică şi energie electrică. CET-urile se construiesc în apropierea consumatorilor, astfel încît consumătorii vor fi alimentaţi cu energie electrică direct la tensiunea de producere. În acest caz pe circuitul generatorului se realizează o legatură transversală.

CET-urile sunt greu manevrabile cu turbine cu aburi şi mai uşor manevrabile cu turbine cu gaze. Influenţa acestor centrale asupra mediului ambiant este negativă: la arderea combustibililor are loc poluarea termică a apelor şi a aerului. Randamentul CET-urilor este de circa (60-64)% în cazul în care are loc cogenerarea energiei electrice şi a celei termice, iar la producerea doar a energiei electrice el scade pînă la 32%.

Proiectarea CE (centralelor electrice) are la bază principalele cerinţe de ordin general:

- siguranţa în alimentarea consumatorilor;

- calitatea energiei electrice;

- soluţia tehnico-economică optimă.

Fiabilitatea funcţionării centralei electrice precum şi a staţiilor de transformare depinde de schema de conexiune si de numărul de transformatoare.

Transformatoarele din centrală sînt dotate cu mijloace de reglare a tensiunii sub sarcină.

La întocmirea variantelor de schemă a centralei electrice se va ţine cont de următoarele cerinţe:

- schema să asigure securitate în exploatare;

- schema să fie cât mai ieftin posibilă;

- schema să permită extinderea reţelei;

- schema să aibă o fiabilitate cît mai ridicată.

Varianta finală de implementare a centralei electrice se va alege în urma efectuării calculului tehnico-economic.

1 ELABORAREA SCHEMEI ELECTRICE DE PRINCIPIU A CENTRALEI ELECTRICE

1.1 Analiza sarcinii.

Conform datelor iniţiale se cere de proiectat partea electrică a unei cntrale de tip CET cu puterea nominală instalată de 64 MW.

Centrala va fi dotată cu doua generatoare cu puterea nominala de32 MW la tensiunea de producere 6.3 kV. Energia este evacuată în sistem prin intermediul a două transformatoare de legătură cu două înfăşurări.

Partea grafică a proiectului reprezintă două coli format A1. Pe prima coală este prezentată schema electrică monofilară a CET, iar pe a doua coală este prezentată construcţia ID 6 kV.

1.2 Prelucrarea curbelor de sarcină şi construirea curbei de sarcină anuala.

Prelucrarea curbelor de sarcina P=f(t) are ca scop construirea curbei anuale de sarcină pe baza curbelor de sarcină pentru o zi de vară şi o zi de iarnă.

Curba de sarcină reprezintă graficul de variaţie în timp a unei mărimi electrice a unui consumator sau a unui grup de consumatori.

1.2.1 Construirea curbei de sarcină pentru o zi de iarnă şi o zi de vară.

Datele de calcul ale curbei de sarcină pentru ziua de iarnă sunt prezentate in tab. 1:

Tabelul 1

t,ore 0-5 5-13 13-18 18-24

P6,3kV,% 40 70 50 60

Calculul puterilor utilizate pentru construirea curbei de sarcina zilnica:

Puterile utilizate pentru curba de sarcină a zilei de iarna în diferite ore sunt prezentate in tab. 2:

Tabelul 2

Valoarea 25,6 44,8 32 38,4

Sarcina pentru ziua de vară constituie 80% din valoarea sarcinii de iarnă.

Puterile utilizate pentru curba de sarcină a zilei de vara în diferite ore sunt prezentate in tab. 3:

Tabelul 3

Valoarea 20,48 35,84 25,6 30,72

Curbele de sarcină pentru o zi tipică de iarnă şi o zi tipică de vară sunt prezentate în figura 1.

Figura1- Curbele de sarcină pentru o zi tipică de iarnă şi o zi tipică de vară.

Preview document

Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 1
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 2
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 3
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 4
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 5
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 6
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 7
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 8
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 9
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 10
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 11
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 12
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 13
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 14
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 15
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 16
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 17
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 18
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 19
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 20
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 21
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 22
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 23
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 24
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 25
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 26
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 27
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 28
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 29
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 30
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 31
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 32
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 33
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 34
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 35
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 36
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 37
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 38
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 39
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 40
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 41
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 42
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 43
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 44
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 45
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 46
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 47
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 48
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 49
Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • introducere.doc
  • Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW.doc
  • titlul.doc

Alții au mai descărcat și

Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea

INTRODUCERE În ultimele două decenii, Republica Moldova se confruntă tot mai mult cu problemele de procurare a resurselor energetice, fiind...

Alimentarea cu Energie Electrica a unui Consumator Industrial cu Puterea Instalata 40 Mw

INTRODUCERE Prin prezentul proiect se urmăreşte alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea activă instalată Pi = 40...

Partea electrică a stației 25 MW

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei...

Proiectarea unei Statii Electrice 110-6kV

Cap.1 TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o staţie electrică de transformare 110/6kV, amplasată în apropierea staţiei 400/110kV Gura Humorului...

Proiect la PEC

ÎNTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic (SEE) îl joacă reţelele elctrice de transport şi staţiile electrice menite...

Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV

INTRODUCERE Sistemul energetic cuprinde ansamblul instalaţiilor care servesc pentru producerea energiei intr-o formă utilizabilă, conversia...

Proiect PECS 2

Sarcina minima se considera de ordinul 0,7 SMtot Circuite de evacuare in sistem Zone de consum alimentate numai din centrala Statia SMtot TSM...

Proiectarea unei Retele de Transport

ÎNTRODUCERE Sistem electroenergetic reprezintă un ansamblu de instalaţii utilizate pentru producerea, transformarea, conversia, transportul şi...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW

INTRODUCERE Energia reprezintă factorul motor al dezvoltării economico-sociale a omenirii. În special energia electrică este impulsul principal în...

Producerea Energiei Electrice

ARGUMENT Unica sursă de energie care a alimentat civilizaţia noastră până în acest secol a fost energia solară, înmagazinată sub formă de energie...

Instalații de încălzire cu apă caldă, funcționând pe gaz

Capitolul I 1.1. Date de bază Cea mai veche formă de încălzire la toate popoarele, care ard lemne, a fost aceea a unei vetre deschise, așezată în...

Centrale Termice pe Gaz

1. Scurt Istoric La 14 martie 1731 Johan Wilhelm BUDERUS a pus piatra de temelie la o mică societate minieră și metalurgică ce avea sa devina...

Serviciile Proprii ale Centralelor Electrice

SERVICIILE PROPRII ALE CENTRALELOR ELECTRICE 1.1. INTRODUCERE Serviciile proprii ale unei centrale electrice reprezinta totalitatea instalatiilor...

Proiect la PEC

ÎNTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic (SEE) îl joacă reţelele elctrice de transport şi staţiile electrice menite...

Calculul Preliminar de Proiectare a Centralelor Electrice de Termoficare

INTRODUCERE Zilele trecute, după o şedinţă tumultoasă şi cu scandal, convocată de premierul Vlad Filat, s-a anunţat că Ministerul Economiei va...

Gestionarea Deseurilor la o Centrala Termica de Cartier

I. SERVICII PRORII ŞI INSTALAŢII AUXILIARE DIN CENTRALE SI STAŢII ELECTRICE 1.1. Servicii proprii ale centralelor electrice Centralele electrice...

Ai nevoie de altceva?