Partea electrică a stației 25 MW

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 7 fișiere: doc, docx, pdf, jpg, vsd
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 4942
Mărime: 3.23MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector universitar Păduraru Ion
Materie: Partea electrică a centralelor și stațiilor.
R. Moldova
Proiect la disciplina: Partea electrică a centralelor și stațiilor. În proiect s-a calculat/proiectat o stație nodală, cu puterea transformatoarelor de 25 MVA și tensiunea 110/10kV.

Cuprins

Cuprins

Sarcina proiectului de an 2

Introducere 3

1 Elaborarea schemei de principiu a staţiei electrice 4

1.1 Prelucrarea datelor din curbele de sarcină 4

1.2 Elaborarea variantei schemei principale a statiei electrice 7

1.3 Elaborarea schemei de principiu a staţiei electrice 8

2 Calculul curenţilor de scurtcircuit trifazaţ 11

2.1 Întocmirea schemei de calcul 11

2.2 Întocmirea schemei echivalente de calcu 12

2.3 Calculul reactanţelor în unităţi relative 13

2.4 Transfigurarea schemei echivalente punctul de s.c K1 si K2 13

3 Alegerea aparatelor şi conductoarelor din staţia electrică 17

3.1 Alegerea aparatelor de comutaţie din circuitele primare 17

3.2 Alegerea secţiunilor legăturilor conductoare în circuitele primare din staţia electrică 20

3.3 Alegerea izolatoarelor suport pentru amplasarea conductoarelor rigide 24

4 Serviciile proprii, măsurări electrice, circuite de comandă şi control din staţii

electrice 26

4.1 Serviciile proprii, măsurări electrice, circuite de comandă şi control din SET 27

4.2 Elaborarea schemei de alimentare a serviciilor propri 27

4.3 Alegerea aparatelor de măsură în circuitele staţiei electrice 30

5 Elaborarea construcţiei instalaţiilor de distribuţie a staţiei electrice 33

Concluzie 34

Bibliografie 35

Extras din document

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei primare transformată în energie electrică (peste 40%, în prezent).

Avantajele deosebite pe care le prezintă energia electrică în raport cu alte forme de energie - poate fi obţinută, cu randamente bune, din oricare altă formă de energie, poate fi transmisă rapid şi economic la distanţe mari, se poate distribui la un număr mare de consumatori de puteri diverse, se poate transforma în alte forme de energie, în condiţii avantajoase, este "curată", adică odată produsă nu este poluantă, se pretează bine la automatizări, se poate măsura cu precizie etc., prezenţa unor astfel de avantaje au determinat extinderea continuă a domeniilor de utilizare a acesteia şi implicit a crescut numărul şi puterea instalaţiilor destinate acestui scop.

Deoarece energia electrică solicitată de consumatori nu poate fi stocată, ea trebuie utilizată chiar în momentul producerii sale. Această condiţie este îndeplinită întrucât producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice sunt legate una de alta şi decurg în cadrul unui ansamblu de instalaţii ce alcătuiesc sistemul energetic (SE). Pentru a fi transportată energia electrică necesită a fi transformată de mai multe ori în scopul micşorării pierderilor. Transformarea la diferite nivele de tensiune este realizată în staţiile şi posturile de transformare, care reprezintă nodurile sistemului eletroenergetic şi la care sunt racordate liniile electrice.

Instalaţiile electrice din componenţa staţiilor şi posturilor de transformare pot fi împărţite în următoarele categorii:

- Circuitele primare ale staţiei electrice sunt cele parcurse de energia electrică care circulă dinspre centrale spre consumatori, totodată şi cele care nu sunt parcurse de fluxul principal de energie, dar care sunt racordate în derivaţie la diverse circuite primare pe care le deservesc.

- Circuitele electrice secundare deservesc circuitele primare şi se caracterizează prin faptul că nu sunt parcurse de fluxul principal de energie care circulă spre consumatori, precum şi prin niveluri reduse ale tensiunii (de exemplu Un= 220 V, curent continuu) şi foarte reduse ale curenţilor (de exemplu In= 5 A, în secundarul transformatorului de curent).

-Serviciile proprii ale staţiilor electrice (consumatorii proprii tehnologici) constituie: instalaţiile de răcire şi de reglaj ale transformatoarelor, instalaţiile de încărcare ale bateriilor de condensatoare, dispozitivele de acţionare ale întreruptoarelor şi separatoarelor, instalaţia de iluminat de forţă şi de siguranţă.

Instalaţiile auxiliare din staţiile electrice pot include: bateria de acumulatoare, instalaţia de legare la pământ, instalaţia de protecţie contra loviturilor de trăsnet, etc.

1 ELABORAREA SCHEMEI DE PRINCIPIU A STAŢIEI ELECTRICE

1.1 Prelucrarea datelor din curbele de sarcină.

Curba de sarcină este evoluţia sarcinii în timp (fig. 1.1.). Curbele de sarcină se folosesc pentru:

determinarea puterilor maxime, puterile de calcul în proiectarea instalaţiilor electrice pentru determinarea pierderilor de putere şi de energie;

pentru determinarea puterilor instalate ale centralelor electrice;

pentru calculul cantităţilor de energie electrică produsă sau consumată;

pentru determinarea cantităţilor de combustibil;

pentru planificarea reparaţiilor echipamentului, etc.

Se construieşte curba de sarcină pentru ziua de iarnă, de vară şi curba de sarcină anuală şi se determină parametrii curbei de sarcină:

energia anuală consumată , MW;

puterea maximală din graficul curbei de iarnă Pmax , MW;

- puterea medie , MW, Tan este dutata unui an, Tan = 8760 h;

- timpul de utilizare a puterii maxime , h;

coeficientul de umplere sau aplatizare a curbei de sarcină ;

timpul pierderilor maximale , h.

Puterea consumată pe timp de iarnă

T1= ti · t1 =183·1=183 h;

T2= ti · t2 =183·1=183 h;

T3= ti · t3 =183·10=1830 h;

T4= ti · t4 =183·9=1647 h;

T5= ti · t5 =183·3=549 h;

Puterea consumată pe timp de vară

T1= ti · t1 =183·1=183 h;

T2= ti · t2 =183·1=183 h;

T3= ti · t3 =183·10=1830 h;

T4= ti · t4 =183·9=1647 h;

T5= ti · t5 =183·3=549 h;

Bibliografie

1.Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. М.: Энергоатомиздат, 1989.

2.Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. М.: Энергоатомиздат, 1987.

3.Васильев А.А. и др. Электрическая часть станций и подстанций. М.: Энергоатомиздат, 1990.

4. Файбисович Д. Л., Карапетян И. Г.,Шапиро И. М.: Справочник по проектированию электрических сетей

5.Dobrea Ina Îndrumar metodic pentru elaborarea proiectului de an la disciplina PARTEA ELECTRICĂ A CENTRALELOR. Chişinău, UTM, 2007

6.http://www.tavrida.ru/

7.http://www.propartner.ru

8.http://forca.ru/

9.http://transformator.pro

Preview document

Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 1
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 2
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 3
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 4
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 5
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 6
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 7
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 8
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 9
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 10
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 11
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 12
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 13
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 14
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 15
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 16
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 17
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 18
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 19
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 20
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 21
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 22
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 23
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 24
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 25
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 26
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 27
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 28
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 29
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 30
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 31
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 32
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 33
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 34
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 35
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 36
Partea electrică a stației 25 MW - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • poiect PEC final2.docx
  • Foaie de titlu.doc
  • desen 2 25MW.jpg
  • desen 2.vsd
  • desen 2.pdf
  • desen 1 25MW.jpg
  • desen 1.vsd

Alții au mai descărcat și

Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice

Capitolul 1 Noţiuni Introductive [4] 1.1. Definirea şi Obiectivele Automatizării şi Protecţiei Prin Relee Din Sistemele Electroenergetice Prin...

Generalitati ale Instalatiilor de Automatizari si Protectie in Sistemul Energetic

1.INTRODUCERE O conditie principala o reprezinta siguranta în functionare a instalatiilor electrice, adica a alimentarii continue cu energie...

Protectia de Distanta a Retelelor Electrice

1. INTRODUCERE 1.1. Obiectivele sistemelor de protectie Sistemele de protectie sunt ansamble de dispozitive automate simple sau complexe,...

Proiectarea unei Statii Electrice 110-6kV

Cap.1 TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o staţie electrică de transformare 110/6kV, amplasată în apropierea staţiei 400/110kV Gura Humorului...

Serviciile Proprii ale Centralelor Electrice

SERVICIILE PROPRII ALE CENTRALELOR ELECTRICE 1.1. INTRODUCERE Serviciile proprii ale unei centrale electrice reprezinta totalitatea instalatiilor...

Proiectare Statie de Transformare 35 10.5 kV

INTRODUCERE Sistemul energetic cuprinde ansamblul instalaţiilor care servesc pentru producerea energiei intr-o formă utilizabilă, conversia...

Proiect la PEC - Statie Electrica

1. ELABORAREA SCHEMEI PRINCIPALE DE CONEXIUNE A STAŢIEI ELECTRICE Întocmirea schemei de conexiune a staţiei electrice se efectuează ţinînd cont...

Transportul si Distributia Energiei Electrice - Proiectarea unei Retele Electrice

INTRODUCERE Sistemul electroenergetic (SEE) sau sistemul electric de putere reprezintă ansamblul instalaţiilor destinate producerii,...

Ai nevoie de altceva?