Practică CET2 Chișinău

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 5731
Mărime: 6.78MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Codreanu Constantin
Practica studenților de la EE, la CET2 Chișinău.

Cuprins

INTRODUCERE 3

I. CARACTERISTICA ÎNTREPRINDERII SA CET-2 4

II. TEHNOLOGIA DE PRODUCERE ȘI PRODUCȚIA FABRICATĂ 9

III. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII 14

IV. PROTECȚIA MUNCII ȘI MEDIULUI AMBIANT 16

V. SARCINA INDIVIDUALĂ 18

VI. ASPECTE DE STANDARDIZARE, NORMATIVE ȘI REGULI DE PROIECTARE, MONTAJ ȘI EXPLOATARE 25

VII. DESCRIEREA EXCURSIILOR 26

CONCLUZIE 27

BIBLIOGRAFIE 28

ANEXE 29

Extras din document

INTRODUCERE

În prezent energia electrică prezintă un rol deosebit de important pentru întreaga societate. Ea a cuprins practic toate domeniile de activitate, mai ales cele ce țin de industrie. Se poate afirma că energia electrică este energia viitorului, deoarece nu este poluantă. Este parte componentă a energeticii la baza căreea stau Centralele Electrice cu Termoficare (CET), a căror rol de conducător se va păstra încă mult timp din motiv ca nu depind de resursele naturale ca în cazul hidrocentralelor, turbinelor eoliene, panourilor solare etc. Un rol important în dezvoltarea economică îl are electroenergetica, care are o influienţă mare asupra progresului industriei de producere, dar şi asupra celorlalte ramuri ale societăţii.

Pentru dezvoltarea de mai departe a CET-rilor se caută noi tipuri de combustil, noi metode de transformare a energiei, se urmărește ridicarea randamentului ciclului combinat de producere a energiei electrice și termice.

CET-urile sunt destinate pentru alimentarea intreprinderilor industriale și orașelor cu energie electrică și termică. Ele se amplasează în imediata apropiere a acestora din mai multe motive, unul din ele și cel mai important ține de cheltuielile financiare. Cu cît centrala va fi mai aproape de consumator, cu atît cheltuielile de transport a energiei electrice și termice vor fi mai mici, pe de alta parte se reduce necesitatea de a ridica temperatura agentului termic care este furnizat consumatorilor casnici și industriali. Acest tip de centrale prezintă înca un avantaj important: producerea concomitenta a doua tipuri de energie este mai economă decît în cazul producerii lor separat.

În vederea reducerii emisiilor de gaze toxice în atmosfera este rațional de a se utiliza combustibili lichizi, gazoși sau cărbune de calitate înaltă, carbunele obișnuit este cel mai poluant combustibil.

CET-urile plasate în orașe, de obicei, transmit agentul termic pînă la o distanță de 10 km, iar cele plasate în suburbii pot acționa pînă la 30 km. Aceste limite de distanțe sunt impuse deoarece în caz contrar vor aparea pierderi mari de temperatura a agentului termic, pierderi pe care centrala nu va fi capabilă să le acopere.

În pofida tuturor avantajelor pe care le prezinta CET-urile, ele ramîn totuși unul din principalii poluatori ai atmosferei.

I. CARACTERISTICA ÎNTREPRINDERII SA CET-2

Centrala termoelectrica nr. 2 din Chișinău a început prin construcția, în anul 1972, cazangeriei de încalzit apă, a instalațiilor de evaporare chimica a apei, a instalațiilor de ardere a pacurei si a retelelor ingineresti. În anul 1974 a fost dat în exploatare cazanul de tip ПТВМ-100 si, initial se producea doar energie termica. Insa dupa punerea in functiune, la 31 decembrie 1976, a primului bloc energetic cu puterea de 80MW, in care intrau cazanul ТГМ-96Б, turbina turbinei ПТ-80/100-130/13 si generatorul electric ТВФ-120-2У3, a inceput si furnizarea energiei electrice.

În septembrie 1978 este pus în funcţiune al doilea bloc energetic. Astfel, centrala a atins capacitatea electrica de 240 MW si cea termica de 1200 Gcal/h. În decembrie 1980 odată cu conectarea la reţea a generatorului cu numărul 3 puterea electrică instalată a centralei a atins 240 MW.

În 2001-2002 au fost modernizate sistemele de excitaţie ale tuturor generatoarelor ТВФ-120-2У3, fiind instalate modele electrostatice ale companiei ABB.

Utilajul de baza al CET-2 din Chișințu este:

- trei cazane energetice ТГМ-96Б cu o capacitate de producție de 480 t/h;

- trei turbine cu aburi ПТ-80/100-130/13;

- trei generatoare electrice ТВФ-120-2УЗ;

- trei cazane de încalzire a apei ПТВМ-100;

- două cazane de încalzire a apei КВГМ-180.

Energia electrica este transportata prin 11 linii aeriene la o tensiune de 110 kV.

Pentru ridicarea tensiunii se folosesc transformatorele de bloc T1, T2 si T3, de tip ТДЦ-125000/110-70У1 si puterea de 125000 kVA.

Combustibilul de baza este gazul natural, însă centrala poate funcționa și pe pacură, aceasta fiind utilizată doar în cazul lipsei gazului. Gazul ajunge la centrala prin 2 conducte:

- aeriană, cu lungimea de 3,2 km, de la stația de distribuție a gazului ГРС-1, cu diametrul 600 mm, P= 3 kg/cm2 catre ГРП-2 cu capacitatea 300000 nm3/h;

- subterană, de la rețeaua orașănească, prin conducta cu diametrul 500mm, cu P= 3 kg/cm2 către ГРС-1, cu o capacitate de producere de 150000 nm3/h.

Preview document

Practică CET2 Chișinău - Pagina 1
Practică CET2 Chișinău - Pagina 2
Practică CET2 Chișinău - Pagina 3
Practică CET2 Chișinău - Pagina 4
Practică CET2 Chișinău - Pagina 5
Practică CET2 Chișinău - Pagina 6
Practică CET2 Chișinău - Pagina 7
Practică CET2 Chișinău - Pagina 8
Practică CET2 Chișinău - Pagina 9
Practică CET2 Chișinău - Pagina 10
Practică CET2 Chișinău - Pagina 11
Practică CET2 Chișinău - Pagina 12
Practică CET2 Chișinău - Pagina 13
Practică CET2 Chișinău - Pagina 14
Practică CET2 Chișinău - Pagina 15
Practică CET2 Chișinău - Pagina 16
Practică CET2 Chișinău - Pagina 17
Practică CET2 Chișinău - Pagina 18
Practică CET2 Chișinău - Pagina 19
Practică CET2 Chișinău - Pagina 20
Practică CET2 Chișinău - Pagina 21
Practică CET2 Chișinău - Pagina 22
Practică CET2 Chișinău - Pagina 23
Practică CET2 Chișinău - Pagina 24
Practică CET2 Chișinău - Pagina 25
Practică CET2 Chișinău - Pagina 26
Practică CET2 Chișinău - Pagina 27
Practică CET2 Chișinău - Pagina 28
Practică CET2 Chișinău - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Practica CET2 Chisinau.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV

INTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic(SEE) îl au rețelele electrice de transport și stațiile electrice de transformare....

Proiectarea unei Centrale Termice

INTRODUCERE În prezent cea mai mare parte a energiei electrice produsă în lume este energia electrică livrată de centralele electrotermice CET ....

Metode de modelare a consumului de energie electrică

Introducere În mod tradiţional, facturarea consumului de energie electrică se face pe baza unor tarife construite în jurul unui mecanism bazat pe...

Centrale Termoelectrice

Argument Tema proiectului meu „Centrale termoelectrice” face parte integrantă din domeniul pregătirii mele profesionale pentru meseria de...

Stații și posturi de transformare

Tema proiectului : Să se proiecteze o stație de transformare, un post de transformare industrial, un post de transformare urban și un post de...

Partea electrică a centralelor și stațiilor - stația Hârlești

1. Date generale Statia electrica 110/20 kV Harlesti este situata in localitatea Trivale Mosteni, jud. Teleorman, cu acces din drumul comunal...

Calculul termic al unei instalații de cogenerare cu turbină cu gaze

CALCULUL TERMIC AL UNEI INSTALAȚII DE COGENERARE CU TURBINĂ CU GAZE - Date de intrare Puterea electrică la bornele generatorului: PB = 1000 +...

Instalatii de Ardere si Generatoare de Abur - Calculul Termic al Cazanului de Abur

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Caracteristici tehnice Generatorul de abur reprezintă un complex de instalaţii care realizează transformarea...

Ai nevoie de altceva?