Procese Tranzitorii Electromagnetice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 3596
Mărime: 1.31MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pogora Victor

Extras din document

SARCINA TEZEI DE AN

În cadrul lucrării este necesar :

Să se determine curentul supratrazitoriu şi curentul de şoc la un s.c. trifazat;

Să se determine valoarea componentei periodice a curentului la un s.c. bifazat cu punere la pământ pentru momentul de timp dat;

Să se construiască diagramele fazoriale ale curenţilor şi tensiunilor în locul de s.c. şi la bornele celui mai apropiat generator.

Datele iniţiale sunt culese din tabelele 1,2,18,19 [1]

Tabelul 1 – Datele iniţiale

Figura Varianta Punctele de scurtcircuit Întreruptoare conectate Momentul de timp t, s

1 2 K4 şi K7 B5,B7,B9,B10,B11,B12 0,65

Tabelul 2 - Parametrii Hidrogeneratorului şi turbogeneratoarelor şi

Notarea pe

schemă

40 10,5 0,8 0,31 0,2 0,2 1,13 50

60 6,3 0,8 0,179 0,134 0,163 1,08 50

60 6,3 0,8 0,179 0,134 0,163 1,08 50

Tabelul 3 - Parametrii transformatoarelor

Notarea pe schema

80 242 6,3 11 25

80 242 6,3 11 25

80 242 10,5 11 25

Tabelul 4 - Parametrii liniilor electrice aeriene

Notarea pe schemă Lungimea liniei, l

48

36

167 0,4 5

141

17

Tabelul 5 - Parametrii sarcinilor generalizate

Notarea pe schemă

125 0,35 0,85 2,5

63 0,35 0,85 2,5

Figura 1 - Schema de calcul generala a sistemului electroenergetic

INTRODUCERE

Procesele provocate de scurtcircuite sunt foarte complicate. Ele sunt determinate de parametrii elementelor sistemului, de caracteristicile protecţiei şi dispozitivelor pentru reglări automate, de locul şi tipul s.c. Chiar şi în cazul alimentarii unui circuit de la un singur generator, expresiile ce determină variaţia curentului în timp sunt destul de complexe şi calculul cu utilizarea acestora necesită un volum mare de lucru. Pentru scheme cât de puţin complicate, utilizarea metodelor precise de calcul (de exemplu, în formă operaţională) practic este imposibil.

Din aceste considerente, la rezolvarea multor probleme practice care necesită determinarea curenţilor şi tensiunilor în cazul proceselor tranzitorii electromagnetice, se admit unele ipoteze simplificatoare.

1. Se consideră că sistemele magnetice ale elementelor sistemului nu sunt săturate , ceea ce duce la liniarizarea sistemului de ecuaţii.

2. Se neglijează susceptanţa liniilor electrice de transport, cu excepţia cazurilor examinării proceselor tranzitorii în liniile cu compensare longitudinală, precum şi a punerii simple la pământ.

3. Sistemul trifazat se consideră simetric.

4. Se neglijează curenţii de magnetizare a transformatoarelor şi autotransformatoarelor cu excepţia cazului transformatorului cu trei înfăşurări cu schema de conexiune Y0/Y0 în schemă de succesiune homopolară.

5. Sarcinile se consideră aproximativ sub formă de impedanţe constante.

6. Se neglijează rezistenţa circuitului în scurtcircuit, cu excepţia cazului studierii proceselor tranzitorii în reţelele cu tensiunea de până la 1 kV.

7. Se neglijează pendulaţiile rotoarelor maşinilor sincrone la analiza perioadei iniţiale a procesului tranzitoriu.

La efectuarea calculelor prin metoda curbelor de calcul, în afară de aceste ipoteze se mai consideră că:

a) legea variaţiei componentei periodice a curentului de s.c. stabilită pentru schema cu un singur generator, poate fi folosită pentru estimarea aproximativă a acestei componente şi pentru o schemă cu un număr arbitrar de generatoare;

b) considerarea componentei aperiodice a curentului de s.c. poate fi efectuată aproximativ (cu ajutorul coeficientului de şoc);

c) rotorul maşinii sincrone este simetric din punct de vedere magnetic şi parametrii maşinii nu depind de poziţionarea acestuia.

1 CALCULUL SCURTCIRCUITULUI TRIFAZAT

În schema de calcul pentru generatoare, compensatoare sincrone, motoare sincrone şi asincrone de putere mare, la fel şi pentru sarcinile generalizate ale unor noduri de putere mare, se indică valorile reactanţilor şi T.E.M. supratranzitorii (x” şi E” ).

Preview document

Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 1
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 2
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 3
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 4
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 5
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 6
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 7
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 8
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 9
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 10
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 11
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 12
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 13
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 14
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 15
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 16
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 17
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 18
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 19
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 20
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 21
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 22
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 23
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 24
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 25
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 26
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 27
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 28
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 29
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 30
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 31
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 32
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 33
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 34
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 35
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 36
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 37
Procese Tranzitorii Electromagnetice - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Procese Tranzitorii Electromagnetice.doc

Te-ar putea interesa și

Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi

INTRODUCERE În ţara noastră în ceea ce priveşte consumul de energie electrică, industria are o pondere importantă faţă de restul consumatorilor,...

Puterea Reactivă

INTRODUCERE În afara consumului de putere şi energie activă pentru exploatarea reţelelor electrice interesează şi consumul de putere şi energie...

Partea electrică a stației 25 MW

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei...

Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic

SARCINA PROIECTULUI DE CURS Varianta 17 În cadrul lucrării de curs este necesar: 1. Să se determine curentul supratranzitoriu şi de şoc la un...

Partea electrică a stației 50 MW

INTRODUCERE Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit și de creșterea continuă a...

Calculul diferitelor tipuri de scurtcircuit în cadrul unei rețele de înaltă tensiune

SARCINA LUCRĂRII DE AN Varianta 1.1 În cadrul lucrării de an este necesar: a) Să se determine curentul supratrazitoriu şi curentul de şoc la un...

Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic

INTRODUCERE În practica de funcţionare a sistemelor electroenergetice şi sistemelor de alimentare cu energie electrică a întreprindelor au loc...

Tranzitorii Electromagnetice

SARCINA LUCRĂRII Figura 3, varianta 3 În cadrul lucrării de curs este necesar: Să se determine curentul supratrazitoriu şi de şoc la un s.c....

Ai nevoie de altceva?