Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 3 fișiere: doc, ppt
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 17550
Mărime: 5.14MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Ing. Georgescu Gheorghe
UNIVERSITATEA TEHNICĂ ”Gh. ASACHI” IAŞI FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ Secţia: ENERGETICĂ Specializarea: MANAGEMENTUL ENERGIEI

Cuprins

1. Consideraţii generale 5

1.1 Sectorul energetic – ansamblu strategic complex 6

1.2 Sistem energetic, sistem electroenergetic şi instalaţii de transport şi distribuţie

a energiei electrice 9

1.3 Structura actuală a companiei de electricitate din România 13

1.3.1 Piaţa de energie electrică din România 15

1.3.2 Principiul funcţionării pieţei spot de energie electrică 19

1.4 Către un sistem energetic compatibil cu o dezvoltare durabilă 20

2. Calculul pierderilor de putere şi energie în linii şi transformatoare 24

2.1 Pierderi de putere şi energie în linii 24

2.2 Calculul pierderilor de putere şi energie în transformatoare 35

3. Profilarea consumului în sistemele de distribuţie a energiei electrice 38

3.1 Analiza statistică-probabilistică a sarcinilor din nodurile reţelelor publice

de distribuţie 38

3.2 Întocmirea profilelor sau curbelor tip de sarcină ale consumatorilor 40

3.3 Modelarea curbelor de sarcină din nodurile sistemelor de distribuţie a

energiei electrice cu ajutorul profilelor sau curbelor tip de sarcină 51

4. Evaluarea pierderilor de putere şi energie în reţelele publice de distribuţie 60

4.1 Determinarea pierderilor de putere şi energie în reţelele publice de distribuţie

prin modelarea sarcinilor din nodurile reţelelor 60

4.2 Determinarea pierderilor de energie în reţelele publice de distribuţie prin

metoda eşantionării curbelor de sarcină 64

5. Program de calcul destinat evaluării pierderilor de energie activă în reţelele

de distribuţie publică 67

6. Exemplu de caz 71

Concluzii 78

Bibliografie 80

Extras din document

1. Consideraţii generale

Atunci când Thomas Alva Edison la New York, în anul 1880, punea bazele primei companii de energie electrică, totul părea o încercare temerară, asemănătoare cu alte multe aventuri, care se confruntau în principal cu lipsa finanţării.

În acest sens, de la racordarea, într-un depozit din Wall Street, a unui cazan încălzit cu ajutorul cărbunilor, la un motor cu aburi şi un dinam, până la maratonul energetic actual, a fost un drum lung, plin de succese şi realizări importante, dar acest drum a fost însoţit şi de multe crize. Din acea perioadă a anilor '80 şi până la politicile energetice la nivel european şi mondial din perioada actuală, s-a făcut neîntrerupt “managementul energetic”, chiar dacă acest termen a fost consacrat, de către dicţionarele de specialitate, la distanţă de aproximativ un secol.

Situaţia energetică, aşa cum a evoluat de la şocul petrolier din anii '70 şi până astăzi, a adus corective esenţiale dezvoltării prezente pe plan mondial şi, în special, evoluţiei în perspectivă a sectorului energetic. Previziunile sau prognozele tehnologice, precum şi ale dezvoltării volumelor de activitate au fost parţial sau total infirmate. Din aceste motive, au fost abandonate soluţiile considerate ca fiind sigure şi eficiente, iar specialiştii gândesc cu totul altfel în prezent, comparativ cu deceniile anterioare.

Acest viitor schimbat, născut din prezentul considerat ca punct final al unei evoluţii şi de începere a alteia, cu noi parametri şi obiective, constituie un important domeniu de investigare şi elaborare a politicilor energetice.

În literatura de specialitate, politica energetică se defineşte ca fiind acea parte a politicii economice care tratează alimentarea, conversia, distribuţia şi utilizarea energiei. Politica energetică trebuie să ţină seama de posibilităţile de conservare, pe plan naţional şi internaţional, a resurselor energetice primare şi, în primul rand, a celor neregenerabile, precum şi de protecţia mediului.

Având în vedere importanţa energiei pentru dezvoltarea economică şi socială a fiecărei ţări, un obiectiv important al politicilor energetice este garantarea că măsurile din sectorul energiei nu se opun unei dezvoltări durabile a economiei, ci o susţin. Realizarea competitivităţii şi asigurarea mediului ambient trebuie să implice măsuri complementare şi să nu creeze tensiuni majore.

În definirea obiectivelor politicilor energetice, primordială este plasarea acestora într-un cadru general, în conjunctură economică şi politică europeană şi mondială, caracterizată prin următoarele:

- globalizarea pieţelor;

- dezvoltarea tehnologică;

- intensificarea preocupărilor din domeniul mediului;

- responsabilităţi instituţionale noi.

1.1 Sectorul energetic – ansamblu strategic complex

Energia a reprezentat în toate timpurile şi în toate zonele şi ţările din lume o problemă esenţială, ca factor de dezvoltare economică şi socială. Progresul unei naţiuni depinde de abilitatea acesteia în utilizarea resurselor proprii de energie, astfel încât să întărească competitivitatea economiei, să protejeze mediul ambiant, precum şi să menţină securitatea naţională. Pentru elaborarea unei strategii naţionale în scopul unei dezvoltări durabile este esenţială înţelegerea corectă a complexităţii pe care o reprezintă acest concept.

De-a lungul timpului, conceptul dezvoltării durabile a evoluat, astfel încât acesta cuprinde în prezent diferite moduri de abordare, respectiv următoarele obiective: economic, social şi ecologic, precum şi rolul important al pieţei internaţionale asupra viitorului economic al oricărui stat din lume.

Consiliul Mondial al Energiei a examinat cu competenţă evoluţia în domeniul energiei la nivel mondial, de-a lungul ultimelor decenii, publicând două rapoarte, intitulate ”Energia pentru lumea de mâine”. Obiectivul acestor rapoarte a fost de a trasa, pe baza experienţei acumulate pe parcursul ultimelor decenii, în termenii analizei, un set de acţiuni mai clare de politică energetică, pentru a se putea atinge următoarele ţinte:

- Depăşirea lipsei de energie oriunde ar apărea aceasta în lume.

- Îmbunătăţirea calităţii şi a fiabilităţii livrărilor de energie către consumatorii alimentaţi cu energie electrică.

- Minimizarea impactului negativ asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii oamenilor datorat dezvoltării producerii, transportului şi distribuţiei de energie electrică.

În prezent, necesităţile energetice la scară mondială sunt acoperite, în principal, din următoarele resurse primare:

- Cărbuni;

- Hidrocarburi (petrol şi gaze naturale);

- Resurse hidroenergetice şi eoliene;

- Combustibili nucleari;

- Biomasă.

De menţionat faptul că, în ultimele decenii, consumul mondial de energie primară şi de energie electrică a înregistrat cea mai înaltă rată de creştere din istoria omenirii. Practic, acest consum s-a dublat într-un interval de 15-16 ani.

Preview document

Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 1
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 2
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 3
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 4
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 5
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 6
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 7
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 8
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 9
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 10
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 11
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 12
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 13
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 14
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 15
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 16
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 17
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 18
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 19
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 20
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 21
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 22
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 23
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 24
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 25
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 26
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 27
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 28
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 29
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 30
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 31
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 32
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 33
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 34
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 35
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 36
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 37
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 38
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 39
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 40
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 41
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 42
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 43
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 44
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 45
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 46
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 47
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 48
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 49
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 50
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 51
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 52
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 53
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 54
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 55
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 56
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 57
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 58
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 59
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 60
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 61
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 62
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 63
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 64
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 65
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 66
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 67
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 68
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 69
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 70
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 71
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 72
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 73
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 74
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 75
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 76
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 77
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 78
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 79
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 80
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 81
Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Program de Calcul Destinat Evaluarii Pierderilor de Energie in Retelele Publice de MT Utilizand Metoda Esantionarii Curbelor de Sarcina
    • mitu licenta.doc
    • Mitzu Diploma.ppt
    • prima pag.doc

Alții au mai descărcat și

Program de calcul pentru determinarea circulației de puteri în rețele de distribuție de medie tensiune

Capitolul I Necesitatea si eficienta compensarii puterii reactive 1.1. Compensarea puterii reactive Reducerea circulaţiei de putere prin...

Puterea Reactivă

INTRODUCERE În afara consumului de putere şi energie activă pentru exploatarea reţelelor electrice interesează şi consumul de putere şi energie...

Analiza sistemului de tarifare a energiei electrice pentru consumatorii casnici

În tara noastra restructurarea sectorului energetic a fost initiata în anul 1998, prin reorganizarea RENEL (Regia Autonoma de Energie Electrica) în...

Protecția prin relee

SARCINA LUCRĂRII DE AN VARIANTA 3 FIGURA 10 Se cere: 1. De ales tipurile de protecţii prin relee pentru următoarele elemente din reţeaua...

Studiul măsurătorilor unui sistem de monitorizare a calității energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Calitatea energiei electrice este unul dintre obiectivele importante ale operatorilor de distribuție și de transport a...

Proiect la PEC

ÎNTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic (SEE) îl joacă reţelele elctrice de transport şi staţiile electrice menite...

Proiectarea unei rețele de transport

ÎNTRODUCERE Sistem electroenergetic reprezintă un ansamblu de instalaţii utilizate pentru producerea, transformarea, conversia, transportul şi...

Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Ai nevoie de altceva?