Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 18955
Mărime: 298.65KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Cuprins ..1

Cap. I. Necesitatea si eficienta compensarii puterii reactive .2

1.1 Compensarea puterii reactive .2

1.2 Stabilirea puterii reactive optime de compensare .5

1.3 Alegerea variantei optime de compensare .8

1.4 Eficienţa compensării puterii reactive ..10

Cap. II. Sisteme de compensare a puterii reactive 17

2.1 Reglarea puterii reactive de compensare ..17

2.2 Sistemele şi dispozitivele de comandă a treptelor de condensatoare derivaţie 20

2.3 Surse de putere reactivă reglabilă continuu .21

Cap. III. Aplicaţie 24

3.1 Prezentarea progaramului de calcul .24

3.2 Rezultate .45

Cap. IV. Concluzii ..110

Bibliografie .112

Extras din document

Capitolul I

Necesitatea si eficienta compensarii puterii reactive

1.1. Compensarea puterii reactive

Reducerea circulaţiei de putere prin elementele unei reţele electrice constituie o măsură importantă pentru micşorarea pierderilor de energie. În literatură această problemă este cunoscută de regulă sub denumirea de compensarea puterii reactive, îmbunătăţirea factorului de putere şi legat de acestea optimizarea amplasării surselor de putere reactivă.

Necesitatea compensării puterii reactive rezidă din valoare relativ ridicată a consumului de putere reactivă, în medie 0.75 kvar/kW putere reactivă consumată şi 0.25 kvar/kW pentru aceea tranzitată. Dintre consumatorii de putere reactiva, o pondere mai însemnată o deţin motoarele asincrone şi transformatoarele electrice a căror funcţionare reclamă existenţa unor câmpuri magnetice. Astfel, din totalul puterii reactive cerute de receptoare, aproape 65% este absorbită de motoarele asincrone, 20% de transformatoarele electrice, 15% de linii, bobine de reactanţă, cuptoare electrice.

Analizând problema compensării puterii reactive, trebuie subliniat faptul că aceasta are două aspecte şi anume: compensarea în reţea şi la consumator. Deşi legate, cele două prezintă şi unele diferenţe. Oricum problemele de bază care se pun sunt în ambele cazuri aceleaşi: câtă putere reactivă compensăm, care sunt sursele de putere reactivă şi unde repartizăm aceste surse.

De regulă, în sistemele cu deficit de putere reactivă, montarea surselor de putere reactivă se face pentru reglarea nivelului de tensiune. Totuţi factorul de putere are influenţă directă asupra consumului propriu – tehnologic de putere şi energie ca şi asupra capacităţii de transport a reţelei. De aceea, chiar şi în cazul unor nivele corespunzătoare de tensiune poate apare raţională compensarea factorului de putere.

În conformitate cu actualele reglementări, consumatorii industriali trebuie să absoarbă energia de la sistem la un factor de putere neutral de 0.92. Energia reactivă consumată suplimentar la un factor de putere sub 0.92 se plăteşte cu un preţ variabil în funcţie de tensiunea la care se realizează consumul.

În preţul energiei electrice reactive se cuprinde şi cota de consum tehnologic de energie activă aferentă transportului de energie reactivă. În vederea realizării factorului de putere neutral, consumatorii îşi ameliorează factorul de putere pe cale naturală ( printr-o corectă alegere a tipului şi puterii motoarelor, evitarea funcţionării cu instalaţiile în gol, scăderea tensiunii la motoarele subîncărcate ş.a.) şi pe cale artificială (prin montarea de surse de putere reactivă).

Prin actuala prevedere care uniformizează pe întregul sistem energetic factorul de putere impus consumatorilor nu se obţine, în toate cazurile, o optimizare a regimului de funcţionare. Pentru consumatorii amplasaţi în imediata vecinătate a centralelor electrice ridicarea factorului de putere până la 0.92 poate conduce la circulaţii suplimentare de putere reactivă. Pe de altă parte, factorul de putere luat în considerare fiind o valoare medie lunară, el se realizează adesea prin creşterea factorului de putere în orele de gol de sarcină, ceea ce poate conduce, de asemenea, la creşterea pierderilor.

Calculele făcute pentru ansamblul reţelelor de 110-400 kV la nivelul anului 2002 considerând consumul la toate barele staţiilor de 110 kV corespunzător unui factor de putere 0.92 a condus la o pierdere cu 22 MW mai mare decât aceea în care s-a considerat un factor de putere optimizat pe zone (sau chiar pe staţii 110/MT). Reducerea s-a produs în special în reţelele de 110 kV(18 MW).

Este interesant de arătat că această reducere de pierderi s-a obţinut menţinând 27% din noduri la cos=0.81…0.91; 19% din noduri la cos =0.92; 8.5% cu cos=0.93…0.95 şi 45.5% din noduri cu cos=0.96…1.0. Calcule făcut pentru cos=0.95 acelaşi în toate nodurile, în vederea justificării creşterii factorului de putere neutral, a condus la concluzia că el nu poate fi aplicat, deoarece în multe zone ar fi condus la o creştere a tensiunii peste valoarea maximă admisibilă.

S-a ajuns astfel la concluzia că este necesar ca factorul de putere impus unui consumator să fie stabilit în funcţie de situaţia energetică a zonei în care este amplasat.

Instalarea de mijloace suplimentare de compensare şi reglaj în sistem va fi eficace, dacă cheltuielile aferente instalării şi exploatării acestora vor fi mai mici decât efectul economic obţinut în sistem.

CW+CQ+Cu+Cc-CK 0; (1)

Unde: CW -este efectul probabil obţinut prin reducerea piederilor de energie activă; CQ –este efectul obtinut prin reducerea pierderii aferente puterii reactive; Cu- este efectul obtinut prin ridicarea nivelului de tensiune; Cc- este efectul obtinut prin creşterea capacităţii de transport; CK- cheltuieli pentru instalarea şi exploatarea instalaţiilor de compensare şi reglaj.

Efectul economic obţinut prin reducerea pierderilor se poate obţine suficient de exact cu relaţia:

CQ=( P1 P1- P2 P2) ; (2)

unde: P1, P2 sunt pierderile de putere în reţea la sarcină activă maximă înainte şi după compensare [kW]; P1, P2- timpul de pierderi corespunzător [h]; - costul unui kWh de energie (aferent tensiunii reţelei analizate) [lei/kWh] .

Calculul se poate face şi cu o formulă simplificată, de evaluare:

CW=QKkemed Pmed ; (3)

în care QK este puterea reactivă instalată [kvar]; kemed- echivalent economic mediu al puterii reactive [kW/kvar]; Pmed- timpul mediu de pierderi[h].

Pentru determinarea valorii lui CW este necesar să se cunoască caracteristicile economice ale consumatorilor în funcţie de tensiune. Metodologia de determinare a acestor caracteristici este cunoscută dar, de regulă, astfel de caracteristici nu sunt ridicate şi deci determinarea acestui efect este dificilă. CQ şi CC se pot determina numai pe baza unei analize economice comparative a variantelor de dezvoltare a sistemului.

Preview document

Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 1
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 2
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 3
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 4
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 5
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 6
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 7
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 8
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 9
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 10
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 11
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 12
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 13
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 14
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 15
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 16
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 17
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 18
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 19
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 20
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 21
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 22
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 23
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 24
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 25
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 26
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 27
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 28
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 29
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 30
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 31
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 32
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 33
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 34
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 35
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 36
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 37
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 38
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 39
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 40
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 41
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 42
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 43
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 44
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 45
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 46
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 47
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 48
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 49
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 50
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 51
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 52
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 53
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 54
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 55
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 56
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 57
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 58
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 59
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 60
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 61
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 62
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 63
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 64
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 65
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 66
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 67
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 68
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 69
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 70
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 71
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 72
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 73
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 74
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 75
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 76
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 77
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 78
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 79
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 80
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 81
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 82
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 83
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 84
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 85
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 86
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 87
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 88
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 89
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 90
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 91
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 92
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 93
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 94
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 95
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 96
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 97
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 98
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 99
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 100
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 101
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 102
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 103
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 104
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 105
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 106
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 107
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 108
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 109
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 110
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 111
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 112
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 113
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 114
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 115
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 116
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 117
Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune - Pagina 118

Conținut arhivă zip

 • Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune.DOC

Alții au mai descărcat și

Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină

1. Consideraţii generale Atunci când Thomas Alva Edison la New York, în anul 1880, punea bazele primei companii de energie electrică, totul părea...

Energetică

Scopul reţelei de transport este să conecteze centralele şi centrele de sarcină pentru a alimenta sarcina cu o fiabilitate cerută şi eficienţă...

Conectarea la rețeaua electrică a instalațiilor de generare distribuită pe baza energiei solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la...

Analiză asupra funcționării unei microrețele

Introducere Conceptul de "microgrid", în traducere ad literam înseamnă microrețea electrică. Aceste microrețele cu comandă automată există de mai...

Puterea Reactivă

INTRODUCERE În afara consumului de putere şi energie activă pentru exploatarea reţelelor electrice interesează şi consumul de putere şi energie...

Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere

Întroducere Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfăşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii...

Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Combinatului Industriei de Construcții

ÎNTRODUCERE Sistemul electroenergetic este ansamblul instalaţiilor utilizate pentru producerea,transformarea (conversia), transportul şi...

Transportul și Distribuția Energiei Electrice

1. Enunţul problemei Se consideră un subsistem electroenergetic în zona localităţii A, B, C constituit din: - o centrală electrică îndepărtată...

Ai nevoie de altceva?