Proiect de practica

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect de practica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere docx de 35 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: stratan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Energetica

Extras din document

Cu scopul de a aprofunda cunoștințele teoretice, de a forma niște deprinderi practice în specialitatea aleasă, de a crea condiții favorabile de integrare mai rapidă în activitatea de producție am participat la stagiul de practică în cadrul Întreprinderii de Stat “Moldelectrica”. În urma repartizării studenților, am urmat să-mi petrec 3 săptămîni în inima întreprinderii, la filial Centru din or. Vatra, la Serviciul Operativ de Dispecerat.

Industria energetică în economia Republicii Moldova face parte din industria grea, fiind una din cele mai importante ramuri naționale.

Deoarece Republica Moldova nu dispune de zăcăminte proprii de combustibil fosil, cu excepția cantităților nesemnificative de gaz, petrol și lignit în zona de sud a republicii, ea totalmente depinde de resursele de energie din exterior. Hidrocentralele de la Dubăsari și Costești produc nu mai mult de un procent din consumul de electricitate al țării.

Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice și trecerea la economia de piață, complexul energetic, a intrat într-o fază de recesiune cauzată de politica tarifară incorectă, datorii enorme față de furnizorii externi, uzura fizică și morală a instalațiilor și echipamentelor, dependența de resursele energetice externe în proporție de peste 98%. Totodată unele rețele de distribuție a energiei electrice (RED Centru, RED Chișinău, RED Sud) au fost privatizate de către compania spaniolă Union Fenosa. Acestei companii îi revine circa 70% din totalul energiei electrice distribuite. La începutul anilor '90 cantitatea energiei electrice produsă în Republică Moldova constituia cca. 16 mlrd kwh, iar în prezent acest indicator s-a diminuat considerabil.

Cel mai mari realizări au fost înregistrate în sectorul electroenergetic începând cu anul 1997 compania de stat Moldenergo a fost divizată, în baza principiului funcțional, în două categorii de întreprinderi care au fost (cu excepția transportului de energie și dispeceratului central care a rămas în proprietatea statului):

- generare: S.A. „CET-1 Chișinău”, S.A. „CET-2 Chișinău”, S.A. „CET-Nord Bălți”;

- distribuție: S.A. „RED Chișinău”, S.A. „RED Nord”, S.A. „RED Nord-Vest”, S.A. „RED Centru”, S.A. „RED Sud”.

La moment (2011) Republica Moldova este asigurată cu 4-5% de resurse energetice și de combustibil proprii, restul fiind importate. Principalul furnizor de carburanți este Federația Rusă, urmată de Ucraina și România. Gazul natural este principalul tip de combustibil în balanța energetică a țării și cota lui în prezent constituie 42% (inclusiv gaz lichefiat). Consumul de combustibil lichid (ex. benzină, motorină ș.a.) constituie 40% din volumul total al resurselor energetice utilizate și consumul combustibilului solid (cărbunele și lemnele) - mai puțin de 10%.

CARACTERISTICA SUCCINTĂ A ÎNTREPRINDERII

Întreprinderea de Stat "Moldelectrica" a fost creată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1000 din 2 octombrie 2000 "Cu privire la crearea unor întreprinderi de stat în sectorul electroenergetic" si ordinul Ministerului Industriei si Energeticii nr. 92 din 19 octombrie 2000 prin separarea activelor funcționale ale IS "Moldtranselectro".

Întreprinderea dispune de statut de persoană juridică și este înregistrată la Palata înregistrării de stat pe lîngă Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 102105264 din 26 octombrie, în baza căreia i s-a eliberat certificatul seria A nr. 155763.

Drept organ de stat, care efectuează împuternicirile de proprietar al averii de stat si de Fondator al întreprinderii, este Ministerul Economiei si Comerțului al Republicii Moldova.

În componența întreprinderii sînt incluse în calitate de subdiviziuni structurale, fără drepturi de persoană juridică, urmatoarele filiale:

- "Retele Electrice de Tensiune Înaltă Nord-Vest";

- "Retele Electrice de Tensiune Înaltă Nord";

- "Retele Electrice de Tensiune Înaltă Centru";

- "Retele Electrice de Tensiune Înaltă Sud";

Partenerii întreprinderii din străinătate

- Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ, or. Moscova. - www.energo-cis.org

- ЗАО "Интер РАОЕЭС" or. Moscova.

- Compania "ITERA International Energy LLS", or. Moscova. - www.iteragroup.com

- Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", or. Kiev.

- IS "Энергорынок" or. Kiev.

- IS "Укринтерэнерго" or. Kiev.

- Южная электроэнергетическая система, or. Odesa.

- Юго-Западная электроэнергетическая система, or. Vinita.

- Intreprinderea de Stat "Днестрэнерго", or. Tiraspol.

- "Transelectrica" SA or. Bucuresti. - www.transelectrica.ro

TEHNOLOGIA DE PRODUCERE ȘI PRODUCȚIA FABRICATĂ

Funcțiile de bază ale Întreprinderii de Stat "Moldelectrica":

- transportarea energiei electrice prin rețelele electrice de tensiune inaltă;

- conducerea centralizată operativă efectuată de serviciul central de dispecerat;

- exploatarea legăturilor intersistemice de tranzitoare a energiei electrice in paralel cu sistemele energetice din alte țări;

- efectuarea unei alte activități prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Conform situației din 01 ianuarie 2002 la balanța întreprinderii se află:

- 188 stații electrice 35-400kV (stația electrică 400kV "Vulcănești" si 3 stații electrice a cîte 330kV fiecare);

- 331 transformatoare de putere 35-400kV;

- 55 întrerupătoare cu aer comprimat 110-400kV;

- 2729 întrerupătoare în ulei 10-110kV;

- 4411,56 km de linii aeriene de transport de energie electrică 35-400kV.

Sarcina de bază a inginerului în regimuri este primirea ofertelor de reparație a echipamentului rețelelor electrice de tensiune înaltă de la serviciile abilitate, formarea cerințelor depuse în dispeceratul național, coordonarea lor cu serviciile întreprinderii și cu alți operatori de rețele precum sunt Union Fenosa, Rețelele Nord; soluționarea problemelor de regim, precum este fiabilitatea rețelelor electrice după retragerea în reparație a unor echipamente nodulare; asigurarea parametrilor de regim și anume tensiunea la stațiile electrice la retragerea liniilor electrice 110kV, a transformatoarelor de putere.

Fisiere in arhiva (2):

  • Proiect de practica.docx
  • foaie titlu practica.docx

Bibliografie

1.Электрическая часть станций и подстанций, А.А.Васильева, 1990
2.Обслуживание электрооборудования электрических станций и подстанций, С.И.Лезнев, А.А.Тайц, 1972
3.Справочник по электрообслуживанию и электрооборудованию, А.А.Федорова, 1986
4.Электрооборудование станций и подстанций, Л.Д.Рожкова, В.С.Козулин, 1987
5.Manual pentru autorizarea electricienilor instalatori
Centrul de informare si documentare pentru energetic
Ing.Ion Mihai,Ing. Dorin Merisca,Ing. Eugen Manzarescu Bucuresti 1995
6.Masurari electrice si electronice-Eugenia Isac Editura didactica si pedagogica-Bucuresti-1993
7.Practica electronistului amator- Adrian Bitoiu,Gheorghe Baluta,
Corneliu Itcou,Iosif Lingvay,Alexandru Marculescu,Ilie Mihaiescu,
Mircea Negreanu,Adrian Nicolae,Mircea Schmol,Dumitru Sdrulla,Imre Szatmary
Editura Albatros-Bucuresti-1984
8. http://www.creeaza.com/tehnologie/electronica-electricitate/Transformatoare-electrice536.php